DOBRZE UZBROJONY OKRĘT WOJENNY LUB ESKORTOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FREGATA to:

dobrze uzbrojony okręt wojenny lub eskortowy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FREGATA

FREGATA to:

okręt wojenny, początkowo o napędzie żaglowym, od XIX w. także parowo-żaglowym (na 7 lit.)FREGATA to:

ptak wodny; poszczególne gatunki określane tym mianem klasyfikowane są w obrębie rodziny fregatowatych (Fregatidae) (na 7 lit.)FREGATA to:

średniej wielkości okręt przeznaczony do służby eskortowej, budowany od II wojny światowej (na 7 lit.)FREGATA to:

fregata rakietowa - średniej wielkości współczesny okręt o uzbrojeniu, w skład którego wchodzą wyrzutnie rakietowe (na 7 lit.)FREGATA to:

żaglowiec przynajmniej trzymasztowy (czasami cztero- i pięciomasztowy), niosący na wszystkich masztach ożaglowanie rejowe (na 7 lit.)FREGATA to:

żaglowiec o 3-5 masztach z ożaglowaniem rejowym (na 7 lit.)FREGATA to:

żaglowy okręt wojenny, dwupokładowy z XVI-XVII w (na 7 lit.)FREGATA to:

eskortowiec ochraniający konwoje w czasie II Wojny Światowej (na 7 lit.)FREGATA to:

obecnie: duży okręt wojenny uzbrojony w rakiety (na 7 lit.)FREGATA to:

duży ptak oceaniczny o mocnych skrzydłach i długim rozwidlonym ogonem; zamieszkuje oceany strefy tropikalnej, gnieździ się gromadnie na wyspach (na 7 lit.)FREGATA to:

duży, oceaniczny ptak z rzędu wiosłonogich, świetnie lata, samiec ma na podgardlu czerwony worek (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOBRZE UZBROJONY OKRĘT WOJENNY LUB ESKORTOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.496

KURZYSKO, CIERŃ, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, PIANOLA, KOZAK, ANGORA, LOCO, DYMKA, KOŃ, ZJAWISKO SEEBECKA, KUNDMAN, ŚRODEK KARNY, BAMBO, NAWIS, GLAZURA, SIŁY POKOJOWE, PODPINKA, BANDANKA, RZECZNIK PATENTOWY, METROPOLIZACJA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, FOKA, SZUKACZ, GORĄCA KREW, WARSZTAT STRATEGICZNY, BIAŁA BIERKA, APARAT, MEDALION, BUGAJ, WŁÓKNO, KORZYŚĆ, SPRZĘCIOR, TERAPIA WSTRZĄSOWA, ABOLICJA, PRZEKRÓJ, ALGORYTM ITERACYJNY, EKSKLAWA, JALAPENO, WSPÓŁUCZEŃ, TĘPOZĘBNE, ŚCIEŻKA, MIOTEŁKA, PODIUM, ALARM POŻAROWY, STANOWISKO, PROWINCJA, GŁOWA KOŚCIOŁA, LODOWNIA, AMARANTOWOŚĆ, ZNAMIĘ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, RACJONALIZM, SEKS, ODTWARZANIE, KAROTENOID, DEGENERACJA, DRELICH, BILLBOARD, FILM SCIENCE-FICTION, PARTNERKA, TROPIK, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, LASKA MARSZAŁKOWSKA, KOŁEK, SPODENKI, BEZDUSZNOŚĆ, KROTON, GRUPA WAROWNA, BADYL, BRZOZÓWKA, ALBINOS, CHOROBA ZARAŹLIWA, ZARAZA, HARCERKA, PIEC, DOBYTEK, ANTENA MIKROPASKOWA, LOŻA, KANONIERKA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, ZIELONI, EWOLUCJA KASKADERSKA, SZCZERBA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, CZUWANIE, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, MITENKI, ŁADUNEK, HOL, JĘZYK, AKTYWNOŚĆ, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, BOMBA TERMOJĄDROWA, ROBOTY BUDOWLANE, BABCIA CIOTECZNA, PUNKT WĘZŁOWY, ALLEGROWICZKA, TANDEM, ŁAWA KOMINIARSKA, FIGOWIEC POSPOLITY, CZTERDZIESTKA, LIMUZYNA, BOM, HIPOTEZA, MOCZ, SZPULKA, ROZSTĘP, ZAĆMA POURAZOWA, PLUTON, KASZA GRYCZANA, CZERNINA, KOMPARYCJA, SAKRALIZACJA, NIEODZOWNOŚĆ, AGLOMERACJA, INWOLUCJA, HULAKA, NIESPORCZAK, DOBRA STRONA, OKULARY, KATAR SIENNY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, AJENCJA, WŚCIEKLICA DORODNA, ALARM, WĄTROBOWIEC, HALA, CUKRZYCA, ROTUŁA, KARTOTEKA, ZIELONE PŁUCA, ŁOŻE, MATERIAŁ BUDOWLANY, PACHOŁEK, DOZA, CIĄŻA JAJOWODOWA, HISZPAŃSKIE BUTY, WISZNICA, EMAKI, EKSPRESJA GENU, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, TWARZYCZKA, AULA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, ODRĘBNOŚĆ, LENIWOŚĆ, KAWAŁ, POZIOMICA, SKRZYDLATE SŁOWO, LEKTURKA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, DRAMATOPISARSTWO, OBŁO, INGUSZ, ZAJAD, GUMKA, CHEKKER, PŁYN INFUZYJNY, FLASZKA, GĄSKA, ŚRODKOWOŚĆ, PROMIEŃ, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, SALETRA, EMALIA, PRZECHOWANIE, WIERZĄCY, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ASTRAGAL, PIERWSZY PLAN, KOMPOTIERA, SONG, JUMPER, BOHATER, CYNGLE, WITAMINA, ZĄB, KWARTET, PŁYWACZEK, KIŚĆ, ARKA, PODATEK, UKŁAD ODNIESIENIA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PRZERYWACZ BLOKADY, NORMALIZACJA, WODA, CUKIER WANILIOWY, OBUWIE, KOMPENSACJA WERBALNA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, ZARZĄD, FILODENDRON, ZIELONE, PRZYLEPNOŚĆ, DEZAKTYWACJA, PASZCZA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, DEMENTI, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, FUGA, ADWOKAT, KOLONIZATOR, BANDYCTWO, IGLASTE, ALAN, OTWÓR, DANIE ARBUZA, LAMPA ŁUKOWA, DZIANINA, NEKROMANCJA, ROD, PRZYNALEŻNOŚĆ, WILCZA PASZCZA, MACZUGOWIEC, FUNKCJA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, ALPAKA, INTERPRETATOR, MAKRAMA, ANGLOFOBIA, ANGIOPLASTYKA, ESPADRYLA, INSTALACJA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, GRUPA ARYLOWA, ZABIEG LECZNICZY, MIEJSCE, UPUST, ZASADA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, SZUM, ZAPACH, RUCH, IMPULS, JEZIORO DRUMLINOWE, KAPITANA, BAZYLIA, LURA, OMDLAŁOŚĆ, SAMOGRAJ, USTRÓJ, FORMACJA, PYTANIE, MONODIA, APTAMER, NÓŻ, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, KULUARY, UDERZENIE, OWICYD, KLUCZ, DZIWKARZ, KANALIZACJA KABLOWA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, ZWAŁA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, RAPTULARZ, KASETA, BAKTERIA ŚLUZOWA, PRZEMYT PLECAKOWY, SER EDAMSKI, KUKUŁCZE JAJO, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, CHWYTNIK, ZIELONE, SAMPLING, SKRĘT, GNIEW, WYBIEG, RZEKOTKA DRZEWNA, BIAŁA KSIĘGA, RUCH, TWÓR, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ANTENA RAMOWA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, ŻŁÓB, KONWERSJA , KURS, JEDWAB, RZUTKA, PREZENT, TAMBURMAJOR, POKAL, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, GRZEBACZ, FALA, EMIGRACJA, CHLEB, TELEWANGELIZM, BLUSZCZ, KOLO, HALOGENOALKAN, ?DRAMATYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.496 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOBRZE UZBROJONY OKRĘT WOJENNY LUB ESKORTOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOBRZE UZBROJONY OKRĘT WOJENNY LUB ESKORTOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FREGATA dobrze uzbrojony okręt wojenny lub eskortowy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FREGATA
dobrze uzbrojony okręt wojenny lub eskortowy (na 7 lit.).

Oprócz DOBRZE UZBROJONY OKRĘT WOJENNY LUB ESKORTOWY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - DOBRZE UZBROJONY OKRĘT WOJENNY LUB ESKORTOWY. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast