PRAWO STOSOWANE W ELEKTROMAGNETYZMIE I DYNAMICE PŁYNÓW; POZWALA OKREŚLIĆ W DOWOLNYM PUNKCIE PRZESTRZENI INDUKCJĘ POLA MAGNETYCZNEGO, KTÓREJ ŹRÓDŁEM JEST ELEMENT PRZEWODNIKA PRZEZ KTÓRY PŁYNIE PRĄD ELEKTRYCZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWO BIOTA-SAVARTA to:

prawo stosowane w elektromagnetyzmie i dynamice płynów; pozwala określić w dowolnym punkcie przestrzeni indukcję pola magnetycznego, której źródłem jest element przewodnika przez który płynie prąd elektryczny (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRAWO STOSOWANE W ELEKTROMAGNETYZMIE I DYNAMICE PŁYNÓW; POZWALA OKREŚLIĆ W DOWOLNYM PUNKCIE PRZESTRZENI INDUKCJĘ POLA MAGNETYCZNEGO, KTÓREJ ŹRÓDŁEM JEST ELEMENT PRZEWODNIKA PRZEZ KTÓRY PŁYNIE PRĄD ELEKTRYCZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.122

HEKSAPLOID, PODGARDLANKA, GOLARZ, INDULGENCJA, DZIEWICA KONSYSTORSKA, KONIOWODNY, WIDŁOZĄB LEŚNY, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, DOMEK LETNISKOWY, TWIERDZENIA TALESA, ŻOŁDAK, NEURON LUSTRZANY, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, PRECYZYJNOŚĆ, POPELINA, KASZT, BUDOWLANY, OPRZĘD, EGZEMPLARZ SYGNALNY, KACZKA CZERNICA, ŻARŁACZ JEDWABISTY, RDZEŃ MAGNETYCZNY, OPTYKA, KWIT DEPOZYTOWY, KABINA, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, NADLEW, HERMETYCZNOŚĆ, STERNIK JACHTOWY, PORODÓWKA, MALOWANIE, PLASTYCZNOŚĆ, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KETEN, ADAPTER, WIELKOGŁOWOWATE, BIOFILIA, ŁATA, BYLICA CYTWAROWA, CHOROBA RDZY, FOTOGRAFIKA, SUBSTANCJA EGZOGENNA, KONCERNIAK, ROZTROPEK, SZKAPLERZ, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, BIGOS HULTAJSKI, KAMPYLOGNATOID, TOR WODNY, KOTEW, SSAKI ŻYWORODNE, ANIMAG, SŁABEUSZ, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, ANDROGINIA, PUNKT APTECZNY, RZEŚKOŚĆ, ARENDA, PASKUDNIK, GWIAZDA WIELOKROTNA, ZAWAŁ, COMBER, PIĘKNOŚĆ, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, ŚCISŁOWIEC, CZTERDZIESTKA, ANONEK, DOSADNOŚĆ, TEZA, PING-PONG, CHRZAN, DOMINACJA PEŁNA, POMPA WTRYSKOWA, SZTURARZ, PRONATALIZM, KOLONADA, JAPONKA, DRAMAT SĄDOWY, SYSTEMIK, ŻABA RYŻOWA, LEŃ, POKONANY, JELEC, BOMBIARZ, AROGANT, TERMIN ZAWITY, PIUSKA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, OSTATNI KRZYK MODY, GORĄCZKA, PONDERABILIA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, SUBSKRYBENT, SARACENKA, FUNDUSZ SOŁECKI, TRÓJZĄB, BOROWINA, DRAGONADA, CZAS ZIMOWY, STAN WOJENNY, WARZYWNIK, OSEŁEDEC, FORMA DWULINIOWA, LAMPA DÖBEREINERA, REAKCJA PODSTAWIANIA, PROFESOR, POKREWNA DUSZA, KULMINACJA, PRZEWODNIK SPŁAWU, KONTRAKT TERMINOWY, SUBSTANCJALNOŚĆ, DAMSKI KRAWIEC, HAMULEC WIRNIKOWY, WĄTEK, ASTROGRAFIA, ŻYŁKA, INSTANCJA, ROHATYNA, WODEWIL, NADSCENIE, NOWA MIOTŁA, HIEROFANT, AKOLITA, DUBLET, FLAGA SYGNAŁOWA, METAFIZYCZNOŚĆ, SZACHY, PEDOFILIA, MICHAŁ, UMOWNOŚĆ, HISTERYK, GARDZIEL, PUSTY DŹWIĘK, OBRAZICIEL, ABSURD, SZYK ANTENOWY, KRAWATKA, LINIJKA, ŚWIECA, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, GDERLIWOŚĆ, OWAL, TEREN ZAMKNIĘTY, ŚWIETLICA, CUDACZNOŚĆ, OKUPANT, OZONOSFERA, KONFIGURACJA, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, PULOWER, NERWICA WEGETATYWNA, ŁUCZNY, NOMADA, UWAŻNOŚĆ, EMBLEMAT, BIERZMOWANIE, WIDELEC, KRWIOPIJCA, ŚCIĘCIE, SANIE, REGULACJA KASKADOWA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, PYRA, WINA NIEUMYŚLNA, UJGURSKI, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, ZBIORNIK RETENCYJNY, POŻAREK, KONSERWACJA ZABYTKÓW, POSTĘPOWANIE, GRUPA ABELOWA WOLNA, SAMOTNY OJCIEC, RECYTATYW, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, TEMPERA, CZUPURNOŚĆ, KWARCÓWKA, REKWIZYCJA, GRZESZNOŚĆ, ROZWIĄZALNOŚĆ, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, UZNAWALNOŚĆ, DESKARZ, TRZON, GŁOS, HELIOCENTRYZM, ZASILANIE, SZACHY 960, BIBLIA HEBRAJSKA, PODHARCMISTRZ, OKUPNIK, KARON, STATYSTYKA, TEZA, POLAROGRAF, RYTMICZNOŚĆ, WYDERKA, BATERIA ALKALICZNA, LATAWCE, MÓŻDŻEK, KRĘTARZ WIĘKSZY, KOZIOŁ, PRÓŻNIAK, WYRAZ PODSTAWOWY, SERDUSZKA OKAZAŁE, PRZYSTAWANIE, ZGUBA, CZÓŁENKO, MIKROKARTA, MODRASZEK BLADY, JAZZÓWKA, FURIAT, BANDOLET, WYCHWYT, ŚMIGŁOŚĆ, KIOSK, PRAKTYCZNOŚĆ, MIESZAK, GARYBALDCZYK, KRĘTARZ DUŻY, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, PITU PITU, PIEPRZ CZARNY, WEKTOR WODZĄCY, NADINTENDENT, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, SZYSZKA, MAXWELL, GRUPA FOKUSOWA, ANTYLITERATURA, JURYSDYKCJA, INGRES, WICIOWCE, EFEKT, WYJĄTKOWOŚĆ, KOBIECOŚĆ, CHAŁTURNIK, TRIAL ROWEROWY, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, LODOWIEC ZBOCZOWY, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, PRAWO GOSPODARCZE, BETABLOKER, RADOSNOŚĆ, TOKAMAK, JAMA USTNA, BOWLS, RAKIETA, SITCOM, BEZIDEOWOŚĆ, SIAD RÓWNOWAŻNY, FAZA, PRASADA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, STYLING, ODPŁYW, ROZMEMŁANIE, KOALOWATE, FORMALISTA, TRZECIACZKA, HAGIOGRAFIA, SZOS, WIĄZANIE POTRÓJNE, CIOTA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, KOŃ LEJCOWY, FILTR GĄBKOWY, EFEKTOWNOŚĆ, SZARMANT, MANAGER, MANUFAKTURA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, WYŁOM, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, MIEŃSZEWIZM, BAKTERIA, PRAWO MENDLA, HERBATA EKSPRESOWA, SHERGOTTYT, PISZCZAŁKA, BAR MLECZNY, FLEBODIUM, ZGREDEK, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, HOMARZEC, GENERACJA ROZPROSZONA, OTRUPKA WESTWOODA, BROŃ DRZEWCOWA, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, GAZ NIEKONWENCJONALNY, PILA, WIATROWNICA, MASZYNKA, PINZGAUER, KWAS, ?INWERT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.122 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRAWO STOSOWANE W ELEKTROMAGNETYZMIE I DYNAMICE PŁYNÓW; POZWALA OKREŚLIĆ W DOWOLNYM PUNKCIE PRZESTRZENI INDUKCJĘ POLA MAGNETYCZNEGO, KTÓREJ ŹRÓDŁEM JEST ELEMENT PRZEWODNIKA PRZEZ KTÓRY PŁYNIE PRĄD ELEKTRYCZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRAWO STOSOWANE W ELEKTROMAGNETYZMIE I DYNAMICE PŁYNÓW; POZWALA OKREŚLIĆ W DOWOLNYM PUNKCIE PRZESTRZENI INDUKCJĘ POLA MAGNETYCZNEGO, KTÓREJ ŹRÓDŁEM JEST ELEMENT PRZEWODNIKA PRZEZ KTÓRY PŁYNIE PRĄD ELEKTRYCZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWO BIOTA-SAVARTA prawo stosowane w elektromagnetyzmie i dynamice płynów; pozwala określić w dowolnym punkcie przestrzeni indukcję pola magnetycznego, której źródłem jest element przewodnika przez który płynie prąd elektryczny (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWO BIOTA-SAVARTA
prawo stosowane w elektromagnetyzmie i dynamice płynów; pozwala określić w dowolnym punkcie przestrzeni indukcję pola magnetycznego, której źródłem jest element przewodnika przez który płynie prąd elektryczny (na 18 lit.).

Oprócz PRAWO STOSOWANE W ELEKTROMAGNETYZMIE I DYNAMICE PŁYNÓW; POZWALA OKREŚLIĆ W DOWOLNYM PUNKCIE PRZESTRZENI INDUKCJĘ POLA MAGNETYCZNEGO, KTÓREJ ŹRÓDŁEM JEST ELEMENT PRZEWODNIKA PRZEZ KTÓRY PŁYNIE PRĄD ELEKTRYCZNY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRAWO STOSOWANE W ELEKTROMAGNETYZMIE I DYNAMICE PŁYNÓW; POZWALA OKREŚLIĆ W DOWOLNYM PUNKCIE PRZESTRZENI INDUKCJĘ POLA MAGNETYCZNEGO, KTÓREJ ŹRÓDŁEM JEST ELEMENT PRZEWODNIKA PRZEZ KTÓRY PŁYNIE PRĄD ELEKTRYCZNY. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast