LAMPA, W KTÓREJ ŚWIATŁO POWSTAJE W WYNIKU WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH W PARACH RTĘCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAMPA RTĘCIOWA to:

lampa, w której światło powstaje w wyniku wyładowań elektrycznych w parach rtęci (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LAMPA, W KTÓREJ ŚWIATŁO POWSTAJE W WYNIKU WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH W PARACH RTĘCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.464

MARYNISTYKA, ABSTRAKT, CZYTANKA, JEZIORO EWORSYJNE, ZAPISOBIERCA, BOWLS, ŁUPEK MIKOWY, ENDOMIKORYZA, WIDMO OPTYCZNE, ZARZEWIE, PRZĘDZA, SUŁTANAT, ZAPAŁKA SZTORMOWA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, AWIZO, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, STOPKA, ULICA, OBRONA CARO-KANN, LAMPA ŁUKOWA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, KILLER, TREPAK, LAMPA NERNSTA, DZIENNIK, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, RENTA INWALIDZKA, CEGŁA LICÓWKA, PIŁKA RĘCZNA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, INFLACJA, RĄCZYCA, GORĄCZKA, DOLINA U-KSZTAŁTNA, MAPA DROGOWA, SPADKOBIERCA, ALMADEN, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, PRZEMIANA ODWRACALNA, GWIZD, ELEKTRYK, OUDRY, BIELIDY, ROZWÓJ SPOŁECZNY, OBROŃCZYNI, SMERFETKA, KRAWĘDŹ, LIGATURA, PARK PRZEMYSŁOWY, JUMPER, WYRÓB, BIEGŁY SĄDOWY, HAFTARNIA, WAR, REWOLWER, KONCERN, NARZĄD ŚWIETLNY, NOŚNIK, TRAWA, BROŃ MASZYNOWA, POSKOK, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, ZBIORNIK RETENCYJNY, PERTA, CHOROBA CORIEGO, WLAN, ODJEMNA, UDAR MÓZGOWY, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KALANETYKA, PRZEŻYCIE, KIESZEŃ, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, PREDESTYNACJA, ESPRESSO, USIŁOWANIE, AGENCJA RATINGOWA, CIUĆMA, LASONOGOWATE, FUGU, KAUCZUK CHLOROPRENOWY, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, ZERO ABSOLUTNE, ENUMERACJA, DOMOWINA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, WIZG, CUMMINGS, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, KONDENSACJA, DEIKSA, BIAŁY TRĄD, ZASIADKA, POLITYKA DYSKONTOWA, OGNIWO SŁONECZNE, DATARIA, RZEŹBA, TEMAT, HRABINI, OSADY ŚCIEKOWE, DOŻYWOCIE, KUC KASPIJSKI, WĘGIEL KOPALNY, HARD PORNO, SPIĘCIE, SZCZELINA LODOWCOWA, DWUDZIESTA CZWARTA, LEASING FINANSOWY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, ŚWIATŁO, PAKA, MAGNES, NERWICA WEGETATYWNA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, KRÓTKI WZROK, SYSTEM POZYCYJNY, CZEKOLADA, TOR, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, NAUSZNIK, CHOROBA OGUCHIEGO, SKAŁA METAMORFICZNA, RÓG, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, WIEŚ CZYNSZOWA, DESKA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, GAZ WĘGLOWY, MASZYNA TŁOKOWA, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, OSSUARIUM, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, DIASTOLE, PRĄD STAŁY, DZIECIUCHOWATOŚĆ, KONTIKI, TREND HORYZONTALNY, SHOJO-AI, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, OBEREK, ELEKTRODA KALOMELOWA, BELLERT, AKCJA NIEMA, PEŁNIA, BIEG, TEMPERATURA NÉELA, UCHO ZAPAŚNIKA, BRYDŻ SPORTOWY, ŚWIATŁO, TEORIA GEOCENTRYCZNA, ACHAJOWIE, REAKCJA SPRAWCZA, WŚCIK DUPY, BELKA GŁÓWNA, PILON, PORĘBA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, WYLEW, PŁYTA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, BĄBELEK, MACIERZ SCHODKOWA, WYGŁAD TEKTONICZNY, KOSTIUMERNIA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, SHORT TRACK, KASTANIETY, LAMPA NAFTOWA, CHLOREK RTĘCI(I), RUMUN, REPUBLIKA PREZYDENCKA, HARAD, WPIERDOL, TABLICA CAYLEYA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, SKAŁA ALITOWA, GRUPA CZASOWNIKOWA, PC, EKRAN LUMINESCENCYJNY, MONOCHROMATYZM, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, POMPA WYPOROWA, WYROBISKO GÓRNICZE, KANAPKA, PISUAR, BETONKA, SZABROWNIK, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, OSOBOGODZINA, JEDYNE, KSIĘŻNICZKA, PLASTIK, WINO, BOM, CHLEB PSZCZELI, TEMPERATURA BARWOWA, WZW A, DŁAWICA PRINZMETALA, AUDIOMETRIA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, PROMOCJA, GŁOWA CUKRU, DUJKERY, PASYWIZM, EFEKT MNOŻNIKOWY, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, SZNUR HACZYKOWY, ATRAKTANT, SPECJACJA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, NIEWYGODA, PCV, KWAS PRÓCHNICOWY, DYSCYPLINA PARTYJNA, WYBŁYSK, ELIMINACJA, ZŁOŻE, UMOWA AGENCYJNA, OFITRON, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, AKUSTOELEKTRONIKA, ZAPŁODNIENIE, AUTONOMIA REGIONALNA, STAN CZYNNY, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, NIEDOKŁADNOŚĆ, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, LUSTRO FENICKIE, KOLAGENOZA, NIHILIZM, FUNKCJA CELOWA, MEDYCYNA PRACY, PREPARAT CHEMICZNY, FUNKCJA DODATNIA, ATMOSFERA NORMALNA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, MUZA, RZEŹBIARSTWO, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, NEUTRALIZM, ŚWIATŁO POZYCYJNE, BROŃ AUTOMATYCZNA, WARUGA, KUCHENKA, OCET WINNY, MRÓWKA, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, ŚCIEKI BYTOWE, BÓJKA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, SANDINISTA, IZOCHRONA, JĘZYK POLSKI, DISNEY, MASZYNA INDUKCYJNA, KONCERT, PIZOID, KOMPRESJA IMPULSÓW, FUNKCJA OGRANICZONA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, ŁYSA PAŁA, FOTOKSIĄŻKA, SPADKODAWCA, GLUTYNA, SZANKIER, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, TATUAŻ AMALGAMATOWY, DZIUPLA, NADGORLIWOŚĆ, SUSZKA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, SPORT WODNY, EKRANIZACJA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, NACIĄG, CHANAT, CZARNA KSIĘGA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, LEGAT, ŚWIATŁO, OKTAWA, PRÓG RZECZNY, EKSPEKTATYWA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, JEZIORO DRUMLINOWE, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, TWINNING, SKALA KELVINA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, KAPISZON, FILOZOFIA RELIGII, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, METODA KASOWA, POTENCJAŁ BŁONOWY, STYPENDIUM, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, ?PIRAMIDA FINANSOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.464 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LAMPA, W KTÓREJ ŚWIATŁO POWSTAJE W WYNIKU WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH W PARACH RTĘCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LAMPA, W KTÓREJ ŚWIATŁO POWSTAJE W WYNIKU WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH W PARACH RTĘCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAMPA RTĘCIOWA lampa, w której światło powstaje w wyniku wyładowań elektrycznych w parach rtęci (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAMPA RTĘCIOWA
lampa, w której światło powstaje w wyniku wyładowań elektrycznych w parach rtęci (na 13 lit.).

Oprócz LAMPA, W KTÓREJ ŚWIATŁO POWSTAJE W WYNIKU WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH W PARACH RTĘCI sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - LAMPA, W KTÓREJ ŚWIATŁO POWSTAJE W WYNIKU WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH W PARACH RTĘCI. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x