ZAGRANIE W KOSZYKÓWCE, KIEDY ZAWODNIK UMYŚLNIE DOPUSZCZA SIĘ ZŁAMANIA ZASAD GRY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWINIENIE TECHNICZNE to:

zagranie w koszykówce, kiedy zawodnik umyślnie dopuszcza się złamania zasad gry (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAGRANIE W KOSZYKÓWCE, KIEDY ZAWODNIK UMYŚLNIE DOPUSZCZA SIĘ ZŁAMANIA ZASAD GRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.785

POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, KAPELUSZ, PUNICKI, POMOC, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, APOLOGETA, LEWICA, WYSPA PŁYWOWA, NEOLIBERALIZM, CHOKER, NIESTACJONARNOŚĆ, PROSZEK, BARIATRIA, POCZĄTEK, BAJKOPISARZ, PŁYTA, DELIKATNOŚĆ, DERMATOLOGIA, ODZYWKA, OPŁATA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, REFREN, TEKSTUALNOŚĆ, JĄKANIE, TRZPIEŃ, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, TUNICZKA, AKCELERATOR CYKLICZNY, LAJKONIK, DOMINO, KOMISJA BUDŻETOWA, PALEC ŚRODKOWY, ICHNOLOGIA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, ŁASKAWCA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, KANCONETA, WYUZDANIE, KRYKIET, BALONET, AREOGRAFIA, BAZA NAMIOTOWA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, RTS, TENOR DRAMATYCZNY, ZNACZENIE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, KOŚĆ SKOKOWA, HOBBYSTA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, MINUTA, MENNICA, ENDOSZKIELET, IMMUNOONKOLOGIA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, ANARCHISTA, CELULOZOWNIA, PODWIELOKROTNOŚĆ, CZYSZCZALNIA, AMBRAZURA, WĘZEŁ ZATOKOWY, ROZKŁAD MAXWELLA, FUNKCJA BORELOWSKA, SINIAK, ANTROPOZOONOZA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, KOŁO, PRZYTULIA, PEPPERONI, DEPOZYCJA, IZOLACJONIZM, LODOWIEC HIMALAJSKI, TRÓJECZKA, PRZEWALENIE SIĘ, AUDIENCJA GENERALNA, BANK INWESTYCYJNY, SZRANKI, GAWĘDA SZLACHECKA, LAWA TRZEWIOWA, KUKICHA, NOCEK ORZĘSIONY, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, DOCHODZĄCA KOBIETA, WIOLINISTYKA, WAŻNIAK, TABORYTA, PROCENT SKŁADANY, NACIEK JASKINIOWY, OBUCH, CHIRURGIA OGÓLNA, LIMO, ZIEMIA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, KRUCHOŚĆ, GRAFIKA, ASPIRANT, RAKSLOT, KURZYSKO, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, PIPA, WIKTYMOLOGIA, ZWIERZĘTA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, GEODEZJA SATELITARNA, NIEZADOWOLENIE, EXPAT, CZYRAK GROMADNY, DZISIEJSZOŚĆ, NAWIS, ACHONDRYT, MIŚ, BANIAK, ALGEBRA OGÓLNA, ROZCZAROWANIE, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, JĘZYK BRETOŃSKI, KOLCZATKA, KROK PÓŁROZKROCZNY, LITERATURA PIĘKNA, FIRN, PERSZERON, APTECZKA, BASZTAN, PLANKTON, ZAUROPODOMORFY, KAUCZUKOWIEC, DETEKTYW, SAMOZATRATA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, FORMALISTKA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, KOT, DYWERGENCJA, KRONIKARZ, DESIGNERKA, OSTROSŁUP FOREMNY, FLORYSTA, DYKTATOR, WĘŻOWIDŁA, ORBITA, PEŁNIA, ZASOBY KOPALIN, TRZĘSIENIE ZIEMI, EUCHARYSTIA, RADIO TAXI, SIEDZENIE, ZNAMIĘHALO, EROZJA ŚNIEŻNA, EKSPERT, BŁONA NACZYNIOWA, ANATOMIA KLINICZNA, TRAF, SNAJPER, KANAŁ ENERGETYCZNY, ALFABET MUZYCZNY, ŻÓŁTODZIÓB, ARC TG, STAN TRZECI, POWSTANIE WARSZAWSKIE, WETERYNARZ, KOPROFAGI, ZDZIADZIENIE, ASPIRANT, ZAKRĘT, FARSZ, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, KLOPS, MAŁPI GAJ, MISIEK, PÓŁOKRĄG, DRZEWKO, JAZDA, PSYCHOLOGIA, NIEZISZCZALNOŚĆ, NAWIGACJA SATELITARNA, DRAMAT OBYCZAJOWY, SŁUPEK STARTOWY, GĄSKA WIOSENNA, WORECZEK, ŻYWIENIE, BATERIA AKUMULATOROWA, KAMIEŃ, METEOR, STRÓJ WIECZOROWY, PÓŁKRUCHE CIASTO, MŁODZIEŃCZOŚĆ, KOMORA, BIURO, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, TERCJA, RADA GABINETOWA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, HYDROFIL, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, DYFUZJA, CHAŁTURZYSTA, KLIENT, MINIMALISTA, PODKARMIACZKA, MIENIE ZAMIENNE, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, MOLOSOWATE, BAJCIK, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, MYJNIA, POJAZD LĄDOWY, MOTYWIK, SEJM, MIODOJAD, LINA PORĘCZOWA, DOJŚCIE, BICIE POKŁONÓW, RÓJ, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, PISANKA, SACHARYD, EKONOMIA POLITYCZNA, PODKOWIEC MAŁY, RADIOLOGIA, ZASTRZYK, SZCZOTECZKA, MUCHA, OKRES, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, MOTYLEK, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, ANTENA REFLEKTOROWA, PUSZCZYK, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, GORZKA ZGNILIZNA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, ŁUSZCZYCA STAWOWA, COCKTAIL, GODZINA POLICYJNA, POTRZASK, KIESZEŃ, TANAGRYJKA, DARŃ, AUTOTELICZNOŚĆ, OLAJUWON, TWARDY KARK, NOTORYCZNOŚĆ, FARTUCH, INSZA INSZOŚĆ, BURSZTYNIARZ, UROZMAICENIE, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, LAMPA ELEKTRONOWA, PRĄD FARADYCZNY, CZŁOWIEK PIÓRA, WARSTWA KULISTA, MIKOLOGIA, GAWĘDA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, OŚRODEK, GIMNASTYKA, POTRZEBA, APOSTAZJA, POTWÓR, LAKIERNICTWO, KOBIETA SPOD LATARNI, KOSTIUMERNIA, ZŁOŻENIE URZĘDU, IDIOM, GŁOS ELEKTORSKI, MRÓWNIKI, SSAK, ODPŁYW, AEROLIT, SZRAF, REGENERATOR, DEPRECHA, DANDYSKI, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, OFIARODAWCZYNI, JĘZYK KARYJSKI, RZEŚKOŚĆ, WITEKS CZCZONY, IZBA, WAGA SZALKOWA, TŁUMACZKA, CZIRLIDERKA, WIĄZACZ MŁYNA, ZĘBY NOWORODKOWE, POIDEŁKO, NIEOBYCZAJNOŚĆ, ZAWODNIK, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, NEANDERTALCZYK, FAKOMATOZA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, SZKOŁA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, STARY LIS, JUTLAND, PŁYWACTWO, KARELIA, ?KREOLSKI HAITAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.785 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAGRANIE W KOSZYKÓWCE, KIEDY ZAWODNIK UMYŚLNIE DOPUSZCZA SIĘ ZŁAMANIA ZASAD GRY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAGRANIE W KOSZYKÓWCE, KIEDY ZAWODNIK UMYŚLNIE DOPUSZCZA SIĘ ZŁAMANIA ZASAD GRY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWINIENIE TECHNICZNE zagranie w koszykówce, kiedy zawodnik umyślnie dopuszcza się złamania zasad gry (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWINIENIE TECHNICZNE
zagranie w koszykówce, kiedy zawodnik umyślnie dopuszcza się złamania zasad gry (na 22 lit.).

Oprócz ZAGRANIE W KOSZYKÓWCE, KIEDY ZAWODNIK UMYŚLNIE DOPUSZCZA SIĘ ZŁAMANIA ZASAD GRY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZAGRANIE W KOSZYKÓWCE, KIEDY ZAWODNIK UMYŚLNIE DOPUSZCZA SIĘ ZŁAMANIA ZASAD GRY. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast