MASZYNA SŁUŻĄCA DO DRUKOWANIA WZORÓW ZA POMOCĄ STEMPLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYCISKARKA to:

maszyna służąca do drukowania wzorów za pomocą stempli (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYCISKARKA

WYCISKARKA to:

urządzenie do wyciskania soku z produktów spożywczych, np. z owoców (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA SŁUŻĄCA DO DRUKOWANIA WZORÓW ZA POMOCĄ STEMPLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.215

MASZYNA ANALOGOWA, POKOST, MASZYNA ROBOCZA, PREPARACJA, OTRUCIE, TĘŻNIA, STOS, DIZAJN, KARBORYZATOR, RYBA DRAPIEŻNA, CZEKAN, MASER, TEORIA KALUZY-KLEINA, DYWIZJON RAKIETOWY, DZIENNIK ODBIORCZY, ORTOPTYK, SAMOLOT BOMBOWY, OZNACZENIE, FARSZ, ODPRYSK, KOLARSTWO GÓRSKIE, RODENTYCYD, STUDNIA ABISYŃSKA, LAWETA, TRANSPORT, WIEŻA WIERTNICZA, ZBROJA PEŁNA, ŁAWA TORTUR, TABLICA, BARWIARKA ZWROTNA, RÓWNIA, SELSYN, KOLORÓWKA, KILOFEK, PODTRZYMYWACZ, BOMBOWIEC, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, PIŁA CZOPOWA, GALWANOTERAPIA, TARABAN, OPYLACZ, GOOGLE, CAŁUN, SKOTYZM, SEJSMIKA, TURMA, KODZIK, OSKROBANIE, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, SZKŁA, CENTRUM OBRÓBKOWE, TELEGRAF CHAPPE'A, ŚLUZA WAŁOWA, PRALKA, KOMBAJN, MEDYCYNA REGENERACYJNA, BROCHE, KAPSUŁA RATUNKOWA, ORGANOLEPTYKA, MASZYNA OTWARTA, TRANSKRYPCJA, MIESZACZ, MASZYNA WYPOROWA, TŁUMICA, OPŁOMKA, SMS, KUŹNICA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, SYCIWO, KOMBAJN ROLNICZY, AEROFON, SUBRETKA, KAFAR, POMOC REKONWERSYJNA, WIOSŁO, OKRĘT ŻAGLOWO-WIOSŁOWY, KOLBA, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, GABLOTA, SUCHORYT, AZYL, AGNOZJA CZUCIOWA, SZUBIENICA, PODBIJARKA TOROWA, PALETA, SEDACJA, KOREK, LEWAR, DOMEK DLA LALEK, KOMBAJN GÓRNICZY, WIZJER, SORTER, WYDMUCHIWACZ, FEROMON, PTASIE MLECZKO, MASZYNA DROGOWA, PAPIER CZERPANY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, GIĘTARKA, ILUZJONIZM, GÓGLE, ASFALTOGUMA, TOKARKA, POSŁANIE, JĘZYK WEHIKULARNY, ZACISK, MUTACJA, PROTETYKA, WYCINANKA, KLEJDONOMANCJA, PRZERABIACZ, KLAPA, WILK, LAMPA, WYCISKARKA, AORYST SYGMATYCZNY, PRĄD JEDNOFAZOWY, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, KLATKA, DYKTAT, STATEK, LOCH, FIBULA, KOREKTA, HAMERNIA, KOMORA PYŁOWA, GAJA, CELOWNIK, GROTA OGRODOWA, TELEGRAF HUGHESA, ROZWAŁKA, KORONA, MAGLOWNICA, CZESALNIA, NATRYSK, ŚRUTOWNIK, RASTER, MAZAJA, KREUTZ, KSIĘGA DOMOWA, ELEKTROMETRIA, KUTER, PROMIEŃ SŁOŃCA, KLAWISZ, INDUKTOR, WYCZUWALNOŚĆ, CEWNIK, MASZYNA KOMUTATOROWA, MARIONETKA, BADANIE ANKIETOWE, CZYSZCZALNIA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, MASZYNA ROLNICZA, SUCHA IGŁA, MLECZKO, KUTER, DYWAN SIERPIŃSKIEGO, DZIEWIARKA, TASIEMIEC UZBROJONY, SAMOLOT TORPEDOWY, TERAPIA HOLOTROPOWA, TRAŁOWANIE, PIKADA, WYPAR, TRANZYSTOR POLOWY, LACROSSE, DZIENNIK PODAWCZY, LIGATURA, MASZYNA WYCIĄGOWA, GAŚNICA PIANOWA, BŁOTNIARKA, BAKEN, MŁOTKOWNICA, SZOT, ELEKTROFON, KROKIET, MACHINA WOJENNA, WIDMO OPTYCZNE, KLAUZA, MASZYNA INDUKCYJNA, SPEKTROGRAFIA, PÓŁKAPONIERA, ŁĄCZE ABONENCKIE, RDZEŃ WIERTNICZY, WIALNIA, LUGIER, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, POMPA CIEPŁA, TORTOWNICA, PRZEPRÓCH, PLAYER, DANE TELEADRESOWE, ŚPIEW, POCHYLNIA, MUCHINA, POLITYKA GOSPODARCZA, ROZPORNICA, PSYCHOMANIPULACJA, KOMBAJN ŚCIANOWY, KAMERTON, FLET NOSOWY, GŁOWNIA, CHWYT, TEŚCIK, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, LOGARYTMANCJA, ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, KORONKARKA, ŁUPACZKA, SUWACZEK, AGNOZJA WZROKOWA, ŁAPACZKA, TARCZA, ZASTRZYK, BIEG, DZIEDZINA EUKLIDESA, DEKORTYKATOR, KLEJARKA, ALGORYTM BAREISSA, DETEKTORYSTA, KOŁO STEROWE, KRATA PODGRUP, ŁADOWARKA, ŁEB, TYRAŃSTWO, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, WYRAZ POCHODNY, KAWALERIA POWIETRZNA, RIFF, MARKIZA, ESKALADA, PODZIAŁ METRYCZNY, KASSAWA, KUSKUTA, KOŁTRYNA, TARAN, FUMATOR, SUBWOOFER PASYWNY, WEBINARIUM, PODMIOT ROZWINIĘTY, SPRAWDZIAN, WSPÓŁCZYNNIK INTELIGENCJI, PARTYZANA, ODKŁADNICA, OGRZEWANIE, KOŁOWRÓT, SPRAWDZARKA, STEPOWANIE, UKŁUCIE, SUSZKA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, PAWLACZ, TURBINA WODNA, LUGER, PAS ROZBIEGOWY, PIKTOGRAM, APOLOGETA, LUFT, ETIOLOGIA, JEDNOSTKA MIARY, DYSK KOMPAKTOWY, DYKTATORSTWO, WIDEOFONIA, FORMA, APROKSYMACJA, CHELAT, DESOCJALIZACJA, KAPAR, ALARM BOJOWY, CYBORG, GNOJNIK, STEROWANIE KRZEPKIE, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MAŁA LITERA, PREDYKCJA, MYJKA, MIGAWKA, SZTUCZNE SERCE, PAS STARTOWY, SPACJA, ANTENA DIPOLOWA, KOPALNIA OTWOROWA, SILNIK, WOLNY ZAWÓD, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, DOMEK NA DRZEWIE, CIĘGNIK, MAGAZYNEK, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, E-POCZTA, MODERATOR, HAMULEC PRÓŻNIOWY, ŚRUBOKRĘT, PŁATOWIEC, MASZYNA ROTACYJNA, MASZYNA TŁOKOWA, DRĄŻEK STEROWNICZY, ?KOD SYGNAŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.215 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA SŁUŻĄCA DO DRUKOWANIA WZORÓW ZA POMOCĄ STEMPLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA SŁUŻĄCA DO DRUKOWANIA WZORÓW ZA POMOCĄ STEMPLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYCISKARKA maszyna służąca do drukowania wzorów za pomocą stempli (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYCISKARKA
maszyna służąca do drukowania wzorów za pomocą stempli (na 10 lit.).

Oprócz MASZYNA SŁUŻĄCA DO DRUKOWANIA WZORÓW ZA POMOCĄ STEMPLI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA SŁUŻĄCA DO DRUKOWANIA WZORÓW ZA POMOCĄ STEMPLI. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x