ROBOCZA CZĘŚĆ WALCA WALCARKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BECZKA to:

robocza część walca walcarki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BECZKA

BECZKA to:

cylindryczne, wyoblone pośrodku naczynie, tradycyjnie wykonywane z klepek drewnianych, najczęściej dębowych, spiętych metalowymi obręczami (na 6 lit.)BECZKA to:

figura akrobacji lotniczej, w trakcie której statek powietrzny wykonuje obrót dookoła swojej osi podłużnej (na 6 lit.)BECZKA to:

narzędzie tortur i metoda unieruchomienia przesłuchiwanego poprzez umieszczenie go w pozycji klęczącej w beczce w wyciętymi otworami na ręce i nogi (na 6 lit.)BECZKA to:

angielska miara objętości cieczy; 271,36 dm3 (na 6 lit.)BECZKA to:

gruba osoba (na 6 lit.)BECZKA to:

zawartość beczki; tyle, ile się mieści w beczce (na 6 lit.)BECZKA to:

figura akrobacji lotniczej (na 6 lit.)BECZKA to:

walcowate naczynie z drewnianych klepek ściśniętych obręczami (na 6 lit.)BECZKA to:

drewniane klepki ściśnięte obręczami (na 6 lit.)BECZKA to:

antałek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROBOCZA CZĘŚĆ WALCA WALCARKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.269

TYKA, KAPNIK, IGIEŁECZKA, FUNDUSZ MIESZANY, ZALĄŻNIA, JĄDRO ZIEMI, ZWIERCIADŁO, BIODOSTĘPNOŚĆ, ABC, JELEŃ BIAŁOWARGI, PROSCENIUM, ODDZIAŁ, KONDYGNACJA, CHOLEWA, BALONET, FILIERA, GLIZA, MARZANA BARWIERSKA, PÓŁKULA MÓZGU, PAMIĘĆ BĘBNOWA, KUREK, MALTA, EPINICJON, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, DYSTANS, NONA, TWARZ, TYKA, PODGARDLE, TRANSMITANCJA, IBIS BIAŁY, SERUM, KUREK, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, SOLÓWKA, SZEW PODNIEBIENNY, SKLEPIENIE, KĄT TRÓJŚCIENNY, PRZEDŻOŁĄDEK, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, KOLBA, ŚLIZG, DAMAN, DUPA, SCENKA, LEJ, LITOSFERA, SOBOTA PRACUJĄCA, ZRAZ, MUNTENIA, REGLAN, UKŁAD ZAPŁONOWY, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, NARZĄD, SUTERYNA, WARIACJA, STARORZECZE, SZTUKA, NAUSZNIK, REJESTR, GNIAZDO, APOENZYM, REZERWA OBOWIĄZKOWA, EMPORIUM, SKŁADOWA, PUSZKA MÓZGOWA, UKŁAD KRWIONOŚNY, PODSUFITKA, KAPIBARA, NOWA HUTA, ZWROTKA, PUKU, CIAŁO MIGDAŁOWATE, RUDA PABIANICKA, KOLANO, AMALAKA, PŁATEK, SAMOA ZACHODNIE, STOSINA, HACZYK, SOLO, ROZDANIE, KRĄŻENIE MAŁE, DUWAJHIN, NAPIERŚNIK, KOZUBEK, GŁOWA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, TĘTNICA OCZNA, KWARTAŁ, KLAUZURA, WORECZEK ŁZOWY, KREWETKA ZMIENNA, SIODŁO, ŁUSKA, NOSEK, MOSTEK, SZYJKA, KOŁO SEGNERA, OGRÓDEK PIWNY, WAPER, LEGAWKA, PLAFON, WYCINEK, CZERWIOCH, ŚLĄSKI, POCZĄTEK, SZALKA, ARCHITRAW, OPUSZKA, PŁATEK USZNY, KULA, KOKPIT, GNIAZDKO, DROGI MOCZOWE, OPUSZKA WĘCHOWA, PARTIA, SKARPETKA, BETONKA, KAMIZELA, ZASOBY OPERATYWNE, PODSEKTOR, ŁOPATA, DASZEK, TUNER, EKSPANDOR, KEG, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, UDO, DUPECZKA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, BIRET, BECZKA, SZELF KONTYNENTALNY, WYJEC RUDY, DESZCZOWNICA, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, GRUCZOŁ KROKOWY, PERKOZ ZAUSZNIK, PALEOLIT, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, GUTKOWO, NADKŁAD, JAKLA, LEJ KONDENSACYJNY, OTOK, FOSA, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, PISZCZAŁKA, DACH, KABATY, PRZODOMÓZGOWIE, MAROKAŃSKI, LIMBO, KOŁO, TEOGONIA, JĘZOR LODOWCOWY, KATOLIT, TARAS, MOGIŁA, GRUPA, SEKTOR, PIEŃ, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, OPASANIE, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PĘCINA, ODŁAM, WIELKORUŚ, CHWOST, ZALESIE, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, SKRAJ, TUBA, PRZEKRÓJ, WIELKA ROSJA, ARYTMOMETR, KŁĄB, NAOS, DZIELNICA, ŁUSKA, NAGRZBIETNIK, DZIELNICA, WYJEC PŁASZCZOWY, KROKODYLEK, ZABYTEK RUCHOMY, ŁĄCZNIK, ODWÓD, SEKTOR PRYWATNY, RELATOR, FINAŁ, OGRÓDEK LETNI, OPONA, SETKA, HEŁMIATKA, SZYNKA, PANCERZ, GÓRKA, PRÓBA REPREZENTATYWNA, SOHO, BLOK DEFENSYWNY, SZYPUŁA, SPÓD, JARZMO, CIĘCIWA, SUBIEKT, CZOPIK, PLACEK, PRECYPITAT, NANERCZ, WKŁAD, WIECZÓR, OPARCIE, SZEKLER, PARTIA, LOPOLIT, KAMIEŃ MŁYŃSKI, LAWETA, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, PRZESTRON, GARDZIEL, PUCHACZ ZWYCZAJNY, BONNY, SIŁA, ULICA, WOŁYNIANIN, ZBIORY ROZŁĄCZNE, KADR, LIMBUS, PAS MIEDNICZNY, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, STOPKA, RAMIĘ, WKŁAD, ZAKOŃCZENIE, WSCHÓD, PONUR, SUWACZEK, WARSTWA KULISTA, BATERIA AAA, ŻABA TRAWNA, PRZEWODZIK, PROCENT, GŁÓWKA, GICZ, BIODRÓWKA, JAŚNIA, STUDIO NAGRANIOWE, PIĘTA, TOCZYSKO, ORGAN, PUNKT, GAZELA, PÓŁWYSEP, KIELICH, SZTANDAR, GORS, GEM, WSPÓLNIK, OKRUCH SKALNY, ZAPOLE, CENTYGRAM, LANGLEY, RDZEŃ, WOREK TRZEWIOWY, SILOS ZBOŻOWY, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, POTASZ, KLAPA, OGRODOWIZNA, GICZ, BIZON LEŚNY, TRZON, MOST, BAK, STUŁA, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, DZIELNICA HISTORYCZNA, ŁOŻYSKO, NIEBIOSY, KWARTA, LEVEL, TEMACIK, WIERZCHOWINA, PRZEDPIERSIE, AKROPOL, ZASTAWKA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, PERKOZ RDZAWOSZYI, ERA PALEOFITYCZNA, TRYMER, TUNER, ZAOLZIE, PODMIOT GRAMATYCZNY, SEKWENCJA PRIBNOWA, ŁUSKA, KOŁNIERZYK, KUFA, BABINIEC, ?PŁATOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.269 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROBOCZA CZĘŚĆ WALCA WALCARKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROBOCZA CZĘŚĆ WALCA WALCARKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BECZKA robocza część walca walcarki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BECZKA
robocza część walca walcarki (na 6 lit.).

Oprócz ROBOCZA CZĘŚĆ WALCA WALCARKI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ROBOCZA CZĘŚĆ WALCA WALCARKI. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x