PŁASKA, UWYPUKLONA CZĘŚĆ KOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUSKA to:

płaska, uwypuklona część kości (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUSKA

ŁUSKA to:

część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)ŁUSKA to:

kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne; występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli) (na 5 lit.)ŁUSKA to:

twarda okrywa niektórych nasion, owoców, pąków i podziemnych pędów roślin (na 5 lit.)ŁUSKA to:

rodzaj deformacji warstw skalnych stanowiący niewielką jednostkę tektoniczną (od dziesiątek milimetra do kilku kilometrów), silnie zaburzona wewnętrznie część większej struktury (na 5 lit.)ŁUSKA to:

złuszczająca się warstwa rogowa naskórka o charakterystycznym wyglądzie i fakturze (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.)ŁUSKA to:

pokrywa ciała niektórych zwierząt, w szczególności ryb i gadów, składająca się z cienkich, częściowo nachodzących na siebie płytek; łuski (na 5 lit.)ŁUSKA to:

aparat ortopedyczny służący do stabilizacji i unieruchomienia stawu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element struktury, cienka warstwa stałej substancji często podobna do łuski zwierzęcej - kostnej lub rogowej płytki, która wraz z innymi łuskami tworzy pokrywę ciała (na 5 lit.)ŁUSKA to:

w metalurgii: cienka zewnętrzna warstwa metalu lub tlenków, która nie jest częścią wyrobu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

część naboju: metalowa powłoka mieszcząca ładunek prochu i spłonkę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASKA, UWYPUKLONA CZĘŚĆ KOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.419

KOPIAŁ, SKŁADNIK, GŁADŹ, KOŚĆ KLINOWATA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, LUFA, LOTNICTWO POKŁADOWE, SZCZĘKA, PIŁOGON, CHODNIK, WARZYWO, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, DZIÓB, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, TECHNOZAUR, CZYTANIE WYBIÓRCZE, CZEREP, GLORIA, WILKES, PROSTNICA, DEKANAT, PODNIEBIENIE TWARDE, DZIEWIARNIA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, PANEWKA, KĄT WIELOŚCIENNY, STREFA ZGNIOTU, KORZEŃ, PANTOFLE, MINIATURA, KATEDRA, CZEP, TARANTAS, ŚLIZG STAWOWY, ZAKŁADKA, SZEW PODNIEBIENNY, PENDYNKA, ISKIERNIK OCHRONNY, ORZESZNICA, AORTA BRZUSZNA, FRYZ, CELOWNIK, DOBUDOWA, ŚCIANA WSCHODNIA, BECZKA, ZATOCZKA, ARCHIDIAKONAT, DEDYKACJA, LICO, SKRZYDEŁKO, MROCZEK BRUNATNY, ŚLĄSKI, JAKLA, INŻYNIERIA WOJSKOWA, KARK, BRZESZCZOT, GRUCZOŁ KROKOWY, JARZYNA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, TRZECIA CZĘŚĆ, LEJBIK, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, RURA OGNIOWA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, WALABIA DAMA, FORMA, FLORYDZKA, ALBULOKSZTAŁTNE, OBRĘCZ BARKOWA, PORTASY, PUNKT EUTEKTYCZNY, ZBIORNIK, CZĘŚĆ ZDANIA, BAK, CZARCZAF, SKARPETKA, PRZYSIÓŁEK, MEMBRANA, SOŚNIK, NACIĄG, DECHA, OBUDOWA, SPÓDNICZKA, ZALĄŻNIA, KOŚĆ SŁONIOWA, BĘBEN, SEKLER, PRIORYTET, BOCZEK, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, SYMETRIA, DORĘCZNA, DWUKĄT SFERYCZNY, NADLEW, UDO, LUSTRO, GÓRKA, ŻAKIET, RÓWNIK, PÓŁNOC, KSIĘSTWO, ŚWINKA MORSKA, PREZBITERIUM, KORZONEK, SIŁA ROBOCZA, OSADNIK, KORA SOCZEWKI, PRONACJA, SKORUPA ZIEMSKA, PERYSTOM, DROGI MOCZOWE, WIDNOKRĄG, CIĘCIWA, DIAFRAGMA, ŚCIANA, KONKLAWE, DASZEK, MUSZLOWCE, NABIEGUNNIK, GAŁKA OCZNA, ATOM, TERMINATOR, WYROSTEK RZĘSKOWY, SZTANDAR, RDZEŃ, RĘKA, KONKURENCJA, STANIK, BRANSOLETA KRZYWICZA, PIASTA, PREDYKAT, ZIELENIEC, MANKIET, PALEC, ROBAK, ZAPŁON, FLEBODIUM ZŁOCISTE, GRZEBIEŃ, OSAD, NERW WZROKOWY, MŁYNEK, PLINTA, MULTANY, KOŚĆ GROCHOWATA, TRZONEK, KORONA, PORTYK, GŁUSZYNA, BURTA, MUNDSZTUK, OWCA KAMERUŃSKA, WYROSTEK RYLCOWATY, SET, DASZEK, SZCZĘKA, GOLFIK, GOLONKO, SETECZKA, HEŁMIATKA, FUNDAMENT, GORSET, SKLERYT, SZYJKA, STOPA, PASEK, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, GRYZ, NAGŁOWIE, PRZEWIESZKA, TRIANGULACJA, ZAGÓRZANIN, ARTYLERIA LEKKA, LANGLEY, HAREM, ŁAPA, DZIERŻAK, SIMA, PAMIĘĆ, BIUSTONOSZ, JĄDRO, LABIRYNT, CZAPKA TEKTONICZNA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PRZODOMÓZGOWIE, ZATOKA SZCZĘKOWA, GLADIUS, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, OKAP, PRACA SEZONOWA, NAKŁADKA, SZKAPLERZ, TASZKA, BLOK DEFENSYWNY, REKORDER, OWOC, RECYTATYW, SERUM, KOSTECZKA SŁUCHOWA, RUFA, BIODOSTĘPNOŚĆ, REGENERAT, MIESZADŁO, NORRLAND, PĘTLA NEFRONU, SUROWICA, DZIÓB, AZJA, ZATOKA, POLITYKA MIESZKANIOWA, PIERŚ, NAWALANKA, TARCZKA OPACHOWA, RASZPLA CIERNISTA, NASZELNIK, OLINOWANIE, OSSUARIUM, RYNEK TERMINOWY, PUNKT, PIOTROWO, GARDZIEL, JARZYNA, ŁUSKA, UDO, MILIMETR SZEŚCIENNY, SIEDZISKO, WARIACJE, MNIEJSZOŚĆ, CAMPECHE, PODMIOT, KAWAŁEK, ERA PALEOFITYCZNA, BUFET, PIERŚNIK, MALATURA, INTERMEZZO, ZADASZENIE, TASMAN, DZIKÓW, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, WOLE, TARCZA, ESCHATOLOGIA, ALLEGRETTO, KLUCZ, ISTOTA ZBITA, PASSACAGLIA, JELITO PROSTE, KOŚĆ KLINOWA, GONDOLA, PRZEDŁUŻACZ, GROT, CIAŁKO NERKOWE, GALERIA, ŻEBRO, JEDNA CZWARTA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, KINESKOP, PALEOLIT, KOKPIT, PADOK, FILTR, PAS, COKÓŁ KONTYNENTALNY, DZIELNICA, PRZĘSŁO, KAZARKA RDZAWA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, KRZYŻÓWKA, KRZYWA ŁAŃCUCHOWA, BIBLIA HEBRAJSKA, BĘBEN, RÓŻANKA, KOMUNIA, EOLIA, ŁAMANIE, TABLAZO, CZEP, SZCZYT, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, GÓRALEK ZAROŚLOWY, SZTUFADA, ŚLONSK, LISTEK, FOLA, SUMATOR, CZAPLA MODRA, ORCZYCA, KUPEREK, ROZBRATEL, MOST, DEFORMACJA MADELUNGA, PISZCZAŁKA, MENISK, ŁONO, GŁOWICA, WOLNE SOŁECTWO, KREWETKA PŁYWAJĄCA, ORGAN, ?RĘKAW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.419 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASKA, UWYPUKLONA CZĘŚĆ KOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASKA, UWYPUKLONA CZĘŚĆ KOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUSKA płaska, uwypuklona część kości (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUSKA
płaska, uwypuklona część kości (na 5 lit.).

Oprócz PŁASKA, UWYPUKLONA CZĘŚĆ KOŚCI sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PŁASKA, UWYPUKLONA CZĘŚĆ KOŚCI. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x