PRZENOŚNIE: SPECJALNE, ŁATWIEJSZE WARUNKI STWORZONE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ BĘDĄCEGO WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU LUB NA POCZĄTKU JAKIEJŚ DROGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEDSZKOLE to:

przenośnie: specjalne, łatwiejsze warunki stworzone dla kogoś lub czegoś będącego we wstępnej fazie rozwoju lub na początku jakiejś drogi (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEDSZKOLE

PRZEDSZKOLE to:

siedziba przedszkola - instytucji opiekuńczo-wychowawczej, do której mogą uczęszczać dzieci w wieku od ok. 3 lat (na 11 lit.)PRZEDSZKOLE to:

instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której mogą uczęszczać dzieci w wieku od ok. 3 lat (na 11 lit.)PRZEDSZKOLE to:

cyrk, szopka, dziecinada, farsa, sytuacja, w której ktoś zachowuje się dziecinnie lub wydaje się, że trzeba kogoś traktować jak dziecko (na 11 lit.)PRZEDSZKOLE to:

podopieczni i pracownicy przedszkola, społeczność skupiona wokół przedszkola - instytucji opiekuńczo-wychowawczej, do której mogą uczęszczać dzieci w wieku od ok. 3 lat (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: SPECJALNE, ŁATWIEJSZE WARUNKI STWORZONE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ BĘDĄCEGO WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU LUB NA POCZĄTKU JAKIEJŚ DROGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.401

WYPADEK JĄDROWY, PRAWIDŁO, PRZYJEZDNY, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, POTOP, KOŁNIERZ, NAWIS, DOKTOR HONORIS CAUSA, STAW, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, ILDEFRANSY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, POTOK, PROSTAK, PODDASZE, AGENCJA, ŚWINIARKA, PATENCIK, DANE TELEADRESOWE, MIECH, GOŁĄBKI, MIKSTURA, LAMA, SZCZENIACTWO, JESIOTR BIAŁY, KRATA KSIĘCIA WALII, WYPEŁNIENIE, BARCZATKA DĘBOLISTNA, WASABI, BOMBERKA, DZIAŁANIE, REZERWACJA, OPONA PNEUMATYCZNA, ŁĄKA, KARTKA, TRANSPOZYCJA, AKTYWNOŚĆ, SPARRING, BOCIANIEC, WSPARCIE, SPŁONKA, CIĘŻAR, AFEKCJA, BAND, DETENCJA, ODROBINA, DEWELOPER, CANAVERAL, GOLIZNA, ELKI, PSYCHIATRYK, SZPETOTA, ARMILLA, WYLOT, NASTĘPSTWO, HOLK, TERIODONTY, LITERATURA JARMARCZNA, UNIZM, LOGGIA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, PTASZEK, DZIEWCZĘCOŚĆ, PSEUDOPAŁANKOWATE, WYŁAWIACZ, PARANOIK, ZDANIE, BARANECZEK, WĘŻÓWKA, KLUBOWIEC, DUKLA CHODNIKOWA, KARZEŁ, HISZPAŃSKI, CIEŃ, MUR, MIR, BEZCZUCIE, FENOLOGIA, KLON, KAROTENOID, KAGU, PIASTA, OGIEŃ KRZYŻOWY, BARYKADA, ZAPASY, DROGA KONIECZNA, WYPAŁ, JĘZYK OBCY, SAMOTNA MATKA, POKŁAD STATKU, NIEDOWIARSTWO, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, ZATOR, POMOST, GARY, NOS, ZAPROSINY, SZKOŁA WYŻSZA, SYMBOL, LAMPA METALOHALOGENKOWA, KOMUNIKATYWNOŚĆ, ANITA, REPETYCJA, ANIMIZM, PAPRYKARZ, TROFEUM ŁOWIECKIE, KOMISARZ, BEZDNIA, AKADEMIK, SEŁEDEC, BRZDĄKNIĘCIE, WYWIAD, MAJENIE, LOG, JASKÓŁKA, KOGA, WĄTEK, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, WYROCZNIA, ZAGADKOWOŚĆ, PYSZCZEK, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, DNO, NIESAMOISTNOŚĆ, OGON, SZACHULEC, ATONIA, ORŁORYB, WYKUPNE, PACHOŁEK, CIĄŻA JAJOWODOWA, MOLINO, PRZYLEPNOŚĆ, PASZPORTYZACJA, TEST, RECEPCJA, CENZOR, POWTÓRZENIE, LISTA TRANSFEROWA, SZTORC, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, RESTYTUCJA GATUNKU, STERYLNOŚĆ, ETAP, WŁOCHACZ, OSTROŻNOŚĆ, WYŁĄCZNIK, WZIĘCIE POD WŁOS, ZENDRA, PLANETKA, KAMICA, SPACER, ROZPRAWKA, DYGESTORIUM, KONDOTIER, VIP, TKANKA, KIERKI, LIPA, SZCZERBA, INSTRUMENT MECHANICZNY, PĘTLA, KAFEL, VADEMECUM, ROZSTANIE, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, WERBENA, KIJ, HOMERYDA, MNIEMANOLOGIA STOSOWANA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ZGRZYBIAŁOŚĆ, AMULET, CHEDER, EKSPERT, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, LIST ZASTAWNY, KONURBACJA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, PŁATECZEK, BRODZIK, WARIACJA, GOTYK, ADRES PAMIĘCI, ETYKA, SPÓŁKA POWIĄZANA, KASZKIET, TAJSTRA, NIEDOSTATEK, ZĄB, LICZBA, RUSZT, BELECZKA, PORCJA, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZABURZENIE ROZWOJU, ANNA, GRZYWNA, RDZEŃ, ŁUSZCZAK INDYGO, BISEKS, NAKAZ, HYBRYDALNOŚĆ, PAPIER, PORZĄDEK PUBLICZNY, POŁĄCZENIE, PLUJKA, GRAF SPÓJNY, NASIONNICE, NIEMOŻNOŚĆ, KUPAŹ, MAJSTERSTWO, LUSTRO TEKTONICZNE, NADAWCA SPOŁECZNY, DYSONANS, NIEPRZYZWYCZAJENIE, TRANSGEN, LOKATOR, OLIWA Z OLIWEK, WF, NERKÓWKA, WARTOŚĆ ŚRODKOWA, ROZTOCZE, NAKŁUCIE, NATRĘTNOŚĆ, INTERMEZZO, NIEZDOLNOŚĆ, DODATEK MIESZKANIOWY, SKOPEK, LEW, BRAMSEL, REWERS, PŁEĆ BRZYDSZA, KNOTNIK ZWISŁY, EMOCJA, SEPTET, ARMIA, LIGATURKA, SKRA, DACHÓWKA, POZABIBLIJNOŚĆ, BOK, PIERWSZA DAMA, ZEWNĘTRZE, BAZA, BEZŁADNOŚĆ, ZBIOREK, OCHOTNIK, CIĄGNIK BALASTOWY, DZIECIĘ, WIGONIA, POWTÓRZENIE, KURWIARZ, ROZŁÓG, BEKON, RYS, BEZPOWROTNOŚĆ, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, KASETKA, AMORY, WZÓR JAWNY, KARNIAK, RUMUŃSKOŚĆ, OBJĘTOŚĆ, DROBNICA, WAGA, WŁOSKI, STAN NADZWYCZAJNY, ODWRÓT, KRÓL ZWIERZĄT, TAG, MACIEJ, TYGIEL, REPERTUAR, HADIS, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, NAMURNICA, HIPOREFLEKSJA, PARAGRAF, PRZYNALEŻNOŚĆ, LICYTACJA, BÓR WRZOSOWY, KRATER, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, BRYTFANKA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, ALTERNATOR ALEXANDERSONA, PRAOCEAN, PROMENADA, TEMPERATURA NÉELA, OBORA, REJESTR, OSTATNIE NAMASZCZENIE, KOPIA, KAJUTA, HIPNOTYZER, RAKI, ?OWOC POZORNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.401 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: SPECJALNE, ŁATWIEJSZE WARUNKI STWORZONE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ BĘDĄCEGO WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU LUB NA POCZĄTKU JAKIEJŚ DROGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: SPECJALNE, ŁATWIEJSZE WARUNKI STWORZONE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ BĘDĄCEGO WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU LUB NA POCZĄTKU JAKIEJŚ DROGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEDSZKOLE przenośnie: specjalne, łatwiejsze warunki stworzone dla kogoś lub czegoś będącego we wstępnej fazie rozwoju lub na początku jakiejś drogi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEDSZKOLE
przenośnie: specjalne, łatwiejsze warunki stworzone dla kogoś lub czegoś będącego we wstępnej fazie rozwoju lub na początku jakiejś drogi (na 11 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: SPECJALNE, ŁATWIEJSZE WARUNKI STWORZONE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ BĘDĄCEGO WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU LUB NA POCZĄTKU JAKIEJŚ DROGI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PRZENOŚNIE: SPECJALNE, ŁATWIEJSZE WARUNKI STWORZONE DLA KOGOŚ LUB CZEGOŚ BĘDĄCEGO WE WSTĘPNEJ FAZIE ROZWOJU LUB NA POCZĄTKU JAKIEJŚ DROGI. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x