GAŁĄŹ GÓRNICTWA, KTÓRA OPIERA SIĘ O WYDOBYCIE KRUSZCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GÓRNICTWO KRUSZCOWE to:

gałąź górnictwa, która opiera się o wydobycie kruszców (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŁĄŹ GÓRNICTWA, KTÓRA OPIERA SIĘ O WYDOBYCIE KRUSZCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.709

SKRUPULAT, ŻYWIENIE, KOLOKACJA, LUDERITZ, GRZEBIEŃ, ODRZYNEK, NAUKI KOGNITYWNE, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, KIJANKA, TERAPIA GESTALT, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, PUNKT OKOSTNOWY, DEOKSYCYTYDYNA, WYMIENNIKOWNIA, WYGŁAD TEKTONICZNY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, BARBARYZM, KLEKOTKA, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, ŁUPEK, KIESA, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, ULEGŁOŚĆ, DEZERTERKA, FUTERKO, ŁUK JARZMOWY, GWIAZDA WIELOKROTNA, PRZESYP, SOŚNINA, ŁUPEK DACHOWY, SYTUACJA PODBRAMKOWA, CZTEROSUW, FIZJOPATOLOGIA, FUZJA KONGLOMERATOWA, ŻÓŁW MALOWANY, MIKSER, KROWA, OSTRONOS WORKOWATY, GOSZYZM, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, ANTYKWARNIA, LANGOSZ, PŁYWACZOWATE, KRWIOŻERCZOŚĆ, BÓB KOŃSKI, ODLEGŁOŚĆ, RUSYCYSTYKA, DZIEWICA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, COPYPASTA, AKATALEKSA, NARAMIENNIK, PŁUG TALERZOWY, MULTIPLEKS, CHŁODZENIE ABLACYJNE, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, RYNEK TERMINOWY, ZSYPISKO, FLUID, ULUBIENIEC MUZ, IMITACJA, BUDRYK, BAWOLE OKO, ERA KENOZOICZNA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, IDIOGRAFIZM, HIPNAGOGIA, GRYZETKA, CYBERPUNK, ROBUSTA, BROGSY, ŚLIZGACZ, DORTMUNDER, ARCHEOLOGIA PODWODNA, IRYZACJA, ABSOLUT, METALOGIKA, DEPRESJA CYKLICZNA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, ZESPÓŁ BEHRA, ZJAWA, FATALIZM, NACIECZENIE, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, SYGNIFIKATOR, UDERZENIE, SOLARIUM, GORZELNICTWO, TEMPURA, KRATA, PRAWO BERNOULLIEGO, MISTYK, BÓBR KANADYJSKI, BLOCKERS, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, NIEDOROZWÓJ, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, BANAT, TURANOWIE, LINIA ŚNIEGU, LITEWSZCZYZNA, HAPPY HOUR, NADNOSIE, KLUCZ, PERYFERYJNOŚĆ, SAMOTNA MATKA, RYNEK, ABORCJONISTKA, SZPITAL ZAKAŹNY, WYŻERACZ, MARIMBA, MECENAS, ŻYWOŚĆ, WIGILIA, MISZNA, IMPAS, SKAUT, MIĘKKI RESET, FEMINISTKA, POMÓR, KWINTET FORTEPIANOWY, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, CYNODONTY, LEJEK, GERIATRIA, ŁUSKA, KUPLER, SADYSTA, STOLARKA OTWOROWA, LEKARZ WETERYNARII, KALCYFIKACJA, REJTERADA, ZAWARTOŚĆ, GALLIKANIZM, CZEKOLADA GORZKA, UPŁYWNOŚĆ, BOMBERKA, OCIEKACZ, BIAŁY WIERSZ, PÓŁMISEK, RAMFORYNCHUSY, PARALAKSA, FOLK, DIAKON, GÓRNICTWO OTWOROWE, IZOMER OPTYCZNY, ALEGORYCZNOŚĆ, PAMPA, CRO-MAGNON, BURSZ, OROYA, POSŁUSZNICA, DEZERCJA, PŁYN SUROWICZY, INDYWIDUALNOŚĆ, AGAR, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, ZAWAŁ, ARAB, URBANIZACJA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PLEBEJUSZ, GRZBIETOPŁAT, OKULISTYKA, SZLAM, WZROST GOSPODARCZY, DZIEŻKA, MROK, MALUCZKOŚĆ, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, USTNIK, MOGIROTACYZM, TRZECIA CZĘŚĆ, GRUPA NILPOTENTNA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, PRELUDIUM, RESPONSORIUM, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, KLAUSTROFOBIA, TOKSYNA SINICOWA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, KUPER, ŚWINIA CELEBESKA, ZESTAW, EKONOMIK, SZKOLARSTWO, NAWÓJ, IRRADIACJA, BĄK, ZŁOTY BLOK, ZANOKCICOWATE, GĘSIARZ, BECZKA ŚMIECHU, KOŃ TROJAŃSKI, ZWARCIE, CHIŃSKI, WIZAŻYSTA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, STRAJK GŁODOWY, PASTA, PŁASKONOS, KOMPLEKS, OTOLOGIA, SPRAWNOŚĆ, ODSKOK, GRAFIKA, PĘCHERZYK, KASTA, ROCK, DRUT, MIEŚCINA, EPISTOLOGRAFIA, PICOWNIK, ŁUSKA, EKONOMISTA, GEOLOGIA REGIONALNA, OBLAT, ZAPRZĄG, NACISKANIE, ROMANISTYKA, BEZGŁOWOŚĆ, EON, ŁOWCA, EWAPORAT, PRZESŁANKA, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, DOJŚCIE, JĘZYK ROSYJSKI, MOHORYCZ, RZUT OSZCZEPEM, BLUSZCZ, BADANIE PRZESIEWOWE, NAKIEROWANIE SIĘ, OSTREK, SKARGOWOŚĆ, MEZOSFERA, KAZUS, DIU, ETER, ZWIĄZEK CHELATOWY, PROLETARIUSZ, PRAŻONKA, SKRĘCANIE, SILNIK CZTEROSUWOWY, RASA PANÓW, CZEKADEŁKO, POBLISKOŚĆ, SĘKACZ, SSAK, NIERUCHAWOŚĆ, KWAS ŻOŁĄDKOWY, DEZADAPTACJA, CZARNY CHARAKTER, OKWIAT POJEDYNCZY, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, TONIKA, ELFICKI, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ŁUPEK MUSKOWITOWY, SŁUP OŚWIETLENIOWY, ZATYKANIE USZU, PŁYTA KORKOWA, MŁYNOWNIA, POCZĄTEK, ALMARIA, ROŚLINA KWASOLUBNA, ASESOR, CYRKÓWKA, PORTRECISTA, DIZAJNER, TRAKTAT SOJUSZNICZY, MIECZ OBROTOWY, WYSADEK, POPISOWOŚĆ, LITOSFERA KONTYNENTALNA, TRAWELEBRYTA, BRANIE WZORU, POLECANKA, NAKRYCIE GŁOWY, ULM, UDAR SŁONECZNY, WYNURT, TAŚMA PRODUKCYJNA, TEFILIN, KOLOKACJA, PŁAWACZKA, ZAPALCZYWOŚĆ, DYPLOMATA, KLIN, MODNIARZ, SOLARZ, KROJCZYNI, TOLERASTA, WISKOZA, FILOLOGIA NIEMIECKA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, ?PROCENT SKŁADANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.709 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŁĄŹ GÓRNICTWA, KTÓRA OPIERA SIĘ O WYDOBYCIE KRUSZCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAŁĄŹ GÓRNICTWA, KTÓRA OPIERA SIĘ O WYDOBYCIE KRUSZCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GÓRNICTWO KRUSZCOWE gałąź górnictwa, która opiera się o wydobycie kruszców (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GÓRNICTWO KRUSZCOWE
gałąź górnictwa, która opiera się o wydobycie kruszców (na 18 lit.).

Oprócz GAŁĄŹ GÓRNICTWA, KTÓRA OPIERA SIĘ O WYDOBYCIE KRUSZCÓW sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - GAŁĄŹ GÓRNICTWA, KTÓRA OPIERA SIĘ O WYDOBYCIE KRUSZCÓW. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

x