PRZENOŚNIE: SPECJALNE, ŁATWIEJSZE WARUNKI STWORZONE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ BĘDĄCEGO WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU LUB NA POCZĄTKU JAKIEJŚ DROGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEDSZKOLE to:

przenośnie: specjalne, łatwiejsze warunki stworzone dla kogoś lub czegoś będącego we wstępnej fazie rozwoju lub na początku jakiejś drogi (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEDSZKOLE

PRZEDSZKOLE to:

siedziba przedszkola - instytucji opiekuńczo-wychowawczej, do której mogą uczęszczać dzieci w wieku od ok. 3 lat (na 11 lit.)PRZEDSZKOLE to:

instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której mogą uczęszczać dzieci w wieku od ok. 3 lat (na 11 lit.)PRZEDSZKOLE to:

cyrk, szopka, dziecinada, farsa, sytuacja, w której ktoś zachowuje się dziecinnie lub wydaje się, że trzeba kogoś traktować jak dziecko (na 11 lit.)PRZEDSZKOLE to:

podopieczni i pracownicy przedszkola, społeczność skupiona wokół przedszkola - instytucji opiekuńczo-wychowawczej, do której mogą uczęszczać dzieci w wieku od ok. 3 lat (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: SPECJALNE, ŁATWIEJSZE WARUNKI STWORZONE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ BĘDĄCEGO WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU LUB NA POCZĄTKU JAKIEJŚ DROGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.401

PYSZOTA, TROJAN, BLOK, KROSOWNICA WIZYJNA, PĘDNIK OKRĘTOWY, ŚWIATŁO CZERWONE, ISKRA ELEKTRYCZNA, KAPISZON, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, PAS DROGI GRANICZNEJ, PASZTETOWA, POJAZD KONNY, MCHY LIŚCIASTE, LATARNIA, CYNKOGRAFIA, PARAFARMACEUTYK, WOLUTA, DYSFUNKCJA, ORGIA, WRZECIONO, PAUTSCH, NIECKA ARTEZYJSKA, NAMIESTNIK, KRANIEC, KLIKOWOŚĆ, KAPOTA, PANNA, WYBITNOŚĆ, OCENIACZ, DZIANET, ODSIEW, KRYSZTAŁEK, OKO OPATRZNOŚCI, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, BIKINIARSTWO, LINIA CZYSTA, BASILEUS, POPLECZNICTWO, ASYNCHRONIZM, WIATRAK, ESKONTO, ZŁOTY MEDAL, IZOTERMIA, LEJEK, LENIWOŚĆ, MONITOR, KAMIEŃ, GATUNEK PARASOLOWY, AURA, DYPTYCH, GALANTYNA, TUŁÓW, KSIĄŻĘCOŚĆ, SHOUNEN, GAJA, ALFABET PUNKTOWY, MANIERKA, KARBONATYT, SATYRA, STANOWISKO, ŁATA, UCZESTNIK, KOMPETENTNOŚĆ, DETAL ARCHITEKTONICZNY, SYMPATYCZNOŚĆ, ROZPRYSK, ŚMIECH, WYPRAWA, PANICZ, NIESYMETRYCZNOŚĆ, WYCHODZTWO, OBŁO, POJNIK, RYBA PO GRECKU, BENTAL, BARWNOŚĆ, PODMIANKA, OKOLICZNOŚCI, NAWALANKA, RENESANSOWOŚĆ, ZAGŁÓWEK, SKRZYDŁO, TRIADA, LODOWIEC GRUZOWY, OSTROŻNOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KARK, STAJE, KĄTNIK DOMOWY, OPCJA TERMINOWA, SKRA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, SKUTEK PRAWNY, ANTEPEDIUM, TOCZKOWCE, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, CUMULONIMBUS, OBROŻA, ZLEWKA, WINA NIEUMYŚLNA, NASTĘPSTWO, ABSORPCJA, ZATOKI, TALIB, RYBA AKWARIOWA, WYRAŻENIE, SALADA, KONTROLER, KROK NAPRZÓD, LAPILLI, ŁASKUN, PSYCHUSZKA, URYNA, KREDYT SUSZOWY, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, PAPROTNICA GÓRSKA, WŁÓKNO, KOLORYZACJA, SYKOFANT, PRODUKCJA, LĘDŹWIE, GŁOS, WŁOSIE, DYCHA, LATEN, ŁAGODNOŚĆ, ŻYWOTOPIS, OPIEKUŃCZOŚĆ, SMILEY, BOCIAN, GODZINA, KOTLET POŻARSKI, SUPEL, OCZKO, RUG, BIRIANI, BRYGANTYNA, DOBRO PRAWNE, TRANSMISJA, ESTETYZM, PRAJĘZYK INDOEUROPEJSKI, REFLEKS, WCIĄGARKA, SŁUŻBA, RÓWNONOGI, WSPINACZKA SKAŁKOWA, STALLE, SKANDYNAWSKOŚĆ, KOMBINATORYKA, BŁONA LOTNA, ANTYKATOLICYZM, GOMÓŁKA, KRYSTALIZACJA, WIADRO, ŚLEDŹ, SINIEC, QUIZ, LEKTURA, POMOC, ODCIĄG, KASETON, MASZKARON, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, EGZOSZKIELET, UPRZĄŻ, ZAŁOŻENIE, EKAPIERWIASTEK, GALICYJSKOŚĆ, SÓL, OSTROKRZEW, OPONA, WKLĘSEK, MIR, ŻAŁOSNOŚĆ, DEMORALIZACJA, LINA, WIEK POPRODUKCYJNY, KARCYNOGEN, INŻYNIER DUSZ, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, OKREŚLENIE, POSTOŁ, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, NAWIS, KAWALKATA, CHÓR, PLAFON, KRAJ, RYLEC, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ABFARAD, DYMENSJA, DIRCIK, BOSS, HAKONOS, JOGURCIK, SKALA, TARGOWICA, STANDARDZIK, SPRZĘCIOR, KAJMAKAM, KAPITALISTKA, POŻYCZKA, DAWCA NARZĄDÓW, PROGRAM, NATĘŻENIE, TRADYCYJNOŚĆ, BELKOWANIE, MARGINES, MOSKALIK, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, SMOCZEK, KORA, SZPONTON, OKRUCH SKALNY, CHRZEST, AKCENTUACJA, GRÓD, BAGAŻOWY, BUJANIE, KALETA, ODPOWIEDNIOŚĆ, PLEWA, ABSYDA, KHMER, LALKA, KAYMAK, POSEŁ, INERCYJNOŚĆ, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, CALYPSO, WYRZECZENIE, EMIGRACYJNOŚĆ, BON OŚWIATOWY, ŁYŻKA CEDZAKOWA, UKŁAD ODNIESIENIA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, IZOLATKA, MORELÓWKA, ŚWINIARKA, URCEUS, IZA, NIEWYPARZONY JĘZOR, KIT, WYNAJEMCA, PLAN ZDJĘCIOWY, KONTROLA, PLEŚNIAK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, TEATRZYK, KRÓLIK FLORYDZKI, CZUB, UMOWA WIĄZANA, DOKTOR, WIELKI PORZĄDEK, RADA, KOKPIT, STOWARZYSZONY, LAMPA, PUNKT, JAZGOT, MUSZTARDA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, BEZDENNOŚĆ, WIŚNIÓWKA, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, DZYNDZEL, OBMUROWANIE, DRAMATOPISARSTWO, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, CZESZCZYZNA, CIASNOŚĆ, SAMOLOT BOMBOWY, KIKUCIK, KLASTER, ŻYWOT, KĄDZIEL, CZOŁÓWKA, SATYSFAKCJA, POPIELNIK, DETALICZNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, LITEWSKI, OBRAMIENIE, PRZESŁANIE, TURYSTYKA SEKSUALNA, SPOILER, ŻYCIE, NIEZDARSTWO, RUCH, FREKWENCJA, BLIŹNIACZOŚĆ, WICEDZIEKAN, GERMANIZACJA, ŚRODOWISKO, TROL, PAS, ?PRZEMYSŁÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.401 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: SPECJALNE, ŁATWIEJSZE WARUNKI STWORZONE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ BĘDĄCEGO WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU LUB NA POCZĄTKU JAKIEJŚ DROGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: SPECJALNE, ŁATWIEJSZE WARUNKI STWORZONE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ BĘDĄCEGO WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU LUB NA POCZĄTKU JAKIEJŚ DROGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEDSZKOLE przenośnie: specjalne, łatwiejsze warunki stworzone dla kogoś lub czegoś będącego we wstępnej fazie rozwoju lub na początku jakiejś drogi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEDSZKOLE
przenośnie: specjalne, łatwiejsze warunki stworzone dla kogoś lub czegoś będącego we wstępnej fazie rozwoju lub na początku jakiejś drogi (na 11 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: SPECJALNE, ŁATWIEJSZE WARUNKI STWORZONE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ BĘDĄCEGO WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU LUB NA POCZĄTKU JAKIEJŚ DROGI sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - PRZENOŚNIE: SPECJALNE, ŁATWIEJSZE WARUNKI STWORZONE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ BĘDĄCEGO WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU LUB NA POCZĄTKU JAKIEJŚ DROGI. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast