WIELKIE NIESZCZĘŚCIE, POWAŻNY PROBLEM, WIELKIE ZNISZCZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLĘSKA to:

wielkie nieszczęście, poważny problem, wielkie zniszczenia (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLĘSKA

KLĘSKA to:

przegrana bitwa, wojna, rywalizacja sportowa; przenośnie poważne niepowodzenie (na 6 lit.)KLĘSKA to:

niepowodzenie w zmierzaniu do celu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKIE NIESZCZĘŚCIE, POWAŻNY PROBLEM, WIELKIE ZNISZCZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 174

WIELKIE MOCARSTWO, KWESTIA, HAZARD, APOKALIPSA, AMBARAS, POWAGA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, KUDU WIELKIE, KOMORA MINOWA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, GAR, PERTEK, TRAGIZM, PAPIER BIBLIJNY, CHODNIK MINOWY, TRAGICZNOŚĆ, WYGA, FARMERYZACJA, BIEDA, POŻAR, JESIOTR JEZIORNY, RÓWNIK, SROGOŚĆ, PROBLEM DECYZYJNY, FRASUNEK, ŻONA LOTA, KWADRATURA KOŁA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, GIPS, RYBITWA OKOPCONA, FILOZOFIA JĘZYKA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, PONURAK, KUDU, PLATYCERIUM WIELKIE, ZADANIE TRANSPORTOWE, WĘZEŁ, POGROM, KOŁO WERTYKALNE, PROBLEM DECYZYJNY, BALKONIK, EKLIPTYKA, SZEPTUN, OGROM, PRZEGRANA, EKLIPTYKA, PROBLEM, WRÓTNIA, KLIN, MUZYKA ORATORYJNA, HACZYK, TRACZ DŁUGODZIOBY, CZYSTKA ETNICZNA, ZAGADNIENIE, ODRZWIA, ZNISZCZENIE, HIOBOWA WIEŚĆ, ONELINER, TARAN, CHODNIK PRZECIWMINOWY, PROBLEM, AC, TRYSEKCJA KĄTA, GOFFER, PROBLEM BAZYLEJSKI, ANTYLE, GRUPA WSPARCIA, DESTRUKCYJNOŚĆ, CEGŁA KLINKIEROWA, SZEPTUCHA, KOLUR, POTĘGA, POŻOGA, STAND-UP, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, KLOPS, KOKS, SZLACHAR, DICKENS, RÓWNIK, RUINA, KLĘSKA, DRAMAT, ANTYLE, ALTERNATYWA, WĄSKIE GARDŁO, KLĘSKA, SKARANIE BOSKIE, KATUSZA, KUDU, GLIGLIŃSKI, WALE, CZERNICA OBROŻNA, PLAGA, KOŁO WIELKIE, POHYBEL, LANDARA, POWAŻNOŚĆ, BOWEN, ZADANIE, ODDZIAŁ RAJDOWY, PIASKOWIEC ISTEBNIAŃSKI, SUBIEKCJA, EKLIPTYKA, KAIR, RÓWNIK NIEBIESKI, OGORZAŁKA MAŁA, SZAMBO, PROBLEM DELIJSKI, GILE DO PASA, FILM KATASTROFICZNY, MODEL DECYZYJNY, MĘKI PIEKIELNE, ANGORKA, MAŁYSZOMANIA, WIELKOŚĆ, KATASTROFA, KLĘSKA ELEMENTARNA, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, PUNKT, WROTA, KLĘSKA, POWAŻNY WIEK, KOLUR, CZERNICZKA AMERYKAŃSKA, BASEN, TURBACJA, WIELKOŚĆ, TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, AUTOCASCO, UDRĘKA, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, GŁÓD, GAMBIT, WIELKIE NIEMCY, KATAKLIZM, ONE-LINER, PYTAJNIK, ZAWODOWIEC, PROBLEM ALKOHOLOWY, KLĘSKA URODZAJU, KARAŁZI, PLAGA EGIPSKA, WIELKIE OCZY, SENSAT, WIELKOŚĆ, CZERNICZKA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, IDIOM, PYTANIE, KOMPLIKACJA, BULDER, BICZ BOŻY, UDRĘCZENIE, PRZEGRA, HIENA CMENTARNA, HORYZONT, CARGO, ŁADOGA, TRZCIŃSKO, BIZON PRERIOWY, AMBA, DORMAGEN, DŁUGODZIÓB, RÓWNIK GALAKTYCZNY, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, PODWOJENIE SZEŚCIANU, ZATRATA, ZAGWOZDKA, LIST URIASZA, PIERWSZY WERTYKAŁ, PIETROWICE WIELKIE, SENSACJA, ?POŁUDNIK NIEBIESKI.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKIE NIESZCZĘŚCIE, POWAŻNY PROBLEM, WIELKIE ZNISZCZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKIE NIESZCZĘŚCIE, POWAŻNY PROBLEM, WIELKIE ZNISZCZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLĘSKA wielkie nieszczęście, poważny problem, wielkie zniszczenia (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLĘSKA
wielkie nieszczęście, poważny problem, wielkie zniszczenia (na 6 lit.).

Oprócz WIELKIE NIESZCZĘŚCIE, POWAŻNY PROBLEM, WIELKIE ZNISZCZENIA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - WIELKIE NIESZCZĘŚCIE, POWAŻNY PROBLEM, WIELKIE ZNISZCZENIA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x