ANTIDOTUM - SUBSTANCJA, KTÓRA MA ZDOLNOŚĆ NEUTRALIZACJI LUB ZMNIEJSZENIA TOKSYCZNOŚCI TRUCIZNY. JEJ DZIAŁANIE NAJCZĘŚCIEJ POLEGA NA TWORZENIU Z TRUCIZNĄ NIEWCHŁANIALNEGO LUB MNIEJ TOKSYCZNEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODTRUTKA to:

antidotum - substancja, która ma zdolność neutralizacji lub zmniejszenia toksyczności trucizny. Jej działanie najczęściej polega na tworzeniu z trucizną niewchłanialnego lub mniej toksycznego związku chemicznego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODTRUTKA

ODTRUTKA to:

antidotum (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTIDOTUM - SUBSTANCJA, KTÓRA MA ZDOLNOŚĆ NEUTRALIZACJI LUB ZMNIEJSZENIA TOKSYCZNOŚCI TRUCIZNY. JEJ DZIAŁANIE NAJCZĘŚCIEJ POLEGA NA TWORZENIU Z TRUCIZNĄ NIEWCHŁANIALNEGO LUB MNIEJ TOKSYCZNEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.496

ZBRODNIA WOJENNA, ŁUK TĘCZOWY, REALIZM, WULGARYZM, OBŁĄKANIEC, BRYLANT, ELEKTROLUMINESCENCJA, DEKONCENTRACJA, ŚWIEŻAK, BLOCZEK, OBRAZEK, WIĘZADŁO, MÓŻDŻEK, SKUN, NAWÓZ ORGANICZNY, STRUKTURALISTKA, MATERIAŁ, SKORUPA, WROTA, ZAJĘCZA WARGA, MANEŻ, SPIRALA, LIGATURKA, KOSZYK, WĘDRÓWKA, SSAK, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, BUDA, MASA, KOMOSA, NACIEK JASKINIOWY, PURUSZA, JON, OPIEKUN, ACETAL, PLACUSZEK, EKRANOPLAN, PODRODZAJ, ORYKS SZABLOROGI, DRAMAT GANGSTERSKI, ZACHOWANIE, OPAR, ZATOKA, GAŁKI, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, LUGER, ULĘGAŁKA, DIABEŁ, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, BUŁA, PASTWA, AZJATYCKOŚĆ, KWIATEK, CHLOREK WINYLU, ANITA, KLINKIER, ANGARIA, BEZPOWROTNOŚĆ, ZAPYLACZ, GŁUCHY TELEFON, MIELIZNA, ŻYWA PAGINA, KOSTNIAK KOSTNAWY, MULTIPLEKS, WYCIĄG, SZUM, PROSZEK DO PIECZENIA, DELIKATESOWOŚĆ, KRYZA, PIĘCIOGROSZÓWKA, CHOROBA WHIPPLE'A, SIERŚCIAK, HALA MASZYN, MIT, KONTRMANIFESTACJA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, CZTERDZIESTKA, GRÓDŹ, SOLANKA, BERLACZ, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SPÓŁKA CICHA, KOSZARKA, KAMIEŃ, SZCZUR, FANPAGE, GUFFA, FOTOTROPIZM DODATNI, BEZUCZUCIOWOŚĆ, MIASTO, KONOTACJA, GATUNEK INWAZYJNY, FALANGA, KOPS, EKSTREMOFIL, ZEZWŁOK, TARYFIARA, BANDA, KRWOTOK, ZAPORA WODNA, ŚMIECIARZ, ROZŁÓG, MONITORING, ARABSKI, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, PAUPER, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, SPADEK, OBUDOWA, KONSULTANT, ŚRODEK KARNY, TRYSKAWKA SZKLANA, CEREMONIALNOŚĆ, SUROWICA, OBELGA, CZAPRAK, ZBIORNIK, NARTA, SMAK, GOLAS, STYGMAT, SALAMI, PAROWNICA, KREDKA, WYDZIELINA, DELFIN BUTLONOSY, EMOTIKON, WCINKA, RETUSZ, PASZTETNIK, ZLEPNOŚĆ, INDUKCYJNOŚĆ, WIDMO SYGNAŁU, RESTAURATOR, ZATOKI, STYL KLASYCZNY, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, REZYDENT, RENATURACJA BIAŁKA, MIESIĄC, KONTO DEPOZYTOWE, SMARKULA, DRAMATYZM, INTERPRETATOR, EKSPRES, DZIEDZIC, AGRESOR, TRZYKROTNOŚĆ, KĄPIEL LECZNICZA, TRZONEK, HIPERDŹWIĘK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, CIASTKARZ, RENA, KONURBACJA, STEROWIEC SZKIELETOWY, COLCANNON, PAJĘCZYNA, KOSZER, TOWAR, SZPILECZKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, BATORÓWKA, FAZA, ARCHIKONFRATERNIA, ABONAMENT, BAŃKA, KRIS, OWAD, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, KACZKA, LALA, CEZURA, ZAWÓR, DŻINSY, ŻEL, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PRZĘSŁO, BRYŁA, SEREK, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, KREDYT KASOWY, WYSMUKŁOŚĆ, PROSO, ASPIRANT, ROK, REDAKTOR NACZELNY, BON VIVEUR, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, GENDER, GRZYBIARZ, POMPA OBIEGOWA, SKWARKI, PRESKRYPTYWIZM, SZCZĘK ORĘŻA, DWORAK, SITAR, PROCES HYDROTERMALNY, KNEL, CYGANKA, RZEMIEŚLNICTWO, KILOMETR NA GODZINĘ, CZESALNIA, TWIST, PRODUCENT, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, CZARNA ROBOTA, ODTLENIACZ, ODMIANKA, DOJUTREK, ATRAPA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, TEKA, APOZYCJA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, TURECKI, STÓJKA, ZRAZÓWKA, PRZEWLEKŁOŚĆ, EPOLET, SCENOPISARSTWO, WIECHA, OSŁONKA NABYTA, PLECHA, STEP, CZŁOWIEK, ZNAJDA, GŁÓG, MÓL BOROWICZAK, UPRZĄŻ, CUG, MAŁŻONEK, GRUPA, KAMICA, PRZYSPOSOBIONY, PODWOZIE, SEMESTR LETNI, PODWODA, WYPEŁNIENIE, MEGAPASKAL, FUNKCJA SCHODKOWA, REJKA, OSIEDLE, NIEWYPŁACALNOŚĆ, ELASTOMER, ZNAK ALFANUMERYCZNY, SUSZARKA, BEZKASTOWIEC, KWAS, POLIMER FLUOROWY, TENDENCJA, ŚWIADEK KORONNY, WYDAWNICTWO, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, KOCHAŚ, PINGWIN ANTARKTYCZNY, PROCHLORPERAZYNA, MADZIARSKI, SZYBKOZŁĄCZKA, GŁOWA RODZINY, PRĄTNIKOWCE, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, RUCH PRZYSPIESZONY, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, DRAMAT, TOUROPERATOR, DUSZA, LAMINAT, BODZIEC WARUNKOWY, MILCZĄCA ZGODA, ANTYFONA, EMPORA, LUDOBÓJSTWO, AMFOTERYCZNOŚĆ, ODDYCHANIE, ZMOWA CENOWA, LINIA DEMARKACYJNA, MIKROSOCZEWKA, GŁOSKA PREPALATALNA, LUSTRO, DAMULKA, ŁUPEK OSADOWY, PEAN, SUBSTANCJA SZARA, ŁYŻECZKA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, OBUCH, SPRZĄCZKA, ANTENA YAGI-UDA, POTÓWKA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, FAZOWOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, HOLOWNIK, ABERRACJA, AWANTURNIK, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, WKRĘT, ?CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.496 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANTIDOTUM - SUBSTANCJA, KTÓRA MA ZDOLNOŚĆ NEUTRALIZACJI LUB ZMNIEJSZENIA TOKSYCZNOŚCI TRUCIZNY. JEJ DZIAŁANIE NAJCZĘŚCIEJ POLEGA NA TWORZENIU Z TRUCIZNĄ NIEWCHŁANIALNEGO LUB MNIEJ TOKSYCZNEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTIDOTUM - SUBSTANCJA, KTÓRA MA ZDOLNOŚĆ NEUTRALIZACJI LUB ZMNIEJSZENIA TOKSYCZNOŚCI TRUCIZNY. JEJ DZIAŁANIE NAJCZĘŚCIEJ POLEGA NA TWORZENIU Z TRUCIZNĄ NIEWCHŁANIALNEGO LUB MNIEJ TOKSYCZNEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODTRUTKA antidotum - substancja, która ma zdolność neutralizacji lub zmniejszenia toksyczności trucizny. Jej działanie najczęściej polega na tworzeniu z trucizną niewchłanialnego lub mniej toksycznego związku chemicznego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODTRUTKA
antidotum - substancja, która ma zdolność neutralizacji lub zmniejszenia toksyczności trucizny. Jej działanie najczęściej polega na tworzeniu z trucizną niewchłanialnego lub mniej toksycznego związku chemicznego (na 8 lit.).

Oprócz ANTIDOTUM - SUBSTANCJA, KTÓRA MA ZDOLNOŚĆ NEUTRALIZACJI LUB ZMNIEJSZENIA TOKSYCZNOŚCI TRUCIZNY. JEJ DZIAŁANIE NAJCZĘŚCIEJ POLEGA NA TWORZENIU Z TRUCIZNĄ NIEWCHŁANIALNEGO LUB MNIEJ TOKSYCZNEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ANTIDOTUM - SUBSTANCJA, KTÓRA MA ZDOLNOŚĆ NEUTRALIZACJI LUB ZMNIEJSZENIA TOKSYCZNOŚCI TRUCIZNY. JEJ DZIAŁANIE NAJCZĘŚCIEJ POLEGA NA TWORZENIU Z TRUCIZNĄ NIEWCHŁANIALNEGO LUB MNIEJ TOKSYCZNEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x