METODA STATYSTYCZNA, SŁUŻĄCA ODNAJDYWANIU STRUKTUR W ZBIORZE ZMIENNYCH LOSOWYCH; JEJ CELEM JEST ZREDUKOWANIE DUŻEJ LICZBY ZMIENNYCH LOSOWYCH DO MNIEJSZEGO ZBIORU, CO UZYSKUJEMY PRZEZ ZAŁOŻENIE, ŻE PEWNE GRUPY ZMIENNYCH LOSOWYCH REPREZENTUJĄ ZMIENNOŚĆ TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW, CZYLI ZMIENNE LOSOWE W DANEJ GRUPIE SĄ OD SIEBIE W PEWNYM STOPNIU ZALEŻNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANALIZA CZYNNIKOWA to:

metoda statystyczna, służąca odnajdywaniu struktur w zbiorze zmiennych losowych; jej celem jest zredukowanie dużej liczby zmiennych losowych do mniejszego zbioru, co uzyskujemy przez założenie, że pewne grupy zmiennych losowych reprezentują zmienność tych samych czynników, czyli zmienne losowe w danej grupie są od siebie w pewnym stopniu zależne (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA STATYSTYCZNA, SŁUŻĄCA ODNAJDYWANIU STRUKTUR W ZBIORZE ZMIENNYCH LOSOWYCH; JEJ CELEM JEST ZREDUKOWANIE DUŻEJ LICZBY ZMIENNYCH LOSOWYCH DO MNIEJSZEGO ZBIORU, CO UZYSKUJEMY PRZEZ ZAŁOŻENIE, ŻE PEWNE GRUPY ZMIENNYCH LOSOWYCH REPREZENTUJĄ ZMIENNOŚĆ TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW, CZYLI ZMIENNE LOSOWE W DANEJ GRUPIE SĄ OD SIEBIE W PEWNYM STOPNIU ZALEŻNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.374

KONTRDEMONSTRACJA, GRUBOŚĆ, WERBLISTKA, OSŁABIACZ, STATUS SPOŁECZNY, NIESTEROWNOŚĆ, BOSMAN, START MASOWY, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, RYTUAŁ, MORDWIN, SZYK, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, MECH JAWAJSKI, BROŃ SIECZNA, DUPRE, CHOROBA PLUMMERA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, ŻABA SZTYLETOWATA, REPREZENTACYJNOŚĆ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, KLOPIDOGREL, MSZA, MATCZYNOŚĆ, GAŚNICA ŚNIEGOWA, HEROSTRATYZM, NAROST, ANTROPOLOG KULTURY, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, PODZIEMIE, FUNKCJONAŁ, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, ŚLUB KONKORDATOWY, MONITOR, WIRTUOZERSTWO, EMBLEMAT, WYKOP, NAKO, TUBIETIEJKA, DEKOMUNIZACJA, STACJA PRZELOTOWA, TELEWIZJA, ZNAK KOREKTORSKI, REAKCJA ZAPALNA, SER PODPUSZCZKOWY, PROKARBAZYNA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, ODDZIAŁ, ZALICZENIE POCZTOWE, KLASOWOŚĆ, KAWAŁ, POŻYTECZNOŚĆ, UZALEŻNIONY, UKŁAD SŁONECZNY, PROTEZA, ZUPA NA GWOŹDZIU, HAKONOS, ROZKAZ DZIENNY, PASKUDZTWO, SŁOWO WSTĘPNE, PŁOZA, AUREOMYCYNA, KWAS FOLIOWY, MITSUKURINA, WIĄZANIE POTRÓJNE, PROMIENNOŚĆ, DEMORALIZACJA, DESOCJALIZACJA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, TAL, PRZEŻYCIE, CHLEB KLASZTORNY, INKOHERENCJA, CAP, SZCZYT SZCZYTÓW, NACJA, BRAMKARKA, RAK, EFEKT TYNDALLA, KORELACJA KANONICZNA, STEP AMERYKAŃSKI, KODYFIKATORKA, PRZESTRZELENIE, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, MICRA, PAN, TERMINARZ, PASAŻ, EDYKUŁA, BUCHTY, ILUSTRATYWNOŚĆ, KATON, CONFIT, KADRA, SZLAFROK, RZECZYWISTOŚĆ, OWADOPYLNOŚĆ, TENIS, METODA FORDA-FULKERSONA, HEREZJA, MACIERZYSTOŚĆ, STATEK KOŁOWY, USTĘPLIWOŚĆ, ESKIMOS, ROMANS GOTYCKI, WSPOMNIENIE, SPOWINOWACONY, SZPALER, ASYSTENCJA, TORUS, LICZNIK PRĄDOWY, ODSTAWKA, PRYMITYWIZM, SOCJALIZM REALNY, FONDUE, DINOZAUR KACZODZIOBY, STACJA, KWATERUNEK, KONSULAT, KONTROLA PARZYSTOŚCI, OMIEG KAUKASKI, DIOGENIT, HALIT, SUPLEMENT, MACEDOŃSKI, PADWA, BRACHYCEFALIA, FLEBOGRAFIA, CZUCIE TRZEWNE, CZAKRA, KOMUNIA, KOGUT, SZCZELINA DYLATACYJNA, JAŚMINOWIEC WONNY, SINGIEL, PREDESTYNACJA, KODYFIKATOR, STENBOK, KANCLERZ FEDERALNY, TANK, CZYTANKA, PRZYWIDZENIE, MOLALNOŚĆ, DERYWATYWA, TURBIT, EUGLENA ZIELONA, KUSZYTA, DEPRAWACJA, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, PRZENOSKA, AGAMA CZERWONOGŁOWA, TERMOMETR RNA, STASIMON, ŚWIATŁO KOTWICZNE, RDZA ZBOŻOWA, MAKABRYCZNOŚĆ, SOFCIK, CZYNELE, APOSTOŁ, GRADACJA, KARTA PODATKOWA, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, PRZECIWWAGA, FUTURE PROGRESSIVE, CZĄSTKA, AUTOTRANSFUZJA, KOMÓRKA PŁCIOWA, LUFT, ZESTAW, AZYMUT, ŚCIERAK, LEK MOCZOPĘDNY, ROPNICA, GRA W CIEMNO, PATRYCJUSZ, OMIEG WSCHODNI, SULFADYMIDYNA, KAMIZELKA, TRATWA RATUNKOWA, OSZAST, TCHÓRZOSTWO, POWAŻNOŚĆ, BOZON CECHOWANIA, GZYMS KORDONOWY, MIEJSCOWY, OGNIOMISTRZ, DYN, CHRANCUSKI, KOŁO MAŁE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, OPERA MYDLANA, BRÓD, ANYŻ, NAROWISTOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWANIE, UNISONO, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, PODATEK, WYSTRÓJ, DERENIOWCE, XSARA, NIEPODZIELNOŚĆ, BLASZKA SITOWA, SROGOŚĆ, MODRASZEK IKAR, RUCH JEDNOSTAJNY, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, ROKIETA, WYDZIELINA ORGANIZMU, PĘPEK, RODZIMOŚĆ, KOPEĆ, MARUDA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, GOSPODARKA RYNKOWA, REALIZM FOTOGRAFICZNY, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, CZEPIEC, KOZIOŁ EUROPEJSKI, ANALIZA HARMONICZNA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, KATEGORIALNOŚĆ, ZBIORNIK MAGMOWY, ODCISK PALCA, BUŁGARSKI, JASTRYCH, POINTYLIZM, TYGRYSIE OKO, DESMIN, CZAKUELA WYSPOWA, CHYBOTLIWOŚĆ, NERWICA SPOŁECZNA, ZBAWICIEL, USTRÓJ NIEWOLNICZY, ŚWIADCZENIE, LECZENIE KANAŁOWE, GÓWNOZJADZTWO, ANALGEZJA, SZWABSKI, RÓWNINA ZALEWOWA, RAK KRAWIEC, KOMUNIKACJA, GNUŚNOŚĆ, RATY, METODA PUNKTOWA, TRAKTAT WERSALSKI, CZARCI KRĄG, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, HELMINT, ONR-OWIEC, RADAR GEOLOGICZNY, POPĘDLIWOŚĆ, DELEGATURA, CZARCIE NASIENIE, OGNISKO, DOMINANTA, TROGLOKSEN, ANIMIZM, AWIACJA, HERBATA BIAŁA, TWARDA SPACJA, AKTYNOMETRIA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, ZAPYLACZ, OPTYKA FALOWA, RURA OGNIOWA, HARMONIZACJA, MINOWIEC, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, CZAPKA SPORTOWA, NARRACJA POLIFONICZNA, KOLONIJKA, AUTOKRYTYCYZM, MANGABA RUDOCZELNA, WĘGORZOKSZTAŁTNE, KOZIBRÓD, NER, KOSZER, GICZ, BAHARIAZAUR, MANEŻ, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, REKIN, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, LUK ŁADUNKOWY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SZCZERBA, MOSTEK, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, OBLEŚNOŚĆ, SCENA ROZBIERANA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, TRANSWESTYTKA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, FILOZOFIA RELIGII, SÓWKA, ?CHRONOMETR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.374 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA STATYSTYCZNA, SŁUŻĄCA ODNAJDYWANIU STRUKTUR W ZBIORZE ZMIENNYCH LOSOWYCH; JEJ CELEM JEST ZREDUKOWANIE DUŻEJ LICZBY ZMIENNYCH LOSOWYCH DO MNIEJSZEGO ZBIORU, CO UZYSKUJEMY PRZEZ ZAŁOŻENIE, ŻE PEWNE GRUPY ZMIENNYCH LOSOWYCH REPREZENTUJĄ ZMIENNOŚĆ TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW, CZYLI ZMIENNE LOSOWE W DANEJ GRUPIE SĄ OD SIEBIE W PEWNYM STOPNIU ZALEŻNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA STATYSTYCZNA, SŁUŻĄCA ODNAJDYWANIU STRUKTUR W ZBIORZE ZMIENNYCH LOSOWYCH; JEJ CELEM JEST ZREDUKOWANIE DUŻEJ LICZBY ZMIENNYCH LOSOWYCH DO MNIEJSZEGO ZBIORU, CO UZYSKUJEMY PRZEZ ZAŁOŻENIE, ŻE PEWNE GRUPY ZMIENNYCH LOSOWYCH REPREZENTUJĄ ZMIENNOŚĆ TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW, CZYLI ZMIENNE LOSOWE W DANEJ GRUPIE SĄ OD SIEBIE W PEWNYM STOPNIU ZALEŻNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANALIZA CZYNNIKOWA metoda statystyczna, służąca odnajdywaniu struktur w zbiorze zmiennych losowych; jej celem jest zredukowanie dużej liczby zmiennych losowych do mniejszego zbioru, co uzyskujemy przez założenie, że pewne grupy zmiennych losowych reprezentują zmienność tych samych czynników, czyli zmienne losowe w danej grupie są od siebie w pewnym stopniu zależne (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANALIZA CZYNNIKOWA
metoda statystyczna, służąca odnajdywaniu struktur w zbiorze zmiennych losowych; jej celem jest zredukowanie dużej liczby zmiennych losowych do mniejszego zbioru, co uzyskujemy przez założenie, że pewne grupy zmiennych losowych reprezentują zmienność tych samych czynników, czyli zmienne losowe w danej grupie są od siebie w pewnym stopniu zależne (na 17 lit.).

Oprócz METODA STATYSTYCZNA, SŁUŻĄCA ODNAJDYWANIU STRUKTUR W ZBIORZE ZMIENNYCH LOSOWYCH; JEJ CELEM JEST ZREDUKOWANIE DUŻEJ LICZBY ZMIENNYCH LOSOWYCH DO MNIEJSZEGO ZBIORU, CO UZYSKUJEMY PRZEZ ZAŁOŻENIE, ŻE PEWNE GRUPY ZMIENNYCH LOSOWYCH REPREZENTUJĄ ZMIENNOŚĆ TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW, CZYLI ZMIENNE LOSOWE W DANEJ GRUPIE SĄ OD SIEBIE W PEWNYM STOPNIU ZALEŻNE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - METODA STATYSTYCZNA, SŁUŻĄCA ODNAJDYWANIU STRUKTUR W ZBIORZE ZMIENNYCH LOSOWYCH; JEJ CELEM JEST ZREDUKOWANIE DUŻEJ LICZBY ZMIENNYCH LOSOWYCH DO MNIEJSZEGO ZBIORU, CO UZYSKUJEMY PRZEZ ZAŁOŻENIE, ŻE PEWNE GRUPY ZMIENNYCH LOSOWYCH REPREZENTUJĄ ZMIENNOŚĆ TYCH SAMYCH CZYNNIKÓW, CZYLI ZMIENNE LOSOWE W DANEJ GRUPIE SĄ OD SIEBIE W PEWNYM STOPNIU ZALEŻNE. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x