CIAŁO ZAWIESZONE LUB ZAMOCOWANE PONAD SWOIM ŚRODKIEM CIĘŻKOŚCI WYKONUJĄCE W PIONOWEJ PŁASZCZYŹNIE DRGANIA POD WPŁYWEM SIŁY GRAWITACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAHADŁO to:

ciało zawieszone lub zamocowane ponad swoim środkiem ciężkości wykonujące w pionowej płaszczyźnie drgania pod wpływem siły grawitacji (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAHADŁO

WAHADŁO to:

ćwiczenie gimnastyczne, które polega na wprawianiu ciała w ruch podobny do ruchu wahadła (na 7 lit.)WAHADŁO to:

bolesna tortura nie powodującą uszkodzeń skóry, za to zrywającą mięśnie i więzadła (na 7 lit.)WAHADŁO to:

część składowa mechanizmu zegarowego złożona z pręta i osadzonej na jego końcu tarczy (na 7 lit.)WAHADŁO to:

część zegara szafkowego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIAŁO ZAWIESZONE LUB ZAMOCOWANE PONAD SWOIM ŚRODKIEM CIĘŻKOŚCI WYKONUJĄCE W PIONOWEJ PŁASZCZYŹNIE DRGANIA POD WPŁYWEM SIŁY GRAWITACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.066

HETEROMORFIZM, PROCES GEOLOGICZNY, RENATA, LIŚCIONOGI, KLERK, CZŁON SKŁADNIOWY, TASIEMIEC, ZWAŁY, LICZBA BRINELLA, SPOILER, AKCJA, ZABAWKA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, WARSTWOWANIE, PURUSZA, KATAR, ESENCJA, SYMPOZJON, KAPITUŁA, WARSZTAT STRATEGICZNY, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, DESZCZ, PRZEPADEK, EMOTKA, URAZOWOŚĆ, ZGORZELINA, OPACTWO, ANKA, ELEKTROIZOLACJA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, DWÓJKA, PLAGA, NADŻERKA, PLAKAT, RÓJKA, BEZIDEOWOŚĆ, PODIUM, MUCHA SUCHA, UKRYCIE, POCISK ODŁAMKOWY, ZODIAK, KUPLET, MONOLOG WEWNĘTRZNY, SONIFIKACJA, KLASZTOR, WRZĘCHY, SZTUCIEC, KASETKA, PRESKRYPTYWIZM, SĘKACZ, ZAPOZNANIE, WĘDRÓWKA, PAŁĄCZEK, SKRA, PIROGRAFIA, DRUGIE DNO, POMOST, PIOTROGRÓD, SILNIK INDUKCYJNY, GRÓB SKRZYNKOWY, ADIDASEK, NOTKA, NIEPEWNOŚĆ, KLEPKA, ETERIA, STECZKA, KRYSTALOMANCJA, RETABULUM, CHWAST, KESON, NOC, PUSTAK ŚCIENNY, REOFILE, APLIKACJA, MGŁAWICA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KOPULACJA, GÓRA, PLACUSZEK, SREBRO, MUZA, BESZBARMAK, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, MARK, POŁĄCZENIE, KROSNO, KOSMOGONIA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, SUBRETKA, NORMALIZACJA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, ALMARIA, PIENIĄDZ LOKALNY, SYTA, TYMOTKA, KREM, OLEJ LNIANY, WARIACJE, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, JACHT ŻAGLOWY, CHARAKTER, BATAGURY, PALISADA, POPRAWNOŚĆ, NAWIS, ŚREDNIOPŁAT, MONETA BULIONOWA, BIOCYD, RUBASZNICA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, HAMULEC, MARYNARCZYNA, DYSKALKULIA, WYGIĘCIE, REFERENDUM LOKALNE, WSPÓŁWŁADCA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, ODTWÓRCA, ZATOROWOŚĆ, PEWNOŚĆ, SZPERACZ, ARABICA, BURŻUJ, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, WIDOWNIA, TARPAN, ŁAŃCUSZEK, SKURCZ, MONARCHIANIZM, FEROMON, SMAK, OHIO, OSĘK, CIAŁKO, DYRYGENTURA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ROZMIAR, INDEKS, BELWEDER, MASZT, KWAS, EPISTOŁA, FORMACJA SKALNA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PROPAROKSYTON, DWUNASTOKROTNOŚĆ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, BER, ZAWIKŁANIE, MURARKA, TERMINAL, INFOMAT, MONITOR, ZAPRAWA, ROZGAŁĘŹNIK, SZYKANA, BRZDĄC, ZŁOTA RENETA, PRZEDROŚLE, BAROTROPIA, TYNKTURA, ŻEBRO SZYJNE, WYRAZY, LAS, PROPORZEC, GASTRO, LAPILLI, ŁEBEK, FILOLOGIA ANGIELSKA, LICHWIARSTWO, ROZSZCZEP, OKRZOS, CZAPKA WĘGIERSKA, NIDERLANDZKI, MIĘTÓWKA, CEPY, BRZYDOTA, OKSYDAZA, BULWARÓWKA, BROŃ BIOLOGICZNA, REJESTR, GRANATOWA POLICJA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, TRAMWAJ, WIĄZANIE, DIAGRAM VENNA, KULTURA MATERIALNA, GIDRAN, WIESŁAW, SPŁUKIWANIE, RUCH WSTECZNY, UCHWAŁA, ŁYŻKA, WIDEOMANIAK, MOGISYGMATYZM, PALNIK, KORNET, OBRZĘK, OBRÓŻKA, KORTYKOSTEROID, PRZYGOTOWANIE, BON OŚWIATOWY, VASARELY, TERAPIA ODRUCHOWA, KROPLA, OSIEMNASTKA, METAMORFIZM, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, TRANSPOZYCJA, SANDWICZ, LUTNIARZ, LUGIER, OMYK, ALLEGRO, HAMULEC, SAMOGON, KSIĘGA HODOWLANA, FASOLA ZŁOTA, BRAMOWNICA, KRÓCICA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, KIEROWNICTWO, MINIATURA, FELICIA, WYNIK, NABÓJ ĆWICZEBNY, PIWO, PIEGUSEK, TRÓJKĄT, ORBITER, REKOGNICJA, AZALIA, JARZMO MOSTOWE, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, EMIGRACYJNOŚĆ, NARKOTYK MIĘKKI, ZIEMNIACZEK, BIUROKRACJA, ROZSZCZEP WARGI, KAMIKADZE, BANDYTYZM, OPERACJA, GRUSZKA, DEZAKTYWACJA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, CZAPRAK, FAMA, PRÓBNIK, PINGWIN ANTARKTYCZNY, ŁUPACZKA, BLOK RYSUNKOWY, ULEPSZACZ, PROSTOPADŁA, UDANOCERATOPS, KWIATUSZEK, PODPOKŁAD, ZĘBORÓG, SAMOWOLA, DENDRODOA, BLACHOWNIA, OSADA, BOMBA LOTNICZA, ZBROJENIE, SYGNAŁ CIĄGŁY, WINKLER, OSPOWATOŚĆ, DYFERENCJA, KOLANO, ŚREDNIA KWADRATOWA, OBLIGACJA ZAMIENNA, BRUZDKOWANIE, ROZETKA, ZWIERZĘ DOMOWE, SZTUKA, DZIEWIĄTY, TYRANIA, APERIODYCZNOŚĆ, PUKLERZ, CIOS, CZERWIENIDŁO, KLAUZULA WALORYZACYJNA, IGLICA, TRUFLA, KĄT OSTRY, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, CIAŁO MIGDAŁOWATE, DOŻYWOTNOŚĆ, NASTAWIENIE, PREFEKT APOSTOLSKI, SENIOR, SILNOŚĆ, DIAKONAT, WNĘTROSTWO, BAŁYK, CIĘGŁO, NORZYCA, KREACJA, ?KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.066 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIAŁO ZAWIESZONE LUB ZAMOCOWANE PONAD SWOIM ŚRODKIEM CIĘŻKOŚCI WYKONUJĄCE W PIONOWEJ PŁASZCZYŹNIE DRGANIA POD WPŁYWEM SIŁY GRAWITACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIAŁO ZAWIESZONE LUB ZAMOCOWANE PONAD SWOIM ŚRODKIEM CIĘŻKOŚCI WYKONUJĄCE W PIONOWEJ PŁASZCZYŹNIE DRGANIA POD WPŁYWEM SIŁY GRAWITACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAHADŁO ciało zawieszone lub zamocowane ponad swoim środkiem ciężkości wykonujące w pionowej płaszczyźnie drgania pod wpływem siły grawitacji (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAHADŁO
ciało zawieszone lub zamocowane ponad swoim środkiem ciężkości wykonujące w pionowej płaszczyźnie drgania pod wpływem siły grawitacji (na 7 lit.).

Oprócz CIAŁO ZAWIESZONE LUB ZAMOCOWANE PONAD SWOIM ŚRODKIEM CIĘŻKOŚCI WYKONUJĄCE W PIONOWEJ PŁASZCZYŹNIE DRGANIA POD WPŁYWEM SIŁY GRAWITACJI sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - CIAŁO ZAWIESZONE LUB ZAMOCOWANE PONAD SWOIM ŚRODKIEM CIĘŻKOŚCI WYKONUJĄCE W PIONOWEJ PŁASZCZYŹNIE DRGANIA POD WPŁYWEM SIŁY GRAWITACJI. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast