ŻYWICA SYNTETYCZNA MOGĄCA TWORZYĆ NIETOPLIWE I NIEROZPUSZCZALNE TWORZYWA SZTUCZNE NA SKUTEK REAKCJI SIECIOWANIA Z UDZIAŁEM UGRUPOWAŃ EPOKSYDOWYCH; STOSUJE SIĘ JĄ JAKO LEPISZCZE LAMINATÓW KONSTRUKCYJNYCH, DO ZALEWANIA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH, JAKO KLEJE DO METALI ORAZ JAKO SUROWIEC DO BUDOWY FORM TWARDYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻYWICA EPOKSYDOWA to:

żywica syntetyczna mogąca tworzyć nietopliwe i nierozpuszczalne tworzywa sztuczne na skutek reakcji sieciowania z udziałem ugrupowań epoksydowych; stosuje się ją jako lepiszcze laminatów konstrukcyjnych, do zalewania elementów elektrycznych, jako kleje do metali oraz jako surowiec do budowy form twardych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻYWICA SYNTETYCZNA MOGĄCA TWORZYĆ NIETOPLIWE I NIEROZPUSZCZALNE TWORZYWA SZTUCZNE NA SKUTEK REAKCJI SIECIOWANIA Z UDZIAŁEM UGRUPOWAŃ EPOKSYDOWYCH; STOSUJE SIĘ JĄ JAKO LEPISZCZE LAMINATÓW KONSTRUKCYJNYCH, DO ZALEWANIA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH, JAKO KLEJE DO METALI ORAZ JAKO SUROWIEC DO BUDOWY FORM TWARDYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.114

DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, FILOLOGIA SERBSKA, STAROGERMAŃSKI, POPLECZNICTWO, GUMA NATURALNA, MAGICZNOŚĆ, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, TERAPSYDY, KRAWATKA, SZCZECIN, CZĘSTOKÓŁ, GANOIDY, CZAMBON, SKALNIAK KARŁOWATY, WYRAJ, KUC KASPIJSKI, WIEDENKI, DRYBLING, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, TRZY KARTY, KOMPARYCJA, OGNISKO, DIZAJN, JEJMOŚĆ, LEGWAN GŁUCHY, GRZAŁKA, MIKROWENTYLACJA, SŁUŻBA, PUENTA PŁASKA, LINIA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, DOBRY ZNAJOMY, FINEZYJNOŚĆ, RAK AMERYKAŃSKI, KRAINA NEOTROPIKALNA, PUNKT PODSŁONECZNY, HUMOR, FENETYKA, ŚLEDŹ, CIUPAGA, ADAPTER, KOMPRESJA IMPULSÓW, PIANINO, HIPNOTYK, CYNOŁÓW, INŻYNIER DUSZY, KONFEKCJONER, NASYCALNIA, UKŁAD DOKREWNY, POWIEŚĆ GOTYCKA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, JĘZYK SZKOCKI, UKŁAD MOCZOWY, NIEKONSEKWENCJA, ESTRAGON, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, EFEKT KAPILARNY, CIĄG, BŁONA SUROWICZA, CIAŁO ACETONOWE, INTERIOR, ULICA, CZTERY DESKI, KOŚĆ SKOKOWA, CHONDRYT, DUPLIKACJA, COLEMANIT, IZOMORFIZM, OPERA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, OSTRA REAKCJA NA STRES, SZWARCCHARAKTER, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, WAŁKARZ, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, SKOK, MŁODZIEŻÓWKA, ZŁOTY RYŻ, ASOCJACJE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, WÓDKA, REAKTYWACJA, INFORMACJA, MILICJA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, POPIELNIK, CZYSTOŚĆ, NIEGOŚCINNOŚĆ, ŻEBRO, STROIK, KONIUSZEK SERCA, NEONTOLOGIA, PYTANIE SIĘ, SYNKOPA, STUDENT, SYF, SYFON, LEGWAN FRĘDZLASTY, RUSAŁKA, PAWILON, OGNISKO, SYNGIEL, ODPŁYW, CIEMNOGRÓD, FILOLOGIA POLSKA, KOMPUTEROWIEC, MAKATKA, GAŁĄŹ, KĄPIEL SŁONECZNA, MALARZ, FLIRCIARA, META, LAMA, ORBITOWANIE, AZALIA, NIETYPOWOŚĆ, SUBRETKA, DIAKONISA, ROŚLINA, SPRAWNOŚĆ, BEZCZELNOŚĆ, KUGUAR, SYNONIMIA CAŁKOWITA, GRUSZKA, OKRES OKOŁOPORODOWY, PANORAMA, SEKRECJA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, KWAS NIEORGANICZNY, BARONIĄTKO, KOSMOLOGIA, JUWENALIA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, CHRZEST, WŁÓKA, DESZYFRAŻ, GROMADA, KONFERENCJA, OKLUZJA, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, TAŚMA PRODUKCYJNA, ANALIZA KONKURENCJI, INTROJEKCJA, KACZUSZKA, GRUBA KRESKA, INFLACJA, WYKAZ, TYTUŁ NAUKOWY, POGOTOWIE, STRONA, REGENERACJA, SADNIK, KAZIRODCZOŚĆ, PUCHLINA WODNA, TRENT, PRZÓD, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, OTĘPIENIE, ZBIÓR, ŚLUZICE, CD-R, PRAWO LOKALOWE, SKORPIONY, HUTNICTWO, PRZEGRANA, KOCIOŁ, WLANIE SIĘ, TAMBOREK, EWOKACJA, MAJOWY PRACOWNIK, KWAS MLEKOWY, ZBÓJNIKOWATE, AGRAFON, NYLON, KRĄŻENIE WROTNE, IDIOMAT, KRATA, RANDKA W CIEMNO, OKRUSZYNA, MASALA DOSA, ŁĄCZNIK, ROŚLINA OLEJKODAJNA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, ANTYKWARNIA, EKSPRES, ŻABA KRZYKLIWA, MAŹ PŁODOWA, CHRONOGRAF, MUZYKA KONKRETNA, KK, EKSTERN, FARTUCH, KISZKA, ZAWIESZENIE POJAZDU, SEKCJA, GĄSIOR, INDYWIDUALIZM, SEMITKA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, NIEOPANOWANIE, STRYJOSTWO, HIPERTONIA, NIEŚPIESZNOŚĆ, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, STAJE, ATRAZYNA, ILOCZYN JONOWY, MIMEZJA, ROŚLINA NACZYNIOWA, STRZAŁKA, ANALIZA FUNKCJONALNA, PRYZMA, ŁUPEK, MM, BIERNY OPÓR, MESA, ARTYSTKA, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, POTAJNIK, AŁMATY, ABANDON, KOMORA DEKOMPRESYJNA, KONSOLETA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, MORGANUKODONTY, FRANIA, N-GRAM, STRES OKSYDACYJNY, JEZIORO WYTOPISKOWE, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, ZŁOŻE GRUNTOWE, PODATEK INFLACYJNY, KLAUSTROFOBIA, FREDRO, WĘDROWNOŚĆ, KRWAWNIK POSPOLITY, GŁĘBSZE UCZUCIE, RUDA, CHOROBA GENETYCZNA, AKUSTOELEKTRONIKA, ORZEŁ POŁUDNIOWY, SZELAK, SZWEDZKI, WYKRAWACZ, OLEJ MIGDAŁOWY, TRUTEŃ, PARNOTA, PRÓG WYBORCZY, WAMPIR, WIESZCZBIARNIA, OLIGOMER, GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSZCZY, KSIĘŻYC, ŁOPATKA, ROZEDMA PŁUC, DRIP, ROZSTRZAŁ, FIFKA, PALCE, ŻÓŁTLICZKA, SYNSEPAL, PISTOLET, KRYMINALISTYKA, ZMIERZCH, PEKTORAŁ, NIEUCHRONNOŚĆ, MODEL, KONFERENCJA PRASOWA, ELEKTROMAGNES, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, WIZJER, GRA KARCIANA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, MUSLIM, DEMOSCENA, ACENA BUCHANANA, TRAFUNEK, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, SINICA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, MANGO, PARTIA HISZPAŃSKA, CZARTER, TEORIA PIERŚCIENI, LIŚĆ ZŁOŻONY, ŹDZIERSTWO, SYRENOWATE, ŻYWIEC, CZARA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, SIEWRUGA, CHOROBA BERGERA, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, PORZĄDEK DORYCKI, ŚMIAŁOŚĆ, NAWÓZ KATALITYCZNY, KINEZJOLOGIA, WIDZENIE SENNE, PRZEDSZKOLE, ?MÓL BOROWICZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.114 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻYWICA SYNTETYCZNA MOGĄCA TWORZYĆ NIETOPLIWE I NIEROZPUSZCZALNE TWORZYWA SZTUCZNE NA SKUTEK REAKCJI SIECIOWANIA Z UDZIAŁEM UGRUPOWAŃ EPOKSYDOWYCH; STOSUJE SIĘ JĄ JAKO LEPISZCZE LAMINATÓW KONSTRUKCYJNYCH, DO ZALEWANIA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH, JAKO KLEJE DO METALI ORAZ JAKO SUROWIEC DO BUDOWY FORM TWARDYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻYWICA SYNTETYCZNA MOGĄCA TWORZYĆ NIETOPLIWE I NIEROZPUSZCZALNE TWORZYWA SZTUCZNE NA SKUTEK REAKCJI SIECIOWANIA Z UDZIAŁEM UGRUPOWAŃ EPOKSYDOWYCH; STOSUJE SIĘ JĄ JAKO LEPISZCZE LAMINATÓW KONSTRUKCYJNYCH, DO ZALEWANIA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH, JAKO KLEJE DO METALI ORAZ JAKO SUROWIEC DO BUDOWY FORM TWARDYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻYWICA EPOKSYDOWA żywica syntetyczna mogąca tworzyć nietopliwe i nierozpuszczalne tworzywa sztuczne na skutek reakcji sieciowania z udziałem ugrupowań epoksydowych; stosuje się ją jako lepiszcze laminatów konstrukcyjnych, do zalewania elementów elektrycznych, jako kleje do metali oraz jako surowiec do budowy form twardych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻYWICA EPOKSYDOWA
żywica syntetyczna mogąca tworzyć nietopliwe i nierozpuszczalne tworzywa sztuczne na skutek reakcji sieciowania z udziałem ugrupowań epoksydowych; stosuje się ją jako lepiszcze laminatów konstrukcyjnych, do zalewania elementów elektrycznych, jako kleje do metali oraz jako surowiec do budowy form twardych (na 16 lit.).

Oprócz ŻYWICA SYNTETYCZNA MOGĄCA TWORZYĆ NIETOPLIWE I NIEROZPUSZCZALNE TWORZYWA SZTUCZNE NA SKUTEK REAKCJI SIECIOWANIA Z UDZIAŁEM UGRUPOWAŃ EPOKSYDOWYCH; STOSUJE SIĘ JĄ JAKO LEPISZCZE LAMINATÓW KONSTRUKCYJNYCH, DO ZALEWANIA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH, JAKO KLEJE DO METALI ORAZ JAKO SUROWIEC DO BUDOWY FORM TWARDYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ŻYWICA SYNTETYCZNA MOGĄCA TWORZYĆ NIETOPLIWE I NIEROZPUSZCZALNE TWORZYWA SZTUCZNE NA SKUTEK REAKCJI SIECIOWANIA Z UDZIAŁEM UGRUPOWAŃ EPOKSYDOWYCH; STOSUJE SIĘ JĄ JAKO LEPISZCZE LAMINATÓW KONSTRUKCYJNYCH, DO ZALEWANIA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH, JAKO KLEJE DO METALI ORAZ JAKO SUROWIEC DO BUDOWY FORM TWARDYCH. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x