POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE SYTUACJĘ PROBLEMOWĄ, W KTÓREJ PODMIOT (DECYDENT) STAJE PRZED KONIECZNOŚCIĄ WYBORU JEDNEGO Z PRZYNAJMNIEJ DWÓCH MOŻLIWYCH WARIANTÓW DZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROBLEM DECYZYJNY to:

pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające sytuację problemową, w której podmiot (decydent) staje przed koniecznością wyboru jednego z przynajmniej dwóch możliwych wariantów działania (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROBLEM DECYZYJNY

PROBLEM DECYZYJNY to:

w teorii obliczeń: pytanie sformułowane w systemie formalnym, na które możliwe są tylko odpowiedzi tak i nie (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE SYTUACJĘ PROBLEMOWĄ, W KTÓREJ PODMIOT (DECYDENT) STAJE PRZED KONIECZNOŚCIĄ WYBORU JEDNEGO Z PRZYNAJMNIEJ DWÓCH MOŻLIWYCH WARIANTÓW DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.779

RECYTATYW, RESPIRATOR, HALL, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, FILOZOFIA LOTOSU, WYSŁANIEC, STRUNA KOSMICZNA, CZERPARKA, ANNOMINACJA, KARTOFLANKA, ŚCISŁOŚĆ, LĘK SEPARACYJNY, SZTUCZNE SERCE, KONCERT, PLUDRY, DZIECIUCHOWATOŚĆ, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, TYSIĘCZNIK, UKŁAD DYSKRETNY, DWUPRZYMIERZE, SKOCZNIA MAMUCIA, OCHRONA REZERWATOWA, PODGATUNEK, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, SUFFOLK PUNCH, TAKSON MONOTYPOWY, LANIE, HEMATOLOGIA, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, TRIUMWIRAT, KWAS TLENOWY, NIEPOKORNOŚĆ, CZĄSTECZKA, GROBLA, MATAMATOWATE, ŁĄCZNOŚĆ, MAJĄTEK OSOBISTY, ŁYSA PAŁA, IDEAŁ, BALANSJER, INSTAGRAMER, CHOROBA CYWILIZACYJNA, DOWCIPNIŚ, RZEŹBIARSTWO, FALOCHRON, NOC, GUFFA, BANKRUCTWO, SPRAWDZIAN, MARKIZA, JASKÓŁCZY OGON, KLASTER, TWIERDZENIE KRULLA, ANTYGWAŁTY, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, PICASSO, PRZEŁOM, SY, LIOTARD, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, UKRAINISTYKA, PISARZ, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, RANA OPARZENIOWA, SSAKI NIŻSZE, KLOPS, REAKCJA SPRAWCZA, NIMFAJON, WYDAJNOŚĆ PRACY, POMPA STRUMIENIOWA, KWOKA, SPÓŁKA POWIĄZANA, SHOUNENAI, PRALNIA CHEMICZNA, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, DYFTERIA, STOSUNEK, TWARZOWIEC, CZYNELE, SĄD JEDNOSTKOWY, FILOZOFIA PRAWA, PRZEKŁADNIA CIERNA, DELEGAT, SZPALER, EMULGACJA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, LAMPKA, POLIANDRIA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, GESTIA, PIECHOTA WYBRANIECKA, SWOJAK, LEKCJA, ŚWISTUŁA, FORMUŁKA, DIALEKTYKA, SCHRON, NAKTUZ, KOLOR OCHRONNY, GWARANCJA BANKOWA, OSŁONA TERMICZNA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, TERMOIZOLACJA, SPŁASZCZKOWATE, WIECZÓR PANIEŃSKI, LODOŁAM, LOG, PADACZKA AUDIOGENNA, RANDKA ROZBIERANA, EKOSFERA, POSYBILIZM, GORZELNIA ROLNICZA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ZEGAR SZACHOWY, COKÓŁ, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, NIECZUCIE, EUTEKTYKA, NONSENS, SIECZNA, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, CURRUS, WOREK TRZEWIOWY, OSZCZĘDNOŚĆ, LEISZMANIOZA TRZEWNA, SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE, DYPTYK, CHORĄGIEW STRZELCZA, ŹRENICA, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, WYCIERACZKA, PORTAMENTO, PATOLOGIA, KACZKA, REŻYSER, TURBINA SPALINOWA, NUMER, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, CIEMNIK, SZEW, SPRZĘG, ROŚLINA DARNIOWA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, REZYDENT, DARWINIZM SPOŁECZNY, KONWERTER, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, BABIA DUPA, MUFLA, KOCZKODAN, PUNKT ROSY, OKSYTETRACYKLINA, KAPLICA, SŁABA POCHODNA, CŁO OCHRONNE, MUNSZTUK, HORROR, USŁUGI SPOŁECZNE, OPERA BUFFO, PRZECIWSTAWNIA, DACH, KLĘK PODPARTY, DACH CZTEROSPADOWY, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, EKRAN, KOPERNIK, FACHOWOŚĆ, PARTER, ŚREDNIÓWKA MĘSKA, KLESZCZE, KASTA, DIU, PINAKOID, NAUCZANIE ŁĄCZNE, WETERYNARIA, LAMPKA WIECZYSTA, ISKIERNIK OCHRONNY, EMALIA, DOLARÓWKA, SPÓŁKA HANDLOWA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, PLATEAU, PLATYNOGŁÓWKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ZOBOJĘTNIANIE, KAWA ZBOŻOWA, MONOGAMISTKA, MIESZEK WŁOSOWY, SSAK PARZYSTOKOPYTNY, MNOŻNIK LAGRANGE’A, MARYNATA, PORTAL, GRA NA ZWŁOKĘ, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ZIELEŃ IZOLACYJNA, KOŁOMYJKA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, ZWIĄZEK FLAWONOWY, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, STEROWANIE WIELOKROTNE, PROSCENIUM, TARGI, OBRÓT SYNCHRONICZNY, TELETURNIEJ, ŁYKOWATOŚĆ, FONDUE CZEKOLADOWE, PANCERZ, PUSZKA FARADAYA, WŚCIK DUPY, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, PARAPETÓWA, ŻYWOTNOŚĆ, PARTIA REPUBLIKAŃSKA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, ANTROPOLOG KULTURY, PERFORMANCE, FRANCISZKANIZM, DIADA, REAKCJA NIEODWRACALNA, FARBA OLEJNA, POTNIK, KOMPARYCJA, WROTA WĄTROBY, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, M0RENDO, LINIJKA MENNICZA, ODPRAWA PASZPORTOWA, POMPA WYPOROWA, USTASZE, LÓD, LAUFER KRÓLEWSKI, CZTEROTAKT, RUCH EKUMENICZNY, PRZEWÓD ODGROMOWY, GRETING, LORENTZ, HYDROFIT, POLAR, ŚWIT KALENDARZOWY, WODA POZAKLASOWA, KARENCJA, HETMAN POLNY, OBUDOWA, JAM SESSION, SPECSŁUŻBY, MONOFOBIA, NIEMORALNOŚĆ, KĄT, DRAMATYZM, TERAPIA PRENATALNA, KRYTERIUM PODEJMOWANIA DECYZJI, ABERRACJA, CIĘŻKA WODA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, KRĘTARZ WIĘKSZY, OKWIAT POJEDYNCZY, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, PRZEDSZKOLE, DWUIZBOWOŚĆ, GWIAZDA PORANNA, TEORIA MODELI, ZAŚLEPIENIE, WŁAM, MĄDROŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, UNISONO, CEBER, KOSZT KOMPARATYWNY, SILNIK INDUKCYJNY, SINGIEL, CIĄŻA MNOGA, PAWŁOW, CZARNA KOMEDIA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, GARNCÓWKA, EKWIPARTYCJA, STRUKTURA DECYZYJNA, MARTWOTA, PLASTIK, ROŚLINA JEDNOROCZNA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, PARY TANECZNE, BUDOWLA OBRONNA, OTW, BROKER, PRZEDWIECZERZE, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, HETAJRA, STACJA POSTOJOWA, IRREDENTYZM, ROŚLINA, ?INHIBICJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.779 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE SYTUACJĘ PROBLEMOWĄ, W KTÓREJ PODMIOT (DECYDENT) STAJE PRZED KONIECZNOŚCIĄ WYBORU JEDNEGO Z PRZYNAJMNIEJ DWÓCH MOŻLIWYCH WARIANTÓW DZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE SYTUACJĘ PROBLEMOWĄ, W KTÓREJ PODMIOT (DECYDENT) STAJE PRZED KONIECZNOŚCIĄ WYBORU JEDNEGO Z PRZYNAJMNIEJ DWÓCH MOŻLIWYCH WARIANTÓW DZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROBLEM DECYZYJNY pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające sytuację problemową, w której podmiot (decydent) staje przed koniecznością wyboru jednego z przynajmniej dwóch możliwych wariantów działania (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROBLEM DECYZYJNY
pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające sytuację problemową, w której podmiot (decydent) staje przed koniecznością wyboru jednego z przynajmniej dwóch możliwych wariantów działania (na 16 lit.).

Oprócz POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE SYTUACJĘ PROBLEMOWĄ, W KTÓREJ PODMIOT (DECYDENT) STAJE PRZED KONIECZNOŚCIĄ WYBORU JEDNEGO Z PRZYNAJMNIEJ DWÓCH MOŻLIWYCH WARIANTÓW DZIAŁANIA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE SYTUACJĘ PROBLEMOWĄ, W KTÓREJ PODMIOT (DECYDENT) STAJE PRZED KONIECZNOŚCIĄ WYBORU JEDNEGO Z PRZYNAJMNIEJ DWÓCH MOŻLIWYCH WARIANTÓW DZIAŁANIA. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x