OKREŚLONA POWIERZCHNIA CZEGOŚ, OGRANICZONA CZĘŚĆ PRZESTRZENI, ZWYKLE DUŻYCH ROZMIARÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSZAR to:

określona powierzchnia czegoś, ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów (na 6 lit.)REJON to:

określona powierzchnia czegoś, ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBSZAR

OBSZAR to:

określona powierzchnia czegoś, ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów (na 6 lit.)OBSZAR to:

w matematyce: zbiór otwarty i spójny (na 6 lit.)OBSZAR to:

sfera zjawisk bądź działań (na 6 lit.)OBSZAR to:

miejsce występowania czegoś (na 6 lit.)OBSZAR to:

jednostka podziału fitogeograficznego o swoistej florze, która powiązane jest pochodzeniem i historią, wchodząca w skład nadrzędnej jednostki zwanejpaństwem (na 6 lit.)OBSZAR to:

wydzielony teren, okolica (na 6 lit.)OBSZAR to:

połać terenu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLONA POWIERZCHNIA CZEGOŚ, OGRANICZONA CZĘŚĆ PRZESTRZENI, ZWYKLE DUŻYCH ROZMIARÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.013

DRZAZGA, KLAWISZ NUMERYCZNY, UCHO, STRZEMIĘ, SIMA, SZTOS, ŁUTÓWKA, MAKSYMA, KOSMOS, BLOKADA, GRYZ, GLIKOPROTEINA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, EGZEKUTYWA, ZIEMIA, GORSET, CUKIER, WĘŻOJAD CZUBATY, CHWYTAK, NÓŻ DO CHLEBA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, PRIORYTET, OTCHŁAŃ, LOPOLIT, KLOCEK, KALESONY, OSŁONA, KORYTARZ POWIETRZNY, AMFIPROSTYLOS, AUT BRAMKOWY, OBIÓR, UZDOLNIENIA, SZTUKA, EKSPOZYCJA, BRYZG, BRZESZCZOT, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, PRZECHOWALNIK, BANIECZKA, WYZIEWY, ILIAMNA, OBSERWACJA, WZORZEC, AJWAR, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, ROŻEK, BUSIK, PAPIERÓWKA, CEREMONIA ZAPACHOWA, PODKÓWKA, IDAHO, STOCZE, PŁASZCZYZNA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, TOM, PENANG, IZOTERMICZNOŚĆ, STEP, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, TYBET, SZPRYCA, WEKTOR KLONUJĄCY, NOZDRZAKI, WIDOWNIA, SSE, ŁONO, KAPSUŁA RATUNKOWA, MDŁOŚĆ, GWAŁT, OKIENKO, KWASJA, BOJO, TOREBKA, KABINDA, KORONKARZ, TOŃ, SYNEKURZYSTA, GWIAZDKA, LAMNA ŚLEDZIOWA, EDYCJA, GÓRA MIĘCHA, BURGENLAND, OLIWKA, REGULATOR, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, TOLERANCJA, PRZEŁOM, ŁUPACZKA, OBSZAR, ISKIERNIK OCHRONNY, ŻAŁOSNOŚĆ, PÓŁKULA, PROSTAK, SŁUPISKO, FUNKCJA MIERZALNA, TRUFLA, SZEREG, MARUDERSTWO, CHIHUAHUA, PLECÓWKA, KIJ, DZBAN, WARSTWA, REFLUKS, TYK, KONCENTRAT, ALBUM, KOMORA FERMENTACYJNA, PORT MORSKI, GOTOWOŚĆ, TOPIK, PAS DROGI GRANICZNEJ, SKRZYDŁO, GALARETKA, STOŻEK, SIATKA, WOSKOWATOŚĆ, OBROŃCA, OBRÓT, PAŃSKOŚĆ, PRZESTRZEŃ, REFLEKTOR, SKRZYDEŁKO, BEZGRANICZNOŚĆ, WYPEŁNIACZ, NOWA HUTA, DROBINA, SZWABIA, PŁONNOŚĆ, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, KIEŁZNO, PION, TUNIKA, WSPÓŁTWÓRCZYNI, KONIUGACJA, KOMORA, POSTAĆ, CZWÓRKA, PRZEROST, POWŚCIĄG, MATKA, ŚWIADECTWO, OKRES WEGETACYJNY, PALLASYT, KOMORA NABOJOWA, AWANSCENA, GETRY, WKŁAD, SONDA KOSMICZNA, PUSZCZA, WKŁADA, SYRENY, KOŁOWROTEK, LARGHETTO, MINIMUM PROGRAMOWE, WIOSKA, UMBRIA, MARACAIBO, BARANECZEK, STAROINDYJSKI, RĄB, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, PAMIĘĆ, DZWON HEŁMU, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, DYNAMIKA, CHIŃSZCZYZNA, KATERA, UCIĄG, SCHWYZ, OKRĘŻNOŚĆ, STREFA ODRUCHOWA, ZWÓJ, SAVE, NIEZISZCZALNOŚĆ, LEJBIK, KAPRALSTWO, BEZSZELESTNOŚĆ, ROŚLINA OZDOBNA, ITIHASA, STOPA, NAKOLANEK, MASKOTKA, SYMPATIA, KOKPIT, ROZKŁAD, GNU PRĘGOWANE, BIWA, OWOCNIK, PASTWISKO, KARP KRÓLEWSKI, KANAŁ PACHWINOWY, GRZYB, KOPERTÓWKA, TORUS, PUK, DELIBERACJA, EPIR, FAMA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, PUSTELNIA, STOPA, ZBOCZENIEC, FAZA, BRANICE, DYFERENCJA, PRZYPŁYW, OPERAT UZDROWISKOWY, ŁUSKA, WIELKA RUŚ, TRANCE, NAKŁUCIE, TEKA, STROIK, ASPIRANTKA, OGRODOWIZNA, MODEL, PARTER OGRODOWY, RAMPA ROZŁADUNKOWA, WIEK DOROSŁY, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, USZKO, ALERT, OBSZAR, PATYK, PRZÓD, PŁÓZ, BOURBON, POZABIBLIJNOŚĆ, PRZYGOTOWALNIA, KOMPLETNOŚĆ, PRZESTRZEŃ STANU, FRAG, BATERIA, BAŚNIOWOŚĆ, WERTEPY, GRENADYNA, LICO, VERMONT, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, SER ŻÓŁTY, KONSYGNACJA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, JAGODÓWKA, STRZAŁA, PODSZEPT, KOZUBEK, KENT, OBRĘB, PAŃSTWO ROŚLINNE, KRĄŻENIE PŁUCNE, SOWIECKOŚĆ, ŁĘK, ŻYRAFOWATE, GATUNEK, WALENIE, ARBUZ, SZAŁ DUPY, NARZĄD WYDALNICZY, FRAKCJA, ŁASKOTKI, AFLASTON, STONOGA MUROWA, DURNOŚĆ, MILANEZ, DOGODZENIE SOBIE, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, ZARYSOWANIE, NIENATURALNOŚĆ, GODZINA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, MEMBRANA, CENTRUM URAZOWE, KLAUZURA, KRATKA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, GORZKOŚĆ, WALEC, RYCZĄCE CZTERDZIESTKI, JELEC, TORPEDÓWKA LOTNA, OCENA, SIATKA, ALLEMANDE, GHUL, PRZEWODZIK, PIERŚ, CHUBSGUŁ, ORTALION, ANDALUZJA, KANONIZACJA, ORGAN, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, KONDYGNACJA, WGŁOBIENIE, NIEKLAROWNOŚĆ, RUDA PABIANICKA, ?ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.013 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLONA POWIERZCHNIA CZEGOŚ, OGRANICZONA CZĘŚĆ PRZESTRZENI, ZWYKLE DUŻYCH ROZMIARÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OKREŚLONA POWIERZCHNIA CZEGOŚ, OGRANICZONA CZĘŚĆ PRZESTRZENI, ZWYKLE DUŻYCH ROZMIARÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSZAR określona powierzchnia czegoś, ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów (na 6 lit.)
REJON określona powierzchnia czegoś, ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSZAR
określona powierzchnia czegoś, ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów (na 6 lit.).
REJON
określona powierzchnia czegoś, ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów (na 5 lit.).

Oprócz OKREŚLONA POWIERZCHNIA CZEGOŚ, OGRANICZONA CZĘŚĆ PRZESTRZENI, ZWYKLE DUŻYCH ROZMIARÓW sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - OKREŚLONA POWIERZCHNIA CZEGOŚ, OGRANICZONA CZĘŚĆ PRZESTRZENI, ZWYKLE DUŻYCH ROZMIARÓW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x