Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ORGANIZM, KTÓREGO NATURALNYM ŚRODOWISKIEM SĄ WODY I GLEBY SŁONAWE, TOLERUJĄCE WYSOKIE STĘŻENIA SOLI, ZWŁASZCZA NACL (POWYŻEJ 10%)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HALOFIL to:

organizm, którego naturalnym środowiskiem są wody i gleby słonawe, tolerujące wysokie stężenia soli, zwłaszcza NaCl (powyżej 10%) (na 7 lit.)SŁONOLUB to:

organizm, którego naturalnym środowiskiem są wody i gleby słonawe, tolerujące wysokie stężenia soli, zwłaszcza NaCl (powyżej 10%) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM, KTÓREGO NATURALNYM ŚRODOWISKIEM SĄ WODY I GLEBY SŁONAWE, TOLERUJĄCE WYSOKIE STĘŻENIA SOLI, ZWŁASZCZA NACL (POWYŻEJ 10%)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.604

MARZANA BARWIERSKA, KANALIZACJA BURZOWA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, KALENDARZ KOŚCIELNY, BOĆWINA, KURWISZON, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KILOMETR ZEROWY, MEDYCYNA KOSMICZNA, PRASOŁ, KONWERTYTA, SCHAB, SPŁATA BALONOWA, AWATARA, APRIORYZM, GENERACJA, RURA, SPÓJNIK, WEZWANIE, LUNETA, DOBRO POZYCJONALNE, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, CZUWAK, PIERWIASTEK GŁÓWNY, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, KANALIZACJA DESZCZOWA, SIODŁO, KREWNIAK, BRODZĄCE, DZWONY, SYNERGIA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, SOLENIK, CANCA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, KOMBUCZA, KANAŁ, KAMELEON LIŚCIOWATY, WIERZCHNICA, SAKRA, DRZEWICA INDYJSKA, NADZIEWARKA, SZKŁO AKRYLOWE, PIWKO, ANTYRAKIETA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, CZAJNICZEK, ZABURZENIE LĘKOWE, PACHOLICA, LIKORYN, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PORA GODOWA, KOGNAT, PLACEK PO WĘGIERSKU, KREACJONIZM, ARANŻACJA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, BIOMAGNIFIKACJA, KĄT WEWNĘTRZNY, PERFUMKI, WZDRĘGA, STAN USTALONY, TOPIELISKO, SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE, BOROWINA, DRABINA JAKUBOWA, TĘTNICA KREZKOWA GÓRNA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, KAMIEŃ, RYNNA SUBGLACJALNA, MOHER, WODY ŚRÓDLĄDOWE, PRZECIWNIK, TETRAPLOID, TALIZMAN, ANGAŻ, KROWIA GĘBA, SWAWOLA, AJGOSPOTAMOJ, POMPA ŁYDKOWA, HARMONIJKA USTNA, STUDNIA, SAMOGRAJ, PANEW, OBSZAR ALIMENTACYJNY, PODPŁOMYK, KOMUNIA ŚWIĘTA, OCZKO, LANTANOWIEC, NEUROPRZEKAŹNIK, BEZCELOWOŚĆ, PŁATEK, MONOCENTRYZM, EKLIPTYKA, SMOŁA WĘGLOWA, KRÓL, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, HURDYCJA, KORKOWIEC, MICZURINIZM, BINEGACJA, SZCZAWA, GRAVLAX, SAMOOKREŚLENIE, KOSODRZEWINA, KORYTKO, CHRUŚCIK, WIELOMIAN, WZMACNIACZ, KAWA ROZPUSZCZALNA, PLAN MOBILIZACYJNY, FILANDER KOSMATY, PAWĘŻ, FILANDER RUDAWY, PROCES ODWRACALNY, ŁACINNIK, TRASZKA OGNISTA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, WAHNIK, KAPILARNOŚĆ, PIES WOJNY, DESZCZ, ANTYMONARCHISTA, DELFIN WYSMUKŁY, E, LITERATURA ODPUSTOWA, PEROWSKIT, INTERPRETATOR, MARTWY PUNKT, MARSZAND, SATELITA SZPIEGOWSKI, GRZYB PLEŚNIOWY, GALA OPEROWA, KOZIOŁEK, RAJ, KOSTKA BRUKOWA, PRĄCIE, OMACNICA, TĘCZA, PANTALONY, EKOLOGIA, MALINIAK, OKADIA PRĘGOWANA, ENTRECHAT, NEKROPOLIA, ODWODNIENIE, BAZA LOKALOWA, CHRZEST PRAGNIENIA, UZDATNIANIE WODY, HAMULEC OBROTOWY, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, ANIMALIZM, MOST ŁUKOWY, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, ERGOTERAPEUTA, PŁANINA, MŁAK, NISZCZUKA