POTRAWA (NAJCZĘŚCIEJ SŁODKA) JADANA ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE POSIŁKU GŁÓWNEGO LUB NA PODWIECZOREK CZY DRUGIE ŚNIADANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DESER to:

potrawa (najczęściej słodka) jadana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DESER

DESER to:

coś, co stanowi pozytywnie nacechowane zwieńczenie jakiegoś działania (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA (NAJCZĘŚCIEJ SŁODKA) JADANA ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE POSIŁKU GŁÓWNEGO LUB NA PODWIECZOREK CZY DRUGIE ŚNIADANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.526

DYWERGENCJA, CZIPS, GDERACTWO, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, GÓRNICA, TROJACZEK, PRZENOŚNIK, NERKÓWKA, LONT WOLNOTLĄCY, OGIEŃ, GENERAŁ, STEROWIEC SZKIELETOWY, KULTURA STARTEROWA, POMIDOR DRZEWIASTY, ABSORPCJA, SĄD POLOWY, TABUIZACJA, BÓR, HISTORYZM, PRZYBLIŻENIE, SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE, HOMESPUN, BOCZNICA KOLEJOWA, GRZBIET, ŁAPACZ, EFEKT SORETA, STRONA INTERNETOWA, PORA, OBIEKTYWNOŚĆ, POWAGA, OFICERKI, PION, SAKWA, EDYCJA, HALA, MLEKO, AUTSAJDER, ARONIÓWKA, LITERA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, KREWETKI, PARAPET, KISIEL MLECZNY, RYFT, AŻUR, BISZKOPT, DEPILACJA, POSTAĆ, LEMIESZKA, AURA, HOLOWNIK, SKRZYNIA, STACJE ZLEWNE, EMPORA, PRZYDAWKA, SZTAFAŻ, WYŚCIGI, FREGATA, HALBA, FALA, SERPENTYNA, ENTOMOFAUNA, TIAZYD, MARKA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ŚCIĘCIE, PEŁZAK, BUCZYNA NIŻOWA, POSKROMICIEL, MOSTEK, ZBROJOWNIA, DYSZKANCIK, FAKTOR, ODSZCZEPIEŃSTWO, SŁUCHOWISKO, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, ANTENA, WARZYWNIAK, EMANACJA, SZMER, SŁUP, OLEJ PALMOWY, RELISZ, KLEJ, MINIATURKA, PRZEPADEK, ZIEMNIAKI PO CABAŃSKU, BAZA ORBITALNA, PAPROĆ DRZEWIASTA, AKREDYTACJA, PRZEBARWIENIE, KALIBER, KASTRAT, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, TREPY, MOTOR, KOŁACZYK, NALEPKA, RUCH BEZWIZOWY, DROGA BEZPRZETARGOWA, MUŚLIN, HIEROGLIFY, MIĘSO, ISLANDZKOŚĆ, WENTYL, PEPIK, BRĄZOWNIK, DERKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, CEL, JUBILER, DZIADEK DO ORZECHÓW, ZACHOWANIE, DOLARÓWKA, KOMPANIA, FIAKIER, DOM WCZASOWY, KONCERTMISTRZ, BISEKS, DEPTAK, DYFUZOR, FORMACJA, KRÓL, KOSZT INWESTYCYJNY, CZWOROLIST, PACHOLĘ, ŚLEPY NABÓJ, PRODUKT UBOCZNY, PUSZEK, PĘCHERZYK, LIST PRZEWODNI, PAŹDZIERZ, OSUTKA SOSEN, KARTOFLE, ALKOWA, KOP, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, CYBORIUM, OWAD, MIKROMACIERZ DNA, TRZMIEL, TYGRYSIE OKO, KARP PO KRÓLEWSKU, POMOC DROGOWA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, RENATA, ZROZUMIAŁOŚĆ, STAW, SZYB, POWÓZ, PIEC, PARCIANKA, WISZOR, IMPLEMENTACJA, KUCZKA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, IGLAK, NAWÓZ ORGANICZNY, EMALIA, AKROPOL, SEKCJA RYTMICZNA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, KONSTYTUCJA, HAUST, APEL, WYPALANKA, KONFITURY, TUŁÓW, DOBYTEK, KOSZT POŚREDNI, WŁOSY WENUS, PION ŻYROSKOPOWY, ZAWIESIE, SŁONINA, PRZECHÓW, ANTYKWARK, INSTYTUCJA PROCESOWA, DRĘTWA, SPRZEDAWALNOŚĆ, WEKTOR, STARZENIE MORALNE, PRELUDIUM, ARENDA, PAPROTNIK, PIEZOMETR, SKORUPA, PROGRAM, ZATOR PŁUCNY, FORSZLAK, BEAN, PROROK, SEROKONWERSJA, FARBA OLEJNA, MONODIA, POŚCIELÓWKA, SZYBKOŚĆ, BEZSENS, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, OSTATNI SAKRAMENT, LUGER, JESPAN, CERAMIKA SANITARNA, SŁODKA KAPUSTA, EGZONUKLEAZA, BANIECZKA, GRĄD, REAKCJA PODSTAWIANIA, ARCHIKONFRATERNIA, SĘK, ZNAKI, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, ANIOŁ STRÓŻ, DECYMA, ANITA, PRZYKRYCIE, BORDER, NEKROPOLIA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ADOPCJA, PRZYSTOSOWANIE, TUNIKA, PRÓBNIK, ENTOMOFAGI, KRATER, MOZART, STECZKA, POWIERNICTWO, KRYPTODEPRESJA, PROGRAM UŻYTKOWY, DOM POSELSKI, GRZECHOT, NOTKA, KONTENER, REGION WĘZŁOWY, CUDACZEK, WYŻYNA, MANTYLA, SPRZĘCIOR, BOA, ZAPROSZENIE, ANOMALIA, ZREKOMPENSOWANIE, DZIEŁO ŻYCIA, ANGOL, AFRYKAŃSKOŚĆ, PASTA, OSOBA, ŻYWOTOPIS, VATAPÁ, HEBAN, ZATOKI, PICOWNIK, SEZAMEK, RZECZY OSTATECZNE, DERESZ, BABOL, AUDYT, INŻYNIERIA TKANKOWA, WSPÓŁWŁADCA, SPLOT, ALTOSTRATUS, ZAPLECZE SANITARNE, ŻALE, SOS, WRÓBEL POLNY, PEPICZKA, SZCZĘK ORĘŻA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, KOMORA, ŹRÓDŁO POLA, ABLACJA, WSZYSTKOŻERCA, FAB LAB, KOPROWINA, INFORMACJA, RYKSIARZ, LUSTRATOR, ROZSTĘP, PASER, DWUDZIESTY PIĄTY, PUKNIĘCIE, OBRUS, PISMO IDEOGRAFICZNE, SIEĆ KRYSTALICZNA, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, USTRÓJ, ŁYSAK, KAPAR, KRATER PASOŻYTNICZY, ZŁOŻE, MANIPULATOR KULKOWY, SZEW, CELOZJA, PANIER, PRZEWŁOKA, SĄD OSTATECZNY, ALAN, GNIAZDO, ?SATYRYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.526 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA (NAJCZĘŚCIEJ SŁODKA) JADANA ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE POSIŁKU GŁÓWNEGO LUB NA PODWIECZOREK CZY DRUGIE ŚNIADANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA (NAJCZĘŚCIEJ SŁODKA) JADANA ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE POSIŁKU GŁÓWNEGO LUB NA PODWIECZOREK CZY DRUGIE ŚNIADANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DESER potrawa (najczęściej słodka) jadana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DESER
potrawa (najczęściej słodka) jadana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie (na 5 lit.).

Oprócz POTRAWA (NAJCZĘŚCIEJ SŁODKA) JADANA ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE POSIŁKU GŁÓWNEGO LUB NA PODWIECZOREK CZY DRUGIE ŚNIADANIE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - POTRAWA (NAJCZĘŚCIEJ SŁODKA) JADANA ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE POSIŁKU GŁÓWNEGO LUB NA PODWIECZOREK CZY DRUGIE ŚNIADANIE. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast