MAŁY KAWAŁEK PLASTIKU (LUB ŻYWICY, METALU) SŁUŻĄCY DO GRY NA INSTRUMENCIE STRUNOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSTKA to:

mały kawałek plastiku (lub żywicy, metalu) służący do gry na instrumencie strunowym (na 6 lit.)PIÓRKO to:

mały kawałek plastiku (lub żywicy, metalu) służący do gry na instrumencie strunowym (na 6 lit.)PLEKTRON to:

mały kawałek plastiku (lub żywicy, metalu) służący do gry na instrumencie strunowym (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOSTKA

KOSTKA to:

u nogi, mała kość wystająca koło stopy (na 6 lit.)KOSTKA to:

przedmiot o kształcie prostopodłościanu (niekoniecznie sześcianu), także coś konceptualizowanego jako prostopadłościenne, lub przynajmniej prostokątne (na 6 lit.)KOSTKA to:

mała kość (na 6 lit.)KOSTKA to:

mały kawałek plastiku (lub żywicy, metalu) służący do gry na instrumencie strunowym (na 6 lit.)KOSTKA to:

przedmiot używany w grach, najczęściej sześcienna, ale może mieć więcej boków (np. kostki do RPG mają nawet 20 ścian) (na 6 lit.)KOSTKA to:

rodzaj układu scalonego, który jest wyprodukowany w jednym krysztale krzemu (na 6 lit.)KOSTKA to:

element sprzętu wspinaczkowego używany do tworzenia punktów asekuracyjnych (na 6 lit.)KOSTKA to:

wystająca mała kość przy nadgarstku (na 6 lit.)KOSTKA to:

potrzebna do gry w chińczyka (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY KAWAŁEK PLASTIKU (LUB ŻYWICY, METALU) SŁUŻĄCY DO GRY NA INSTRUMENCIE STRUNOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.545

REEDUKACJA, TRANSGRESJA, OPIEKUŃCZOŚĆ, NISZA, POJAZD SZYNOWY, AFISZ, ADWENTYSTA, ZAĆMIENIE, WAPNO NAWOZOWE, DŻINSY, BIEG, KORTOWY, PROFIL, NASTAWA, TKANKA, MAŁY KONSTRUKTOR, JĄDRO, PLEWA, ESPRINGOLA, BLUZA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, GRZANKI, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, PLATFORMÓWKA, CIŚNIENIE STATYCZNE, OLIWA, FLAKONIK, ŻAGIEW, BILANS BRAMKOWY, STOS, KĘS, ANTENA MIKROPASKOWA, INSTRUMENT, CIOS, DZIESIĄTKA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, WOLNOBIEG, MIKROKROPKA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, RACHUNEK CAŁKOWY, DETEKTORYSTKA, RASTER, DRĄŻEK KIEROWNICZY, PIKOTKA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, KOMPLET, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, TRYBUNAŁ, JEZIORO WYTOPISKOWE, PODKŁAD, KURCZAK TIKKA MASALA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, NIEŚPIESZNOŚĆ, KOSARZ, JEDWAB, HADŻ, LEGITYMACJA PROCESOWA, DEZERCJA, MONOGAMIA, WYKUSZ, ŁĄCZÓWKA, OFICERKI, ŚWIĘTO, KASETA, TARAN, OBOZOWISKO, REPRODUKCJA, POJAZD SPECJALNY, ANNA, PRACE KONSERWACYJNE, ZNAJOMY, ZNAMIĘ BECKERA, KOKIETKA, TRANSWESTYTA, WYPUST, PRZEPLOTNIA, WERANDA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ŁOŻNICZY, GAZ, SIEĆ, ZAPITA, KAWA, PLAN ZDJĘCIOWY, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, ABSORPCJA, SZMATKA, PAPIEREK, LOGOFET, CELOZJA, APLIKACJA, BAGAŻOWY, RENO, NOSICIEL, KAZAMATA, MORDENT, SERWETKA, AKWEN, ANTYPKA, TYGRYSIE OKO, TECHNICZNY NOKAUT, PŁYTA STOLARSKA, BĘBEN, STREFA NADGRANICZNA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, MONIZM, TRENCZ, EMPIRYZM GENETYCZNY, MAGNES, HOSTIA, SUCHAR, SER, FERMA, ANIOŁEK CHARLIEGO, ŁAWA, MACHANIE RĘKĄ, FONDUE, EZOFAGOSKOP, KOMPENSATOR CIEPLNY, SZAGRYN, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, PIANOGUMA, PROMIENIOWANIE, JĘZYK CHIŃSKI, MONITOR, TRACKBALL, FILET, PUNKT, PULPIT STEROWNICZY, MADŻONG, CEREMONIAŁ, KARTACZ, EFEKT, KĄT PROSTY, SKARGA, ŚCISŁOŚĆ, CUGANT, BEATA, TRZECI, BATERIA AKUMULATOROWA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, DZIEWCZĘCOŚĆ, LEJEK, KORZENIONÓŻKI, ZESZYT, POBIAŁKA, TOKSEMIA, JEDENASTY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, POCHODNA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, DYMISJA, STOŻAR, GŁOSKA NOSOWA, POKÓJ GOŚCINNY, DOMINO, INDUKTOR, BARSZCZ, MORWA, WYSTARCZALNOŚĆ, OCET, BRAMA TRIUMFALNA, MEDALIK, ŚLUZA WAŁOWA, ATRYBUCJA, ŻONISKO, PIEPRZYK, NACIĄG, DZIEŁO ŻYCIA, ZASUWNICA, ZAJĄKNIĘCIE, TEREN ZAKRYTY, POŁYKACZ, ODPRAWA POŚMIERTNA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ETOLA, SŁOWNIK, ZBOWID, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, SKRYBA, JOL, PÓŁSIOSTRA, CYFRA, KLESZCZE, ROZWOLNIENIE, MIMEOGRAF, PRZĘSŁO, BUTELKA, CIĄGNIK SIODŁOWY, SZUPINKA, DIAGNOZA, PRZEWÓD KANALIZACYJNY, CHOROBA BOSTOŃSKA, PIEPRZ, CHRYJA, KOLUMBARIUM, BRĄZ, GICZ, ŁAŃCUCH, WIĆ, GLACE, ROZGRZEWACZ, PODŁUŻNIK, SŁODYSZEK, TOM, UDERZENIE, ALKOHOLAN, MELOGRAF, SERENADA, NAGOLENNIK, POLARYZACJA JONOWA, PRZEWAGA, SMOŁA DRZEWNA, ZABURZENIE, WIR PYŁOWY, SYGNALIZATOR, SKANDYNAWSKOŚĆ, GALAKTOLIPID, ŁUSKA, DZBANEK, WIKARY, TENOR, WINDA, BUT, POMNIK, KONFIGURACJA, KOD GENETYCZNY, KONTRETYKIETA, PLACEK, ELEGIA, PODKASTING, KATAR SIENNY, RZUT WOLNY, LAK, NOOBEK, REDAKTOR NACZELNA, GŁĄBIK, CZÓŁNO, CHERUBIN, MALATURA, TABOR, IVAN, BEATA, PRZEPRÓCH, NABIERACZ, POTWÓR, PODKŁAD, ŁAPANIE, RABAT, KUBRAK, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, RYTUAŁ, SĘDZIA LINIOWY, SZPIC, APOSTOŁ, MGŁAWICA, WCISTEK, PIGUŁKA, AGENT, PARAFARMACEUTYK, KOLORYT, PATOGENICZNOŚĆ, TREPANACJA, MIEJSCE, KORUND, BIAŁE MIĘSO, KOSZ, DIALIZAT, DEMOKRACJA, KLIMAKS, EKSPLANTAT, BRYDŻ SPORTOWY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, KONSOLA STEROWNICZA, ERPEG, ALERT, SELSYN, GRAJCAR, SAJETA, ŻABA SZTYLETOWATA, SYGNAŁ, TRÓJCZYNA, SZMAT, BIAŁCZAN, MODEL, CEL, PRZEZIERNIK, MOPEK, PIĘTNASTY, POGROMCA, KNAGA, LAMPA ELEKTRONOWA, NOMOKANON, ZGŁĘBNIK, ?PĘCHERZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.545 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY KAWAŁEK PLASTIKU (LUB ŻYWICY, METALU) SŁUŻĄCY DO GRY NA INSTRUMENCIE STRUNOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MAŁY KAWAŁEK PLASTIKU (LUB ŻYWICY, METALU) SŁUŻĄCY DO GRY NA INSTRUMENCIE STRUNOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSTKA mały kawałek plastiku (lub żywicy, metalu) służący do gry na instrumencie strunowym (na 6 lit.)
PIÓRKO mały kawałek plastiku (lub żywicy, metalu) służący do gry na instrumencie strunowym (na 6 lit.)
PLEKTRON mały kawałek plastiku (lub żywicy, metalu) służący do gry na instrumencie strunowym (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSTKA
mały kawałek plastiku (lub żywicy, metalu) służący do gry na instrumencie strunowym (na 6 lit.).
PIÓRKO
mały kawałek plastiku (lub żywicy, metalu) służący do gry na instrumencie strunowym (na 6 lit.).
PLEKTRON
mały kawałek plastiku (lub żywicy, metalu) służący do gry na instrumencie strunowym (na 8 lit.).

Oprócz MAŁY KAWAŁEK PLASTIKU (LUB ŻYWICY, METALU) SŁUŻĄCY DO GRY NA INSTRUMENCIE STRUNOWYM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - MAŁY KAWAŁEK PLASTIKU (LUB ŻYWICY, METALU) SŁUŻĄCY DO GRY NA INSTRUMENCIE STRUNOWYM. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast