IGNOROWANIE PEWNYCH SPRAW LUB DZIAŁAŃ WÓWCZAS, GDY KOSZT UZYSKANIA INFORMACJI ISTOTNEJ DLA PODJĘCIA DECYZJI JEST WYŻSZY, NIŻ OCZEKIWANA WARTOŚĆ KORZYŚCI, PRZEZ CO NIERACJONALNE JEST JEGO PONIESIENIE; Z DZIEDZINY EKONOMII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RACJONALNA IGNORANCJA to:

ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IGNOROWANIE PEWNYCH SPRAW LUB DZIAŁAŃ WÓWCZAS, GDY KOSZT UZYSKANIA INFORMACJI ISTOTNEJ DLA PODJĘCIA DECYZJI JEST WYŻSZY, NIŻ OCZEKIWANA WARTOŚĆ KORZYŚCI, PRZEZ CO NIERACJONALNE JEST JEGO PONIESIENIE; Z DZIEDZINY EKONOMII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.198

SZYFON, CAR, ZAPORA MINOWA, ARANŻACJA, TEKSTYLNY, STACJA ZAKŁADOWA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ŁAŃCUCH EULERA, DRĄŻEK SKRĘTNY, ŁOŻYSKO TOCZNE, KASA, SZPONTON, ROLADA, DEKLARACJA, PAS, PSYCHOFARMAKOLOGIA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, ANALIZA SWOT, CIĄG, ZAKOLE, FLOTA, JASŁO, JEDNOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, FILEMON SĘDZIWY, SROM, BIURO ŁĄCZNIKOWE, WIŚNIÓWKA, SAKRAMENT, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, LUK ŁADUNKOWY, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, ADIUNKT, SZTUKA PASYJNA, LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA, POJAZD KONNY, RODZIMOŚĆ, KOMPLIKACJA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, FOSFORESCENCJA MORZA, WILCZA PASZCZA, NEGATYW, ILOCZYN BLASCHKEGO, GALICYJSKOŚĆ, TYTUŁ NAUKOWY, KOŁECZEK, SZEREG, WERSJA LEKTORSKA, TYLCZAK ŁUKOWY, IMPEDYMENTA, PILOTÓWKA, SZKUTNICTWO, ŻEGLUGA, RDZA ZBOŻOWA, RUCH, CAP, SUBSKRYPCJA, SAUTE, KURKA ŻÓŁTA, STRETCH, DROGA POŻAROWA, BULLA, BÓBR AMERYKAŃSKI, ŁAPOWNICTWO, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, COPYPASTA, WYPĘDZENIE, GRANICA FUNKCJI, KOMOSA, GEOGRAFIA FIZYCZNA, SAŁATKA SZOPSKA, LODOŁAM, OMIEG ZACHODNI, WRAK CZŁOWIEKA, NAJ, RAKI, ZAPŁATA, WIRUSY DSDNA-RT, NIEWYGODA, ZAMKNIĘTOŚĆ, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, AMNEZJA, WOLE OKO, GEORGE, LOKACJA ATELIEROWA, IGLOO, BRUK, NASŁUCHOWIEC, WARSZTAT, GLIPTYKA, KLISZA, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, WIZAWKA, DECYZJA RAMOWA, JURNOŚĆ, WOKANDA, DNI OTWARTE, ENERGIA SPOCZYNKOWA, GRAF KOMÓRKOWY, RELEWANCJA, DOSTĘP, MONETKA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, STRACH BIERNY, TRANSAKCJA TERMINOWA, GÓRNICZKA, MUNDŻAK CHIŃSKI, SAMORZĄD, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, MAJSTERSTWO, GRANT, PAŁA, CHWOŚCIK BURAKOWY, SZKOLNOŚĆ, BENZYNÓWKA, ODSYŁACZ, WYKUPNE, GAMBIT, TONAŻ, MISTRZ, ŚLAD PAMIĘCIOWY, ORTOGRAFIA, RELISZ, DZIEWIĘTNASTY, KALKULATOR, PREPAID, SELENEK, DYFERENCJA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, BUROZIEM, PRODUKT GLOBALNY, STOŻEK WULKANICZNY, DOMICYL, DRZEWNICA GÓRSKA, DNI, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, ALERT, CZAPKA SPORTOWA, CZŁOWIEK CZYNU, KRETOWATE, PIGMALIONIZM, TYMOLEPTYK, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, LIST KAPERSKI, RÓG, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, DEKODER, NIECZYNNOŚĆ, KRUSZARNIA, SPUSZCZENIE, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, PAŁKA, OSTRY BRZUCH, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, MASOŃSTWO, ANTRYKOT, MURENA WSTĄŻKOWA, WYRAŻENIE, PRZEPLOTKA, POTRZEBA, REGUŁA INFERENCYJNA, PRONATALIZM, SIATKA POJĘCIOWA, MAKABRYCZNOŚĆ, POLO, BITA ŚMIETANA, DEKALKOMANIA, EHDV, BARWA, BECHER, MINIVAN, DZIECIACZEK, REWOLTA, UKŁAD NIEINERCJALNY, MEDIEWAL, KOLAMINA, AKTYWA, KACZKA, NIDA, RAMA, SERBSKOŚĆ, DZIELNICA, STYL KOLONIALNY, TERYNA, ASYSTENTKA, RUBASZNOŚĆ, PASKUDZTWO, OLEJ PALMOWY, CHLOASMA, ŁAPA, MULTIKULTURALIZM, CHOROBA HECKA, WIRUS GRYPY TYPU A, ŁUPACZKA, ŁADUNEK, FACJA, KAJDANY SKEFFINGTONA, GÓGLE, FAZA ANALNA, DOSIA, HERMETYCZNOŚĆ, WZORNIK, PRZEPLOTNIA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, GLIKOZYD FENOLOWY, PRZEKĄSKA, NAGANNOŚĆ, ANTAŁEK, KOLEJKA GÓRSKA, HERMAFRODYTYZM, LAMPA DAVY'EGO, SYSTEM POWIERNICZY, SZARY RYNEK, WĘZEŁ KOLEJOWY, HIPERFOKALNA, WAGA, NIL, MRÓWKA, MAKINTOSZ, JANTAZAUR, ADORACJA, PROSPEKT EMISYJNY, CZERPNIA POWIETRZA, MOL, ROSZPONKA, KISZKA STOLCOWA, FAŁD, ŻYŁKA, WOTUM ZAUFANIA, SZPARA POWIEKOWA, BUSINESS PLAN, KORDEGARDA, ALABAMA, CEMENTACJA, KOLCZAK, TOREBKA, KURDYBAN, TRZYDZIESTOKROTNOŚĆ, POTENCJAŁ RYNKOWY, GLUKOMETR, STUDIUM WYKONALNOŚCI, WCZASY PRACOWNICZE, WIĄZANIE POTRÓJNE, BOGATY, BIELIK, KŁOPOTANIE SIĘ, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, PANEWKA, KAPSUŁA POWROTNA, DAKAR, ZGORZEL GAZOWA, MEGAFON, JATA, MIKOZA, KUWETKA, NIESPAW, BŁONA LOTNA, NAROST, ANARCHIZM, ZASADA D'ALEMBERTA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, STW, PŁOW, POMPA PROTONOWA, MACIEK, KURANT, REUTER, ZWIĄZEK KOLARSKI, PALEOMAGNETYZM, SZPITALNIK, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, GRZYB TRUJĄCY, DYSKRECJONALNOŚĆ, ŁUSKA, KRZYWA PODAŻY, DOMICYL, SZPEKUCHA, WISKOZA, PANEKLA, ZAJOB, MICRA, BIBLIOTEKA, NOWOWIERCA, ROMA, PRASA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, TAJEMNICA ADWOKACKA, TAG, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, LICZBA RZECZYWISTA, INDEKS, BIEG JAŁOWY, FIRMÓWKA, CYJANOŻELAZIAN(II), KORAL MADREPOROWY, GOBELIN, ?PYCHOTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.198 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IGNOROWANIE PEWNYCH SPRAW LUB DZIAŁAŃ WÓWCZAS, GDY KOSZT UZYSKANIA INFORMACJI ISTOTNEJ DLA PODJĘCIA DECYZJI JEST WYŻSZY, NIŻ OCZEKIWANA WARTOŚĆ KORZYŚCI, PRZEZ CO NIERACJONALNE JEST JEGO PONIESIENIE; Z DZIEDZINY EKONOMII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IGNOROWANIE PEWNYCH SPRAW LUB DZIAŁAŃ WÓWCZAS, GDY KOSZT UZYSKANIA INFORMACJI ISTOTNEJ DLA PODJĘCIA DECYZJI JEST WYŻSZY, NIŻ OCZEKIWANA WARTOŚĆ KORZYŚCI, PRZEZ CO NIERACJONALNE JEST JEGO PONIESIENIE; Z DZIEDZINY EKONOMII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RACJONALNA IGNORANCJA ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RACJONALNA IGNORANCJA
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii (na 20 lit.).

Oprócz IGNOROWANIE PEWNYCH SPRAW LUB DZIAŁAŃ WÓWCZAS, GDY KOSZT UZYSKANIA INFORMACJI ISTOTNEJ DLA PODJĘCIA DECYZJI JEST WYŻSZY, NIŻ OCZEKIWANA WARTOŚĆ KORZYŚCI, PRZEZ CO NIERACJONALNE JEST JEGO PONIESIENIE; Z DZIEDZINY EKONOMII sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - IGNOROWANIE PEWNYCH SPRAW LUB DZIAŁAŃ WÓWCZAS, GDY KOSZT UZYSKANIA INFORMACJI ISTOTNEJ DLA PODJĘCIA DECYZJI JEST WYŻSZY, NIŻ OCZEKIWANA WARTOŚĆ KORZYŚCI, PRZEZ CO NIERACJONALNE JEST JEGO PONIESIENIE; Z DZIEDZINY EKONOMII. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast