OPIEKUN CZEGOŚ NP. PAŃSTWA, SZKOŁY, MAJĄTKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOSPODARZ to:

opiekun czegoś np. państwa, szkoły, majątku (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GOSPODARZ

GOSPODARZ to:

organizator czegoś (na 9 lit.)GOSPODARZ to:

pan domu, głowa rodziny w danym domostwie (na 9 lit.)GOSPODARZ to:

osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki (na 9 lit.)GOSPODARZ to:

organizm, na którym żeruje pasożyt (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPIEKUN CZEGOŚ NP. PAŃSTWA, SZKOŁY, MAJĄTKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.885

ENUMERACJA, PODWYMIAR, NIEZAWISŁOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, URZECZOWIENIE, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, MONITOR, ZASIĘG, ŚCIANA, UPROSZCZENIE, PALEC, EUROPEJKA, FILTRACJA, LASECZKA, ZNIKNIĘCIE, SZPIC, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, NIESAMOWITOŚĆ, PRZESYP, ZAMIŁOWANIE, PKB PER CAPITA, PRZYKŁAD, REZERWA, NIEZNAJOMOŚĆ, OCHOTNIK, CARRACCI, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, ŚRODKI TRWAŁE, CIĄGOTY, OBOWIĄZEK, ŚWIATOWOŚĆ, SPACEREK, WĄTPLIWOŚĆ, WSPARCIE, DEMOBILIZACJA, EGZEMPLARZ, KANAŁ, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, USTRÓJ, WYPYCHACZ, PROMOCJA, POWÓD, SUWERENNOŚĆ, PROLIFERACJA, SUGESTIA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, CHARAKTERYSTYKA, WYKRAWACZ, BŁYSK, ZAJĄKNIĘCIE, SZKOŁA MARBURSKA, ÓSMA CZĘŚĆ, NABYTEK TERYTORIALNY, WALUTOWOŚĆ, JUBILEUSZ, DYSTANS, NABOŻEŃSTWO, SZTANDAR, WYROCZNICA, UŚCISK, KRYZA, STYLIZACJA, TOREBKA, ZABÓR, ZSYPKA, UPRAWNIENIE, AZJATKA, OSPAŁOŚĆ, TUTOR, CHŁONNOŚĆ, PRZEPAD, PODKOWA, KONOTACJA, NIEOSTATECZNOŚĆ, HERB, SIATKA, DURNOŚĆ, MIERZENIE, TEREN ZAMKNIĘTY, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, DZIELNOŚĆ, CAŁOŚĆ, REZYDUUM, ATEŃCZYK, FUTURE PROGRESSIVE, PŁONNOŚĆ, CIĘŻAREK, PIĄTA CZĘŚĆ, USKOK, ENTUZJASTA, WARIACYJNOŚĆ, OBRZEŻE, PION, PUNKT, PRZECIWWSKAZANIE, RETROGRESJA, EMANACJA, KAPKAN, KOLEKCJONERKA, RAMY, WIELOETNICZNOŚĆ, NIEBEZPIECZNOŚĆ, NASADA, ODKUP, NIETAKTOWNOŚĆ, PÓŁĆWIARTKA, PRZERZUT, ROZKRZEWICIEL, ANTURAŻ, KOPIEC, POŁOWA, NIEZALEŻNOŚĆ, NIEUDOLNOŚĆ, SZCZĘT, PODSYPANIE, SKŁADOWISKO, BRZEG, WOŹNY, ŚCINACZ, CZĘŚĆ, NIEDOTYKALNOŚĆ, CZOŁO, NAPYLANIE, MASOŃSKOŚĆ, TUTOR, DNO, ODWAGA, NIEJEDNORODNOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, KRONIKARZ, WZORZEC, BLOCZEK, WOLICJONALNOŚĆ, STAROŚĆ, SKRA, ARSENAŁ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, TEŚCIK, MROK, DŁUG HONOROWY, OSKARŻYCIELSTWO, LINA, BRYŁOWATOŚĆ, ONIRYCZNOŚĆ, STAROŚWIECKOŚĆ, GOSPODARZ, OMNIPOTENCJA, PODWÓJNOŚĆ, OBSERWACJA, MATUSZKA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, RDZEŃ, NAJWYŻSZY CZAS, WYSŁANIE, WYDMUCHIWACZ, PŁOMYK, RUCH BEZWIZOWY, DANINA, NIEDYSKRETNOŚĆ, IMPRESYJNOŚĆ, MIODNOŚĆ, SPRZĘT, STARANIE, IDIOTYCZNOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, TĘSKLIWOŚĆ, PODMIANKA, SWOISTOŚĆ, WYSYŁKA, PRAWO WEWNĘTRZNE, PRZYNALEŻNOŚĆ, BARWY, ZEROWOŚĆ, KAMERDYNER, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, STRZAŁA, CHRONICZNOŚĆ, KOŃCÓWKA, RAMY, SKROMNOŚĆ, KROPLA W MORZU, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, PLAN MOBILIZACYJNY, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ZAPALENIEC, POPRZEWRACANIE, PRÓSZEK, ODMIERZACZ, PROMOTOR, PIĘĆDZIESIĄTKA, PASMO, NIEDZISIEJSZOŚĆ, ŹRÓDŁOWOŚĆ, ZASOBY LUDZKIE, PODOSTATEK, OBCIĄŻENIE, ANACHRONICZNOŚĆ, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, DZIURA BUDŻETOWA, GIMBUS, PROTEZA, BAŁKAŃSKOŚĆ, BEZDNO, MELDUNEK, WALOR, NIEREGULARNOŚĆ, PODRYG, WYLĘGARNIA, GUARDI, WSTĘP, NIEKLAROWNOŚĆ, NIEDOZÓR, ROZCHWIEJ, WIELKA RUŚ, ZASOBNOŚĆ, OBIEG, KONOTATKA, DEROGACJA, BEZSZELESTNOŚĆ, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, STERYLNOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, BLOKADA EKONOMICZNA, UZDOLNIENIE, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, POMINIĘCIE, GOTOWOŚĆ, ZŁA PRASA, TRANSPOZYCJA, TRZON, KONTROLA, NIEROZEZNANIE, ZESKROBINA, BLIŹNIACZOŚĆ, WEBERN, RUBLOW, ROZSĄDNOŚĆ, PODTRZYMYWACZ, STRONNOŚĆ, PRZENIKLIWOŚĆ, EUROPEJCZYK, ŚWIADCZENIE, KOPRODUKCJA, SYKOFANT, ANTYPOLSKOŚĆ, OBCHÓD, POMOC SPOŁECZNA, ATOMOWOŚĆ, PETRA, JEDNOZNACZNOŚĆ, PLUGAWOŚĆ, MGŁAWICOWOŚĆ, KATOLICKOŚĆ, INTERPRETACJA, SKARB KORONNY, POWYWRACANIE, GLINKA, KASATA, OPACZNOŚĆ, OBCISŁOŚĆ, KURAŻ, WIELKA ROSJA, DEADLINE, SYMPATYCZNOŚĆ, OKUPACJA, SZTANDAR, PRZEŚMIEWKA, WIELKOROSJA, NATORP, SCEPTYCYZM, DYLACJA, ROZKŁAD, CIĘTOŚĆ, NIEWYPARZONA MORDA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, JASKÓŁKA, ROZPAD, CZAS URZĘDOWY, PAUL, SKAŻENIE, FALA, REJESTRACJA, RÓG, ZATRUCIE, OJCIEC, MALARSTWO, MODEL, JASNOŚĆ, OKRĘG, ODGŁOS, CHIŃSKOŚĆ, SKŁAD, SZCZĘKOT, POLANIE, NUMEREK, NORMALNOŚĆ, ?WIRTUOZERSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.885 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPIEKUN CZEGOŚ NP. PAŃSTWA, SZKOŁY, MAJĄTKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPIEKUN CZEGOŚ NP. PAŃSTWA, SZKOŁY, MAJĄTKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOSPODARZ opiekun czegoś np. państwa, szkoły, majątku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOSPODARZ
opiekun czegoś np. państwa, szkoły, majątku (na 9 lit.).

Oprócz OPIEKUN CZEGOŚ NP. PAŃSTWA, SZKOŁY, MAJĄTKU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - OPIEKUN CZEGOŚ NP. PAŃSTWA, SZKOŁY, MAJĄTKU. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x