STAROŻYTNY LUD INDOEUROPEJSKI POCHODZĄCY Z BAŁKANÓW; PRZED KOŃCEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA FRYGIJCZYCY OSIEDLILI SIĘ W ŚRODKOWEJ ANATOLII, GŁÓWNIE W ZAKOLU RZEKI HALYS, NA TERENACH POPRZEDNIO ZAJMOWANYCH PRZEZ HETYTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRYGIJCZYCY to:

starożytny lud indoeuropejski pochodzący z Bałkanów; przed końcem drugiego tysiąclecia Frygijczycy osiedlili się w środkowej Anatolii, głównie w zakolu rzeki Halys, na terenach poprzednio zajmowanych przez Hetytów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAROŻYTNY LUD INDOEUROPEJSKI POCHODZĄCY Z BAŁKANÓW; PRZED KOŃCEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA FRYGIJCZYCY OSIEDLILI SIĘ W ŚRODKOWEJ ANATOLII, GŁÓWNIE W ZAKOLU RZEKI HALYS, NA TERENACH POPRZEDNIO ZAJMOWANYCH PRZEZ HETYTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.319

RÓŻOWIEC BIAŁY, SAMOCZYSZCZENIE, OBIEG, LEK PRZECIWBAKTERYJNY, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, MAMMOLOGIA, AFRYKATA, BETONKA, LEBERA, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, KUPEREK, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, RODAK, KOSZYKARSTWO, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, OBSUWISKO, EKSHIBICJONISTA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, ASTRONOMETRIA, KOKS, LIOTARD, CHOROBA LEVA, PŁOZA, BON OŚWIATOWY, CHOROBA CAROLEGO, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, MIARODAJNOŚĆ, GAULEITER, PRZEŁAWICENIE, KIJ BEJSBOLOWY, OBOWIĄZEK WIZOWY, HAFTARNIA, SZYSZEŃ SOSNOWY, WSPOMNIENIE, ANALIZA TECHNICZNA, TRAWERS, TRANSCENDENCJA, ZESKALANIE, MAN, EUPELYKOZAURY, STRUNA ŚCIĘGNISTA, OGRZEWNIK, FAWELA, CZYSZCZALNIA, CORBETT, TELEWIZJA, ZASIŁEK CHOROBOWY, MOŁODYCA, BOZON CECHOWANIA, SZKŁO, GHI, HARMONIA, HYLOFIL, WIELKI STEP, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, PRZYLEPKA, TWIERDZENIE CEVY, WARSTWA PODSTAWNA, PRYSZNIC, LIQUID, ALTANNIKI, CHOPIN, MAŁPY WĄSKONOSE, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, LORIA, ODPUST, BLANKI, YERBA MATE, DUŻY WILK MACKENZIE, JEŹDŹCZYNI, GREEN, ZAGRYWKA, OBROŃCA, LODOWIEC ALPEJSKI, CHRONOMETR, REPETYTYWNOŚĆ, METODYKA, CYFRONIK, AGA, WIRTUOZOSTWO, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, DWUDZIESTKA, NIEDOPOWIEDZENIE, KABLOOPERATOR, SYR, TYFUS OSUTKOWY, SYLWESTER, SĄD OPIEKUŃCZY, PRZESUWNIK, SEZON, URLOP WYPOCZYNKOWY, KĄT GODZINNY, KACZKA PODGORZAŁKA, KRASNOLUDEK, ARMILA, BUFONADA, JĘZYK KENTUMOWY, BAGNO, SPAWĘKI, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, DZIEŻA, KOMPENSATOR CIEPLNY, PRAWO KARNE, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, CZERWONY ŚNIEG, TIC TAC, FILOZOF PRZYRODY, EKUMENA, ANTENA YAGI-UDA, ODWAR, MEDRESA, RUMIANEK, ACHROMATYNA, KAUKAZ, KUSZYK, REGNOZAUR, KOPUŁKA, ILUZJONIZM, OFIAKODONTY, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, LEK PRZECIWLĘKOWY, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, DEWALUACJA, ŚMIECIUCH, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, STONKA, ANIMATOR, ANEUPLOIDALNOŚĆ, TEORIA GIER, KANDYDEMIA, PODŁOGA, KULTURA PIEŃKOWSKA, OBIBOK, ONTO, SAMOZAPALENIE SIĘ, OSIEMDZIESIĄTKA, KADETT, SILNIK TŁOKOWY, DYFUZOR, HIPOTELORYZM, LEMUR WARI, STRZAŁA AMORA, PATRYCJUSZ, DEKLARACJA, EPKA, AGREGATY PIENIĘŻNE, ZASIĄG, TOŃ, START ZATRZYMANY, BROMELIA, GOŃBA, MAILOWANIE, HETEROATOM, SZARY RYNEK, ZĄBEK, RASOWOŚĆ, ROŚLINA OGRODOWA, METAMORFIZM, MYJNIA SAMOCHODOWA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, STRESIK, TRANSFER, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, AMORY, ODSADKA, SOCJALIZM NAUKOWY, GALINSTAN, PROSPEKT EMISYJNY, SZLEMIK, CHOROBA BRUGADÓW, DELFINY SŁODKOWODNE, MOC WSTECZNA, IMMUNOCHEMIA, OCZYSZCZALNIK, PRZEMYSŁ HUTNICZY, OSTRYGOJAD, PYHA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PYTON HIEROGLIFOWY, WIECHA, MACIEJKA, ŚMIECIARZ, POSTĘPOWANIE CYWILNE, SUCHA IGŁA, SYNGALESKI, SZAL, METR, WYKRĘCANIE, CHOROBA FABRY'EGO, RUMIAN SZLACHETNY, NASZYWANIE, POTTO, DECERNAT, TARCICA, ŁĘG, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, MIJANY, STARY, OTWARCIE SERCA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, STOPNICA, SECESJONIZM, NERWICA NIEDZIELNA, CHOROBA BOSTOŃSKA, ABORCJONISTKA, WYKOTY, SPIRALA ARCHIMEDESA, FIGURA, POWÓD, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, GUANO, KREDYT KONSUMENCKI, KARALNOŚĆ, ANTROPOLOG KULTUROWY, MONOCYT, IMMUNOONKOLOGIA, BADANIE PRZESIEWOWE, KRETEŃSKA MYSZ KOLCZASTA, SZYBLAK, WIEŚ, OPRYSZCZKA WARGOWA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, KAPILARNOŚĆ, FALKON, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, ADEPTKA, ARARA, NOC, ESTETYKA, ADWENT, ŚWIATŁOŚĆ, EFEKT, KUMOTER, KOMEDIANT, ŚLAD PAMIĘCIOWY, CIĘŻAR DOWODU, KOWALIK KAROLIŃSKI, ZDANIE WZGLĘDNE, CIŚNIENIE KRWI, DZIEŁO KORONOWE, GORZELNICTWO, CALABAZA, ZAWIĄZEK, UCZELNIA, LITURGIA, ZAPORA WODNA, CEZURA, WIĄZANIE ATOMOWE, SIEWKI, PODKÓWKA, PRACA ORGANICZNA, MATKA BIOLOGICZNA, KISZKA FASZYNOWA, HIPOTEKA, AFGAN, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, PÓJDŹKA, ARKUSZ KALKULACYJNY, EKTOPLAZMA, INWAZJA, KLEKOTKA, RYWALIZACJA, ŁUSKOWCE, CIAŁO MIGDAŁOWATE, DOLNOSAKSOŃSKI, SUITA, DRACHMA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, FALA, GAMBIR, GRYM, JELEŃ SCHOMBURGKA, CELESTYN, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, TOKSYNA, LISTNIENIE, GASKONADA, STYL WITKIEWICZOWSKI, TRANSFORMACJA FALKOWA, MŁYNEK, ASTROTURFING, ODPORNOŚĆ, LUKI, STRÓJ, ARBA, UMOCNIENIE, MIESZANIEC, SUPERKOMBINACJA, POLIMER FLUOROWY, AKREDYTOWANIE SIĘ, KOŃ SZTUMSKI, WAPIENNIK, KOSZAROWOŚĆ, PAJACYK, PIEC WAPIENNY, ROPUCHA PASKÓWKA, ?KONTEMPLATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.319 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAROŻYTNY LUD INDOEUROPEJSKI POCHODZĄCY Z BAŁKANÓW; PRZED KOŃCEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA FRYGIJCZYCY OSIEDLILI SIĘ W ŚRODKOWEJ ANATOLII, GŁÓWNIE W ZAKOLU RZEKI HALYS, NA TERENACH POPRZEDNIO ZAJMOWANYCH PRZEZ HETYTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAROŻYTNY LUD INDOEUROPEJSKI POCHODZĄCY Z BAŁKANÓW; PRZED KOŃCEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA FRYGIJCZYCY OSIEDLILI SIĘ W ŚRODKOWEJ ANATOLII, GŁÓWNIE W ZAKOLU RZEKI HALYS, NA TERENACH POPRZEDNIO ZAJMOWANYCH PRZEZ HETYTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRYGIJCZYCY starożytny lud indoeuropejski pochodzący z Bałkanów; przed końcem drugiego tysiąclecia Frygijczycy osiedlili się w środkowej Anatolii, głównie w zakolu rzeki Halys, na terenach poprzednio zajmowanych przez Hetytów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRYGIJCZYCY
starożytny lud indoeuropejski pochodzący z Bałkanów; przed końcem drugiego tysiąclecia Frygijczycy osiedlili się w środkowej Anatolii, głównie w zakolu rzeki Halys, na terenach poprzednio zajmowanych przez Hetytów (na 11 lit.).

Oprócz STAROŻYTNY LUD INDOEUROPEJSKI POCHODZĄCY Z BAŁKANÓW; PRZED KOŃCEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA FRYGIJCZYCY OSIEDLILI SIĘ W ŚRODKOWEJ ANATOLII, GŁÓWNIE W ZAKOLU RZEKI HALYS, NA TERENACH POPRZEDNIO ZAJMOWANYCH PRZEZ HETYTÓW sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - STAROŻYTNY LUD INDOEUROPEJSKI POCHODZĄCY Z BAŁKANÓW; PRZED KOŃCEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA FRYGIJCZYCY OSIEDLILI SIĘ W ŚRODKOWEJ ANATOLII, GŁÓWNIE W ZAKOLU RZEKI HALYS, NA TERENACH POPRZEDNIO ZAJMOWANYCH PRZEZ HETYTÓW. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x