ŁAŃCUCH GÓRSKI W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI (WEDŁUG RÓŻNYCH KLASYFIKACJI PODOBNIE JAK URAL STANOWI GRANICĘ MIĘDZY KONTYNENTAMI LUB NAWET POŁOŻONY JEST W CAŁOŚCI W EUROPIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAUKAZ to:

łańcuch górski w południowo-zachodniej Azji (według różnych klasyfikacji podobnie jak Ural stanowi granicę między kontynentami lub nawet położony jest w całości w Europie) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAUKAZ

KAUKAZ to:

region na pograniczu Europy i Azji pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim wokół gór Kaukaz, który od północy graniczy z europejską częścią Rosji, od południa, w zależności od przyjmowanego podziału, z Bliskim Wschodem albo z Azją Zachodnią (Przednią) (na 6 lit.)KAUKAZ to:

owczarek kaukaski - rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana na Kaukazie, na terenie dawnego Związku Radzieckiego, pierwotnie przeznaczona do pilnowania stad owiec przed drapieżnikami i złodziejami, w okresie zimnej wojny wykorzystywana w wojsku i milicji, a po upadku Muru Berlińskiego - jako pies stróżujący i obronny (na 6 lit.)KAUKAZ to:

obszar górski w Azji (na 6 lit.)KAUKAZ to:

obszar górski z Czeczenią (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁAŃCUCH GÓRSKI W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI (WEDŁUG RÓŻNYCH KLASYFIKACJI PODOBNIE JAK URAL STANOWI GRANICĘ MIĘDZY KONTYNENTAMI LUB NAWET POŁOŻONY JEST W CAŁOŚCI W EUROPIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.733

MOST POWIETRZNY, ŻYWOTNIK, FUTRO, BEZRĄBEK, PĘDNIK STRUMIENIOWY, DYSKRECJONALNOŚĆ, FLEGMATYZATOR, DZIWNY ATRAKTOR, KONCERT, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, PROPORZEC, TRACZ DŁUGODZIOBY, LOG, KOPUŁA PANCERNA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KOPIA, KAWALERIA, DYWIZJA, PAJĘCZAK, KROPIELNICA, ŁOPUCH, BRYTFANKA, ELEKTRON WALENCYJNY, NAPÓJ, LOGIKA KIERUNKOWA, KOŃ KUZNIECKI, REFLEKTOR, CHOCHOŁEK, POLEPA, COŚ NIECOŚ, PRAŻUCHA, NIETAKTOWNOŚĆ, TWIERDZENIE KRONECKERA-CAPELLEGO, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, POCZWARA, PRZEPAŚĆ, ZAJĘCIE, OSZCZĘDNOŚĆ, LENIWOŚĆ, SPIRALA, ANDROID, SYGNAŁ DYSKRETNY, GŁĄBIK, MOL, EPIR, SPORTÓWKA, TOPOLOGIA SZYNOWA, FESTON, BIZA, BUTELKA MIAROWA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, POWAB, CZAS ZIMOWY, REAKTOR GAZOWY, MNOŻNIK, RAK SYGNAŁOWY, RONDELA, ANTIDOTUM, KRĄGŁOLIST MACIERZANKOWY, JUBILER, DIODA OSTRZOWA, KURWIA ZUPA, BARANECZEK, PIASEK KWARCOWY, DOMEK, LODOWIEC GÓRSKI, EFFIGIA, NIESAMOWITOŚĆ, NORDYCKOŚĆ, SZYFON, LANGWEDOCJA, WULKAN CZYNNY, SIORKA, SĄCZEK, SPRZEDAWCA, LAPARENTOZAUR, PEJORATYW, ŚLAD, CIEPLARKA, TEATR, KOSZT NIEZGODNOŚCI, ŚMIECH, LUZAK, PODCENTRALA, MŁOT KAFAROWY, ŁACINNICZKA, VIRGA, PIANOGAZOSTYLIKAT, MINISTER, PRĄTNIKOWCOWE, CIEMNA KARTA, BEZIMIENNOŚĆ, WARSTWA, BOSKA CZĄSTKA, ZGNIŁOŚĆ, GRAF SKIEROWANY, MIZOPEDIA, MOTOROWIEC, REKUPERATOR CIEPŁA, DESPOCJA, REFREN, MIĘDZYŻEBRZE, RACJA, CZĄBER, CHOROBA ALPERSA, FENKAMFAMINA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, HALOFIT, JASTRZĘBIE OKO, FUGA, PANKREATYNA, PROMIEŃ, ONELINER, POSADZKA, KASA, DWUWARSTWOWOŚĆ, REGUŁA, KILOMETRAŻ, KOLEŻEŃSTWO, MYSZ ZIELNA, WIDZENIE BARWNE, PIEPRZYCZNIK, AREN, SIEDMIOKROTNOŚĆ, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, SYMBOLICZNOŚĆ, EUTEKTYKA, WSPOMINKI, KUMKWAT, ALIANT ZACHODNI, OPLOT, ARMIA, GASTROFAZA, EUGLENA ZIELONA, PÓŁKULA, RYGIEL, LEKTOR, ŚMIESZKA, MPA, BATUTA, SZKLANKA, KRUPA, HIPERALGEZJA, REGENT, TOALETA, BIEG, JAK, SILNIK BOCZNIKOWY, SZABROWNIK, KOMORA WULKANICZNA, KANIA CZARNA, BATORÓWKA, NEGACYJNOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, NOTKA, KORONA, REZULTAT, BROKAT, MODRASZEK ADONIS, ŻURAW, MROŻONKA, TRAP, PSALMOGRAF, OPOSIK WIELKOOKI, SAKWA, PRAWDA, PIEC INDUKCYJNY, HIPOPOTAMOWATE, EUFORIA, CUGANT, CHITON, GORYCZKA CHMIELOWA, KACZKA DZIENNIKARSKA, PRZEKUPSTWO, ZSZYWARKA, BAWÓŁ, POKŁAD, MIKROSKOPIJNOŚĆ, SYSTEM OBRONNY, MIEDZIORYT, SUSEŁ KARLIK, RÓŻA BARYTOWA, KARTA OBCIĄŻENIOWA, POZIOM, OKSYTAŃSKI, KOTWICA ZAPASOWA, ANACHRONICZNOŚĆ, TALERZ, SOCJOBIOLOGIA, UKRAIŃSKOŚĆ, UZBROJENIE, BOEUF STROGONOW, STILON, HELIOFIT, TONACJA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, PRZEKAŹNIK, GALERIA SŁAWY, KOKS ODLEWNICZY, TERMIDORIANIN, ZWAŁY, SEKCJA ZWŁOK, DAMAST SKUWANY, STATEK, REGULATOR KWASOWOŚCI, OFENSYWA, ODCHYLENIEC, NIEZDARSTWO, ODSTĘPSTWO, ALERT, KALINA, ALARM BOJOWY, BALONET, BATON, BĄK AMERYKAŃSKI, GNIEW, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, EDIAKARAN, GETER, SZANAG, DANONEK, NAKŁO, KABINA, SSAKI, BAKTERIE METANOGENNE, PŁETWA STEROWA, TUPAJA POSPOLITA, PASJONISTA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, HYDROFON, KORNWALIJSKI, MUNDSZTUK, ACHAJOWIE, JON, OWCA JACOBA, PŁOW, DOROBEK, LESER, ODMIENNOŚĆ, KANAŁ, LODOWIEC SIECIOWY, LINIA ABSORPCYJNA, WYRAZISTOŚĆ, GABINET, ROZPUSZCZALNIK, SKRZYNIA BIEGÓW, PYSZOTA, DEPRESJA, WIZJONER, BOHATER POZYTYWNY, OKŁADKA, KONTROLA, SMILEY, OSOBNOŚĆ, AWIONETKA, DURNOWATOŚĆ, SITWA, PROTEZA, CIĘGNO NAPĘDOWE, BAJADERA, PRACE KONSERWACYJNE, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, ICHTIOSTEGA, DAWKA, SZYBKOZŁĄCZE, NADAKTYWNOŚĆ, SŁODKOŚĆ, TRÓJKĄT, SIDLISZ PIWNICZNY, BAWOLE OKO, SZKOLNOŚĆ, INTERMEDIUM, BURRITO, BRYLE, KOZŁEK LEKARSKI, MIMETYZM FORMALNY, JĘZYK INDIAŃSKI, PARKA, KALWARIA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, NIESTEROWNOŚĆ, INTRUZJA, SEKWENCJA KODUJĄCA, MAPA MENTALNA, SIEĆ POKARMOWA, FUZJA, PRZEWÓD ODGROMOWY, LINIA CZYSTA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, PUNKT GASTRONOMICZNY, MARŻA HANDLOWA, EPOS, CZTEROSUW, FINAŁ, BALECIK, TŁOCZYSKO, CENA ADMINISTRACYJNA, MUSZLA, ?ASTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.733 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁAŃCUCH GÓRSKI W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI (WEDŁUG RÓŻNYCH KLASYFIKACJI PODOBNIE JAK URAL STANOWI GRANICĘ MIĘDZY KONTYNENTAMI LUB NAWET POŁOŻONY JEST W CAŁOŚCI W EUROPIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁAŃCUCH GÓRSKI W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI (WEDŁUG RÓŻNYCH KLASYFIKACJI PODOBNIE JAK URAL STANOWI GRANICĘ MIĘDZY KONTYNENTAMI LUB NAWET POŁOŻONY JEST W CAŁOŚCI W EUROPIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAUKAZ łańcuch górski w południowo-zachodniej Azji (według różnych klasyfikacji podobnie jak Ural stanowi granicę między kontynentami lub nawet położony jest w całości w Europie) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAUKAZ
łańcuch górski w południowo-zachodniej Azji (według różnych klasyfikacji podobnie jak Ural stanowi granicę między kontynentami lub nawet położony jest w całości w Europie) (na 6 lit.).

Oprócz ŁAŃCUCH GÓRSKI W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI (WEDŁUG RÓŻNYCH KLASYFIKACJI PODOBNIE JAK URAL STANOWI GRANICĘ MIĘDZY KONTYNENTAMI LUB NAWET POŁOŻONY JEST W CAŁOŚCI W EUROPIE) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ŁAŃCUCH GÓRSKI W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ AZJI (WEDŁUG RÓŻNYCH KLASYFIKACJI PODOBNIE JAK URAL STANOWI GRANICĘ MIĘDZY KONTYNENTAMI LUB NAWET POŁOŻONY JEST W CAŁOŚCI W EUROPIE). Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x