FIGURA RETORYCZNA POLEGAJĄCA NA OPUSZCZENIU ELEMENTU ZDANIA OCZYWISTEGO ZE WZGLĘDU NA KONTEKST LUB SYTUACJĘ WYPOWIEDZI, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W MOWIE POTOCZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELIPSA to:

figura retoryczna polegająca na opuszczeniu elementu zdania oczywistego ze względu na kontekst lub sytuację wypowiedzi, najczęściej występuje w mowie potocznej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ELIPSA

ELIPSA to:

krzywa z ogniskami (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIGURA RETORYCZNA POLEGAJĄCA NA OPUSZCZENIU ELEMENTU ZDANIA OCZYWISTEGO ZE WZGLĘDU NA KONTEKST LUB SYTUACJĘ WYPOWIEDZI, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W MOWIE POTOCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.598

ZDANIE, ZASADA PODCZEPIENIA, ŚWINIARKA, MŁOT, KRYSZTAŁEK, UJŚCIE, KUBEK, DRUKARKA ROZETKOWA, TRAGIZM, CACKO, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, TŁUMIENIE, FRACHT, CEROPLASTYKA, GĄSIENICZNIKOWATE, KURACJA WSTRZĄSOWA, BRAND, STOPA DOCHODU, PSZCZOŁA WŁOSKA, PŁAWA SONAROWA, SĄD, LINIA, ACETYLENEK MIEDZI, SPRZĄGLE, PUNKT WĘZŁOWY, LICHWIARSTWO, SPEKULACJA, BURDA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, ZAMEK, SREBRO, STATUS MATERIALNY, PUNKT, POR, KOMORA, HIPERDŹWIĘK, NIT, ZAKURZENIE, AMULET, KORDYLINA, HOBBY, PREPAID, IMITATOR, REGIMENTARZ, KOLONIA, WPRAWKA, ŚLIWKA, SAMOGRAJ, PRZYTULIA, CIEMNOŚĆ, FILIGRAN, DOŻYWOCIE, UROCZYSKO, SAMPLER, SENIOR, KĘPA, WASĄG, RABACIK, SUPERKLIENT, NACECHOWANIE, BIOGEN, KONSEKRACJA, RZEMIEŚLNICTWO, KOŁPAK, FORMACJA DEFENSYWNA, ZBOWID, ZAŚPIEW, DYSONANS, BRAT, GÓRKA, PĘDRAK, BYSTRZE, SMILEY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, KROSNO, STRÓJ, DONACJA, ROZKŁAD, GARMAŻERNIA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, PODBIERACZ, PĘCHERZYCA, KOPROFAGIA, WCINKA, MASKA, GOŹDZIANKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KORZENIE, CURRY, KORZYŚĆ, NADLOTKA, WIERCIPIĘTKA, KUOKA, FENETYKA, KRATA, LIEBERMANN, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, ŁOŻNIK, SURMA, PISECZNICZKA, PRACOWNIK NAUKOWY, SZYNA, FRYZ, DRESZCZE, SKÓRZAK, STAW, AŁYCZA, FORT, OBRZĘD, LIBELLA, REAKCJA SPRAWCZA, PRZEKŁADNIA, HYDRIA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, HIPERALGEZJA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, GRANT, AKCJA, MENTALNOŚĆ, ORLICZKA WRAŻLIWA, SZAL, NACJA, MAJSTERSTWO, SÓL, SINGIEL, LEMIESZ, SZARLOTKA, ŁYSAK, ROZWIDLACZ, TINGEL-TANGEL, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, PODGORZAŁKA AUSTRALIJSKA, ELEWATOR ZBOŻOWY, IRANIZACJA, TONACJA, SZLIFIERKA KĄTOWA, CENOBIORCA, BBS, ADMIRACJA, POŁYKACZ, DRUGI, MAŚLAK, LOG, REKLAMA PORÓWNAWCZA, PODWOIK, WYPAD, WYCISK, BIFURKACJA, STARA GWARDIA, STROP KLEINA, CUG, BRUMBY, WOLTAŻ, FACET, KONURBACJA, CZAPLA CZCZONA, ZAKWAS, MASWERK, WARIATKA, JODŁA WSPANIAŁA, ŁUPEK WĘGLOWY, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, STYNKA, ROZDZIAŁEK, CHUDOŚĆ, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, KLEIK, HAŁAŚNIK BURY, RUSEK, KOLCZATKA AUSTRALIJSKA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, BECZUŁKOWIEC, ŁUK, BERCEUSE, ANTURAŻ, ANTENA SATELITARNA, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, FIGURA, OPASANIE, DUNNART GRUBOOGONOWY, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, KOLOR OCHRONNY, CHOROBA ANGIELSKA, RETARDACJA, PARTNERKA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, BIOGEN, RUCH, INICJATOR, BÓBR AMERYKAŃSKI, ŻYŁA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, MIEJSCE KULTU, TRZYDZIESTY PIERWSZY, KARABIN PLAZMOWY, DANIE CZARNEJ POLEWKI, NAWÓZ ORGANICZNY, WĘZEŁ, RÓG, KIJEK, KONWENCJA TURYSTYCZNA, ANASTOMOZA, KRUŻGANEK, ACENA ARGENTYŃSKA, KONTENER, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, ZESPÓŁ ROTORA, ŚWIADEK KORONNY, KÓŁECZKO, BRAMKA SAMOBÓJCZA, HERETYK, PŁYN INFUZYJNY, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, KORMORAN ŻAŁOBNY, WYPALANKA, MONIZM, BEK, SKUP, CIEŃ, SZPONTON, DYPTYCH, WEZWANIE, ANTRYKOT, JAMA, WĄŻ, WIEŻA KOŚCIELNA, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, DYSKRECJONALNOŚĆ, ŚLIWA, OSTOJA, IDIOMAT, CZARNINA, TAPER, PENTAPTYK, BĄBELEK, DRÓŻKA, STROP, PÓŁRUCH, PRANIE, SŁONIOWATE, DOMY, ZALEWA, IZOTROPOWOŚĆ, SEKTA, IMMUNOLOGIA, FIGURA DZIOBOWA, OBCIĄŻENIE, WADA, PREZENT, ROŚLINA PASTEWNA, PREDYKAT, GAZELA GRANTA, BRZYDAL, POJEZIERZE, CEL, JODŁA NORDMANNA, ZWROT, BEK, PALMA, MILCZĄCA ZGODA, ZDANIE PODRZĘDNE, FISZUTKA, STEROWIEC SZKIELETOWY, SZMATA, JEDYNKA, KOMPRESJA IMPULSÓW, ŁOPATACZ, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, ANALIZA, WŻER, MOMENT, ŚCIEŻKA, WODNICA KAMERUŃSKA, PTASZNIK BIAŁOKOLANOWY, WĄŻ, MIĘSO, ZRYWKA, PRZECZULICA SKÓRNA, ŻYTO, SPRZĘCIOR, ETERY, NIEDOTYKALNOŚĆ, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, STATYSTA, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, OBRĘCZ, GODNOŚĆ, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, KAWA, SKRAJNOŚĆ, CZWARTY, DYSZKANCIK, KRÓLOWA MATKA, REDAKTOR TECHNICZNY, SYLWA, ?CZARODZIEJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.598 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIGURA RETORYCZNA POLEGAJĄCA NA OPUSZCZENIU ELEMENTU ZDANIA OCZYWISTEGO ZE WZGLĘDU NA KONTEKST LUB SYTUACJĘ WYPOWIEDZI, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W MOWIE POTOCZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIGURA RETORYCZNA POLEGAJĄCA NA OPUSZCZENIU ELEMENTU ZDANIA OCZYWISTEGO ZE WZGLĘDU NA KONTEKST LUB SYTUACJĘ WYPOWIEDZI, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W MOWIE POTOCZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELIPSA figura retoryczna polegająca na opuszczeniu elementu zdania oczywistego ze względu na kontekst lub sytuację wypowiedzi, najczęściej występuje w mowie potocznej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELIPSA
figura retoryczna polegająca na opuszczeniu elementu zdania oczywistego ze względu na kontekst lub sytuację wypowiedzi, najczęściej występuje w mowie potocznej (na 6 lit.).

Oprócz FIGURA RETORYCZNA POLEGAJĄCA NA OPUSZCZENIU ELEMENTU ZDANIA OCZYWISTEGO ZE WZGLĘDU NA KONTEKST LUB SYTUACJĘ WYPOWIEDZI, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W MOWIE POTOCZNEJ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - FIGURA RETORYCZNA POLEGAJĄCA NA OPUSZCZENIU ELEMENTU ZDANIA OCZYWISTEGO ZE WZGLĘDU NA KONTEKST LUB SYTUACJĘ WYPOWIEDZI, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W MOWIE POTOCZNEJ. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast