DUŻA CZĘŚĆ PEWNEJ, NIEKONIECZNIE PRECYZYJNIE OKREŚLONEJ, ODLEGŁOŚCI LUB SPORY KAWAŁEK OBSZARU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAWAŁ to:

duża część pewnej, niekoniecznie precyzyjnie określonej, odległości lub spory kawałek obszaru (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAWAŁ

KAWAŁ to:

duża część jakiejś całości, masy; spory kawałek, wycinek czegoś (na 5 lit.)KAWAŁ to:

zrobienie czegoś w celu zażartowania z kogoś, spłatanie komuś figla (na 5 lit.)KAWAŁ to:

wypowiedź-historyjka, która jest zabawna, żartobliwa i zachęca do śmiechu (na 5 lit.)KAWAŁ to:

znaczna ilość czegoś (np. kawał czasu, kawał grosza) (na 5 lit.)KAWAŁ to:

opowiedziany dowcip (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻA CZĘŚĆ PEWNEJ, NIEKONIECZNIE PRECYZYJNIE OKREŚLONEJ, ODLEGŁOŚCI LUB SPORY KAWAŁEK OBSZARU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.864

BADANIA, EGZEKUTYWA, PASSEPIED, SET, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, KAMIENIARZ, PIESZEK, DŻEM, BRZUCH, MATERIAŁ SKALNY, MEANDER, ROZMODLENIE, KANTATA, HALOGENOALKAN, KOMISJA ŚLEDCZA, PLAGA, SCHEDA, NUDZIARZ, REALIZM, KWIAT, TRAUMATYCZNOŚĆ, DOWÓD RZECZOWY, SOLEC, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, EPINICJON, SYGNATURKA, REŻYM, WSZYSTKOŻERCA, OCEAN, PRZEKLEŃSTWO, ZBOWID, GARDA, PIĘTA, SZTUKA, PUMPERNIKIEL, KAWAŁ, LAWETA, SKALISKO, WRAK CZŁOWIEKA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, PRZEDZIAŁ, DZIEWIĄTKA, INTERNUNCJUSZ, NIEŁUPKA, ESKADRA, GUMA, CANCA, KOTLET RZYMSKI, KONSOLA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, FERMA, SYSTEMATYKA, MÓR, PRZYDAWKA, OBFITOŚĆ, PYŁ, OSADNIK, TEMPO, KONTROLA SKARBOWA, GAŁKA, ROZGRZEWACZ, BARYKADA, SERIA, KASZYCA, ORBITA, STOPA DOCHODU, AFISZOWANIE SIĘ, DWUDZIESTY CZWARTY, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, WIATR, BULIONÓWKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, KSIĘGA, ELEGIA, KATEDRA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, TRĄBA POWIETRZNA, ZWARCIE, OPARCIE, PLAKAT, ABRAZJA, SWĘDZENIE, PORTFEL ELEKTRONICZNY, PRZĘSŁO, OSOWIAŁOŚĆ, ABSYDA, PRZEPIS, ŁAPA, NUMER BURTOWY, PRZYSTRÓJ, PELENG, ASOCJATYWNOŚĆ, RABACIK, PRZYWILEJ LOKACYJNY, MOLESKIN, REDUKCJA, PIĘTA ACHILLESA, AGENT, AZYL, ZGIĘCIE PODESZWOWE, WIOSŁO, PIECZĘĆ, ROZCIEŃCZALNIK, RANWERSY, MEDIALNOŚĆ, DREN, TEORIA CIAŁ, KINOTEATR, GORĄCA KREW, FAWOREK, ŻYCIE, CIĄG, PASTA, OSPOWATOŚĆ, FLACHA, KONTEKST, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, MIEJSCE, WOREK, POKRZYWDZONA, KOŁOWRÓT, PODGŁÓWEK, SZCZAPA, CENTRUM URAZOWE, KONTAKT, HOLOWNIK, POLKA, WYSZYWANKA, PAZUR, SMAKOŁYK, STOŻEK DZIOBOWY, PREPAID, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, TERCET, GRÓD, BAN, BAZIA, ROŻEN, TRĘDOWNIK, BRAMSEL, GRÓB SKRZYNKOWY, PIRAMIDA, GRA NIESKOŃCZONA, SUCHORYT, SIATKÓWKA, PACHT, ARCHIDIAKONIA, OSTRY DYŻUR, HACZYK, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KRÓL, MUFA, KROPELKA, ODPUST, LIPA, ANEKSJA, DENATURACJA BIAŁKA, BELKOWANIE, WĄŻ, UPIĘCIE, WYGŁAD TEKTONICZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, OBRĘCZ BARKOWA, NADSCENIE, FUTRÓWKA, DZIECINKA, RYBA AMFIDROMICZNA, BOTTOMLESS, JEDEN, RERECORDING, NÓŻKA, BRZOZOWATE, POWAŻNY WIEK, ŚLIMAK, MOMENT TEORETYCZNY, WYCISKANIE, SUBWOOFER AKTYWNY, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, WILGOTNOŚĆ, CHOROBA, PIRACTWO, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, SWETER, DESZCZOWNICA, GWIAZDKA, BLEJTRAM, LAMA, SUPERRAKIETA, ŚLIZG, BOTY, ENDOCENTRYZM, PÓŁPLASTEREK, BOSCH, RYBAŁT, BIELIZNA POŚCIELOWA, AGREGAT KRYSTALICZNY, PODATEK EKOLOGICZNY, PANCERZ, STEMPEL, CAP, WIEK DOROSŁY, WYCHÓD, PSAMMOFITY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, ŁOŻYSKO TOCZNE, TŁUMACZ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, WĄSONÓG, WIĄZADŁO, MÓL BOROWICZAK, SUTERYNA, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, MIKOZA, SUTANELA, SZYSZKA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, KUPEREK, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, JĘZYK, SZLIFIERKA KĄTOWA, WARTA, PĘCHERZ, STACJA, IZBA ROZLICZENIOWA, PODIUM, CIĘGNO KOTWICZE, KURACJA WSTRZĄSOWA, WYJEC RUDY, DILER, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, BROKAT, ARALIA, SADOWISKO, MOST, GONIEC, OBWÓJ, KIL, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, LUDWIK, SER, WYŻYNKA, KARIOLKA, KLASA, RENKLODA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, WPUST, ZNAK, PYTANIE, BRYTYJSKOŚĆ, OKREŚLNIK, NAKŁADKA, FIGOWIEC POSPOLITY, SECESJONISTA, PANDRAK, KLIN, WSZECHSIŁA, TERMIN ZAWITY, ATMOSFERA, LEGALIZACJA PONOWNA, KASKADA, ZDANIE, KWAS NAFTENOWY, PŁYTA DETONACYJNA, POMADKI, STALNICA, PŁACHTA, HEAD HUNTER, CUDZOZIEMSKOŚĆ, FAKT PRAWNY, HELIOMETR, PAJA, ASEKURANT, LEJEK, ODMIANA UPRAWNA, ZAPŁOTKI, CIĄGUTKA, ANALOG, PISZCZAŁKA, KOTLET SCHABOWY, SIODZI, EPONIM, HEAD-HUNTER, POWAŁA, ZAKONNICZKA, SIECZKA, WĄTEK, PACHNOTKA UPRAWNA, EKRAN, MURARKA OGRODOWA, CAMPECHE, ZATOROWOŚĆ, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, SKRZYDŁO, BUCZYNA NIŻOWA, KRÓLOWA MATKA, JASZCZURECZKA, WYBRANKA, SYNTEZA, TERAPIA, ?KOTLET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.864 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻA CZĘŚĆ PEWNEJ, NIEKONIECZNIE PRECYZYJNIE OKREŚLONEJ, ODLEGŁOŚCI LUB SPORY KAWAŁEK OBSZARU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻA CZĘŚĆ PEWNEJ, NIEKONIECZNIE PRECYZYJNIE OKREŚLONEJ, ODLEGŁOŚCI LUB SPORY KAWAŁEK OBSZARU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAWAŁ duża część pewnej, niekoniecznie precyzyjnie określonej, odległości lub spory kawałek obszaru (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAWAŁ
duża część pewnej, niekoniecznie precyzyjnie określonej, odległości lub spory kawałek obszaru (na 5 lit.).

Oprócz DUŻA CZĘŚĆ PEWNEJ, NIEKONIECZNIE PRECYZYJNIE OKREŚLONEJ, ODLEGŁOŚCI LUB SPORY KAWAŁEK OBSZARU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DUŻA CZĘŚĆ PEWNEJ, NIEKONIECZNIE PRECYZYJNIE OKREŚLONEJ, ODLEGŁOŚCI LUB SPORY KAWAŁEK OBSZARU. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast