MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYCIĄGANIA CZEGOŚ, TRANSPORTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYCIĄGARKA to:

maszyna służąca do wyciągania czegoś, transportu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYCIĄGARKA

WYCIĄGARKA to:

w lotnictwie - urządzenie, za pomocą którego unosi się szybowce do góry (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYCIĄGANIA CZEGOŚ, TRANSPORTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.878

SAMOORGANIZACJA, ODSKOK, SZPETNOŚĆ, OPASKA, PRZEŁOM, DEKLARACJA, ROZRZUTNIK, NIENARUSZALNOŚĆ, SZPARKA, OSTROŻNOŚĆ, CIĄGARKA, PREFERENCJA, HERMETYCZNOŚĆ, DROGA, WŁAZ, ZAGADKOWOŚĆ, TRAGIZM, WIEŻYCZKA OBSERWACYJNA, GARDEROBIANKA, CZWARTA CZĘŚĆ, NÓŻKA, WYCINKOWOŚĆ, WAMPIR, TECHNIKA, MIODNOŚĆ, MASZYNA ROLNICZA, BAŁKAŃSKOŚĆ, ZATOR, ROZDZIAŁ, KOMPLETNOŚĆ, DUŻA ŁYŻKA, EKSPRESYJNOŚĆ, TRANSPOZYCJA, WIEŻA WIERTNICZA, SOŚNIK, PODPAŁ, STOPNIOWALNOŚĆ, EKSPOZYCJA, CHRZEST, KONIEC, ZASÓB, RÓŻDŻKA, MASOWOŚĆ, ZAJAWKA, KAMIEŃ, PAS ROZBIEGOWY, ODSUWACZ, WYTYK, GÓRKA, ŹRÓDŁOWOŚĆ, EKSPEDYCJA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, ROZKRZEWICIEL, BENEFICJENT, OMNIPOTENCJA, SLIP, EKSTENDER, PATENT, ROZWÓZ, ZUBOŻENIE, PORTFEL, MATERIALNOŚĆ, IATA, ŚCIÓŁKA, FREZARKA KOPIARKA, ADHEZJA, HIMALAJE, WÓZ ASENIZACYJNY, PRZENIKLIWOŚĆ, TARCZA, PRZEDŁUŻACZ, KARBURYZATOR, KONIEC, PRZERZUT, ZAMYKANIE USZU, GRAFIKA UŻYTKOWA, SZREK, ŁEBEK, UCHO IGIELNE, SZTORC, COUPER, DNO, GRATIS, TŁUMACZKA, ZIARNECZKO, POWTÓRZENIE, NAŚWIETLENIE, DEKLARACJA, WSPÓLNOŚĆ, STERYLIZATOR, SZCZENIACKOŚĆ, OBCHÓD, ŁAMACZ, GUZDRALSTWO, TRYWIALNOŚĆ, REGULATOR, POCIĄG DROGOWY, TWÓRCA, WSPÓLNOTA, KSIĄŻKOWOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, RAMY, OSZCZĘDNOŚĆ, PORYWISTOŚĆ, KIKUCIK, RYS, FAJERWERKI, CHWYTAK, FORMA, ZAMIŁOWANIE, RZEKA, WSPÓŁTWÓRCZYNI, GÓRA, TRENER, KOREK, DRAPIEŻNOŚĆ, PODRYWKA WĘDKARSKA, ZATRATA, KSIĘGA DOMOWA, REKALKULACJA, PRZEJAW, ATRYBUCJA, KIT PSZCZELI, KAWA ZBOŻOWA, ŚWIADCZENIE, UPRAWNIENIE, WZÓR, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, BARKA, ŚRODEK, GRUDA, WYWROTKA, WIĄZADŁO, MASZYNA OBLEWNICZA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ANALIZATOR, SŁOWO KLUCZOWE, POBLISKOŚĆ, POJAWIENIE SIĘ, PAŃSKOŚĆ, MIERNIK, WYBUCH, CZUBEK, SPRZĘT, MELDUNEK, AUTOR, MENDEL, OBWÓDKA, ROZPRYSK, TOLERANCJA, NAPŁYW, POLE, BOM, WÓZ MEBLOWY, SKRYTKA, CHRONICZNOŚĆ, OGRANICZONOŚĆ, KRYTYKA, ILUZORYCZNOŚĆ, UPROSZCZENIE, KOMENTARZYK, NURT, OSTATECZNOŚĆ, SKIP, ZŁOŻENIE PODPISU, MEDIALNOŚĆ, WSPÓŁZAWODNICTWO, TEST, MYDLANOŚĆ, FANPAGE, FALISTOŚĆ, GŁOWA, POLEMICZNOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, NABOŻEŃSTWO, UBOGOŚĆ, STOPKA, KARTA, WYSŁANIE, DOMY, SUWANIE, SIECZKARNIA BIJAKOWA, AMATOR, POWŚCIĄG, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, MAGNES, RACJA, SZAŁWIA, KOEDUKACYJNOŚĆ, BROŃ, LEWAR, KORONKA, ANTAŁEK, STRATYFIKACJA, OCHOTNIK, ZLEW, OKAP, PROMIEŃ SŁOŃCA, WOZIDŁO, ODGŁOS, OBRAZ, KOJEC, ADAPTACYJNOŚĆ, OTOK, EKWILIBRYSTYKA, PERYFERYJNOŚĆ, PALETA, FALA, ZARANIE, DĄŻENIE, ROZPUSTA, GRUNT, TRADYCYJNOŚĆ, POWYWRACANIE, ANIMUSZ, BŁĄD, PEWNOŚĆ, PASMO, FALSYFIKACJA, KORONA, SYSTEM, MLEWNIK, MELINA, NIERUCHOMOŚĆ, ZMIANA, REGULARNOŚĆ, ZŁUDNOŚĆ, ZAMIANA, MASZYNA CIEPLNA, DWUSTRONNOŚĆ, DOPŁYW, WYSYP, PROPAGANDA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, DIGITALIZACJA, GNIOTOWNIK, ŻYŁKA, POJAZD GĄSIENICOWY, GROTA OGRODOWA, CHORWACKOŚĆ, NIEOSTROŻNOŚĆ, MIESZACZ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, BLUZG, KUSKUTA, MASZYNA TURINGA, NIEOBFITOŚĆ, AKSAMITNOŚĆ, DZIESIĘCIOLECIE, KOŁOWRÓT, ORYGINALNOŚĆ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, DYSK TWARDY, DARMOCHA, WYCINEK, ROZKŁAD, SKORUPA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, ŚLISKOŚĆ, CZYSZCZARNIA, LITEWSKOŚĆ, NASTĘP, DEKORTYKATOR, DARMOSZKA, MODROŚĆ, PODOSTATEK, DWUWARSTWOWOŚĆ, KOLEJ, REKOMENDACJA, MAGLOWNICA, PORUSZENIE, DŻUNGLA, UPOWAŻNIENIE, OBLATANIE, KUFF, WSTRZYMANIE, NIESTACJONARNOŚĆ, TRANSPORTOWIEC, KROPLA W MORZU, OGRANICZONOŚĆ, NIEDOWIARSTWO, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, PRZEGLĄD, WYPAŁ, KONIECZNOŚĆ, MEBLOWÓZ, NIEREGULARNOŚĆ, WRZASKLIWOŚĆ, DEKONCENTRACJA, SKRZYNKA, NOTORYCZNOŚĆ, PUB, BURŁAK, TECHNOLOGICZNOŚĆ, DŁAWIK, CIERPLIWOŚĆ, SZKLISTOŚĆ, SKRĘT, ?DZIELNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.878 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYCIĄGANIA CZEGOŚ, TRANSPORTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYCIĄGANIA CZEGOŚ, TRANSPORTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYCIĄGARKA maszyna służąca do wyciągania czegoś, transportu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYCIĄGARKA
maszyna służąca do wyciągania czegoś, transportu (na 10 lit.).

Oprócz MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYCIĄGANIA CZEGOŚ, TRANSPORTU sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - MASZYNA SŁUŻĄCA DO WYCIĄGANIA CZEGOŚ, TRANSPORTU. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast