OSOBA, KTÓRA PRACUJE DLA KOGOŚ TAK JAK SŁUŻĄCY, ZA DARMO LUB MARNE WYNAGRODZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAROBEK to:

osoba, która pracuje dla kogoś tak jak służący, za darmo lub marne wynagrodzenie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAROBEK

PAROBEK to:

stały lub sezonowy robotnik najemny pracujący na folwarku lub w gospodarstwie bogatego chłopa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA PRACUJE DLA KOGOŚ TAK JAK SŁUŻĄCY, ZA DARMO LUB MARNE WYNAGRODZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.279

EKONOMIA PODAŻY, DRUK AKCYDENSOWY, MONTAŻOWNIA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, PRODUKT LECZNICZY, PAJACYK, ZŁOTA RENETA, DITHERING, PION, ALIAS INTERNETOWY, MURZYN, DZIECIĘ EPOKI, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PRZESTĘPNOŚĆ, KONTRALT, PŁUG WIRNIKOWY, TYTAN, KARABINEK, ŚWIATŁO, OBUSIECZNOŚĆ, MEGAKARIOCYT, REPUTACJA, SADOWISKO, URLOP DZIEKAŃSKI, DYMISJA, FORMA, JĘZYK, LIPOLIZA, PROLOG, DWUNASTKA, WEZWANIE, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, KAFAR, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, OFICER ŻEGLUGI, RYTMIKA MODALNA, NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ, KOLORY PAŃSTWOWE, SNOBISTYCZNOŚĆ, GRZĘDA, STRZAŁKA, RELING, REKAMIERA, SQUAW, POWIEŚĆ DLA DZIEWCZĄT, HEGEMON, GAUS, CEMENT, HEL, CIĄGNIK, WYBLINKA, ROBUSTA, FLAMBIROWANIE, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, KARAKUŁY, KLIN, MIERNIK, MEDIANTA, NIELETNIOŚĆ, BESZBARMAK, HAMBURGER, BAWIDEŁKO, MAPA NUMERYCZNA, SPIRYT, APLIKACJA, MELANCHOLIK, KURSISTA, ZASTAWA, ŚRODEK MASY, ZADANIE TRANSPORTOWE, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, UPRAWIACZ, GRUPA ALGEBRAICZNA, KRATA ROZDZIELNA, ŻARŁACZOWATE, OWOC SZUPINKOWY, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŚRUTA SOJOWA, SOPRAN, SŁUGA BOŻY, ŁAPKA, BENTOS, PÓŁWEŁNA, KRÓLEWICZ, ZAKŁADKA, INFUZJA, KURATOR, AKALKULIA, MAKINTOSZ, CEZAR, PODOBIZNA, PIEPRZ RÓŻOWY, FEMINISTKA, NIETAKTOWNOŚĆ, NACZYŃKO, POMPA WYPOROWA, JAŁOWIEC POSPOLITY, FANDANGO, TYRANEK, NOSICIEL, PAPROTNIK, RÓŻA BAZALTOWA, CZERWONA BURŻUAZJA, NUWORYSZ, ODKAŻACZ, ANTYCYKLON, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ABIOGENEZA, PIEŃ TRZEWNY, KOCHAŚ, OTRUCIE, ŻYCIE, CHLOASMA, WIENIEC, KASSAWA, KLAKSON, MASA GRAWITACYJNA, IGLOO, ALLEGRETTO, WOLE MIODOWE, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, PIERDU PIERDU, LIMUZYNA, WOLUMEN OBROTÓW, WARUNEK, PRZEKLĘTNIK, PRELUDIUM, KAMICA NERKOWA, KOMPILATOR, PODSZEWKA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, DOLABELLA, ŻEGLUGA, KINOMAN, PAPIER, EUROREALISTA, ŚWIATŁO, INDAGATOR, BASEN, KARABELA, WIEŚNIAK, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PIĘTNO, VAT, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, MONTAŻ, RZEMIEŚLNIK, BEZANMASZT, BEDŁKA, PIERSIÓWKA, JAN, WSZECHMOCNOŚĆ, CHRONOGRAF, WYROK PRAWOMOCNY, ESDEK, PIRACTWO INTELEKTUALNE, TĘSKNOTA, WINNICKI, AUTOTELICZNOŚĆ, MINIVAN, HEJT, OSA, MINIMUM SOCJALNE, DROMOS, GAPA, SEKTOR PUBLICZNY, SPORTOWIEC, SKARB, FANPEJDŻ, TASIEMCE, KALIBER, KAPA, NADAWCA SPOŁECZNY, KASZKIET, OPŁATA CZYNSZOWA, PODCHLEBSTWO, FASOLA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, CZTERDZIESTKA, CZASZA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, KOZA, OSTNICA, KRASOMÓWCA, CALLANETICS, PRAWA RĘKA, INICJATYWA PRYWATNA, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ, LOFIKS, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, MLECZKO, WSPÓŁDECYZJA, JEDNOWŁADCA, ANTROPOLOGIA, HUBA SIARKOWA, EMBRIOGENIA, ROCKOWIEC, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, SUPERRAKIETA, CYBORG, PRYMITYWNOŚĆ, KOTLINA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, KUC HACKNEY, LITOŚĆ, KANAŁ, STEMPEL, CIĘCIE WARSTWICOWE, MASA KAJMAKOWA, BERGMAN, PERCEPAN, TRAWA KANARYJSKA, POLIMORFIZM, WŁÓCZĘGA, ELIKSIR, WAFEL, KUWETA, CYGANECZKA, MIOTEŁKA, FUNDUSZ PŁAC, BALOWNICA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, OGIEŃ, WYGASZACZ, SYLFON, SKŁADNIK ODŻYWCZY, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, INTERPRETATOR, PIĘKNOŚĆ, ŚMIEĆ, PREFORMACJA, TEOZOF, GORETEX, STOŻEK, LOTKA, WĄŻ, ANSAMBL, PORÓD RODZINNY, KORPUS, WĘGLIK, DŁAWIK, LUMBALIZACJA, BĄK, SCAT, CHMURSKO, SŁODYCZ, TRYBUNA, NAKŁO, ODPRZĘG, WYCHOWANICA, BAL, STAN, ORNITOPTER, GNÓJ, OŁADKA, SZCZYTNICA, REFRENISTKA, PRZEPADEK, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PARKIET, PROLETARIUSZ, GWIAZDA WIELOKROTNA, STAN ALARMOWY, PRZEMIANA ODWRACALNA, STANDARD EMISYJNY, DZIWKARZ, CYGARO, TAUTOLOGICZNOŚĆ, BLANK, FRANCUSZCZYZNA, SONDAŻOWNIA, PAJĄK, PLIK GRAFICZNY, LEKARZ, PALEOZOOLOGIA, OPIEKUN, DZIADEK DO ORZECHÓW, KADŹ, NAMOLNOŚĆ, DŻEM, MARIONETKA, FAMUŁA, OCEMBROWANIE, STRONA TYTUŁOWA, DRĘCZYCIEL, AUTOMAT, METAMERIA, TRESA, KACZKA, AWIZO, SŁUŻBA, KURIER, KRÓL, ASESOR, FIZYK, MŁYN ZBOŻOWY, SZANTA, ?POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.279 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA PRACUJE DLA KOGOŚ TAK JAK SŁUŻĄCY, ZA DARMO LUB MARNE WYNAGRODZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA PRACUJE DLA KOGOŚ TAK JAK SŁUŻĄCY, ZA DARMO LUB MARNE WYNAGRODZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAROBEK osoba, która pracuje dla kogoś tak jak służący, za darmo lub marne wynagrodzenie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAROBEK
osoba, która pracuje dla kogoś tak jak służący, za darmo lub marne wynagrodzenie (na 7 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA PRACUJE DLA KOGOŚ TAK JAK SŁUŻĄCY, ZA DARMO LUB MARNE WYNAGRODZENIE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OSOBA, KTÓRA PRACUJE DLA KOGOŚ TAK JAK SŁUŻĄCY, ZA DARMO LUB MARNE WYNAGRODZENIE. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast