JEDNOSTKA ENERGII STOSOWANA W FIZYCE, OPISUJĄCA ENERGIĘ, JAKĄ UZYSKUJE BĄDŹ TRACI ELEKTRON, KTÓRY PRZEMIEŚCIŁ SIĘ W POLU ELEKTRYCZNYM O RÓŻNICY POTENCJAŁÓW RÓWNEJ 1 WOLTOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEKTRONOWOLT to:

jednostka energii stosowana w fizyce, opisująca energię, jaką uzyskuje bądź traci elektron, który przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów równej 1 woltowi (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ELEKTRONOWOLT

ELEKTRONOWOLT to:

pozaukładowa legalna jednostka energii, stosowana głównie w fizyce atomowej i jądrowej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ENERGII STOSOWANA W FIZYCE, OPISUJĄCA ENERGIĘ, JAKĄ UZYSKUJE BĄDŹ TRACI ELEKTRON, KTÓRY PRZEMIEŚCIŁ SIĘ W POLU ELEKTRYCZNYM O RÓŻNICY POTENCJAŁÓW RÓWNEJ 1 WOLTOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.266

WĘZEŁ, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, NUDZIARZ, HEBRA, BLOK, DWUSTUMETROWIEC, DYFUZOR, EKSPEKTORACJA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, PACAN, PRZENIKLIWOŚĆ, KOFFLER, MIESZEK, PAŁANKA MIODOJAD, KURIA METROPOLITARNA, MARKA, MOBILEK, LEK PRZECIWLĘKOWY, SYDERYT, KAPITANIA GENERALNA, SZCZUR WĘDROWNY, WYLEW, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ORZECHÓWKA, OZÓR, DIODA, GRAN, SYLWETA, IDEALIZACJA, KAPITULANT, WIDZENIE PERYFERYJNE, FUN, JĘZYK ARABSKI, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, JĘZYK OBCY, PROMIEŃ, PEJZAŻYSTKA, SOS MALTAŃSKI, JEDENASTKA, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, FILOLOGIA ROSYJSKA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, NAWALENIE SIĘ, ZANIK MIĘŚNIOWY, DOGRANA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, WYPRAWA, ZAGNIEŻDŻENIE, ABANDON, ŚWIETLICA, PROSTA, CZAS PÓŁTRWANIA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, DEG, STREFA TROFOLITYCZNA, MYŚLIWY, PROTETYKA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, EUFONIA, METR, AUTOHEMOTERAPIA, ASZKENAZYJKA, PASEK, WALKA, POND, LIŚCIENIE, GRUPA ACETYLOWA, PROJEKT, EKSKLUZYWIZM, FURA, REDLER, SZKLANKA, RZEŹBIARNIA, DRAPERIA, BAS, EXPRES, SUBSKRYBENT, BICZ SZKOCKI, SKRZYNECZKA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, GOŚĆ, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, KOŁEK, KNOT, LIEBERMANN, GONIOMETRIA, TŁUK PANCERNY, OGIEŃ OLIMPIJSKI, WYKRĘCANIE, MIKROWELA, ŁAT, TEATR LALEK, PANOPTIKON, POJAWIENIE SIĘ, DYNKS, WRZENIE, AGNOZJA CZUCIOWA, KANCONA, DIODKA, SUBIEKTYWISTA, GŁUPTAK BIAŁY, PODAWACZ, SZCZENIARA, KOMPRESJA IMPULSÓW, OSAD, KUFEL, WYWIJAS, AMPUŁKA, CZERSKA, KARDIOIDA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, TEORIA MODELI, SZKARADZIEJSTWO, NAPADZIOR, PROSTE SKOŚNE, SELEKCJONER, ALABASTRON, ZAZDROŚĆ, DERMATOGLIFIKA, AUTAKOID, SKANER PŁASKI, WSPÓŁCZESNOŚĆ, RACHUBA, LAZARET, STARY, GORE-TEX, HADŻI, PINGWIN PAPUA, REGENT, CHALLENGE, NIDERLANDZKI, UCHWYT NOŻOWY, EKSPERT, KB, DYPLOMAT, WCIOS, TANCERZ, JASZCZURKA WĘŻOWATA, PROTEKTOR, FOREMKA, KROK ŁYŻWOWY, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SUCHORYT, ZWIERZĘ, MIKROFALÓWKA, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, WAGON PULMANOWSKI, ORDYNUS, WYWROTOWIEC, PALARNIA, EGZOSZKIELET, PRZEDMORZE, SKAŁA MACIERZYSTA, WARP, CHOROBA MÜNCHMEYERA, ZRAZÓWKA, TŁOK SILNIKA, KAMIEŃ, KŁOBUK, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, MASZT, SLALOM RÓWNOLEGŁY, STRETCH, PĘTLA, CZOPUCH, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, ARTRETYZM, RUCH PIESZY, KURDUPLOWATOŚĆ, MAJÓWKA, REINKARNACJA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, DYON, ODSKOK, MOGILAMBDACYZM, KAPŁAN, FIZYKA MATEMATYCZNA, GARNITUR, LAMUCKI, GOTÓWKA, BALON, BLOK STARTOWY, MILOWY KROK, CHOROBA CAROLEGO, PARNOŚĆ, FON, MOTYW, PODUSZKA, SPAD, PISUAR, NATURYZM, KOMBATANCKOŚĆ, PRZEJŚCIE FAZOWE, PARLANDO, ERGOMETR, KOMORNIK, SELEKTOR NEUTRONÓW, KAŁKAN, ZAPALENIE, KOMFORT CIEPLNY, LOT ŚLIZGOWY, TARSKI, TOWAROZNAWSTWO, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, SARONG, ZIELENICE WŁAŚCIWE, MOC, INTUICJONIZM, METAMORFIZM PROGRESYWNY, WARSTWA ŚCIERALNA, MANIPUŁ, KRYZA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, ŚMIESZKA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, BARSZCZ BIAŁY, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, PAMIĘTNIK, DOLAR BAHAMSKI, WALTORNIA, KONFERENCJA, BRANSOLETA KRZYWICZA, POMOCNIK, ODPOWIEDNIOŚĆ, ENERGIA ŚWIETLNA, METEOR, OGRZEWANIE, REKRUTER, ZGIEŁK, POLAR, ENANCJOMER, TOWAR AKCYZOWY, ZASTRZYK, KLASTER, PATYK, WROTKARSTWO FIGUROWE, GROMBELARD, RAD, SZPADA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, BABKA, KRÓLICZARNIA, POPYT ELASTYCZNY, FARBIARSTWO, SZYBKOZŁĄCZKA, GAZ ELEKTRONOWY, ZBIERACZ, OCHRONA UZDROWISKOWA, INTERESOWNOŚĆ, ROKIETOWATE, MECZ SPARINGOWY, CZEREŚNIAK, GLORIA, PRAWO ATOMOWE, FUTURE PROGRESSIVE, TYRANEK, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, USZTYWNIACZ, FARAD, NIEDOROZWÓJ, PLAYER, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, ABSURD NAZWOWY, OBRONICIEL, DYM, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, NADZIEWARKA, KERALCZYK, ROPNIAK, EFEKT LENSE-THIRRINGA, MEDYCYNA KOSMICZNA, WNĘKA, OBDZIERCA, ZLEWKA, SPAWĘKI, ODBIJANY, MALARSTWO TABLICOWE, KWASZENIAK, FULMAR ZWYCZAJNY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SILNIK ELEKTRYCZNY, WCIĄGARKA, PSYCHIATRIA, TERATONA, WIDEOMAN, HRABSTWO, AWATARA, HYCEL, MUSZLA, RYGIEL, ROBER, NALEPA, PENITENCJA, RYNEK KONKURENCYJNY, RÓWNOWAGA OGÓLNA, KRATKA ODPŁYWOWA, REUMATOLOGIA, ZAWAŁ BLADY, ?APOSTILB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.266 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ENERGII STOSOWANA W FIZYCE, OPISUJĄCA ENERGIĘ, JAKĄ UZYSKUJE BĄDŹ TRACI ELEKTRON, KTÓRY PRZEMIEŚCIŁ SIĘ W POLU ELEKTRYCZNYM O RÓŻNICY POTENCJAŁÓW RÓWNEJ 1 WOLTOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ENERGII STOSOWANA W FIZYCE, OPISUJĄCA ENERGIĘ, JAKĄ UZYSKUJE BĄDŹ TRACI ELEKTRON, KTÓRY PRZEMIEŚCIŁ SIĘ W POLU ELEKTRYCZNYM O RÓŻNICY POTENCJAŁÓW RÓWNEJ 1 WOLTOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELEKTRONOWOLT jednostka energii stosowana w fizyce, opisująca energię, jaką uzyskuje bądź traci elektron, który przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów równej 1 woltowi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEKTRONOWOLT
jednostka energii stosowana w fizyce, opisująca energię, jaką uzyskuje bądź traci elektron, który przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów równej 1 woltowi (na 13 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ENERGII STOSOWANA W FIZYCE, OPISUJĄCA ENERGIĘ, JAKĄ UZYSKUJE BĄDŹ TRACI ELEKTRON, KTÓRY PRZEMIEŚCIŁ SIĘ W POLU ELEKTRYCZNYM O RÓŻNICY POTENCJAŁÓW RÓWNEJ 1 WOLTOWI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - JEDNOSTKA ENERGII STOSOWANA W FIZYCE, OPISUJĄCA ENERGIĘ, JAKĄ UZYSKUJE BĄDŹ TRACI ELEKTRON, KTÓRY PRZEMIEŚCIŁ SIĘ W POLU ELEKTRYCZNYM O RÓŻNICY POTENCJAŁÓW RÓWNEJ 1 WOLTOWI. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x