Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ODCIĘCIE MIASTA, TWIERDZY, REGIONU, CZĘŚCI KRAJU LUB INNEGO OBIEKTU POSIADAJĄCEGO ZAŁOGĘ WOJSKOWĄ, OD GŁÓWNYCH SIŁ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA, ZARÓWNO W SPRZĘT I SIŁY WOJSKOWE, JAK I ŻYWNOŚĆ ORAZ INNE POTRZEBNE DO ŻYCIA ARTYKUŁY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBLĘŻENIE to:

odcięcie miasta, twierdzy, regionu, części kraju lub innego obiektu posiadającego załogę wojskową, od głównych sił oraz źródeł zaopatrzenia, zarówno w sprzęt i siły wojskowe, jak i żywność oraz inne potrzebne do życia artykuły (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBLĘŻENIE

OBLĘŻENIE to:

dużo ludzi w jednym miejscu, tłok (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODCIĘCIE MIASTA, TWIERDZY, REGIONU, CZĘŚCI KRAJU LUB INNEGO OBIEKTU POSIADAJĄCEGO ZAŁOGĘ WOJSKOWĄ, OD GŁÓWNYCH SIŁ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA, ZARÓWNO W SPRZĘT I SIŁY WOJSKOWE, JAK I ŻYWNOŚĆ ORAZ INNE POTRZEBNE DO ŻYCIA ARTYKUŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.849

WYRAŹNOŚĆ, KLEDONISMANCJA, SIKORY, POTENCJA, POMADKI, ABSYDA, SŁOWO, LONGHI, ALDEHYD, TEATR, MENZURKA, PLANETOIDA TROJAŃSKA, CZASZA, TAMPON, UKŁAD NIEINERCJALNY, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, JASTRZĘBIOWE, PRZEDROŚLE, GOTOWOŚĆ CYWILNA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, AŁYCZA, INWENTARYZACJA, REFERENCJA, ANDROPAUZA, PÓŁ, ALBUM, USMAŃ, SITO, WOREK, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, KREDYT SKUPOWY, AMINOKWAS, PRZEKŁADNIA BOCZNA, DYKTATURA, OGRANICZENIE, ELEMENT, BOCIAN BIAŁOSZYI, DIAGRAM FAZOWY, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, CZESZCZYZNA, WĘZEŁ DROGOWY, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, POJAZD SZYNOWY, ROŚLINA KORZENIOWA, WYGOZIERO, ADWOKAT, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, SATYNA, WIZA WYJAZDOWA, WADA DREWNA, SERBSKOCHORWACKI, POLNIK ZIEMNOWODNY, KIERUNEK, DWUDZIESTY SZÓSTY, DESKA, RESET, ELEKTROŚMIECI, USZYSKO, WYRAŻENIE, SARATÓW, KIŚĆ, BIZON LEŚNY, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, ZEŚWIECCZENIE, KWARTET, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, KONOPIOWATE, SŁOWIAŃSKOŚĆ, SET, ZDRADA, EMISJA POLOWA, NIEŻYCIOWOŚĆ, WIELKA BAHAMA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, WIADRO, KUŹNICA, PETROPAWŁOWSK KAMCZACKI, JEOGRAFIA, POWIERNICTWO, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, WOAL, FILAR, KOŁOWRÓT, BIBUŁA, ZWORNIK, BALIA, SAINETE, EKSPOZYCJA, NIESZPUŁKA JADALNA, MECHANIZM, KOŁNIERZYK, OBIEG, TABORYTA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, STOWARZYSZONY, RING, KLAPAK, PIEC INDUKCYJNY, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, BARWY, AKTORKA, AŁMA-ATA, KOŁACZYK, CIAŁKO NERKOWE, FLAKI, ŹRÓDŁO POLA, KONTRPLAN, STROP KLEINA, AURA WITALNA, KASZYCA, TEMAZEPAM, KARAFKA, CIĘŻKI BOMBOWIEC, KŁOSEK, BUCZYNA NIŻOWA, OBSTRUKCJA, ANALIZA, PARTNER, IRANIZACJA, GWIAZDA PODWÓJNA, KOLCZAKOWATE, PAPIER FOTOGRAFICZNY, ROZPRZA, INTROMISJA, ZASTÓJ, BASEN PORTOWY, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, TRANSEKT, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, WIATKA, KOREKTOR, WINDA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, PAŃSTWO TOTALITARNE, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, ARKADA, CYPRYSIK JAPOŃSKI, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, KURZEJ, KAMIONKA, NOWA KLASYCZNA, DOSADNOŚĆ, FUSY, ROŚLINY ZARODNIKOWE, METAFRAZA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, KREWETKA ATLANTYCKA, KUM, PATROLOWIEC, KWARC MLECZNY, PALACZ, KORMORAN INDYJSKI, KARRUKA, KREPA, STACJA TELEWIZYJNA, OKRĘG, ZAGRANICZNIK, PANDANOWIEC, WYŻ, OSIEMNASTKA, KOSTKA BRUKOWA, WIZJER, RYTOWNIK, DROŻDŻARNIA, SUPINACJA, TYFTYK, ASESOR, DEGENERACJA, UPADEK, UKŁAD BRZEŻNY, ZŁOŻE KOPALINY, LINIA KOLEJOWA, KAZBA, PIŻMOWÓŁ, WARZYWO, KAŁAMARZ, UKŁAD INERCJALNY, ŚWINIARKA, INŻYNIERIA TKANKOWA, CHARAKTERYSTYKA, NAMIESTNICZKA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, INSTALOWANIE, SZABAŚNIK, DEOKSYRYBONUKLEAZA, KORMORAN BIAŁOLICY, MONITORING, N-GRAM, GODZINA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, TECZKA PERSONALNA, HUTNICTWO, MOGISYGMATYZM, MEZZOFORTE, OCHWEŚNIK, AKRECJA, BOA MADAGASKARSKI, MOŻLIWOŚĆ, HEBRA, KĘDZIERZYN-KOŹLE, CZAPRAK, BLIŹNIACZOŚĆ, ROBOTY PRZYMUSOWE, CONNECTICUT, ALIAS INTERNETOWY, TRANSPOZYCJA, SPARING, STRUMIEŃ, ODDA, EWANGELIA, PASZTETNIK, DACH ŁAMANY, WIDEOKONFERENCJA, PUNKT KATECHETYCZNY, JAMA, TERAPIA SZOKOWA, ARKANSAS, SPRZĘŻNICA, POSPÓLSTWO, STAN WOLNY, MROZOODPORNOŚĆ, KIEŁ, AZYMUT, WIELKI MISTRZ, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KANAPA, TRZECI, MUMIA, PROKURATOR, UŻYTEK LEŚNY, DAROCHA, TYMPANON, MRÓWKA ŻNIWIARKA, BEFKA, KRWAWNIK, ZDOBIK, SINFONIA, NIEPOSPOLITOŚĆ, MIKROWOLT, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, STAWKA AMORTYZACYJNA, AZYL, GRENADYNA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, RZĄD, OSTROKRZEW, SEGMENT, POPRZEDNIK, CERES, KARYKATURALNOŚĆ, KRAŃCOWOŚĆ, GUMA, SÓL ORGANICZNA, WYNAGRODZENIE, SYSTEM ALARMOWY, WERBENA, ROMANS, AMBASADOR, WZÓR BINETA, MACKI, ANTENA YAGI, ALUZJA, RINFORZANDO, ŁANIA, INSTRUMENT, POJAZD ZABYTKOWY, OPTYMALIZACJA, PATRON, OPONA, TOKSEMIA, AGRESOR, WYŁADOWANIE KORONOWE, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, OREGON, HAGIOGRAFIA, PRZEPADEK, MONARCHIA DESPOTYCZNA, NIEWYPAŁ, PYTANIE, BARBARYZM, TROPIK, STOPA, DRYF KONTYNENTALNY, KORONKA, BELMOPAN, OGRANICZNIK, LIGATURA, KOCHAŚ, ROPUCHA STRUMIENIOWA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, RAMIĘ, KIRYS, IMPLIKACJA MATERIALNA, CZYREŃ, GALOIS, BOSS, KONFRONTACJA, TABLICA EPITAFIJNA, OWICYD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.849 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: odcięcie miasta, twierdzy, regionu, części kraju lub innego obiektu posiadającego załogę wojskową, od głównych sił oraz źródeł zaopatrzenia, zarówno w sprzęt i siły wojskowe, jak i żywność oraz inne potrzebne do życia artykuły, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODCIĘCIE MIASTA, TWIERDZY, REGIONU, CZĘŚCI KRAJU LUB INNEGO OBIEKTU POSIADAJĄCEGO ZAŁOGĘ WOJSKOWĄ, OD GŁÓWNYCH SIŁ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA, ZARÓWNO W SPRZĘT I SIŁY WOJSKOWE, JAK I ŻYWNOŚĆ ORAZ INNE POTRZEBNE DO ŻYCIA ARTYKUŁY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
oblężenie, odcięcie miasta, twierdzy, regionu, części kraju lub innego obiektu posiadającego załogę wojskową, od głównych sił oraz źródeł zaopatrzenia, zarówno w sprzęt i siły wojskowe, jak i żywność oraz inne potrzebne do życia artykuły (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBLĘŻENIE
odcięcie miasta, twierdzy, regionu, części kraju lub innego obiektu posiadającego załogę wojskową, od głównych sił oraz źródeł zaopatrzenia, zarówno w sprzęt i siły wojskowe, jak i żywność oraz inne potrzebne do życia artykuły (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x