METODA STATYSTYCZNA, SŁUŻĄCA ODNAJDYWANIU STRUKTUR W ZBIORZE ZMIENNYCH LOSOWYCH; JEJ CELEM JEST ZREDUKOWANIE DUŻEJ LICZBY ZMIENNYCH LOSOWYCH DO MNIEJSZEGO ZBIORU, CO UZYSKUJEMY PRZEZ ZAŁOŻENIE, ŻE PEWNE GRUPY ZMIENNYCH LOSOWYCH REPREZENTUJĄ ZMIENNOŚĆ TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW, CZYLI ZMIENNE LOSOWE W DANEJ GRUPIE SĄ OD SIEBIE W PEWNYM STOPNIU ZALEŻNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANALIZA CZYNNIKOWA to:

metoda statystyczna, służąca odnajdywaniu struktur w zbiorze zmiennych losowych; jej celem jest zredukowanie dużej liczby zmiennych losowych do mniejszego zbioru, co uzyskujemy przez założenie, że pewne grupy zmiennych losowych reprezentują zmienność tych samych czynników, czyli zmienne losowe w danej grupie są od siebie w pewnym stopniu zależne (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA STATYSTYCZNA, SŁUŻĄCA ODNAJDYWANIU STRUKTUR W ZBIORZE ZMIENNYCH LOSOWYCH; JEJ CELEM JEST ZREDUKOWANIE DUŻEJ LICZBY ZMIENNYCH LOSOWYCH DO MNIEJSZEGO ZBIORU, CO UZYSKUJEMY PRZEZ ZAŁOŻENIE, ŻE PEWNE GRUPY ZMIENNYCH LOSOWYCH REPREZENTUJĄ ZMIENNOŚĆ TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW, CZYLI ZMIENNE LOSOWE W DANEJ GRUPIE SĄ OD SIEBIE W PEWNYM STOPNIU ZALEŻNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.374

BETONOWE BUTY, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, BEZKLASOWOŚĆ, SZREK, STEP AMERYKAŃSKI, FINITYZM, GRADACJA, RÓWNINA ZALEWOWA, HELIKOPRION, NOTKA, COŚ, MYDELNICZKA, AUTOTELICZNOŚĆ, LUZYTANOZAUR, GTA, JEZIORO RAMIENICOWE, NEUSTON, UPALNOŚĆ, INDETERMINIZM, PIERWIASTEK PROMIENIOTWÓRCZY, SOLUBILIZACJA MICELARNA, ANGIELSKOŚĆ, OBSESYJNOŚĆ, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, HETEROSPORIA, NIECZYNNOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, SZABOTA, ANAMNEZA, KAPTOPRYL, ZAPARZACZKA, KATAFOREZA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, DOMNIEMANIE, KRĘGOWCE, ZIMNICA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, PSI GRZYB, KUC DALES, WDOWI GROSZ, KOKS, MENNONITYZM, WYCINEK KULI, RADIOELEKTRONIKA, DOBRO INWESTYCYJNE, PERFUZJA, POMPA TŁOKOWA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, BŁYSZCZ SREBRA, KARTA PODATKOWA, NERCZAN, YPRES, JEZUITA, BISOPROLOL, CIENKA SKÓRA, PRZYMIERZE, OSTEOTOMIA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, KUC NEW FOREST, LITERA TEKSTOWA, RYK, GZYMS KORDONOWY, STEROWANIE OPTYMALNE, KONTROLA INSTANCYJNA, SREBRO, TWIERDZENIE RAMSEYA, PISUM, TELEROTAMETR, AKOLITA, FRACTOSTRATUS, IZOLACJA, KUC AMERYKAŃSKI, TYŁ, INICJATYWA PRYWATNA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, MARUDA, NIL, NORWESKI, SEKCIARZ, WSZECHWŁADNOŚĆ, ECCHI, PRZEKŁADACZ, JĘZYK KOREAŃSKI, REGULARYZACJA TICHONOWA, NIEOBROTNOŚĆ, BIT PARZYSTOŚCI, BEŁT, SKŁAD CELNY, WSZETECZEŃSTWO, BAHARIAZAUR, DOLINA V-KSZTAŁTNA, CZĘŚĆ, KONIECZNOŚĆ, CHI KWADRAT, LUFT, HAGIOGRAF, JĘZYK MANX, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, WĘŻÓWKA, WYPUK, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, AKTORSTWO, KOMAT, CHOMIK EUROPEJSKI, HELISA, PITU PITU, LIBERALIZM SOCJALNY, ŚWIADCZENIE, DUET, OSTRY DYŻUR, SUPOZYCJA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, KOMA, CHUDOŚĆ, LOSILLAZAUR, TURBINA PELTONA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, WSTECZNICTWO, PANECZEK, DRIBLER, NIEGOTOWOŚĆ, GRZYB WOLAK, LORD, CELOWOŚĆ, REKRYSTALIZACJA, SPOKOJNOŚĆ, ŁAD, PĘTLA, PUNKT FILTRACYJNY, LATAWCE, RĄCZNIK, PACKA, FAWORYT, MURZYŃSKI, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, PATRONAT, PAPROĆ DRZEWIASTA, KATASTROFA NATURALNA, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, PRZEKŁADNIA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, ŁOTEWSKI, RODZIMOŚĆ, BIEDAK, CHÓR, PANTEON, APERTYZACJA, OKRĄG APOLONIUSZA, KURAŚ, STRUMYCZEK, CZTEROETYLOOŁÓW, ZESPÓŁ CHOROBOWY, BORGIS, DYKTA, ZDROWOTNOŚĆ, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, BENZOCHINON, WYDATKI INWESTYCYJNE, GRUPA ILORAZOWA, ASYSTENTKA, CHOROBA KŁUSOWA, SZAŁAMAJA, PASZTUN, TEINA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, BOGATE MEDIA, SZPALER, OCZKO, DOBRO KLUBOWE, IZOLACJA AKUSTYCZNA, ŚLICZNOŚĆ, SOCJOTECHNIKA, ROZWÓJ RODOWY, KUM, ZNAK, BARTNIK, ISLANDZKI, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, KERATOPLASTYKA DRĄŻĄCA, SŁOWNICTWO, CIEMNOGRÓD, SSAWKA, CHMURA WARSTWOWA, LEŃ, RZEŹ, WYCHOWAWCA, ULEGŁOŚĆ, RETRANSLACJA, MĘDREK, NÓWKA NIEŚMIGANKA, LEKTOR, NEGATYW, PSZCZOŁA MIODNA, MIGAWKA, KASZA PERŁOWA, BEZIDEOWOŚĆ, DOS, SZERPA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, WSZETECZNOŚĆ, GRUBOSKÓRNOŚĆ, REPUBLIKA BANANOWA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, DAR POMORZA, PARANDŻA, WIELOBARWNOŚĆ, OBSŁUGA, WOJSKOWY, BĘBENEK BASKIJSKI, OKRES NOWORODKOWY, ADWEKCJA, BAŁAGULSZCZYZNA, DRZEWCE, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, KONSULTANT, ROLA, POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA, KORNET, DŻUNGLA, THRILLER, CEZAR, CIEMNA KARTA, ORLIK, STEGOZAUR, PODSTACJA TRAKCYJNA, MOTYL DZIENNY, TWIERDZENIE WILSONA, SOLIPSYZM, ZBIORÓWKA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, MODEL, WYDZIELINA, KACZKA, SIERŻANT, DAPSON, HISTERYK, KONIECZNOŚĆ, ADAPTACYJNOŚĆ, KOŁPAK, WĄSKIE GARDŁO, SEKWENCJA KODUJĄCA, MINISTER BEZ TEKI, REWOLUCJA, MIARA ŁUKOWA, MENTALIZACJA, ONET, RZECZNICZKA PRASOWA, ETAT, POTRZEBUJĄCA, KORZEŃ, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, POWIERZCHNIA WALCOWA, SYRYJSKI, ODRZYNEK, PROSTACKOŚĆ, RÓŻNOWICIOWCE, DROGA STARTOWA, KISZONKA, NOTORYCZNOŚĆ, POSIŁEK REGENERACYJNY, ROLLS-ROYCE, BIOBIBLIOGRAFIA, DRAPIEŻNOŚĆ, ILUZJONIZM, PROSTNICA, SADYSTYCZNOŚĆ, KREDYT PAŃSTWOWY, FALKONKA, MANAGER, BIURO PARLAMENTARNE, INŻYNIER DUSZ, SAMOUZDRAWIANIE, POKOST, D, TYŁOZGIĘCIE MACICY, JUFER, ZMOWA MILCZENIA, TSUNAML, KOMIN, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, WOSKOWATOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, ROKIET, NIT, GĘDZIOLENIE, CHLOREK WĘGLA(IV), CZERWONY ŚNIEG, BIAŁA NOC, PŁETWA, ZAJĄC SZARAK, PRZYCHÓWEK, ESCUDO PORTUGALSKIE, ŻĄDŁÓWKA, KLUCZ SZWEDZKI, TRĄBKA, IGM, ESCUDO GWINEJSKIE, ALTANNIK LŚNIĄCY, ANONIM, ?MANGABA ZWYCZAJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.374 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA STATYSTYCZNA, SŁUŻĄCA ODNAJDYWANIU STRUKTUR W ZBIORZE ZMIENNYCH LOSOWYCH; JEJ CELEM JEST ZREDUKOWANIE DUŻEJ LICZBY ZMIENNYCH LOSOWYCH DO MNIEJSZEGO ZBIORU, CO UZYSKUJEMY PRZEZ ZAŁOŻENIE, ŻE PEWNE GRUPY ZMIENNYCH LOSOWYCH REPREZENTUJĄ ZMIENNOŚĆ TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW, CZYLI ZMIENNE LOSOWE W DANEJ GRUPIE SĄ OD SIEBIE W PEWNYM STOPNIU ZALEŻNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA STATYSTYCZNA, SŁUŻĄCA ODNAJDYWANIU STRUKTUR W ZBIORZE ZMIENNYCH LOSOWYCH; JEJ CELEM JEST ZREDUKOWANIE DUŻEJ LICZBY ZMIENNYCH LOSOWYCH DO MNIEJSZEGO ZBIORU, CO UZYSKUJEMY PRZEZ ZAŁOŻENIE, ŻE PEWNE GRUPY ZMIENNYCH LOSOWYCH REPREZENTUJĄ ZMIENNOŚĆ TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW, CZYLI ZMIENNE LOSOWE W DANEJ GRUPIE SĄ OD SIEBIE W PEWNYM STOPNIU ZALEŻNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANALIZA CZYNNIKOWA metoda statystyczna, służąca odnajdywaniu struktur w zbiorze zmiennych losowych; jej celem jest zredukowanie dużej liczby zmiennych losowych do mniejszego zbioru, co uzyskujemy przez założenie, że pewne grupy zmiennych losowych reprezentują zmienność tych samych czynników, czyli zmienne losowe w danej grupie są od siebie w pewnym stopniu zależne (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANALIZA CZYNNIKOWA
metoda statystyczna, służąca odnajdywaniu struktur w zbiorze zmiennych losowych; jej celem jest zredukowanie dużej liczby zmiennych losowych do mniejszego zbioru, co uzyskujemy przez założenie, że pewne grupy zmiennych losowych reprezentują zmienność tych samych czynników, czyli zmienne losowe w danej grupie są od siebie w pewnym stopniu zależne (na 17 lit.).

Oprócz METODA STATYSTYCZNA, SŁUŻĄCA ODNAJDYWANIU STRUKTUR W ZBIORZE ZMIENNYCH LOSOWYCH; JEJ CELEM JEST ZREDUKOWANIE DUŻEJ LICZBY ZMIENNYCH LOSOWYCH DO MNIEJSZEGO ZBIORU, CO UZYSKUJEMY PRZEZ ZAŁOŻENIE, ŻE PEWNE GRUPY ZMIENNYCH LOSOWYCH REPREZENTUJĄ ZMIENNOŚĆ TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW, CZYLI ZMIENNE LOSOWE W DANEJ GRUPIE SĄ OD SIEBIE W PEWNYM STOPNIU ZALEŻNE sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - METODA STATYSTYCZNA, SŁUŻĄCA ODNAJDYWANIU STRUKTUR W ZBIORZE ZMIENNYCH LOSOWYCH; JEJ CELEM JEST ZREDUKOWANIE DUŻEJ LICZBY ZMIENNYCH LOSOWYCH DO MNIEJSZEGO ZBIORU, CO UZYSKUJEMY PRZEZ ZAŁOŻENIE, ŻE PEWNE GRUPY ZMIENNYCH LOSOWYCH REPREZENTUJĄ ZMIENNOŚĆ TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW, CZYLI ZMIENNE LOSOWE W DANEJ GRUPIE SĄ OD SIEBIE W PEWNYM STOPNIU ZALEŻNE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast