STREFA PRZEJŚCIOWA POMIĘDZY CIEPŁĄ I ZIMNĄ MASĄ POWIETRZA, NIE PRZEMIESZCZAJĄCA SIĘ LUB PORUSZAJĄCA SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ MNIEJSZĄ NIŻ 2 M/S - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRONT STACJONARNY to:

strefa przejściowa pomiędzy ciepłą i zimną masą powietrza, nie przemieszczająca się lub poruszająca się z prędkością mniejszą niż 2 m/s (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STREFA PRZEJŚCIOWA POMIĘDZY CIEPŁĄ I ZIMNĄ MASĄ POWIETRZA, NIE PRZEMIESZCZAJĄCA SIĘ LUB PORUSZAJĄCA SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ MNIEJSZĄ NIŻ 2 M/S". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.062

ILLOKUCJA, MISKA, SFIGMOMANOMETR, PEBA, REKLAMIARZ, OSADA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, MAKIJAŻYSTKA, LALKARSTWO, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, HYPERBATON, ŚREŻOGA, ZARZĄD, SALCESON, KAULIKARPIA, OBRAMIENIE, CENTRUM, KALKA JĘZYKOWA, ŚLEDŹ, PROCH, SYROPEK, TARPAN, HELIOFIT, OCHRONA, LEGENDA, NAUKA ŚCISŁA, KARDIOCHIRURGIA, ÓSEMKA, PULPA, FLESZ, POLIGAMIA, GIERASIMOW, WULKAN BŁOTNY, ZAKON KLERYCKI, NIEPOKÓJ RUCHOWY, POLEWANIE SIĘ, CZTEROSUW, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, TAMPON, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, HYDROFON, KONTENER, DROGA KROPELKOWA, LODOWIEC DOLINNY, DEFERENT, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, SPADKOBIERCA, MAKRO, STYL WILHELMIŃSKI, TABLOID, PANOPTIKON, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, SYGNAŁEK, SŁOWO, OBRONA, ZAUSZNIK, POMAZANIEC, FILOLOGIA ANGIELSKA, WOJNA, AFEKT PATOLOGICZNY, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, JEDNOSTKA, NIEPOBOŻNOŚĆ, KASJERKA, TURBULENCJA, FOTOJONIZACJA, SSAKI ŻYWORODNE, EKSMĄŻ, FOTORECEPTOR, MIESZEK, ABSOLUTYZACJA, MARINA, ŚCIANA, GALAKTYKA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, KHMER, PLEWY, PARAMEDYK, BARBARZYŃCA, UMOWA O PRACĘ, ŚWISTAK CZERWONY, WYTŁACZANKA, PROMINENT, SITEK, ŚLIWA WĘGIERKA, TAPER, PLEŚNIAK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, BARCHAN, IZOMER KONFORMACYJNY, SIEROTA SPOŁECZNA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, CIOTECZNY DZIADEK, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, DZIANINA, ALLEGRO, KROWIENTA, ŚMIECIUCH, META, MUSICAL, SĘDZIA KALOSZ, JAJKO NA MIĘKKO, CZABAN, KOSZT POŚREDNI, WAKUOLA, INŻYNIER DUSZ, ŻYCIE, AGENEZJA NEREK, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, HASHTAG, SUBSTYTUCJA, CZARNY RYNEK, CASTING, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, IKONA, PODRYWKA WĘDKARSKA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, KARTUSZ, KORD, FOTOSENSYBILIZATOR, ZAKRĘTKA, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, GRZECH POWSZEDNI, KRAJE KOMUNISTYCZNE, ZIELENICE WŁAŚCIWE, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, BRODAWKA, MEDYCYNA, CERTACJA, HARMONIKA, SAKRALIZACJA, URANIDOWATE, PRZYSTRÓJ, ZAZDROSTKA, STEP, VIANI, BRYKLA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, WÓDKA, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, MIŁOŚCIWOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, ALERGOLOGIA, KODOWANIE PREFIKSOWE, GIMBAZA, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, REWIZOR, SKRZYNKA POCZTOWA, MOBIL, ZWID, STYL IZABELIŃSKI, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, SERIA KWALIFIKACYJNA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, DZIEWICTWO, METODA DELFICKA, URYNA, TRAWELEBRYTA, TO COŚ, MORION, HASŁO, FINISZ, SZTUCIEC, PIĘTRO, WIADRO, PODWÓJNA HELISA, ŚRODEK PRAWNY, KOŃ APPALOOSA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, ZEŚWIECCZENIE, ROŚLINA AKWARIOWA, GWIAZDARZ, NOUMENON, LAJKRA, WŚCIBSKOŚĆ, HEROS, MATURA POMOSTOWA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, SCHABOSZCZAK, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, WYPADEK JĄDROWY, WYŚCIGI, LITEWSKI, CZTEROKROTNOŚĆ, KANCONETA, GRZEBIENIARZ, DRĄŻEK SKRĘTNY, CIĄGNIK BALASTOWY, KOŚĆ CZOŁOWA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, LAWATERZ, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, GUZ KULSZOWY, KANCEROGEN, PARNOŚĆ, BASEN ARTEZYJSKI, GLONY, WZORZEC, KIMONO, KARTA, ROZGRZEWACZ, WSPÓŁKATEDRA, ŻEBERKA, ZRZĄDZENIE LOSU, KWAŚNICA, ŚWINIARKA, BODOR, SKARPETKA, ZASADA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, REWIZJONIZM, MIEJSCE, PRZEWAGA, HISTORIA, JĘZYK, OSŁONOWOŚĆ, FIKNIĘCIE, NAŁOGOWOŚĆ, ZAKUTA PAŁA, SYMETRIA, NIESTANOWCZOŚĆ, SWORZEŃ, MŁAK, AUDYTORIUM, MONITOR, FARMAKOEKONOMIKA, PREZENTER, DESIGNER, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, MYŚLICIEL, KOMISARZ, CEREBROZYD, TEST ŁOSIA, MONARCHIA STANOWA, DIABLOTKA, PÓŁKOLONIA, BŁONICA GARDŁA, SZAROTA BŁOTNA, TAŚMA, PĘTO, ULOTKARZ, REKOMENDACJA, MONARCHIANIZM, ZAMIANA, POSZKODOWANA, CYFRONIK, SŁODKOŚĆ, CHMURSKO, MAKARON, KLUSKA KŁADZIONA, UCIOS, WYWŁASZCZENIE, PODGÓRZE, PŁÓTNO, POSZKODOWANY, HOWARDYT, JĘZYK MANSYJSKI, KONTRAKT TERYTORIALNY, DYGNITARZ, RUM, DZBANIEC, WYGLĄD, GATUNEK ALOCHRONICZNY, PAKOWACZ, GEKONEK, TYNKTURA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, NOSOWOŚĆ, MIASTO, MORDENT, NORDYCKOŚĆ, FOKUS, SAMOWOLA, KANCONETA, PATELNIA, GRUCZOLAKORAK, FORMIZM, SAMOREALIZACJA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ODPORNOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, WOLE, SZAL, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, PADWAN, ARENA, APARAT, PRZEZIERNOŚĆ, CZARCIK, NIECHLUJNOŚĆ, DYKTATURA, NIEBIOSA, PANOWANIE, CHOKER, TRYCYKL, KELOWEJ, GEOLOGIA ZŁÓŻ, ?BACHATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.062 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STREFA PRZEJŚCIOWA POMIĘDZY CIEPŁĄ I ZIMNĄ MASĄ POWIETRZA, NIE PRZEMIESZCZAJĄCA SIĘ LUB PORUSZAJĄCA SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ MNIEJSZĄ NIŻ 2 M/S się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STREFA PRZEJŚCIOWA POMIĘDZY CIEPŁĄ I ZIMNĄ MASĄ POWIETRZA, NIE PRZEMIESZCZAJĄCA SIĘ LUB PORUSZAJĄCA SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ MNIEJSZĄ NIŻ 2 M/S
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRONT STACJONARNY strefa przejściowa pomiędzy ciepłą i zimną masą powietrza, nie przemieszczająca się lub poruszająca się z prędkością mniejszą niż 2 m/s (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRONT STACJONARNY
strefa przejściowa pomiędzy ciepłą i zimną masą powietrza, nie przemieszczająca się lub poruszająca się z prędkością mniejszą niż 2 m/s (na 16 lit.).

Oprócz STREFA PRZEJŚCIOWA POMIĘDZY CIEPŁĄ I ZIMNĄ MASĄ POWIETRZA, NIE PRZEMIESZCZAJĄCA SIĘ LUB PORUSZAJĄCA SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ MNIEJSZĄ NIŻ 2 M/S sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - STREFA PRZEJŚCIOWA POMIĘDZY CIEPŁĄ I ZIMNĄ MASĄ POWIETRZA, NIE PRZEMIESZCZAJĄCA SIĘ LUB PORUSZAJĄCA SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ MNIEJSZĄ NIŻ 2 M/S. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast