PRZEKSZTAŁCENIE PRZESTRZENI EUKLIDESOWEJ, MAJĄCE PEWNĄ WŁASNOŚĆ, POLEGAJĄCĄ NA ISTNIENIU PŁASZCZYZNY PRZECINAJĄCEJ PRZESTRZEŃ NA DWIE POŁOWY W TAKI SPOSÓB, ŻE JEDNA CZĘŚĆ JEST ODBICIEM DRUGIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYMETRIA to:

przekształcenie przestrzeni euklidesowej, mające pewną własność, polegającą na istnieniu płaszczyzny przecinającej przestrzeń na dwie połowy w taki sposób, że jedna część jest odbiciem drugiej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYMETRIA

SYMETRIA to:

właściwość obiektów, harmonia w budowie, która występuje, gdy dwie połowy wizerunku tego czegoś można na siebie nałożyć i odpowiadają sobie one kształem, rozmiarem itp (na 8 lit.)SYMETRIA to:

równowaga pomiędzy częściami jakiejś całości (na 8 lit.)SYMETRIA to:

cecha figur geometrycznych, polegająca na istnieniu punktu, prostej lub płaszczyzny, względem których odbicie lub obrót o pewien kąt daje identyczne odwzorowanie obiektu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEKSZTAŁCENIE PRZESTRZENI EUKLIDESOWEJ, MAJĄCE PEWNĄ WŁASNOŚĆ, POLEGAJĄCĄ NA ISTNIENIU PŁASZCZYZNY PRZECINAJĄCEJ PRZESTRZEŃ NA DWIE POŁOWY W TAKI SPOSÓB, ŻE JEDNA CZĘŚĆ JEST ODBICIEM DRUGIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.006

CHROPAWOŚĆ, PERKOZ ROGATY, IDIOFON, HERBATA BIAŁA, KANALIK NERKOWY, CEGŁA SUSZONA, PĘPAWA DWULETNIA, CYJANOŻELAZIAN(II), ZAGĘSZCZACZ, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, WARUNEK, KLIN, TROFEUM ŁOWIECKIE, SIECZKA, EDIAKARAN, BÓJ, ŁASKOTKI, DEDYKACJA, POSIADACZ ZALEŻNY, GOLKIPERKA, OBURĘCZNOŚĆ, BUZKASZI, SUBTELNOŚĆ, SPOKOJNOŚĆ, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, JANUSZ, ARBITRAŻ, POŻYTECZNOŚĆ, STAN, TYSIĄCKROTNOŚĆ, OBŁUSZYN, GRANICA BANACHA, ROLNIK, GARDA, POBOŻNOŚĆ, RAMIAK, SZWEDZKOŚĆ, UMOWA KOMPENSACYJNA, CZYN SPOŁECZNY, PODŚCIELISKO, CHCIWSTWO, SZYNA, GRUCZOŁ KROKOWY, MAKROELEMENT, PODZIEMIE, PIEC MUFLOWY, TĘTNICA BIODROWA ZEWNĘTRZNA, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, KONIUGACJA BAKTERII, SYGNAŁ DYSKRETNY, ZEZWOLENIE, POPĘDLIWOŚĆ, PRZETYCZKA, GRZYB SITARZ, ZABIEG, LICO, PÓŁKOSZEK, NEUSTON, SMARKULA, WŁÓKNO SZTUCZNE, FAZA, OTWARTOŚĆ, KONIEC, ZDANIE WZGLĘDNE, DIAGRAM FAZOWY, LIRA KORBOWA, SOLIDARNOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, BEZSENSOWNOŚĆ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, BULANŻERIA, PŁAT, ROZWÓRKA, GIBON SREBRZYSTY, RĘKAW, PIŻMOWÓŁ, WYWROTOWIEC, PERILLA ZWYCZAJNA, MIÓD SZTUCZNY, WZGLĘDY, PRUSKOŚĆ, MASKA, KLAPKA, TECHNOLOGIZM, TRIESTEŃSKA, WIATROWNICA, REKOMPILACJA, LOTNICTWO, KOŁPACZEK, PATRONKA, PREPROCESOR, CHOLEWKA, LUZ, DYDAKTYCZNOŚĆ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, BIELINEK BYTOMKOWIEC, OBIEGNIK, PSYCHIATRIA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, JAGLANKA, PERKOZEK, ROZTWÓR WZORCOWY, ARSENEK, CHLORYN, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, NIESTABILNOŚĆ, DRZEWO, LICO, GEOLOGIA, OSET SINY, POSTROMANTYZM, WSCHÓD, PASTERSKOŚĆ, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, SFERA BIOTYCZNA, POWAB, WYBORY POŚREDNIE, DUPCIA, PIEC ŁUKOWY, SADYSTYCZNOŚĆ, SET, PARASOL, TEORIA DESKRYPCJI, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, DOMEK, FRAZA, POWRÓT, SYFON, OPIESZAŁOŚĆ, MALFORMACJA MACICY, RAK KRAWIEC, WYRAZ POKREWNY, PRZĄDKOWATE, FUNDUSZ MIESZANY, LINEARNOŚĆ, ATRAKCYJNOŚĆ, ORLICA, SEKCJA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, LINA PORĘCZOWA, ANTYPERSPIRANT, SZABOTA, KWADRAT MAGICZNY, WOLICJONALNOŚĆ, INDETERMINIZM, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, POPRZEWRACANIE, PĄCZEK, NADZÓR BANKOWY, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, PRZESTRON, CZŁON, TEORIA PERTURBACJI, BEZAN ŻAGIEL, WIELOWYPUST, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, KOLANO, ŻARŁACZ JEDWABISTY, KALENDARZYK MAŁŻEŃSKI, NIEWZAJEMNOŚĆ, OBSADA, OSET SIWY, ROZGAŁĘŹNIK, EHRHARD, SKANDYNAWSKOŚĆ, TYGRYSIE OKO, PRAWDA, PIĘĆSETKA, PIASZCZYSTOŚĆ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ODŹWIERNIK, DECEPCJA, FLEGMA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, STILON, ŁUK OBNIŻONY, BIEŻNIK, WIOSKA TEMATYCZNA, BABA, PARA, LEGATISSIMO, LICZEBNIK, SZACHULEC, GORYCZAK, OGRÓDEK LETNI, ZGNIŁOŚĆ, PRZESTRZEŃ, NAGOLENICA, MAPA HIPSOMETRYCZNA, WREDOTA, FURGON, PRACOHOLIK, SPISEK, GLINIANE RĘCE, PĘDNIK STRUMIENIOWY, PLACÓWKA NAUKOWA, MEA, TARCZA HAMULCOWA, TAJEMNICA ADWOKACKA, PRZĘSŁO, PÓŁKULA MÓZGU, WILK LABRADORSKI, SEKLER, MURSZ, CHŁÓD, KLASTER, POWIETRZNIA, PRZESTRZEŃ PODOTRZEWNOWA, REFLUKS, WIRTUOZERSTWO, DROGA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PLATFORMA WIDOKOWA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, INDYJSKI, URANINIT, JELEŃ BIAŁOWARGI, MOC WYTWÓRCZA, NUKLEOTYD, ZBIÓR MANDELBROTA, LODÓWKA, WANIENECZKA, WYRÓB, ELEMENT GRZEJNY, PARA, SPOT REKLAMOWY, ANGIOTENSYNA, OKRĘT DOZOROWY, TABLICA, KAMIZELKA, AKCJA NIEMA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, DOJŚCIE, PATELNICA, ZAWODNIK, WIEŚ, NUMER, GRUBOŚĆ, SZTYWNIACTWO, ZWOLNIENIE, JAŚMINOWIEC WONNY, NADAWCA, KRYPTOLOGIA, KRZYŻAK ROGATY, LINEARNOŚĆ, NANOHENR, CHROPAWOŚĆ, SPÓJKA, WIELKA RUŚ, SZCZUR, PRZEWÓD SĄDOWY, ISLAM, OGRODNICZKI, JAMA OTRZEWNA, OSTROŚĆ, CEWA, JAMESA, RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNA, MATERIALIZM, DOBUDÓWKA, BAZA ORBITALNA, WIERZCHOWINA, POSŁUCH, ANALIZA LITERACKA, TYNK SZLACHETNY, PENS, BLADZIUCH, DZIURA, UROCZYSKO, SPORT WODNY, TRUTEŃ, GAZ KOPALNIANY, ROZWIĄZŁOŚĆ, NACHALNOŚĆ, PROGRAM, NIEJEDNORODNOŚĆ, WROSTEK, PSIARKA, NIEŚCISŁOŚĆ, STRONICA, ROZTROPEK, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, KACERSTWO, TRÓJSTRONNOŚĆ, KUSICIEL, OPARCIE, LUGIER, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, NUDYSTA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, WKLĘSŁODRUK, CIASNOŚĆ, BUDOWNICTWO, PRAKTYCZNOŚĆ, ?NOCEK WĄSATEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.006 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEKSZTAŁCENIE PRZESTRZENI EUKLIDESOWEJ, MAJĄCE PEWNĄ WŁASNOŚĆ, POLEGAJĄCĄ NA ISTNIENIU PŁASZCZYZNY PRZECINAJĄCEJ PRZESTRZEŃ NA DWIE POŁOWY W TAKI SPOSÓB, ŻE JEDNA CZĘŚĆ JEST ODBICIEM DRUGIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEKSZTAŁCENIE PRZESTRZENI EUKLIDESOWEJ, MAJĄCE PEWNĄ WŁASNOŚĆ, POLEGAJĄCĄ NA ISTNIENIU PŁASZCZYZNY PRZECINAJĄCEJ PRZESTRZEŃ NA DWIE POŁOWY W TAKI SPOSÓB, ŻE JEDNA CZĘŚĆ JEST ODBICIEM DRUGIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYMETRIA przekształcenie przestrzeni euklidesowej, mające pewną własność, polegającą na istnieniu płaszczyzny przecinającej przestrzeń na dwie połowy w taki sposób, że jedna część jest odbiciem drugiej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYMETRIA
przekształcenie przestrzeni euklidesowej, mające pewną własność, polegającą na istnieniu płaszczyzny przecinającej przestrzeń na dwie połowy w taki sposób, że jedna część jest odbiciem drugiej (na 8 lit.).

Oprócz PRZEKSZTAŁCENIE PRZESTRZENI EUKLIDESOWEJ, MAJĄCE PEWNĄ WŁASNOŚĆ, POLEGAJĄCĄ NA ISTNIENIU PŁASZCZYZNY PRZECINAJĄCEJ PRZESTRZEŃ NA DWIE POŁOWY W TAKI SPOSÓB, ŻE JEDNA CZĘŚĆ JEST ODBICIEM DRUGIEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PRZEKSZTAŁCENIE PRZESTRZENI EUKLIDESOWEJ, MAJĄCE PEWNĄ WŁASNOŚĆ, POLEGAJĄCĄ NA ISTNIENIU PŁASZCZYZNY PRZECINAJĄCEJ PRZESTRZEŃ NA DWIE POŁOWY W TAKI SPOSÓB, ŻE JEDNA CZĘŚĆ JEST ODBICIEM DRUGIEJ. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x