PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA, ROZWARSTWIENIE NA ZALEŻNE OD SIEBIE I POWIĄZANE ZE SOBĄ WARSTWY, KTÓRYCH WYRÓŻNIANIE OPARTE JEST NA WŁADZY, PIENIĄDZACH, PRESTIŻU, WYKSZTAŁCENIU ORAZ ZDROWIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRATYFIKACJA to:

podział społeczeństwa, rozwarstwienie na zależne od siebie i powiązane ze sobą warstwy, których wyróżnianie oparte jest na władzy, pieniądzach, prestiżu, wykształceniu oraz zdrowiu (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRATYFIKACJA

STRATYFIKACJA to:

układ warstw (powietrza, wody) różniących się temperaturą (na 13 lit.)STRATYFIKACJA to:

powstawanie poziomów i warstw czegoś, podział na warstwy (na 13 lit.)STRATYFIKACJA to:

rozdzielanie jesienią warstw nasion żyzną ziemią lub wilgotnym piaskiem, aby lepiej kiełkowy na wiosnę (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA, ROZWARSTWIENIE NA ZALEŻNE OD SIEBIE I POWIĄZANE ZE SOBĄ WARSTWY, KTÓRYCH WYRÓŻNIANIE OPARTE JEST NA WŁADZY, PIENIĄDZACH, PRESTIŻU, WYKSZTAŁCENIU ORAZ ZDROWIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.350

MEDYCYNA WETERYNARYJNA, SYMPATYCZNOŚĆ, ZWIERCIADŁO, WISKOZA, JĘZYK BERBERYJSKI, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, WAZONKOWCOWATE, TROPIK, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, CIAMAJDOWATOŚĆ, BIZON, CHRZĄSTKA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, WYCZERPYWALNOŚĆ, PODWÓJ WIELKI, PERKOZ ROGATY, TAMARYNDA, BRUDNA BOMBA, GORZOWIANKA, SZTUBACKOŚĆ, WAŁEK, CELOWOŚĆ, KOCZKODAN ZIELONY, TYRAN, SALWINIA, FIZYKA TEORETYCZNA, BEZSZPARKOWCE, DELFIN GRUBOGŁOWY, REKIN CHOCHLIK, POKRZYWDZONA, ŁAŃCUCH, NEGATYWIZM, CZŁOWIEK CZYNU, AVIZO, PIGWA POSPOLITA, WYCIĄG TOWAROWY, NATARCZYWOŚĆ, DOMICYL, E-PODPIS, JĘZYK SZWEDZKI, HETEROATOM, CERIWASTATYNA, KOWALENCYJNOŚĆ, PRZECIWSTAWIENIE, ZWIERZĘ, GADACZ, ŚWIAT, ŁUK NOCNY, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, GRABEN, PUCHAR, WODA LECZNICZA, ROSŁOŚĆ, EKSPARTNERKA, UKŁAD SAMODZIELNY, FUNK ART, BENDA, NADZÓR JUDYKACYJNY, POWAŻNOŚĆ, ASYSTA, PREFEKTURA MIEJSKA, EKSPERYMENT KLINICZNY, PLUTOKRACJA, BAŁWOCHWALSTWO, KOSTIUM, SKINNY, SZPETNOŚĆ, PINCETA, WSZECHŚWIAT, PRZEKŁADNIA CIERNA, MIECZ UCHYLNY, LITERATURA POPULARNA, NAGOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ, KARMA, NIETOPERZE, POPRZECZKA, PODRYDZYK OSTRY, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, MOKROŚĆ, POPRZEWRACANIE, BIAŁORUTENISTYKA, WIEK ZGODY, WIETLICA, SZEREG CZASOWY, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, AUTOTEMATYZM, TASIEMIEC UZBROJONY, DZIECINNOŚĆ, MĄDROŚĆ, SEJM ROZBIOROWY, PORZĄDNOŚĆ, KLECANKA RDZAWOROŻNA, TRÓJCA, WZORNIK, ŁOWCA GŁÓW, SOS MALTAŃSKI, SITKO, NACZYNIA POŁĄCZONE, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, MIŚ KOALA, WSTĘŻNICE, RAMA, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, SUPERPOZYTYW, NOTARIUSZ, KARP KRÓLEWSKI, KADŁUB, FEDERALIZM, INIEKCYJNOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, SMOK, DELEGACJA, BIOMETRYKA, PADEMELON, KREDYT KLĘSKOWY, SKÓRZAK, BOŚNIACKOŚĆ, DUŻY EKRAN, SZARAK, PEJZAŻ, FURIOSO, RZECZOWNIK POSPOLITY, TANCERZ, KUC DARTMOOR, OINOMANCJA, TOR ODSTAWCZY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, DESPOCJA, EINSIEDLER, JĄDRO, SUPERRAKIETA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, ILOCZYN WEKTOROWY, MAŚLAK, SZCZOTKA, BOCZEŃ, ANTROPOCENTRYZM, DRZEWICA DWUBARWNA, PROLETARIUSZ, BIOMECHANIKA, DOBUDOWA, ELOPSOPODOBNE, TEST ZDERZENIOWY, PAMIĘĆ, BŁONA ZEWNĘTRZNA, MISIO, PIĘŚCIARSTWO, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, INSTYTUCJA, KOPUŁA, PACAN, TEORIA NAZW, PAKA, DYDAKTYKA OGÓLNA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, SZPIK, MIŁOŚĆ WŁASNA, KLAPA, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, HISTORIA, MAPA ADMINISTRACYJNA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, WSZECHMOC, ŁYKOWATOŚĆ, WIDMO, REWOLUCJA, KOALOWATE, SERWIS INTERNETOWY, ZDANIE, PREKURSOR, WYSZYWANKA, KANALIK, PELENG, TOSTER ZAMYKANY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, WARTOŚĆ WŁASNA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, WIATRAK HOLENDERSKI, PEKARI, DAMAST SKUWANY, CHROPOWATOŚĆ, KWAS LIZERGOWY, NORMATYWISTA, NIEMĘSKOŚĆ, ARCHIWALNOŚĆ, BIUROKRACJA, BIEGŁOŚĆ, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, DEASEMBLER, ORDONANS, OKRĄG APOLONIUSZA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, DOJRZAŁOŚĆ, LICZEBNIK, BYLICA GLISTNIK, HARMONIJKA USTNA, ROZMEMŁANIE, SIKA, WŁADZA, BISZKOPT, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, GRAF MIESZANY, IDIOTYCZNOŚĆ, FENKAMFAMINA, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, MONOPOL, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, PSZCZOŁA MIODNA, LOGIKA FILOZOFICZNA, ATEMOYA, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, KORZEŃ, ZBRODNIA, MLECZNIK, KLONOWATE, BIAŁY PUCH, POPIELNICZKA, ZAUROPTERYGI, POPRZEWRACANIE, NIEUSTANNOŚĆ, KOŚĆ MIEDNICZNA, C.O, CZAS TERAŹNIEJSZY, FUNKCJA BORELOWSKA, ANALIZA KORELACJI, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, FRANCZYZA, ANTARKTYKA, ROŻEK BASETOWY, KLEJÓWKA, KSYLOGRAFIA, LAKTOOWOWEGETARIANIN, UMOWA BUKINGOWA, CYGARO, WYSMUKŁOŚĆ, DIAGNOZA, MALOWANY WŁADCA, DEASEMBLACJA, PISMO IDEOGRAFICZNE, FUTERKO, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, MOŻLIWOŚĆ, KOMANDO, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, WITAMINA B6, ŻYWIENIE, JEŻOWATE, ZASIŁEK OKRESOWY, CHODNIK OBRONNY, POKREWNA DUSZA, DEBILNOŚĆ, SALAMI, KLASA INTEGRACYJNA, PIEROGI RUSKIE, SZCZEP, IZOMORFIZM, DYPTYCH, GEEZ, POSZLAKA, SUTENERSTWO, SZMAL, JĘZYK INDIAŃSKI, ŁYŻKA CEDZAKOWA, KWAŚNICA, PRAWO HOOKE’A, ATOMISTYKA, PRZEKSZTAŁCENIE RZUTOWE, SKŁAD KONSYGNACYJNY, DZIEŁO KORONOWE, ORGAN RENTOWY, KURSOR, RUBASZNOŚĆ, PILA, FUNKCJA SINC, PRZĘŚL, ABHENR, BÓR WRZOSOWY, ZWIERZĘ, MALERIZAUR, JESIOTR BIAŁY, MUSZKIETER, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, BOROWIK DUPAINA, RUNO LEŚNE, PODZIAŁ HARMONICZNY, MAMONA, PUCH, SZEREG, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, JĘZYK LINGALA, ZIEMSKI, FRAZA, TURKIESTAN, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, ORGANIZATOR, SYSTEMIK, ?EUKARIOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.350 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA, ROZWARSTWIENIE NA ZALEŻNE OD SIEBIE I POWIĄZANE ZE SOBĄ WARSTWY, KTÓRYCH WYRÓŻNIANIE OPARTE JEST NA WŁADZY, PIENIĄDZACH, PRESTIŻU, WYKSZTAŁCENIU ORAZ ZDROWIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA, ROZWARSTWIENIE NA ZALEŻNE OD SIEBIE I POWIĄZANE ZE SOBĄ WARSTWY, KTÓRYCH WYRÓŻNIANIE OPARTE JEST NA WŁADZY, PIENIĄDZACH, PRESTIŻU, WYKSZTAŁCENIU ORAZ ZDROWIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRATYFIKACJA podział społeczeństwa, rozwarstwienie na zależne od siebie i powiązane ze sobą warstwy, których wyróżnianie oparte jest na władzy, pieniądzach, prestiżu, wykształceniu oraz zdrowiu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRATYFIKACJA
podział społeczeństwa, rozwarstwienie na zależne od siebie i powiązane ze sobą warstwy, których wyróżnianie oparte jest na władzy, pieniądzach, prestiżu, wykształceniu oraz zdrowiu (na 13 lit.).

Oprócz PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA, ROZWARSTWIENIE NA ZALEŻNE OD SIEBIE I POWIĄZANE ZE SOBĄ WARSTWY, KTÓRYCH WYRÓŻNIANIE OPARTE JEST NA WŁADZY, PIENIĄDZACH, PRESTIŻU, WYKSZTAŁCENIU ORAZ ZDROWIU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA, ROZWARSTWIENIE NA ZALEŻNE OD SIEBIE I POWIĄZANE ZE SOBĄ WARSTWY, KTÓRYCH WYRÓŻNIANIE OPARTE JEST NA WŁADZY, PIENIĄDZACH, PRESTIŻU, WYKSZTAŁCENIU ORAZ ZDROWIU. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x