CECHA CZEGOŚ, CO DZIEJE SIĘ W KAŻDYM ROKU (CZĘSTO W TYM SAMYM LUB PODOBNYM JEGO OKRESIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

COROCZNOŚĆ to:

cecha czegoś, co dzieje się w każdym roku (często w tym samym lub podobnym jego okresie) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO DZIEJE SIĘ W KAŻDYM ROKU (CZĘSTO W TYM SAMYM LUB PODOBNYM JEGO OKRESIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.710

PAJĘCZAK, KOGNITYWIZM, ROZTWÓR STAŁY, WARIACJE, KORONIARZ SERCATY, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, ŻARTOBLIWOŚĆ, WETERYNARZ, SZYB WINDOWY, TERCJA, BASEN, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, PINGWINARIUM, INTERPRETACJA, KILOWAT, PRZYKWIATEK, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, DOMINO, DZIEŻA, SLOGAN, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ROZMEMŁANIE, AFRODYZJE, PANDA, SMUTY, AUTOGIEŁDA, SZCZI, KLEĆ, EKSYKATOR, MINOCYKLINA, JAŚ WĘDROWNICZEK, WAHACZ, KOLEJNA WODA PO KISIELU, GIMNASTYKA MÓZGU, SWEET, KUC SZETLANDZKI, DANDYZM, TAMA, REWOLTA, OSTROMLECZ, POZŁOTKO, GEOELEKTRYKA, GENIALNOŚĆ, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, ARCHIWALNOŚĆ, LITERATKA, LENIWIEC, BOGRACZ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, PASKUDNIK, DIETA, SUBTELNOŚĆ, ŚLIZGAWICA, PLAMIEC AGREŚCIAK, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, LIEBERMANN, UTATSUZAUR, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, KĄKOL, ARTYSTA, MYJNIA, POPRZECZKA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, SPAWALNIK, KAROTENOID, ZNAK ALFANUMERYCZNY, NACIĄG, ŁOPATACZ, PRZESTRZELINA, PRZYSTOSOWANIE, OKRĘT-BAZA, ROZKRUSZ, NEKTAR, CHIŃSKI, MLECZARZ, KURZEJ, NIEPOKALANOŚĆ, KONICZYNKA, WAŁ, INFORMA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, UPÓR, SUKCESIK, ORLĘ, FARMAKODYNAMIKA, ZAINTERESOWANIE, WENTYL, ARETOLOGIA, INDUKCJA WŁASNA, LUJEK, KOJEC, PIKOTKA, ŚWIADECTWO, OLEJEK ETERYCZNY, CZERWIEC, TATIZAUR, ODPOWIEDŹ, FORUM, LEBERWURST, JIG, KLIKOWOŚĆ, SER EDAMSKI, POUFAŁOŚĆ, PRZYSŁÓWEK, APOGEUM, BLASZKA, FILIŻANKA, SERIA, POPITA, OKRĘT DOZOROWY, WYCIĄG TOWAROWY, SKRZYDŁO, ZAKOP, KISZKA WĄTROBIANA, DOLAR BARBADOSU, KORONKA BRABANCKA, NERW, PRZEBÓJ, TURZYCA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, PERSONA, ONELINER, ŚCIĘGNO ACHILLESA, EKONOMIA DOBROBYTU, JĘZYK ALBAŃSKI, USUWISKO, EMPIRYZM, NIEWIERZĄCY, KLEIK, PRZEPOJA, KOSS, ABORCJONISTKA, PASZKWIL, OBERWANIE CHMURY, STRZAŁ, ŁYKACZ, POMALOWANE, LUD, KANONIK, TRIK, ROPUCHA ZŁOTA, EGZEKUTOR, TREŚĆ, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, LÓD MARTWY, BEZPIECZNE ZAPASY, HOŁDOWNIK, KUC AUSTRALIJSKI, PRZĘSŁO, METRYKA, TOPOLA, WARAN BEZUCHY, ŚWIADOMOŚĆ, ANTONI, INSTRUMENT, RADIOKABINA, NASTROJOWOŚĆ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, NIEWINNA KREW, CHEMIA ORGANICZNA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, DRGNIENIE, NIEWIERNOŚĆ, MIASTECZKO, CIĘCIWA, USTRÓJ, SEZON, MOŻLIWOŚĆ, CIAŁO OBCE, KLASZTOR, CUDZOŻYWNOŚĆ, NIEOBLICZALNOŚĆ, RUBEL, BALON, OBRYWKA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, CZŁON POŚREDNI, PARAMETRYZACJA, KARABELA, SIARKOSÓL, TYTAN, BUŁGARYSTYKA, MAIL, TECHNIKA CYFROWA, ZWIERZĘ, PORZĄDEK PUBLICZNY, ZACHOWAWCZOŚĆ, ENTEROBAKTERIA, RÓW PRZECIWPANCERNY, KONTENER, NABOŻEŃSTWO, INTEGRACJA SPOŁECZNA, MILTON ERICKSON, DROBINA, DŁUGODZIÓB, NIESKRĘPOWANIE, DEGRADACJA, GRZEBIENIARZ, ALGEBRA LIEGO, KAMPUS, WOLTYŻER, ZGORZEL GAZOWA, PAJAC, APPALACHIOZAUR, STRÓJ PLAŻOWY, KAMIZELKA, SARAFAN, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, RÓWNANIE CAŁKOWE, BOKÓWKA, ASYNCHRONIZM, HIPOTELORYZM, POMYŁKA, KASZTAN, KARTAUN, DRAPERIA NACIEKOWA, UPIEK, KOLET, ANTYPERTYT, MANTY, TRANSGEN, GUMA NATURALNA, POTENTAT, BERSON, PUENTA PŁASKA, ZWARCIE, POWOŹNIK, PODPINKA, ALUMN, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, NIEWIERNOŚĆ, RYCERZ, CZŁONY, KLUCZ, STRATEGICZNOŚĆ, KOLOR, SPECYFIKACJA, GRUSZA, PRZESILENIE WIOSENNE, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, NIEWYPARZONY PYSK, POLONISTYKA, FALA ODBITA, KOKSOCHEMIA, SOLIDARNOŚĆ, BULWARÓWKA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, LECZENIE CHIRURGICZNE, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, KULANKA, GRYPA AZJATYCKA, EMISJA POLOWA, NIEDOSTATEK, BÓR, ROMANSOPISARZ, DYFERENCJA, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, LITERATURA FAKTU, KAPOTAŻ, DREPTANINA, MIGRACJA ZASIŁKOWA, STROPNICA, KŁOBUK, STRATEGIK, PROTEZA WOKALICZNA, TORBACZE, RODZAJ, PISZCZEK, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, WYBIEG, KIOSK MULTIMEDIALNY, OBSZAR CELNY, TEMBR, NIERUCHOMOŚĆ, KAMICA MOCZOWA, DŻINGEL, MESA, PORTE-PAROLE, HIPOTEZA KNUDSONA, CEP, PEPINIERA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, NEWIRAPINA, MIGRACJA, CZUMAK, OKNO, KABEL, SMALEC, NAPOLEONIZM, OSADA, WIDEŁKI HERETYKÓW, CONCERTINO, ROKIETOWATE, STŁUCZENIE, ŚMIERDZĄCE JAJO, PROTEST, GRA LOGICZNA, ZARODNIKOWCE, ?PALEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.710 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO DZIEJE SIĘ W KAŻDYM ROKU (CZĘSTO W TYM SAMYM LUB PODOBNYM JEGO OKRESIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO DZIEJE SIĘ W KAŻDYM ROKU (CZĘSTO W TYM SAMYM LUB PODOBNYM JEGO OKRESIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
COROCZNOŚĆ cecha czegoś, co dzieje się w każdym roku (często w tym samym lub podobnym jego okresie) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

COROCZNOŚĆ
cecha czegoś, co dzieje się w każdym roku (często w tym samym lub podobnym jego okresie) (na 10 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO DZIEJE SIĘ W KAŻDYM ROKU (CZĘSTO W TYM SAMYM LUB PODOBNYM JEGO OKRESIE) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO DZIEJE SIĘ W KAŻDYM ROKU (CZĘSTO W TYM SAMYM LUB PODOBNYM JEGO OKRESIE). Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast