Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SYSTEM ZINSTYTUCJONALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ (MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH), KTÓREGO CELEM JEST ZAPEWNIENIE CZŁONKOWM DANEJ SPOŁECZNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA PRZED RÓŻNYMI RODZAJAMI RYZYKA SOCJALNEGO (MACIERZYŃSTWO, ZGON ŻYWICIELA RODZINY, UTRATA PRACY, NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH, STAROŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE to:

system zinstytucjonalizowanych świadczeń (materialnych i niematerialnych), którego celem jest zapewnienie członkowm danej społeczności bezpieczeństwa przed różnymi rodzajami ryzyka socjalnego (macierzyństwo, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względów zdrowotnych, starość (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM ZINSTYTUCJONALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ (MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH), KTÓREGO CELEM JEST ZAPEWNIENIE CZŁONKOWM DANEJ SPOŁECZNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA PRZED RÓŻNYMI RODZAJAMI RYZYKA SOCJALNEGO (MACIERZYŃSTWO, ZGON ŻYWICIELA RODZINY, UTRATA PRACY, NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH, STAROŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.884

PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, TAWLINA, MASZYNA INFORMACYJNA, PRAKTYCZNOŚĆ, PRACA STUDIALNA, SKALNIK DROBNY, PRZYMIERZE, PSIZĄB HENDERSONA, DELFIN ZWYCZAJNY, WIDŁOZĄB KĘDZIERZAWY, AROGANT, EKONOMICZNOŚĆ, SPÓJNIK, OSTRÓSZ MUROWY, SNOBISTYCZNOŚĆ, KOLOKWINTA, HUBA LAKIEROWANA, SYSTEM KAPITAŁOWY, SYSTEM ENERGETYCZNY, KMIOTEK, JABŁOŃ RAJSKA, RASZPLA PLAMISTA, OKRES PRZEDRZYMSKI, POEMAT OPISOWY, DUPERELA, GWINT STOŻKOWY, URUBU ŻÓŁTOGŁOWY, KECALKOATL, KOCIOŁ, PODGORZAŁKA, ŻYCICA SZYDLASTA, PINGWIN SKALNY, FULMAR POŁUDNIOWY, FICZER, INDEKS, ŚWISTAK, SROGOŚĆ, KANALIZACJA BURZOWA, ROGAL, ŁATEK, PRZEWÓD ODGROMOWY, LIRA KORBOWA, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, MANNA, NIBYROKIET SKALNY, KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, TURZYCA NIBY-LISIA, PRZYCZYNA FORMALNA, PULMAN, SAMOBÓJCA, ZAŁOGA, NAWAŁNIK MALUTKI, PAROKSYTON, HANGAR, OSA SAKSOŃSKA, ASNYK, SYKATYWA, CYRANECZKA ZWYCZAJNA, PYTON HIEROGLIFOWY, NAWAŁNIK WĘDROWNY, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, KUSACZ KROPKOWANY, BAWÓŁ BRUNATNOCZERWONY, NIEAKTUALNOŚĆ, WSPÓŁPRACOWNICTWO, TRÓJNIAK, TREPANG, TEORIA REKURSJI, SALAMI, KILOMETR ZEROWY, WYBUCHOWOŚĆ, MASTYKS, FUNDUSZ ZASOBOWY, GRZYB KOŹLARZ, JAMRAJ ZŁOTY, BÓL, CZESTER, LIŚCIONOS, AFRYKAŃSKI, KOCZKODAN BŁOTNY, PODUSZKA POWIETRZNA, PĘDRAK, PETREL CHILIJSKI, SOŚNIAK, ŻABA WŁOSKA, BOŻODAJNIA, MODRASZEK REBELA, BROMELIA, KĄTNIK, DZIEŁO, RYTEL, SIT ALPEJSKI, SYSTEM TRANSAKCYJNY, ANTYPSYCHOLOGIZM, ZAPIEKANKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, TĘCZANKA NIEBIESKA, PŁASKOBOK CZARNOOBRZEŻONY, MIODOJAD ATOLOWY, SUSÓWKA, MEA, MODRZEW EUROPEJSKI, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, CLEARING, ETYKA, LEMUREK MYSZATY, DZIAŁANIE, EDREDON, SZAFRAN TOMMASINIEGO, ŚWINIA WISAJSKA, ZWIERZCHNICTWO, TASIEMIEC, ŚWINIOKSZTAŁTNE, ALEKSANDRETTA, APANAŻE, BBS, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, SUWNICA ODLEWNICZA, MODRZEW, LUBCZYK, EGZAMIN GIMNAZJALNY, DOSADNOŚĆ, MIODOPOIK CZARNOBRODY, DOBÓR STABILIZUJĄCY, PERKOZ OLBRZYMI, ELEKTROFON, PSZENIEC BRODATY, PIEG, BĄK ZWYCZAJNY, KUBAŃCZYK, ŁAZIEC, ŻARŁACZ BRUNATNY, LOTNICTWO WOJSKOWE, SZAFRAN GARGAŃSKI, KARMNIK AUTOMATYCZNY, REWOLUCJONISTA, KURZYSKO, ZUPA NA GWOŹDZIU, FAMILIANT, PAROZĄB MYLNY, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI, MINÓG RZECZNY, PRINSEPIA CHIŃSKA, WALEC PARABOLICZNY, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, FILEMON SĘDZIWY, KWADRATNIK DŁUGONOGI, SZTURWAŁ, TERMINOLOGIA, NIĆ KODUJĄCA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, DELFIN CZARNOGŁOWY, BYSTROŚĆ, KUSACZ ANDYJSKI, IRAŃSKI, REKIN BIAŁY, DOBÓR ROZRYWAJĄCY, PODTYBINKA, WALABIA DAMA, CYKL PALIWOWY, CYKORIA KORZENIOWA, CHMIELOGRAB, TRZMIEL POLNY, KSIĄŻĄTKO, MIĘSO, MAKI RUDY, ANKUS, SELER WODNY, KORMORAN BIAŁORZYTNY, RZYM, TURZYCA NAJEŻONA, TORA, LENEK STOZIARN, WANGA BIAŁOWĄSA, PELIKAN, SYSTEMIK, PŁASKOSZ, STATUS MATERIALNY, KUKUŁECZKA ZŁOCISTA, KOSMOGONIA, KLISZA, BEZKLASOWOŚĆ, SIEĆ, KOSTRZEWA ROZPIERZCHŁA, JUSZNICA, BRAMA, GRZBIETORÓD AMERYKAŃSKI, SKÓRNIK, ILUZJONIZM, PONIKŁO SKĄPOKWIATOWE, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, ŻÓŁWIK, EGZOSZKIELET, POZDROWIENIE, BILBERGIA ZWISŁA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, TURZYCA CIBOROWATA, DELFIN CZARNOPŁASZCZOWY, WTÓRNY ANALFABETYZM, MARA PATAGOŃSKA, MIEJSCE SIEDZĄCE, TELESKOP ZWIERCIADLANY, TYBETAŃCZYK, SYFON, PSZENIEC POLSKI, ADRES KORESPONDENCYJNY, ROPNICA, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, TEMPERATURA ABSOLUTNA, TAPIR ZE WZGÓRZ, MUSZTARDA, NIEPODZIELNOŚĆ, FIGLARZ, SOSNA KŁUJĄCA, TROGON GÓRSKI, NIEBOSKIE STWORZENIE, PŁYWAK, MURENA OLBRZYMIA, KAMERTON, GEREZA SZATANKA, KOSACIEC MIECZOWATY, KAJMAK, LĄDZIEŃ CZERWONATKA, PRZYWÓDZTWO CENOWE, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, SZCZUR PACYFICZNY, NICPOŃ, DŻIGETAJ, PODKASANIEC, CHOLEWKA, HELIKOPRION, KOZICA IBERYJSKA, WANGA BŁĘKITNA, SOSNA KOLCZASTA, NURZEC PERUWIAŃSKI, KAKAO, SPLOT, SERDECZNIK, WYRAZ POSPOLITY, NOCEK KOSMATY, SOSNA ZACHODNIA, BEZSENSOWNOŚĆ, PIESZCZAK PLAMISTY, TOREBKA, MAPNIK CAGLE'A, IDYLLICZNOŚĆ, HŁADYSZNYK, SANSKRYT, KANGUR SKALNY, MYSZ POLNA, ROKSELANA, URLOP ZDROWOTNY, BUJANKA WIĘKSZA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, FELERNOŚĆ, SKINIENIE, TRZMIEL SCHRENCKA, PELIKAN INDYJSKI, AGAMA, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, OBSADA, MANDOLA, NORMATYWISTA, NOROSZ, BRYZGUN, BILBIL ŻÓŁTOOLIWKOWY, PSIZĄB KAUKASKI, OLBRZYM, KNOTNIK, BIELIK, JĘZYK RWANDA, MAPA HIPSOMETRYCZNA, POCIĄG PRZYSPIESZONY, KOZICA PIRENEJSKA, FANATYCZNOŚĆ, MLECZ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ORTODOKSJA, SUPERSAMOCHÓD, PORZĄDNOŚĆ, MINÓG GRECKI, ROKIETNIK POSPOLITY, PALMA WACHLARZOWA, SŁODYSZEK, BAGNIK NADWODNY, POLĘDWICA SOPOCKA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, WIDMO MACIERZY, MANEWROWY, DZIERZBIK BIAŁOBREWY, KWAŚNOŚĆ, NIEZAMOŻNOŚĆ, DROBNOUSTEK SKOŚNOPŁAWEK, RELACJA TOTALNA, PRZEKŁADNIA PASOWA, GŁOSKA PREPALATALNA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.884 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: system zinstytucjonalizowanych świadczeń (materialnych i niematerialnych), którego celem jest zapewnienie członkowm danej społeczności bezpieczeństwa przed różnymi rodzajami ryzyka socjalnego (macierzyństwo, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względów zdrowotnych, starość, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM ZINSTYTUCJONALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ (MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH), KTÓREGO CELEM JEST ZAPEWNIENIE CZŁONKOWM DANEJ SPOŁECZNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA PRZED RÓŻNYMI RODZAJAMI RYZYKA SOCJALNEGO (MACIERZYŃSTWO, ZGON ŻYWICIELA RODZINY, UTRATA PRACY, NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH, STAROŚĆ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zabezpieczenie społeczne, system zinstytucjonalizowanych świadczeń (materialnych i niematerialnych), którego celem jest zapewnienie członkowm danej społeczności bezpieczeństwa przed różnymi rodzajami ryzyka socjalnego (macierzyństwo, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względów zdrowotnych, starość (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
system zinstytucjonalizowanych świadczeń (materialnych i niematerialnych), którego celem jest zapewnienie członkowm danej społeczności bezpieczeństwa przed różnymi rodzajami ryzyka socjalnego (macierzyństwo, zgon żywiciela rodziny, utrata pracy, niezdolność do pracy ze względów zdrowotnych, starość (na 23 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x