DŁUGA RURAK, USTNIK, DO KTÓREGO WTYKA SIĘ PAPIEROS LUB CYGARO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYGARNICA to:

długa rurak, ustnik, do którego wtyka się papieros lub cygaro (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYGARNICA

CYGARNICA to:

pudełko na papierosy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŁUGA RURAK, USTNIK, DO KTÓREGO WTYKA SIĘ PAPIEROS LUB CYGARO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.697

SYLWETA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, MIĘSO, STEK, CZERPACZ, ONELINER, SAMOZAPALENIE, PIJAWKA, OMAM, RAMA, WALCOWNIA ZIMNA, WYKONAWCA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, LUGER, OBLEGA, BŁYSKOTKA, BADYL, KOPALINA SKALNA, KOT, SMAKOWITOŚĆ, SHORT-TRACK, ÓSEMKA, BATUTA, DYKTATOR, KIŚCIEŃ, ŁADOWACZ, WALC WIEDEŃSKI, APOLOGETYK, STARORUSKI, SZASZŁYK, UMOWA ADHEZYJNA, GAŁĘZATKA KULISTA, KOZIOROŻEC, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, SZTUKA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, ZAĆMA POURAZOWA, WIDZOWNIA, DYSTRYKT, ARPEDŻIO, BENEFIS, RYSUNKI, APTECZKA, FEJHOA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, LORI, SEKSTURYSTYKA, PŁYNNOŚĆ, NEANDERTAL, PROGRAM ROZRYWKOWY, OSOWSKI, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, VOTUM SEPARATUM, RADA GABINETOWA, TAROT, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ASYRYJSKI, BACYTRACYNA, SKRZYDŁO, GÓRA, CYBERPANK, RÓJ, GÓRKA, KONCENTRAT, PARADOKSOGRAF, AUGUR, TAKTYKA, ASTROSPEKTROSKOPIA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, SKAŁA PLUTONICZNA, GROMADA, WAKUOLA, STAN PODSTAWOWY, PRZEWÓD, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, WEJŚCIE, KORONKA, GŁOSKA, PERYKARP, JEZIORO POLITROFICZNE, HURYTA, PRZEWODNICZĄCY, REKWIZYCJA, WIKARY, WŁOSIANKA, KROKIET, PRAGMATYKA, KRATKA VICHY, SASZETKA, OUTSIDER, LAKONIZM, ZDRADLIWOŚĆ, TRAKEN, KONDOR, WINKULACJA, AUTOTELICZNOŚĆ, BARWA, ABSYDA, LOCO, MAKROPIERWIASTEK, KONFEDERACJA, MAMAŁYGA, FILOLOGIA ORIENTALNA, ŚWIECIDEŁKO, AKROBATYKA SPORTOWA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, SZOK POPORODOWY, OGRÓDEK, OC, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, BULLETIN BOARD SYSTEM, TRESA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, KRÓLEWNA, PROKSEMIKA, ARKA, NAPROMIENNIK, TULEJA, CHOROBA RUBARTHA, HASŁO, ODLEWARKA, HOLENDER, BRYFOK, MYJKA, KNOCKDOWN KARATE, WEDETA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, NEKTARNIK, KOMUNIKACYJNOŚĆ, TIOSÓL, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, ULTRAPRAWICA, PROTEZA, DOKUMENT, DEFLEKTOR, HADIS, GRUZOBETON, STANDARDBRED, WIELOBÓJ, ŁOŻYSKO WAHLIWE, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, BAGAŻOWY, DRAJREP, RATYSZCZ, WŁÓKNO, MONOCENTRYZM, PŁYTA, PŁOMYKÓWKA, PRZYWÓZ, NIESPIESZNOŚĆ, ZASIEKI, PRZEZIERNOŚĆ, RDZEŃ KRZEMIENNY, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, MONETKA, UJŚCIE, TRAWELEBRYTA, KOLEJ GONDOLOWA, CHOROBA HALLOPEAU, CZEKOLADA, RESORT SIŁOWY, KOLO, BURT, STATEK POWIETRZNY, ŚNIEŻNIK, KADŹ, CUKIER LODOWATY, NEBULIZACJA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, BEZTORBIKI, WILKOM, CHOROBA BRUGADÓW, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, KORYTARZ EKOLOGICZNY, POLIGAMIA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, DUJKERY, MANIFEST, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, NIEWYRAŹNOŚĆ, FLACHA, SKLERODERMIA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, WYLĄG, PLEWKA, KAZUISTYKA, WAWRZYN, SELENODEZJA, LEN, SZÓSTKA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, TRAWERS, DZWONNICA, HEPTAPTYK, NIEŁUPKA, LOTNIK, ANTENA KIERUNKOWA, KŁUSAK ROSYJSKI, KARŁOWATOŚĆ, SOPEL, KRONIKARKA, KAPLICA LORETAŃSKA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, ALDO, PRZYSADKA, OSŁABIACZ PODRZUTU, IZBA, PUNKT KATECHETYCZNY, ALBULOWATE, MI, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, WIRTUOZERIA, SIATKA CENTYLOWA, ŻAGIEW, IMMUNOFARMAKOLOGIA, SYSTEM KOMPUTEROWY, ESKADRA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, CZESALNIA, KANCEROGEN, ZŁA PRASA, CZAS PRZESZŁY, OPIEKUN FAKTYCZNY, DETAL, DINUKLEOTYD, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, RUMSZTYK, FIGURA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, BEZCZELNIK, CZARNA KARTKA, AMAZONKA, POWAŁA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ADAGIO, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, JEZIORO RELIKTOWE, RYKSZA, NAGANNOŚĆ, MASZYNA TŁOKOWA, HUMMUS, ĆWICZENIA, TRANSPOZYCJA, AFERKA, IKAR, ROZŁOŻENIE SIĘ, CZARNINA, KOCIOŁ FLUIDALNY, UWAŻNOŚĆ, WOW, ARESZT DOMOWY, KINDERBAL, DWUSTUZŁOTÓWKA, ALBUM, POWIEŚĆ S-F, ZNAK MUZYCZNY, MAKIMONO, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, ŁÓŻECZKO, ZADANIE, DEOKSYGUANOZYNA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, SER, KIBLA, IZOTROPOWOŚĆ, OKRĘŻNOŚĆ, ANTOWIE, SIŁA PŁYWOWA, GOŚĆ, PROCES FIZJOLOGICZNY, OBELGA, KRA LODOWCOWA, IZOLATKA, STAN CYWILNY, SKAŁKA, ZAPŁODNIENIE, ZABIEG FIZYKALNY, LITERATURA POPULARNA, KARBIDKA, BARION, OCZKO, TUŁACZKA, ORKIESTRA KAMERALNA, WOK, DŻEM, KOLCZATKA, STADION, PYLICA ALUMINIOWA, PŁYTKA NAZĘBNA, TARTINKA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, AUTOTEMATYZM, PUNKT, MOCZ, MORWA, PAS WŁĄCZENIOWY, DEASEMBLER, STYL ARCHITEKTONICZNY, ?RZUT OSOBISTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.697 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŁUGA RURAK, USTNIK, DO KTÓREGO WTYKA SIĘ PAPIEROS LUB CYGARO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŁUGA RURAK, USTNIK, DO KTÓREGO WTYKA SIĘ PAPIEROS LUB CYGARO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYGARNICA długa rurak, ustnik, do którego wtyka się papieros lub cygaro (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYGARNICA
długa rurak, ustnik, do którego wtyka się papieros lub cygaro (na 9 lit.).

Oprócz DŁUGA RURAK, USTNIK, DO KTÓREGO WTYKA SIĘ PAPIEROS LUB CYGARO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DŁUGA RURAK, USTNIK, DO KTÓREGO WTYKA SIĘ PAPIEROS LUB CYGARO. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast