WYKORZYSTUJE OPÓR AERODYNAMICZNY DO ZMNIEJSZANIA PRĘDKOŚCI CIAŁA PORUSZAJĄCEGO SIĘ (SPADAJĄCEGO) W POWIETRZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPADOCHRON to:

wykorzystuje opór aerodynamiczny do zmniejszania prędkości ciała poruszającego się (spadającego) w powietrzu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKORZYSTUJE OPÓR AERODYNAMICZNY DO ZMNIEJSZANIA PRĘDKOŚCI CIAŁA PORUSZAJĄCEGO SIĘ (SPADAJĄCEGO) W POWIETRZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.093

FUTURYSTYCZNOŚĆ, APOSELENIUM, MACIERZ SCHODKOWA, SPRZĄGLE, GONIOMETRIA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, BANK INWESTYCYJNY, RYBY DRAPIEŻNE, DWUWARSTWOWOŚĆ, ANTROPOLOG KULTUROWY, CIASTO SKALNE, SEKWOJA OLBRZYMIA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, FITOCENOZA, KSIĄŻĄTKO, OBSUWA, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, SŁOWIANIN, PRZEWODZIK, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ANTYROMANTYZM, ATRAZYNA, HIENA CMENTARNA, ASTRONOM, CHOROBA WRZODOWA, PROCES CHEMICZNY, NIEKAPEK, AWANS LODOWCA, MAGNETOSTATYKA, DRĄŻEK POGO, SZYB WINDOWY, STACJA POMP, OŚCIEŻNICA, POROZUMIENIE PŁACOWE, TEŚCIK, AMANT, OGON, WYŁADOWANIE KORONOWE, CHIRURGIA ESTETYCZNA, LORD, ŚCIANA OGNIOWA, PANDA, TŁUMACZ, PIEC WAPIENNY, CUKRZYK, MANIPULATOR, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, ZIARNOJAD, APRIORYZM, SSAK OWADOŻERNY, ZASTRZYK, ZIARNO, LUFA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, BOREWICZ, SAŁATA, DIALEKT, PATOLOG SĄDOWY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, SYLWETKA, CHALDEJSKI, WSKAŹNIK UBÓSTWA, BELKOWANIE, MIKROWENTYLACJA, UZBECKI, APOSTOŁ, CZERPAK, NATARCZYWOŚĆ, BLASZKA SITOWA, CANCA, POŁUDNIOWY ZACHÓD, KABARET, UNIŻONOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, JEŁOP, WESTERN, POMURNIK, MIĘKKIE LĄDOWANIE, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, BIMBROWNIA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, JĘZYK PENDŻABSKI, MINUTA, HYBRYDYCZNOŚĆ, WSTAWKA, ABSOLUT, PRZEŚLIZG, WAŁ, WERSOLOGIA, FUZJA HORYZONTALNA, MAMUT WŁAŚCIWY, HOWARDYT, MENISK, NIESŁUSZNOŚĆ, SZABAS, JĘZYK DUNGAŃSKI, ŻABY BEZJĘZYCZNE, PÓŁNOCNY ZACHÓD, PRZEJAZD, HARMONIJKA, ROPNIAK, POLIP, POTRZEBA, WINOGRODNIK, MADERA, MONOCYT, SOLNISKO, ODRUCH RZEPKOWY, ŁAWICA SKALNA, CIĄG, KOD BINARNY, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, CHOPIN, STRZELNICA, PROGRESJA, ADIUWANT, KOŁO, KRATER, PION, ZUPKA CHIŃSKA, AUKSYNA, ZŁOŻENIE BRONI, PLUJ-ZUPKA, TABU, NEOREALIZM, KANCONA, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, POKAL, ZUBOŻANIE, PRAWO MOORE'A, ADAPTOWANIE SIĘ, SZUANGMIAOZAUR, FILM PSYCHOLOGICZNY, LUNETA, OTWARTOŚĆ, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, EROZJA ŚNIEŻNA, PORTRECISTA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, TRÓJDŹWIĘK, AMORFICZNOŚĆ, NOGA, PRZEŚMIECHY, PLASTYKA, CZERPACZ, FOSFORESCENCJA MORZA, KOBIAŁKA, SEKTOR PUBLICZNY, MAILOWANIE, JĘZYK ELFÓW, POWIEŚĆ KRYMINALNA, MISKA, LUŹNOŚĆ, FAKOMATOZA, FILOLOGIA, ORGIAZM, SZCZĘŚCIARA, CASUS, JĘZYK GURAGE, BIAŁA GORĄCZKA, KRZYŻYK, KOLEJ, WYLĘG, DYWIZJA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, BYLICA BOŻE DRZEWKO, ZUŻYCIE, AKROPOL, BUT, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, KLEKOTKA, PLICHTA, KRZYŻYK, MIĘDZYŻEBRZE, LAKIERNICTWO, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, PŁÓCIENNICA, TAMBOREK, PERKOZ BIAŁOCZUBY, PIECHUR, KONTRALT, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, PERFUMA, GRASICA, LĘG, KANISTER, MIKROMIKRON, ANTYCYKLON, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, FARBOWANIE SIĘ, ŚLUZAK, SZEJK, DWUBÓJ KLASYCZNY, ZAPARZACZKA, SAMOUCZEK, OSUTKA SOSEN, LOG, MÓŻDŻEK, ZBOŻE OZIME, BRZOSKWINKA, CIERNIOGŁOWY, SUROWOŚĆ, KOŃCÓWKA, EDYTORSTWO NAUKOWE, KOCZOWNIK, DZIECKO ULICY, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, OBRONA STREFOWA, KONWOJER, PŁAZY BEZOGONOWE, DZISIEJSZOŚĆ, OLEJOWIEC, METEOR, ZAPŁODNIENIE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, CIOS PONIŻEJ PASA, WOK, TYSIĄC, IZOLACJONIZM, WODNIAK, MINI-ALBUM, ŁOWCA, PIES OGRODNIKA, OBRONA SŁOWIAŃSKA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, PRZEWIĄZKA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, KONWOKACJA, BACIK, KABINA, TERIOLOGIA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, OSIOWIEC, WYKRĘCANIE, UZWOJENIE WTÓRNE, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, PŁUG TALERZOWY, GOBELINIARZ, TYP ENDOMORFICZNY, MANNA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, KĄPIEL, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, STYMULACJA, CIAŁO SZARE, CUKIER MLEKOWY, SZCZELINA DYLATACYJNA, BASKINKA, SIZAL, STRZELNICA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KLUCZ, ŹDZIERSTWO, CZŁOWIEK INTERESU, ŁAŃCUSZEK, WALC WIEDEŃSKI, NARKOLEPSJA, NIESKWAPLIWOŚĆ, INTERMEZZO, AMPUŁKA, KULTYWAR, KOD DWUWARTOŚCIOWY, ZATAR, CAMORRA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, UMIEJĘTNOŚĆ, BEZDEŃ, WDROŻENIOWIEC, KANCIASTOŚĆ, KOŃ LUZYTAŃSKI, NEURON PIRAMIDOWY, UCHAL, PRZEDPOLE, ZBROJENIE SIĘ, NAPAD, PROFESOR, BIEG ALPEJSKI, DYSKALKULIA GRAFICZNA, CZUWAK, BIOGAZOWNIA, ZOOLOGIK, IMAGE, DRUCIARZ, GALWANOSTEGIA, DESKA KLOZETOWA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, NET, CYMES, HELIOFIZYKA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, SHONEN-AI, PRZYKWIATEK, ?SYSTEM JĘZYKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.093 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKORZYSTUJE OPÓR AERODYNAMICZNY DO ZMNIEJSZANIA PRĘDKOŚCI CIAŁA PORUSZAJĄCEGO SIĘ (SPADAJĄCEGO) W POWIETRZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYKORZYSTUJE OPÓR AERODYNAMICZNY DO ZMNIEJSZANIA PRĘDKOŚCI CIAŁA PORUSZAJĄCEGO SIĘ (SPADAJĄCEGO) W POWIETRZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPADOCHRON wykorzystuje opór aerodynamiczny do zmniejszania prędkości ciała poruszającego się (spadającego) w powietrzu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPADOCHRON
wykorzystuje opór aerodynamiczny do zmniejszania prędkości ciała poruszającego się (spadającego) w powietrzu (na 10 lit.).

Oprócz WYKORZYSTUJE OPÓR AERODYNAMICZNY DO ZMNIEJSZANIA PRĘDKOŚCI CIAŁA PORUSZAJĄCEGO SIĘ (SPADAJĄCEGO) W POWIETRZU sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - WYKORZYSTUJE OPÓR AERODYNAMICZNY DO ZMNIEJSZANIA PRĘDKOŚCI CIAŁA PORUSZAJĄCEGO SIĘ (SPADAJĄCEGO) W POWIETRZU. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast