MASZYNA, KTÓRA SAMA WYTWARZA SWOJE WZBUDZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA SAMOWZBUDNA to:

maszyna, która sama wytwarza swoje wzbudzenie (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA, KTÓRA SAMA WYTWARZA SWOJE WZBUDZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.471

FASHIONISTKA, POMIDOR, CIĄŻA PRZENOSZONA, FORMACJA DEFENSYWNA, KONTENANS, BIODRÓWKA, KLASYFIKACJA, ELEKCJA VIRITIM, PRODUCENTKA, ZAPRAWA, MASAJ, KOSZT STAŁY, MASZYNA ROBOCZA, PRZĄDKA, SKAŁA LITA, DYSZKANCISTA, PASTA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, OSKARŻYCIEL, POŚREDNIK, POTENCJA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, PRĘDKOŚĆ, ODKAŻACZ, TRADER, CZEKOLADA GORZKA, CZASZA, REFRENISTKA, LIBRA, OBRONICIEL, DOBRODZIEJKA, NAZWA INDYWIDUALNA, BLASZKA, MASZYNA ROTACYJNA, WSZECHWIEDZĄCA, STOPA REDYSKONTOWA, DWUNASTKA, KRÓTKOWIDZTWO, OŚWIECENIOWIEC, WIERZYCIEL, NOWICJUSZ, TEORIA FISHERA, STORYTELLING, LEWAREK, POLISA POSAGOWA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, KONWERTOR, ORTOPTYK, PRZYBUDÓWKA, PŁATEW, UMOWA SPONSORSKA, PALCÓWKA, KLUB POSELSKI, OVERLOCK, ROŚLINA WYMARŁA, MODUŁ, ALKIERZ, HUTA, KOLUMNA UWIĘZŁA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, AKSAMITNA REWOLUCJA, PRZEKAZ, KORONIARZ KOŃCATY, PRZEKŁADKA, OKAP, MIERNIKOWCOWATE, NIĆ WIODĄCA, KOMBAJN ROLNICZY, WTAJEMNICZONA, RAJZER, WSIOK, AKWIZYTOR, TYTUŁ NAUKOWY, WZW E, SINGIEL, ADAM SŁODOWY, DEKONTAMINACJA, STRUP, INICJATYWA PRYWATNA, STENWANTA, PŁYWACZEK, WILK, GRONKOWIEC, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, JEDYNOWŁADCA, HEMOROID, PASEK, KOMEDIANTKA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, PODREGION, LEWAR, ZERÓWKA, RYBA WĘDROWNA, MOCZYGĘBA, KAMERA TELEWIZYJNA, FIRMA WYDMUSZKA, EKSPREZYDENT, MŁOT, MAGISTER, WIERCIPIĘTKA, KINOMANIAK, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, ALGEBRA LIEGO, ELASTYK, ODRODZICIEL, KORONKARKA, ZBAWICIELKA, JĘZYK OGÓLNY, SPRAWNOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, GRUNCIK, ASYSTENTKA, DEMIURG, STARTER, PORTRECISTKA, ZASADNOŚĆ, AUTOMAT, PODŚCIELISKO, TEMPERATURA CURIE, SOLANKA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KAPŁAN, DZIKI LOKATOR, BUTELKA MIAROWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, BŁONA ODWRACALNA, ŚCIERAK, WYRACHOWANIE, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, ANATOMIA KLINICZNA, ŚRODEK ADHEZYJNY, RIPPER, ROPOWICA KŁĘBU, EKSPONENT, PROSUMENT, STRONA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, EKONOMIA SPOŁECZNA, PĘCHERZYK, MASZYNA FORMIERSKA, KUSKUTA, UBYTEK, TRAWERS, PRZEKAZ, ÓSEMKA, STARA MALUTKA, MINERALIZATOR, KORZONEK, PASYWIZM, PIONEK KRÓLEWSKI, DASZEK, ZMIENNA, POKUŚNICA, POCHŁANIACZ, LICHWIARZ, KOCIEŁ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, NONAJRON, NASADA, CNOTLIWOŚĆ, CHEMIA OBLICZENIOWA, WŁÓCZYKIJ, GRAFOMAN, LICZBA FERMATA, WYSPA WULKANICZNA, PASTA, ODBOJNIK, KERMESYT, GORĄCZKA PONTIAC, ROŚLINA CIENIOLUBNA, APOLLIŃSKOŚĆ, DILERKA, LEWAR, ZMIENNA NIEZALEŻNA, MĘTNOŚĆ, MATRONA, TŁUMACZKA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, OBROŃCZYNI, HIPOMANIA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, MAGIA ADDYTYWNA, BUSOLA INKLINACYJNA, MUTACJA CICHA, PRELUDIUM, PTASZĄTKO, KALCEOLARIA, POLITYKA BUDŻETOWA, PAN STOP, KURTYZANA, POMOC, NIEZGRABIASZ, RAMKA CZERPALNICZA, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, REEDUKACJA, TARANTELLA, DMUCHAWKA, ŻNIWIARKA, RELACJA LOGICZNA, OBDZIERACZ, PUSTELNIK, ŻONA LOTA, PRYSKAWKA, ODNAWIACZ, TERAPIA SYSTEMOWA, ŁABĘDZIA SZYJA, SAMOSIA, RODZINA KATYŃSKA, KOCIOŁEK, AS WYWIADU, TANCERKA, USTANOWICIEL, DYNASTIA FRANKOŃSKA, NARZECZEŃSTWO, PODKASZARKA, TWIERDZENIE MAYA, GNIOTOWNIK, SADYSTA, PEŁNOMOCNIK, ROŚLINA SOLNISKOWA, APTEKARZ, OPONA BEZDĘTKOWA, ZASZŁOŚĆ, HERBATA PARAGWAJSKA, WTÓRNY ANALFABETA, KONWERTER, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, DWORUS, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, ŁOWCZYNI, REGUŁA MINIMAKSU, FALA PRZYBOJOWA, AMINEK EGIPSKI, KURATORKA, PARANOJA, BEZCZELNIK, PUNKT TRANSFEROWY, RACHUNEK FINANSOWY, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, GRYZETKA, INFLACJA INERCYJNA, CYRKOWIEC, STRATY MORALNE, OŚWIADCZENIE, ANTYPARLAMENTARYZM, KOORDYNATA, ŁEBEK, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, WYJĄTEK, ZŁODZIEJKA, SZALEŃSTWO, LEKTOR, REZONATOR, MERIDIAN, MINIMALISTA, SIEROTA NIEBOŻA, TOWARZYSZ NIEDOLI, MASZYNA SAMOBIEŻNA, DETERMINIZM, BALOWICZ, OTWÓR STRZAŁOWY, SPAMER, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, PODRZĘDNIK, DYSJUNKCYJNY OPERATOR BINARNY, EMALIA, DETEKTYW, GAŁĄŹ SKÓRNA, RAK KALIFORNIJSKI, ROŚLINA KOPALNA, CEROWACZKA, FREESTYLE, KLOSZ, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, USTNIK, POMAGACZ, SIKSA, PROTEZA WOKALICZNA, WYRZEKANIE, ATRAPA, DOBUDÓWKA, TOUROPERATOR, PODRYWKA, POLATUCHA, PERLAK, DOLAR FIDŻI, PASSE-PARTOUT, KOORDYNAT, ZUPA PIWNA, KIJANKA, PÓŁZAWODOWIEC, NUDYSTA, KONFORMISTA, GRASANT, KRAJANKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, ?CZAPKA SPORTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA, KTÓRA SAMA WYTWARZA SWOJE WZBUDZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA, KTÓRA SAMA WYTWARZA SWOJE WZBUDZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA SAMOWZBUDNA maszyna, która sama wytwarza swoje wzbudzenie (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA SAMOWZBUDNA
maszyna, która sama wytwarza swoje wzbudzenie (na 18 lit.).

Oprócz MASZYNA, KTÓRA SAMA WYTWARZA SWOJE WZBUDZENIE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA, KTÓRA SAMA WYTWARZA SWOJE WZBUDZENIE. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x