STARA RASA KONI WYWODZĄCA SIĘ Z KAUKAZU, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYTRZYMAŁOŚCIĄ ,DOSKONAŁĄ RÓWNOWAGĄ I STABILNYM CHODEM W TRUDNYM TERENIE, ZDOLNOŚCIĄ DO POKONYWANIA DŁUGICH DYSTANSÓW, ODWAGĄ I INTELIGENCJĄ; WYTWORZYŁA SIĘ W WYNIKU MIESZANIA WIELU RAS KONI STEPOWYCH (NOGAJSKIE, KAŁMUCKIE, BASZKIRSKIE, DONIECKIE) I SZLACHETNYCH (KARABACHSKIE, PERSKIE, ACHAŁTEKIŃSKIE, ARABSKIE) Z RASAMI MONGOLSKIMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ KABARDYŃSKI to:

stara rasa koni wywodząca się z Kaukazu, charakteryzująca się wytrzymałością ,doskonałą równowagą i stabilnym chodem w trudnym terenie, zdolnością do pokonywania długich dystansów, odwagą i inteligencją; wytworzyła się w wyniku mieszania wielu ras koni stepowych (nogajskie, kałmuckie, baszkirskie, donieckie) i szlachetnych (karabachskie, perskie, achałtekińskie, arabskie) z rasami mongolskimi (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STARA RASA KONI WYWODZĄCA SIĘ Z KAUKAZU, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYTRZYMAŁOŚCIĄ ,DOSKONAŁĄ RÓWNOWAGĄ I STABILNYM CHODEM W TRUDNYM TERENIE, ZDOLNOŚCIĄ DO POKONYWANIA DŁUGICH DYSTANSÓW, ODWAGĄ I INTELIGENCJĄ; WYTWORZYŁA SIĘ W WYNIKU MIESZANIA WIELU RAS KONI STEPOWYCH (NOGAJSKIE, KAŁMUCKIE, BASZKIRSKIE, DONIECKIE) I SZLACHETNYCH (KARABACHSKIE, PERSKIE, ACHAŁTEKIŃSKIE, ARABSKIE) Z RASAMI MONGOLSKIMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.253

KOTWICA CZTEROŁAPOWA, TANY, PLAN ZDJĘCIOWY, TRUSIĄTKO, OGON, LUSITANO, OAZA SPOKOJU, SAMOCHWALSTWO, AMFIUMY, BICIE POKŁONÓW, OKULAR, KARTEL NARKOTYKOWY, NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, HOL MIĘKKI, KOŃ BRABANCKI, MASKA WSTYDU, FAZA ROZKWITU, RYGORYSTKA, HIPOSTAZA, WIDLISZEK, SEKRETARZ, KOLORYSTYKA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, GWIAZDA NEUTRONOWA, NIMB, REKS, MIKROFON KWASOWY, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, FIŃSKI, TAPINOCEFAL, KĄT DEPRESJI, ODCIEŃ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, TWIERDZENIE CEVY, ZAMYKANIE USZU, ELFKA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, REAKCJA NIEODWRACALNA, PIASTR, STOIK, DREWNO PIERWOTNE, ŚMICHY CHICHY, WOREK, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, INFORMATYKA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, OPARY, WIETRZENIE INSOLACYJNE, ATOPINA, REWERENCJA, ILUZJONIZM, REKRUTER, KOŁNIERZ, MIEDNICZKA, STYL CASUALOWY, PYTAJNIK, ZASOBY KOPALIN, KOKTAJL, GLOTTODYDAKTYKA, PUBLIKA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, ODPŁYW, NEANDERTAL, PRZETARG NIEOGRANICZONY, RYGOR, STRATEGIK, DERMATOGLIFIKA, HOŁDOWNIK, KASZA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, SIEWKA, BARIERA JĘZYKOWA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, DOMINACJA NIEPEŁNA, SAMOREALIZACJA, PARWENIUSZ, CHALLENGE, NASADA, PLANSZA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, GRAFITYZACJA, MIDAZOLAM, WIELOETATOWOŚĆ, SŁUP, KRYSZTAŁ, HETEROSFERA, ALABASTRON, CHEMIA ORGANICZNA, MATRYKUŁA, CROSSING-OVER, KURS, NIEZAWODNOŚĆ, JAJO, PIONEER, RYGIEL, PŁOMIENIE, TENOR DRAMATYCZNY, DESMATOZUCH, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, POSYBILIZM, KOPUŁEK PROMIENISTY, TRZEPACZ, ZAKWASZENIE, KOSIARKA ROTACYJNA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, NARCIARZ DOWOLNY, WZROST, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, ODWAGA CYWILNA, PANAMA, DEKLINACJA NIJAKA, MIRA, KLAN, FILEMON CIEMNY, MIŁOŚCIWOŚĆ, PRZĄDKA PIERŚCIENICA, NUMERANT, FILOLOGIA CHORWACKA, WIZAŻYSTKA, DENUNCJANT, DANDYSKI, POCHŁANIACZ, MAŁPA WĄSKONOSA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, CZARNY FILM, OTWORZENIE SERCA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, HALLOTRON, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, KAMPUS, STANOWISKO, KASJER, NEPALI, ENTOMOLOGIA, GLONY, EKSPERT SĄDOWY, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, BAZA ZAOPATRZENIOWA, STUDENT, ATAK, MIODOWÓD, STOLICA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, STARA WIARA, PŁETWA, SMĘTARZ, KATECHUMEN, PRZYGOTOWANIE, CASUS, BRUSTASZA, IMPAS, DIATERMIA, GŁUCHY TELEFON, HAKER, CELTYJKA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, ŹREBIEC, WĘZEŁ SA, SIEĆ TRIANGULACYJNA, FINEZYJNOŚĆ, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, CIEMNOGRÓD, ARCUS TANGENS, GRACA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KNABSTRUP, GALARETKA, POLITYKA ZDROWOTNA, BŁONA PODSTAWOWA, ALASKAN MALAMUTE, ZNAMIĘ SPITZ, OSAD, JAPOŃSKI, SŁAWIANKA, MONOMER, SYFEK, WAŁKOŃ, ŚREDNIA KWADRATOWA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, EKRANIZACJA, CHŁOPIEC DO BICIA, ELASTIL, GIDRAN, FRUWANIE, VOLLEY, OKRES AMAZOŃSKI, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, KONCEPTUALIZM, WYWIADOWCA, SUKA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, DERBY, WIEK DOJRZAŁY, CNOTA, PODSZEWKA, OBUDOWA, DREDNOT, NOSACIZNA, PIERWORODZTWO, WIRTUOZOSTWO, MISTRZ PROSTEJ, ODPYLNIA, GRACZ, WIEK ROZRODCZY, OSŁONKA, SZYSZKA, ANTYPETRARKIZM, ATOMISTA, FUNDUSZ SOŁECKI, DIAGRAM KWIATOWY, AUTOKRATYCZNOŚĆ, KAZUISTYKA, KOPIA, KOŃ JOMUDZKI, LEPTOCERATOPS, PERUKARSTWO, PIĘĆSETKA, KOŃ BERBERYJSKI, ANTYPERSPIRANT, EGZOTARIUM, BOMBA GŁĘBINOWA, CZUMAK, KOŃ, AUŁ, ARESZT, FECHMISTRZ, PAZUR, RYSUNEK, WAGON, CHOROBA ODZWIERZĘCA, NIENOWOCZESNOŚĆ, KONTYNGENT TARYFOWY, ODKŁAD, ZAŁAM, KOMPRESJA IMPULSÓW, OPPERT, WYSPA PŁYWOWA, RADIACJA, OKRUSZYNA, METODA AGLOMERACYJNA, WSPÓŁUCZENNICA, MONOTOPIZM, KULTURA KRETEŃSKA, TELEMARK, PIĘĆDZIESIĄTKA, WĘGIEL KOPALNY, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, DEKLARACJA WEKSLOWA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, PODATEK MAJĄTKOWY, SZAL, TURYSTYKA KONNA, FUNK ART, TRZMIELOJAD, KISZKA STOLCOWA, MAMUT KOLUMBIJSKI, NIEUKONTENTOWANIE, CRIOLLO, KIESA, KONTRAMARKARNIA, REZYSTYWNOŚĆ, GŁOWNIA, NIZIOŁEK, OCET WINNY, REZERWACJA, LIEBIG, LITEWSKI, MAŁA OJCZYZNA, TARANTELLA, RASA PANÓW, DŁUGOGŁOWIE, SŁOWO, ZNAJOMY, AGENT WYWIADU, UJŚCIE, WIELOPIĘTROWIEC, PITBULL, TEOGONIA, FINEZYJNOŚĆ, ROPNIAK, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ŻEBRO, OCZKO POLODOWCOWE, JĘZYK KREOLSKI, SZANTUNGOZAUR, KURANT, KOLARSTWO GÓRSKIE, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, PRAWIDŁO, ZACHŁYST, BIAŁY ŚPIEW, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, ?KREOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.253 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STARA RASA KONI WYWODZĄCA SIĘ Z KAUKAZU, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYTRZYMAŁOŚCIĄ ,DOSKONAŁĄ RÓWNOWAGĄ I STABILNYM CHODEM W TRUDNYM TERENIE, ZDOLNOŚCIĄ DO POKONYWANIA DŁUGICH DYSTANSÓW, ODWAGĄ I INTELIGENCJĄ; WYTWORZYŁA SIĘ W WYNIKU MIESZANIA WIELU RAS KONI STEPOWYCH (NOGAJSKIE, KAŁMUCKIE, BASZKIRSKIE, DONIECKIE) I SZLACHETNYCH (KARABACHSKIE, PERSKIE, ACHAŁTEKIŃSKIE, ARABSKIE) Z RASAMI MONGOLSKIMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STARA RASA KONI WYWODZĄCA SIĘ Z KAUKAZU, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYTRZYMAŁOŚCIĄ ,DOSKONAŁĄ RÓWNOWAGĄ I STABILNYM CHODEM W TRUDNYM TERENIE, ZDOLNOŚCIĄ DO POKONYWANIA DŁUGICH DYSTANSÓW, ODWAGĄ I INTELIGENCJĄ; WYTWORZYŁA SIĘ W WYNIKU MIESZANIA WIELU RAS KONI STEPOWYCH (NOGAJSKIE, KAŁMUCKIE, BASZKIRSKIE, DONIECKIE) I SZLACHETNYCH (KARABACHSKIE, PERSKIE, ACHAŁTEKIŃSKIE, ARABSKIE) Z RASAMI MONGOLSKIMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ KABARDYŃSKI stara rasa koni wywodząca się z Kaukazu, charakteryzująca się wytrzymałością ,doskonałą równowagą i stabilnym chodem w trudnym terenie, zdolnością do pokonywania długich dystansów, odwagą i inteligencją; wytworzyła się w wyniku mieszania wielu ras koni stepowych (nogajskie, kałmuckie, baszkirskie, donieckie) i szlachetnych (karabachskie, perskie, achałtekińskie, arabskie) z rasami mongolskimi (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ KABARDYŃSKI
stara rasa koni wywodząca się z Kaukazu, charakteryzująca się wytrzymałością ,doskonałą równowagą i stabilnym chodem w trudnym terenie, zdolnością do pokonywania długich dystansów, odwagą i inteligencją; wytworzyła się w wyniku mieszania wielu ras koni stepowych (nogajskie, kałmuckie, baszkirskie, donieckie) i szlachetnych (karabachskie, perskie, achałtekińskie, arabskie) z rasami mongolskimi (na 14 lit.).

Oprócz STARA RASA KONI WYWODZĄCA SIĘ Z KAUKAZU, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYTRZYMAŁOŚCIĄ ,DOSKONAŁĄ RÓWNOWAGĄ I STABILNYM CHODEM W TRUDNYM TERENIE, ZDOLNOŚCIĄ DO POKONYWANIA DŁUGICH DYSTANSÓW, ODWAGĄ I INTELIGENCJĄ; WYTWORZYŁA SIĘ W WYNIKU MIESZANIA WIELU RAS KONI STEPOWYCH (NOGAJSKIE, KAŁMUCKIE, BASZKIRSKIE, DONIECKIE) I SZLACHETNYCH (KARABACHSKIE, PERSKIE, ACHAŁTEKIŃSKIE, ARABSKIE) Z RASAMI MONGOLSKIMI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - STARA RASA KONI WYWODZĄCA SIĘ Z KAUKAZU, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYTRZYMAŁOŚCIĄ ,DOSKONAŁĄ RÓWNOWAGĄ I STABILNYM CHODEM W TRUDNYM TERENIE, ZDOLNOŚCIĄ DO POKONYWANIA DŁUGICH DYSTANSÓW, ODWAGĄ I INTELIGENCJĄ; WYTWORZYŁA SIĘ W WYNIKU MIESZANIA WIELU RAS KONI STEPOWYCH (NOGAJSKIE, KAŁMUCKIE, BASZKIRSKIE, DONIECKIE) I SZLACHETNYCH (KARABACHSKIE, PERSKIE, ACHAŁTEKIŃSKIE, ARABSKIE) Z RASAMI MONGOLSKIMI. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x