DŁUGONOSA, DÓŁ GNILNY, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, CIURKADEŁKO, PATRON, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, PIEZOMETR, GICZ, FORNALKA, EKRANOPLAN, BERMYCA, AUTOTROF, PRZEWÓD PŁASKI, LORDOSTWO, PRZEPIS, PRZELEW KRWI, NAWÓJ, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, ZAPORA WODNA, TERMIN STANOWCZY, WEGETACJA, CHLEB, KOZŁOWATE, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, SAJKA, ŻÓŁW SĘPI, OKO CIEMIENIOWE, REALIZM FOTOGRAFICZNY, NIEPOKORNOŚĆ, KWARTET FORTEPIANOWY, GENTAMYCYNA, NAKAZ, ŻYZNOŚĆ, GRAFIK, CZAS LAPUNOWA, NIECKA WYPADOWA, ARANŻACJA, BOJLER, RAK SZEWC, HEADHUNTER, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, PODATEK DROGOWY, ZRĘBICA, LOUGANIS, IDIOMAT, BETON ŻUŻLOWY, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, WIOSKA TEMATYCZNA, WĘDRÓWKA DUSZ, ZAKON, GEOBOTANIKA, PALOS, PRACA SEZONOWA, SIŁA WYŻSZA, ŚRUBOWIEC, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, NATYWIZM, TUSZ, PIASECZNICA, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, K, NEBULIZATOR, CACCIA, ZĘBOWCE, INTERSTYCJAL, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, WIEK POPRODUKCYJNY, ZARZĄD, SYROP, TRAKEN, CIOS, MALARSTWO BATALISTYCZNE, ALOMANCJA, FAZA KRYZYSU, SEDOM, POSEŁ DIETETYCZNY, MAKARON, PORĘBA, DYWIZJON RAKIETOWY, TEREN ZALEWOWY, SZMER, NIEZDYSCYPLINOWANIE, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, FILM PŁASZCZA I SZPADY, UMOWA KOMPENSACYJNA, ZWIERZĘ, POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, ORGANKI, HELIOGRAF, CYFRA, TRAKTONIUM, SALINA, MEDIANA, SYLWA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, MANIFA, KROWIA WARGA, ŁOŻNIK, WODA TWARDA, JASZCZURKA SARGANTANA, WACHTA, PLENER MALARSKI, ŹRÓDŁO TERMALNE, ZŁY GONIEC, ROZKOSZ, JEŻOWCE, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, OC, OJCZYZNA, WAREG, DARŃ, FOTOHELIOGRAF, EGZYSTENCJALIZM, BŁYSK HELOWY, GOŁĘBIĄTKO, BOLA, GATUNEK CELOWY, KARZEŁ, OCZEPINY, KUKIEŁKA, LOTNISKO, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, FASETA, TERMOHYDROMETR, PGR, PROMIENNIK, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, PIERWOTNIAK, WAGON PULMANOWSKI, ODPŁYW, HIEROGAMIA, NAPĘD TAŚMY, PĄCZEK, ALT, GORĄCZKA, WROTKARNIA, JUMPER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.604 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: organizm, którego naturalnym środowiskiem są wody i gleby słonawe, tolerujące wysokie stężenia soli, zwłaszcza NaCl (powyżej 10%), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM, KTÓREGO NATURALNYM ŚRODOWISKIEM SĄ WODY I GLEBY SŁONAWE, TOLERUJĄCE WYSOKIE STĘŻENIA SOLI, ZWŁASZCZA NACL (POWYŻEJ 10%) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
halofil, organizm, którego naturalnym środowiskiem są wody i gleby słonawe, tolerujące wysokie stężenia soli, zwłaszcza NaCl (powyżej 10%) (na 7 lit.)
słonolub, organizm, którego naturalnym środowiskiem są wody i gleby słonawe, tolerujące wysokie stężenia soli, zwłaszcza NaCl (powyżej 10%) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HALOFIL
organizm, którego naturalnym środowiskiem są wody i gleby słonawe, tolerujące wysokie stężenia soli, zwłaszcza NaCl (powyżej 10%) (na 7 lit.).
SŁONOLUB
organizm, którego naturalnym środowiskiem są wody i gleby słonawe, tolerujące wysokie stężenia soli, zwłaszcza NaCl (powyżej 10%) (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x