UBOGA GRUPA SPOŁECZNA LEGITYMUJĄCA SIĘ SZLACHECKIM RODOWODEM, LECZ NIEPOSIADAJĄCA ZIEMI ANI PODDANYCH, ZAJMUJĄCA SIĘ UPRAWĄ ROLI WE WŁASNYCH NIEWIELKICH GOSPODARSTWACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZLACHTA CHODACZKOWA to:

uboga grupa społeczna legitymująca się szlacheckim rodowodem, lecz nieposiadająca ziemi ani poddanych, zajmująca się uprawą roli we własnych niewielkich gospodarstwach (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UBOGA GRUPA SPOŁECZNA LEGITYMUJĄCA SIĘ SZLACHECKIM RODOWODEM, LECZ NIEPOSIADAJĄCA ZIEMI ANI PODDANYCH, ZAJMUJĄCA SIĘ UPRAWĄ ROLI WE WŁASNYCH NIEWIELKICH GOSPODARSTWACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.875

DRUGA NATURA, MOŻNOŚĆ, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, MITOSPOROWE, ELEKTRODA KALOMELOWA, TOBOŁKI, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, PALISADA, ODSTRZAŁ, ELEGANT, NUCZA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, GRUPA, HANIEBNOŚĆ, GRUCZOŁ ŁZOWY, EPILEPTOLOG, KOŚCIÓŁ UNICKI, EURO TRANCE, GARIBALDKA, ŁAWA RZĄDOWA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, SZPANERSTWO, PERILLA ZWYCZAJNA, PŁOMYK, MRÓWKA SMĘTNICA, ADLER, STACJA TELEWIZYJNA, DOBRO, WIDNOKRĄG, KOMEDIANTKA, APEKS, PÓŁŚWIATEK, SIEDMIOBÓJ, GALARETA, RUCH, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, SŁOŃ, DZWONY, STRASZAKOWATE, SEZONOWIEC, WYWROTKA, METEOR, KASZTELAN, DEZERTER, APOSTAZJA, WZNOWIENIE, ŁAPCE, SZTAJEREK, MUSZLA KLOZETOWA, KIJEK, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, LINOWIEC, WYZIEW, SZYNOBUS, SILNIK ZAMKNIĘTY, SOKOLE OKO, MIĘKKIE LĄDOWANIE, FILM KATASTROFICZNY, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, TABLICA, WIROPŁAT, GRZECZNOŚĆ, MEGATSUNAMI, KAPITALISTA, NADŚWIADOMOŚĆ, ZWIAD, CUD, AMINOKWAS BIAŁKOWY, REGENERACJA, ZERÓWKA, PODKARMIACZKA, SZPRYCKA, KOGUT GALIJSKI, SILNIK SKOKOWY, SPIKER, PREPARAT, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, BENGALSKI, MYŚLICIEL, ROZŁUPKA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, UZBRAJANIE SIĘ, JĘZYKI AFROAZJATYCKIE, INTENDENT, DELIBERACJA, RAK, REMONT BIEŻĄCY, SYNDROM, STRZAŁKA MAŁA, KONKURS, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ORBITA, PINGWIN RÓWNIKOWY, POJAZD SZYNOWY, KOŃCZYNA GÓRNA, IDENTYFIKATOR, HARUSPIK, ZGODA, TĘTNICA NERKOWA, POCZUCIE HUMORU, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, ADŻAPSANDAŁ, SIEW, KEPPEN, PUCHLINA WODNA, METODOLOGIA NAUK, OSTRONÓG, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, KOSZULARZ, KURECZKA, KONCHYLIOLOGIA, OKRĄGŁY STÓŁ, ŻABA KRZYKLIWA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, KRYPTOREKLAMA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, PRZEPLOTKA, PARKIET, ODPŁYW, DELAMBRE, HIPPIS, OSIOWCE, OBŁĘD UDZIELONY, ANTYCYPACJA, DIAKON, FIZYKA SŁOŃCA, STARAJĄCY SIĘ, GRUPA RYZYKA, POSIADY GÓRALSKIE, BIELACZEK, PADOK, POŁOWNIK, ALBUMIK, PRZEKŁADANIEC, REAKTOR JĄDROWY, WSPOMINKI, GOSPODARKA NATURALNA, KOZIUŁEK, BUTERSZNIT, OTUNIT, KSIĘŻYC, MORSZCZYNA, BIAŁORUSZCZYZNA, PRZECIWNIK, GRZYBEK JAPOŃSKI, KRAJOBRAZ KULTUROWY, BRYANT, OGRÓDEK JORDANOWSKI, FASETA, ROZCHWIEJ, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, AZTREONAM, OCHOTNIK, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, RZEMIEŚLNIK, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, TEST, MIEDNICA, POJAZD LATAJĄCY, ABORTERKA, EISEGEZA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, ANIMATOR, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, KAPELUSZ, CIĄGNIK MANEWROWY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ZAWIEJA, WĘZEŁ, TUŁACZ, DRÓŻKA, ZNAK TOPOGRAFICZNY, EFEKT LOTOSU, KAMIEŃ OZDOBNY, PRUSACZKA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, IRANIZACJA, EKSKLAWA, STRZELEC, BEZLOTKI, SZTANGA, FLAGRUM, ZIEMIA ŚWIĘTA, PODKATALOG, NEUROFIBROMATOZA, PRZEDGÓRZE, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, PŁYN ZŁOŻOWY, ANIOŁEK CHARLIEGO, ŁUPEK, REAKCJA PODSTAWIANIA, RĘKA SZPONIASTA, LENIUSZEK, MIKROGRAFIA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, FILOZOFIA, CZERWONE ŚWIATŁO, KOŁECZEK GOLFOWY, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, MEDIALNOŚĆ, PUCHAR, ZWOJEK, PUSZCZYK, HARMONIA, DOMEK NA DRZEWIE, COKÓŁ, SKALEŃ AWENTURYNOWY, EDUKATOR, METRYKA, KANAŁ KRĘGOWY, LOKATA DYNAMICZNA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, KLESZCZE MIĘKKIE, KOŃ BUDIONNOWSKI, ACYDURIA MEWALONIANOWA, USIŁOWANIE, PRZETARG OGRANICZONY, INTEGRACJA, BRACIA POLSCY, KSYLOFON, SIŁACZ, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, OBSZCZYMUR, ASTRONOMIA POZYCYJNA, GRASICA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, SOCJOLOGIA MIASTA, FUNGICYD, NOUMENON, NAPOMNIENIE, KRAJOBRAZ, NIEZISZCZALNOŚĆ, NIBYJAGODA, KĄPIEL LECZNICZA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, WIDŁOGONEK, GRUPA ADDYTYWNA, POLIP, CZIROKEZKA, PASIBRZUCH, ASTERYZM, PONAGLENIE, ŻÓŁW MALOWANY, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, COOL JAZZ, LEWICOWOŚĆ, RZADKOŚĆ, FIGA INDYJSKA, LOCJA, KURZAWKA, NAJEM, CZWORONOGI, TEROFIT, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, WEGETARIANIZM, SIÓDEMKA, AKUSTYKA, WSPÓLNOŚĆ, KRĘG SZCZYTOWY, ROK SYDERYCZNY, MAGIERA, TUNICZKA, ANTECEDENCJA, CIELENIE, KLESZCZOWATE, MOST, NAJDA, PODSTEROWNOŚĆ, PĘTÓWKA, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, MAJOWY PRACOWNIK, MIEDNICZKA, KOŃCZYNA, LETARG, KOSZULKA WODNA, SACZEK, EMALIA, WESELNIK, PODKŁADKA, ŻUŻEL, PRESTIŻ, SKAUT, RÓŻNOPAZURKOWCE, MASA KAŁOWA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, SARABANDA, MIELINA, INTAGLIO, KAPLICA, SŁOWO, URZĄDZENIE RADIOWE, AGROPROMOCJA, TKANKA TWÓRCZA, FITOCENOZA, WIKARYZM, ?ŚRÓDKOŚCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.875 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UBOGA GRUPA SPOŁECZNA LEGITYMUJĄCA SIĘ SZLACHECKIM RODOWODEM, LECZ NIEPOSIADAJĄCA ZIEMI ANI PODDANYCH, ZAJMUJĄCA SIĘ UPRAWĄ ROLI WE WŁASNYCH NIEWIELKICH GOSPODARSTWACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UBOGA GRUPA SPOŁECZNA LEGITYMUJĄCA SIĘ SZLACHECKIM RODOWODEM, LECZ NIEPOSIADAJĄCA ZIEMI ANI PODDANYCH, ZAJMUJĄCA SIĘ UPRAWĄ ROLI WE WŁASNYCH NIEWIELKICH GOSPODARSTWACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZLACHTA CHODACZKOWA uboga grupa społeczna legitymująca się szlacheckim rodowodem, lecz nieposiadająca ziemi ani poddanych, zajmująca się uprawą roli we własnych niewielkich gospodarstwach (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZLACHTA CHODACZKOWA
uboga grupa społeczna legitymująca się szlacheckim rodowodem, lecz nieposiadająca ziemi ani poddanych, zajmująca się uprawą roli we własnych niewielkich gospodarstwach (na 19 lit.).

Oprócz UBOGA GRUPA SPOŁECZNA LEGITYMUJĄCA SIĘ SZLACHECKIM RODOWODEM, LECZ NIEPOSIADAJĄCA ZIEMI ANI PODDANYCH, ZAJMUJĄCA SIĘ UPRAWĄ ROLI WE WŁASNYCH NIEWIELKICH GOSPODARSTWACH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - UBOGA GRUPA SPOŁECZNA LEGITYMUJĄCA SIĘ SZLACHECKIM RODOWODEM, LECZ NIEPOSIADAJĄCA ZIEMI ANI PODDANYCH, ZAJMUJĄCA SIĘ UPRAWĄ ROLI WE WŁASNYCH NIEWIELKICH GOSPODARSTWACH. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast