MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYCIĄGANIA CZEGOŚ, TRANSPORTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYCIĄGARKA to:

maszyna służąca do wyciągania czegoś, transportu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYCIĄGARKA

WYCIĄGARKA to:

w lotnictwie - urządzenie, za pomocą którego unosi się szybowce do góry (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYCIĄGANIA CZEGOŚ, TRANSPORTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.878

PODWODA, ASFALTOGUMA, ASTRALNOŚĆ, PASEK, ROŻEK, WĄTŁOŚĆ, STOŻEK, WINDA, ZATRZYMANIE, ZMAGANIA, ŁATA, KOPANINA, DYFERENCJA, ANTYPOLSKOŚĆ, SILNIK PNEUMATYCZNY, WIELOFAZOWOŚĆ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, KOMBAJN, STEYR, SZPETNOŚĆ, OWIJARKA, ODMRAŻACZ, FUTURE PROGRESSIVE, ŁOWCA, PRZYWILEJ EREKCYJNY, KASETKA, SIATKA, BRYZG, ARGENTYŃSKOŚĆ, MASZYNA ŻAKARDOWA, SAMORZĄDNOŚĆ, PODRYWKA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, WCISK, MUR, NASZYWANIE, DESZCZÓWKA, KORYTARZYK, WARIACYJNOŚĆ, PŁATOWIEC, PIĘĆDZIESIĄTKA, PODEJRZLIWOŚĆ, GABLOTA, SYSTEM, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, PRZECINACZKA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, HORYZONT, CHWYTAK, MASZYNA DO SZYCIA, KLAUZA, SPOŻYCIE, NORMA, POJEDYNCZOŚĆ, MONOTEMATYCZNOŚĆ, HISZPAŃSKOŚĆ, KOPRODUKCJA, MELODIA, HUK, ODMRAŻACZ, SUWANIE, KOLEKCJONERKA, KROPLA W MORZU, BEZGŁOŚNOŚĆ, MODEL, WALKA, NASYCENIE, ROZEZNANIE, LITERATKA, WYLĘGARNIA, PIĄTA CZĘŚĆ, WYPUST, KOPIARKA, PALETA, ONIRYCZNOŚĆ, KOPA, NIEDZISIEJSZOŚĆ, STOS, KIKUCIK, POŚLEDNIOŚĆ, MAŁOŚĆ, APORT, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, KONSERWARNIA, EDYCJA, KOŃCÓWKA, ŚCINACZ, PÓŁPLASTEREK, CHUDOŚĆ, ORIENTACJA, TŁUMACZ, DOMEK NA DRZEWIE, ROZMIAR, ASPIRANTKA, TURECKOŚĆ, ATRYBUCJA, LIMIT, ZBIORNICA, PUŁAP, BANDERFAŁ, PRZERABIACZ, MIĘDLARKA, POKŁOSIE, RACJONALIZACJA, ZMOWA MILCZENIA, FALEŃ, ŻEGLUGA, NASYCANIE, MIĘSISTOŚĆ, DOSADNOŚĆ, SIATKA, DETEKTORYSTA, DZIARSKOŚĆ, PRZESŁANIE, GIGANTYCZNOŚĆ, PLEKTRON, ROZPORZĄDZENIE, ROZGRZEWKA, TARAN, PRZYBORY, CIASNOTA, KANWA, NIEDOGAREK, MATOWOŚĆ, SAMOROZPAD, ASYMETRYCZNOŚĆ, KLEPAK, ZWARCIE SZEREGÓW, STERTA, PRZEKŁADACZ, DEKLARACJA, KONTYNGENCJA, KLAPKA, NAPYLANIE, NIESYMETRYCZNOŚĆ, PREPARACJA, KUFF, DZWON NURKOWY, GRZBIET, POLE, KONTUR, ETERYCZNOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, SZCZERBA, ASPIRANT, POPĘDLIWOŚĆ, POKOST, NASTĘPSTWO, STEMPEL, MASZYNA DROGOWA, PRZEWIDYWANIE, FILIŻANKA, NOTACJA, ROZDZIAŁKA, MNICH, DINGS, MODROŚĆ, STRATA, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, METODA SIECZNYCH, POMINIĘCIE, CZWARTA CZĘŚĆ, ŁAPACZKA, WOLICJONALNOŚĆ, WYCIĄG, ZASKOK, TELESKOP, DOŻYWOCIE, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, OPUSZCZENIE, LINIA DEMARKACYJNA, WYŻ, DYWERGENCJA, GNIOTOWNIK, SZCZĄTKI, PERLUSTRACJA, CZWARTORZĘDNOŚĆ, NIEDOWIARSTWO, WYBIERAK, WADA, BŁYSK W OKU, SSAWKA, TRANSPOZYCJA, CEDUŁA, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, OBIEKT MOSTOWY, KASACJA, PLASTYCZNOŚĆ, NAPIĘCIE, TOKARKA, STER, DYSKWALIFIKACJA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, MAGIEL, CHIŃSKOŚĆ, PODWODNY LOTNISKOWIEC, ZAINSTALOWANIE, DEZAKTYWACJA, CZUB, REGALE, ŚWIECKOŚĆ, NABOŻEŃSTWO, CZARNA DZIURA, LINIE LOTNICZE, WSTECZNOŚĆ, SZTUCZNE SERCE, SZPADA, POWSZECHNOŚĆ, STANDARD, TAŚMA, PREZENTACJA, POWIERZCHNIA, NIEKONKRETNOŚĆ, SZAŁ DUPY, ZWÓJ, ZŁOŻENIE PODPISU, ROZLEGŁOŚĆ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, TWÓRCA, POZBYCIE SIĘ, ZSYPISKO, PACZKA, POMOC, GRZĘDA, GIĘTARKA, PAS STARTOWY, ODCINEK, ODWROTNOŚĆ, BEZGRANICZNOŚĆ, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, BRYŁKOWATOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, TRYB, OBIEG, SMAK, KONTYNGENT, POSMAK, OPTYMIZACJA, ZNAWSTWO, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, REKALKULACJA, NAMIĘTNOSTKA, FORMA, MASZYNA LICZĄCA, RZEKA, RÓW, JEDNOSTKA MIARY, ŁEBEK, DESENIOWANIE, INKLINACJA, POŁĄCZENIE, DĄŻNOŚĆ, DROGA, NIEWYRAZISTOŚĆ, WSPÓŁZAWODNICTWO, PRYZMA, TEST, SYMPTOM, MIARA, GÓRA, KOMBAJN ROLNICZY, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, ROZDZIAŁKA, ZWITEK, PRZEDŁUŻACZ, DOSTĘP, KONTENER, KŁOPOTLIWOŚĆ, RECEPCJA, OGRANICZONOŚĆ, SUBRETKA, AKTUALNOŚĆ, ANALIZA WARIANCJI, SKANDYNAWSKOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, SZALEŃSTWO, SKIP, KONIEC, DEPRESYJNOŚĆ, DRWINA, WYWÓD, TEKA, WAŁ, RYTMICZNOŚĆ, MIEDNICA, GŁOWNIA, CZĘŚĆ, WOLNOŚĆ, WIZJA LOKALNA, ZMIERZANIE, SZATA, POLEROWACZ, USYPISKO, WOSK PSZCZELI, E-MAIL, WSKAZÓWKA, AUTOREGULACJA, AKCENCIK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ?MEBLOWÓZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.878 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYCIĄGANIA CZEGOŚ, TRANSPORTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYCIĄGANIA CZEGOŚ, TRANSPORTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYCIĄGARKA maszyna służąca do wyciągania czegoś, transportu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYCIĄGARKA
maszyna służąca do wyciągania czegoś, transportu (na 10 lit.).

Oprócz MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYCIĄGANIA CZEGOŚ, TRANSPORTU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYCIĄGANIA CZEGOŚ, TRANSPORTU. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x