NADZÓR SPRAWOWANY PRZEZ JEDNO PAŃSTWO LUB GRUPĘ PAŃSTW NAD JAKIMŚ TERYTORIUM ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE MIĘDZYNARODOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWIERNICTWO to:

nadzór sprawowany przez jedno państwo lub grupę państw nad jakimś terytorium zgodnie z zasadami określonymi w umowie międzynarodowej (na 12 lit.)SYSTEM POWIERNICZY to:

nadzór sprawowany przez jedno państwo lub grupę państw nad jakimś terytorium zgodnie z zasadami określonymi w umowie międzynarodowej (na 17 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POWIERNICTWO

POWIERNICTWO to:

nadzór sprawowany przez jedno państwo lub grupę państw nad jakimś terytorium zgodnie z zasadami określonymi w umowie międzynarodowej (na 12 lit.)POWIERNICTWO to:

powierzenie jakiejś osobie (powiernikowi) majątku lub sprawy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NADZÓR SPRAWOWANY PRZEZ JEDNO PAŃSTWO LUB GRUPĘ PAŃSTW NAD JAKIMŚ TERYTORIUM ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE MIĘDZYNARODOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.783

KONSERWATOR ZABYTKÓW, SIEDLISKO, RENA, RISR, LICHENOLOGIA, DERP, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PĘCHERZ, INHALACJA, GAZ SYNTEZOWY, HIPERPRZESTRZEŃ, WARSZTAT, UŁAMEK PIĘTROWY, ZWROT, ADIUSTACJA, CHMURSKO, SIKHARA, WYMIENNIKOWNIA, POLONISTYKA, BRYTYJSKOŚĆ, STAROŚCIŃSKI, OZOREK, ECCHI, BANDOLET, KATAR, GOUDA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, BIEGUN MAGNETYCZNY, KUBEŁ, TEORIA CIAŁ, ARNO, PREDYSPOZYCJA, WOTUM, SUPRAPORTA, FEERIA, PODGRUPA, KESON, TRANSFORMIZM, OBRONA STREFOWA, CAMPUS, HORYZONT, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, PEGU, REMULADA, WYDRA, KIJ, OSOBA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, TALLIN, KOSZ, ADRES, TINGEL, CENTRALNE, DĄBROWA GÓRNICZA, UNISONO, ROZPRAWKA, ANTYFONA, SET, POKOLENIE, CIAŁO, SIERAK, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, BEZCZUCIE, ANON, OPATIJA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, ANGUILLA, GIJON, KIJ BEJSBOLOWY, REGENERACJA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, NUROGĘŚ, OTWARTOŚĆ, MCHY LIŚCIASTE, JAJCE, PRE-PAID, MONGU, SAMOLOT KOSMICZNY, CZYSTKA, PRZODOWNIK, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, WIDLICZKA, PIÓROPUSZNIK STRUSI, DANA, GRZAŁKA, SYMULTANKA, JAD PSZCZELI, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, BUGAJ, KETONOKWAS, ZARODEK, FLACHA, WYNACZYNIENIE, DETAL ARCHITEKTONICZNY, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, APERCEPCJA, ULGA BUDOWLANA, PRZESŁANKA, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, PRZYCZÓŁEK, SER PODPUSZCZKOWY, TANA, HERETYCZKA, WSPÓŁMAŁŻONEK, KISZKA PODGARDLANA, SPRZĄGLE, ZAKRYSTIAN, TON, TAYLORYZM, CHRYZOFITY, WIKARIUSZ KAPITULNY, ODBYTNICA, GRUSZECZKA, POLSKOŚĆ, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, INTERESARIUSZ, RABARBAR, JAROSŁAW, CZEPIEC, SĄD OSTATECZNY, BELEM, EMALIA, PARKAN, POMPEJE, KAMICA NERKOWA, PIES PRZECIWPANCERNY, ZŁOŻE, AKSAMIT, ARKTOGEA, KOSODRZEWINA, KRAKOWIAK, ŁUK NADOCZODOŁOWY, COLCANNON, OKTANT, RYJÓWKA MALUTKA, FRYZ, KOROWAJ, CYNIA, MAKARON, SAMOA, SZARY RYNEK, AREA, DRAMATYZM, DRĘTWOTA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, RETABULUM, NAPÓJ WINOPOCHODNY, FAHRENHEIT, ZNACZEK, PRZEWÓD, NARYS POLIGONALNY, HAMBURG, PODATEK GRUNTOWY, MATRYKUŁA, EUFONIA, EMBRION, LOŻA, PŁATEK, TRYMOWANIE, HEDZU, ŻUŻEL, SPLOT SZYJNY, SOBRADO, PATENT, LAGOS, THUN, ROMNY, MINIATURKA, ADMINISTRACJA MORSKA, MOBILE, SAMICA, SZYDEŁKO, NATURALNY SATELITA, ZŁOCIEŃ, SKORUPA, POMPA POŻARNICZA, GRA HAZARDOWA, SONDA, RUTENIZACJA, PODATEK URBARIALNY, ASPEKT, MUCHA SUCHA, PALISADA, TULON, KRET, POLSKI-SLOWNIK.PL, LUTNIARZ, TAHITI, TŁUMIENIE, KĄT ROZWARTY, KANU, CIĄG, STRZAŁA, NIEREGULARNOŚĆ, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, REKUPERATOR CIEPŁA, KASZUBSKI, EWOLUCJA, DEMENTI, FANTOM, ILOCZYN BLASCHKEGO, ZAPRZĄG, PODSKARBI KORONNY, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, KROPLÓWKA, REWIR, MASKA, GRUPA INTERESU, INSTRUMENT DŁUŻNY, BUCHTY, KREACJA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, NEPAL, GĘSTE, REKTYFIKAT, WILCZUR, PAKS, BECZKA BEZ DNA, PROGRAM, KOMPATYBILNOŚĆ, LOGIKA KIERUNKOWA, KAMUFLAŻ, ASPIRACJA, VINH, SZTYFT, KRZYŻYK, RANWERSY, INFORMACJA GENETYCZNA, FEERIA, MOLESKIN, TEORIA DOMINA, OSJAN, MUNICYPIUM, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, BRUDY, APTAMER, PŁUCZKA, NAROST, BLASZKA, KALIBER, MIÓD PSZCZELI, DUMFRIES, HOL, KOSTUR, KRZYŻ, HARCAP, PRZYSTRÓJ, FORD, TRÓJNÓG, PIKADA, SKURCZ, MACA, UGANDA, GARNITUR, BURNET, CZYTELNIA, BIZANCJUM, KOGUT GALIJSKI, ROBDESZAN, LAOS, CZARNY FILM, ETYKIETA, GRUBOŚĆ, NOS, DOSTYCZNA, DEPOZYT SĄDOWY, NIEBOSKŁON, UKŁAD WIELOKROTNY, BABUŚKA, GAL, GREK, PROCH, KRATER WULKANICZNY, PLEBISCYT, SITKO, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, LAS DESZCZOWY, WIERTNICA, JON KOMPLEKSOWY, PÓŁOKRĄG, BARBARIA, ZIFTA, KOŁO PODBIEGUNOWE, POŁYKACZ, ZAWIESZKA, BUKWICA, TORUS, PENSUM, PÓŁWEŁNA, GAZ SPALINOWY, ACHTOPOL, WĘGIERSKI, OSAKA, VIBRATO, EKLER, KŁAKI, MINIATURA, AGERATUM, ?HIERARCHIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.783 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NADZÓR SPRAWOWANY PRZEZ JEDNO PAŃSTWO LUB GRUPĘ PAŃSTW NAD JAKIMŚ TERYTORIUM ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE MIĘDZYNARODOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NADZÓR SPRAWOWANY PRZEZ JEDNO PAŃSTWO LUB GRUPĘ PAŃSTW NAD JAKIMŚ TERYTORIUM ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE MIĘDZYNARODOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWIERNICTWO nadzór sprawowany przez jedno państwo lub grupę państw nad jakimś terytorium zgodnie z zasadami określonymi w umowie międzynarodowej (na 12 lit.)
SYSTEM POWIERNICZY nadzór sprawowany przez jedno państwo lub grupę państw nad jakimś terytorium zgodnie z zasadami określonymi w umowie międzynarodowej (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWIERNICTWO
nadzór sprawowany przez jedno państwo lub grupę państw nad jakimś terytorium zgodnie z zasadami określonymi w umowie międzynarodowej (na 12 lit.).
SYSTEM POWIERNICZY
nadzór sprawowany przez jedno państwo lub grupę państw nad jakimś terytorium zgodnie z zasadami określonymi w umowie międzynarodowej (na 17 lit.).

Oprócz NADZÓR SPRAWOWANY PRZEZ JEDNO PAŃSTWO LUB GRUPĘ PAŃSTW NAD JAKIMŚ TERYTORIUM ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE MIĘDZYNARODOWEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NADZÓR SPRAWOWANY PRZEZ JEDNO PAŃSTWO LUB GRUPĘ PAŃSTW NAD JAKIMŚ TERYTORIUM ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE MIĘDZYNARODOWEJ. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x