BEZPOŚREDNI PRODUKT PRZYSWOJENIA PRZEZ ORGANIZM SUBSTANCJI POBRANEJ Z ZEWNĄTRZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASYMILAT to:

bezpośredni produkt przyswojenia przez organizm substancji pobranej z zewnątrz (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZPOŚREDNI PRODUKT PRZYSWOJENIA PRZEZ ORGANIZM SUBSTANCJI POBRANEJ Z ZEWNĄTRZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.688

SKŁADNIK ODŻYWCZY, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, NOUMEN, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, ALI, JEZIORO FIORDOWE, WEKSEL WŁASNY, AUDIOBOOK, SMERFETKA, AKSJOMAT PASCHA, DEZAKTYWACJA, BUŁKA TARTA, DŁUŻNIK SOLIDARNY, MUNDANIA, KROWIANKA, CZUCHA, SROMOTA, ADAMÓW, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, RÓWNIK, SŁONECZNOŚĆ, MIKROKOMÓRKA, TRANZYT, PRZEPAD, SOCZEWKA SCHODKOWA, PRODUKT KRWIOPOCHODNY, RABSZTYN, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, HOSPODARSTWO, KOLEJKA LINOWA, CHOROBA MOTYLICZA, GALASY, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, ARMILLA, ZAGŁADA, SŁUP, KĄDZIOŁEK, ĆWIERK, PASTORAŁKA, AUTOPORTRET, ZROŚLAK, DOWÓD REJESTRACYJNY, BETONOWE BUTY, RYZYKO INWESTYCYJNE, DZIEWIĘCIU, JĘZYK SZTUCZNY, BLASZKA KOSTNA, CYK, DIMERKAPROL, WEKTOR, KOLUR, REWIZJA NADZWYCZAJNA, PANASONIC, HIPERINFLACJA, FOTEL ROZKŁADANY, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, MSZAR, UKŁAD WYŻOWY, KARTEZJANIZM, ECCHI, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, POŁAĆ DACHOWA, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, PASIAK, TEILERIOZA, NIL, ROBOTY PRZYMUSOWE, EUROWIZJA, JEDNOSTRONNOŚĆ, PEPSI-COLA, OPARY, PAŃSZCZYŹNIAK, TRIO, KAPITAŁ WŁASNY, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, WIELOKROTNOŚĆ, AMFIUMY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, SYRYJSKI, KATALOG SYSTEMATYCZNY, ISEO, CZAIK JESIENNY, TONUS MIĘŚNIOWY, TRANSPORT AKTYWNY, FELICIA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, OSOBOWOŚĆ ANALNA, I WOJNA ŚWIATOWA, LIST ŻELAZNY, MONITORING, KONFLIKT SEROLOGICZNY, BROŃ, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, JUWENALIA, WIBRACJA LABILNA, TRAWOŻERNOŚĆ, KARDIOIDA, RACJONALNA IGNORANCJA, MĘTNOŚĆ, LITOMANCJA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, STACJA ORBITALNA, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, KANAŁ, EGZEMPLARZ OKAZOWY, FOTOJONIZACJA, ZŁOŻE KOPALINY, JANSENIZM, PODATEK URBARIALNY, METALIK, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, ZATOR, MONASTER, KOLOS, OPRZĘD, ZIEMIOMORZE, CHODY, STACJA PRZELOTOWA, KSIĄŻĘ ALBERT, OGNIWO PALIWOWE, NIKAB, NACIEK, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, AUTSAJDERKA, BLOKADA EKONOMICZNA, KAPIBARA, WŚCIBSTWO, PŁODY ROLNE, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, SPIKER, POMPEJE, IUE, ROZTOCZNICA NAGA, OBRAZ POZORNY, MONITOR, OSEŁEDEC, WIKARIUSZ GENERALNY, ILOCZYN MIESZANY, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, TEORIA MNOGOŚCI, SPRAWNOŚĆ, NIESTRAWNOŚĆ, KOŁPAK, ALKALOID, KAIMAK, NIL, UŁAMEK ZWYKŁY, TRANSGRESJA, CHEMIZACJA, ZADYSZKA, MIEŃSZEWIZM, ŚMIECH, NARNIA, KEDYW, SKARGA, ANALIZA FINANSOWA, IMMUNITET FORMALNY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, TAHITAŃSKI, BANKIERKA, PROFESJA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, ŚWIECZKA, PĘTLA, ERGOMETR, GHI, INGRESJA MORSKA, MIARA NIEZMIENNICZA, BAZYLIANIE, CIĄG, ŚWIATŁO, BUDUAREK, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, WESTERN, ZORZA PORANNA, RAY-BANY, JĘCZMIEŃ, NAKAZ PRACY, PLATFORMA SATELITARNA, PLENER, JĘZYK FLAMANDZKI, KATHARSIS, BLOKADA ALKOHOLOWA, SYMULTANA, KOLORATKA, PRODUCENT, RAKIJA, KORZEŃ, JASZMAK, LICZBA PARZYSTA, AUTORADIOGRAFIA, BASTEJA, HETYCKI, PŁÓTNIANKA, KONWEJER, GOSPODARZ, GWAŁT, NER, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, MIESZARKA, NEXIA, VALYRIA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, POBYT CZASOWY, FITOEKDYSON, SZTUCZNA INTELIGENCJA, GLIZA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, PROM ŚRÓDLĄDOWY, GAZETKA SZKOLNA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, AKROCYJANOZA, KONCERNIAK, REAKTOR PRĘDKI, NACISK, KODEKS PRACY, BUFOR, DOLINA RYNNOWA, POROZUMIENIE PŁACOWE, RELACJA ODWROTNA, BRAT MLECZNY, STYL WITKIEWICZOWSKI, ABSOLUT, SYMARA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, BIAŁE CIAŁKO KRWI, WODA, SZTURMAK, PALIUSZ, ROZTWÓR IZOTONICZNY, HALMA, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, KOŁOWACIZNA, PEDOGENEZA, MOTŁAWA, GRZYB CHRONIONY, CHŁYST, TONSURA, NAWIETRZNIK, POŻAR, REGULATOR POGODOWY, CUCHA, KREDYT KONSORCJALNY, SUPERKLIENT, REKWIZYCJA, RUPNIK, JARZMO, FIKCJA LITERACKA, NUBIRA, KOŃ POZNAŃSKI, APOLLIŃSKOŚĆ, DELEGOWANY, DŻOLER, APARAT SUTTONA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, WÓZ STRAŻACKI, HAMULEC NOŻNY, JĘZYK BRETOŃSKI, KARABINEK GALLAGERA, WEKTOR EKSPRESYJNY, WOŃ, WILCZY BILET, SZWOLEŻER, MANGABA RUDOCZELNA, MUTACJA ZMIANY SENSU, PRZERZUT, KRYTERIUM SAVAGE'A, ZOOEKDYSON, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, ZADZIERZGNIĘCIE, GAZY, UNIWERSYTECKOŚĆ, KISMET, TURCZYN, CHEMIZACJA ROLNICTWA, KREOLKA, PRZYSTAWANIE, WKŁAD DEWIZOWY, CANCA, SKAŁA OSADOWA, ZAKAZANY OWOC, INTONACJA, OWEROL, JĘZYKI KAUKASKIE, ZATRUCIE, PETRYWAŁ, STACJA ZAKŁADOWA, PROMIENIOWANIE BETA, BITUM, KREDYT PAŃSTWOWY, DEWALUACJA, PREFINANSOWANIE, AWANGARDA, APERTYZACJA, CHYLUS, ?LEK BETA-ADRENOLITYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.688 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BEZPOŚREDNI PRODUKT PRZYSWOJENIA PRZEZ ORGANIZM SUBSTANCJI POBRANEJ Z ZEWNĄTRZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BEZPOŚREDNI PRODUKT PRZYSWOJENIA PRZEZ ORGANIZM SUBSTANCJI POBRANEJ Z ZEWNĄTRZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYMILAT bezpośredni produkt przyswojenia przez organizm substancji pobranej z zewnątrz (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASYMILAT
bezpośredni produkt przyswojenia przez organizm substancji pobranej z zewnątrz (na 8 lit.).

Oprócz BEZPOŚREDNI PRODUKT PRZYSWOJENIA PRZEZ ORGANIZM SUBSTANCJI POBRANEJ Z ZEWNĄTRZ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - BEZPOŚREDNI PRODUKT PRZYSWOJENIA PRZEZ ORGANIZM SUBSTANCJI POBRANEJ Z ZEWNĄTRZ. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x