W SPAWALNICTWIE: WYPUKŁA CZĘŚĆ SPOINY WYSTAJĄCA PONAD POWIERZCHNIĘ CZĘŚCI ŁĄCZONYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADLEW to:

w spawalnictwie: wypukła część spoiny wystająca ponad powierzchnię części łączonych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NADLEW

NADLEW to:

w odlewnictwie element układu wlewowego mieszczący ciekły metal i zasilający odlew w czasie krzepnięcia (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SPAWALNICTWIE: WYPUKŁA CZĘŚĆ SPOINY WYSTAJĄCA PONAD POWIERZCHNIĘ CZĘŚCI ŁĄCZONYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.920

OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, GORS, PRZEDODWŁOK, PÓŁPRZESTRZEŃ, KONIEC, DELEGACJA, ALKOHOL ROLNICZY, WISCONSIN, TRIESTEŃSKA, MEKLEMBURGIA, NAPIERŚNIK, LUDWINÓW, NAWA, SEKTORÓWKA, WIETLICA ALPEJSKA, AKROSOM, FORMACJA ROŚLINNA, POZYCJA, OSADY DENNE, NASTĘP, IMAK, WAHADŁO, HUMAŃ, KREW TĘTNICZA, KOŁODZIEJ, MAROKAŃSKI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, SPENCERA, BIEGUSY, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, CZUB, PRZECIWSTOK, SOCZEWKA, GIROSKOP, STAN, DASZEK, HIPERTROFIA, MINÓG MORSKI, WIELKA RUŚ, ALTANNIK OGNISTY, CZOŁO, ZAPOLE, TWARDÓWKA, WIZJER, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, JĄDRO, PAŃSTWO KATAR, KOKPIT, PLANETA TYPU JOWISZ, WZGÓREK WENERY, NAUSZNIK, BLOK, RASZPLA CIERNISTA, ORZECZENIE, KONSTRUKCJA NOŚNA, ASNEN, MHOR, WYSPY SALOMONA, PISZCZAŁKA, WRZÓD TRAWIENNY, RŻEW, ĆWIARTKA, SIODŁO, SZYPUŁKA, PUŚLISKO, MIĘSISTOŚĆ, KIELICH, BEZPANCERZOWCE, TUŁÓW, CHRZĄSTKA TARCZOWATA, OBŻER, WIZJER, PODSTAWA, CHORRERA, MECHANIKA, CZEP, KŁĘBUSZEK, TERAPENA KAROLIŃSKA, SUMATOR, SEKTOR PUBLICZNY, NABIEGUNNIK, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, DAKOTA, WYNIOSŁOŚĆ, WIOSKA, CIĘŻKA WODA, KATAMARAN, NAPIERŚNIK, OSAD, ŻYŁA, PESZT, OSTOJA, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, ODSETEK, MANTYLA, SKŁADAK, PROWINCJA, OCEAN, KIRYS, ROZPRUWACZ, NAWLECZKA SZARA, STANIK, FICROJA CYPRYSOWATA, PRYZMA, PŁYCINA, WYLINKA, ŚLIZG, MUROM, DENNICA, CZOŁO, PSTRYKACZ, KUJTO, PIANO, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, RECYTATYW, RUMPEL, HEKSAPTYK, TASZKA, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, KUNA, BULWA PĘDOWA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, MAJĄTEK NIERUCHOMY, MEGATSUNAMI, REPRYZA, MEGAMARKET, NORFOLK, JELEŃ WIRGIŃSKI, NOZDRZE, DEROGACJA, JELEC, KRĄGŁOŚĆ, SUSEŁ LAMPARCI, KODA, GŁĄBIK, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, KUFA, TOMSK, CENTYGRAM, SKRAJ, KANTON, BONNY, WZNIOS, KONTYNENT, ADWERBIUM, WILK Z GÓR CASCADE, KOLUMNA, ÓSMA CZĘŚĆ, SZPONDER, UDAR, KAFAR, KORPUS, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, RITORNEL, ŁUK ZĘBOWY, HACZYK, DOGRYWKA, BASEN, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, ZACHÓD, WIERTŁO, DZIEŃ, GEORGIA, CZOŁO, MODUŁ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PUSZKA MÓZGOWA, NORRLAND, STREFA ZGNIOTU, MNIEJSZOŚĆ, NARAMIENNICA, TAUROGI, SZOSTKA, ŁOŻYSKO, TŁO, PROLOG, ASZKENAZYJCZYK, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, CZERSK, TYNK, PŁOZA, PIĘTA, LIS RUDY, WYŁOŻENIE, SIEDZISKO, PARTIA, DUPCIA, PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, MAUBEUGE, BIEŁGOROD, KĄT, PŁATEK USZNY, CIAŁO, ŁOWOZIERO, KOZUBEK, ZAGÓRZANKA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, KARŁOWICE, JAŚMINOWIEC OMSZONY, ARCHITRAW, REPUBLIKA FEDERALNA, KOSTKA, GÓRA, POŁĄCZENIE, ŚREDNIÓWKA, JAŚNIA, KIL, MOORE, NUMER GEOGRAFICZNY, ZMIERZCHNIKOWATE, KAWAŁ, ODGAŁĘZIACZ, KUREK, ŚLIMAK, CZĘŚĆ WSPÓLNA, RDZEŃ, PAŃSTWO KATARU, RAPPEN, CZWARTA CZĘŚĆ, KADŁUB, RUDA PABIANICKA, PRZYDAWKA, RAMIENICA SZORSTKA, DACH, DOMY, CZUDZJAWR, DZIÓB, POKRYCIE, PRZEWRÓT, ROZWORA, PIĘCIOKĄT FOREMNY, ALABAMA, TEMAT, PIRAMIDA, TUJMAZY, LONDYN, WAPITI, AMPEROGODZINA, TERCJA, SZPYRKA, MINA MORSKA, SUWACZEK, POKRYWA, DZIERŻAK, PRZEWIESZKA, KOŚĆ KULSZOWA, AGIŃSKIE, SAKALIA PAWIOOKA, JĘZYK PENDŻABSKI, PAS, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, KOZIELSK, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, OBLICZENIA INTELIGENTNE, GORAL DŁUGOOGONIASTY, SEKCJA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, WĘGLÓWKA, WIECZÓR, KOŃ TURKMEŃSKI, KAWAŁ, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, STOPKA, PŁETWA, MECH KORSYKAŃSKI, OBRZĘK, KATOLICYZM, TALERZ, PUCKA, NEBRASKA, SKRZYDŁO, BOROWIEC OLBRZYMI, CHÓR, GRYZ, CZASZA, CARMAUX, STOPA, BLAT, GŁOWICA, POKŁAD, PIERŚCIEŃ, OPOSIK BRAZYLIJSKI, PODUSZKA, REPUBLIKA KARAKAŁPACKA, CIEMNIA OPTYCZNA, KANSAS, PENTAGON, GARDA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, KULTURA MAGLEMOSKA, SEWEL, PROPORCJA, SCENA, HORYZONT, ROK, POWŁOKA WYPUKŁA, WYRYWEK, ?ERA EOFITYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.920 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SPAWALNICTWIE: WYPUKŁA CZĘŚĆ SPOINY WYSTAJĄCA PONAD POWIERZCHNIĘ CZĘŚCI ŁĄCZONYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W SPAWALNICTWIE: WYPUKŁA CZĘŚĆ SPOINY WYSTAJĄCA PONAD POWIERZCHNIĘ CZĘŚCI ŁĄCZONYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADLEW w spawalnictwie: wypukła część spoiny wystająca ponad powierzchnię części łączonych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADLEW
w spawalnictwie: wypukła część spoiny wystająca ponad powierzchnię części łączonych (na 6 lit.).

Oprócz W SPAWALNICTWIE: WYPUKŁA CZĘŚĆ SPOINY WYSTAJĄCA PONAD POWIERZCHNIĘ CZĘŚCI ŁĄCZONYCH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - W SPAWALNICTWIE: WYPUKŁA CZĘŚĆ SPOINY WYSTAJĄCA PONAD POWIERZCHNIĘ CZĘŚCI ŁĄCZONYCH. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x