Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KRYSZTAŁ, W KTÓRYM OBSERWOWANE JEST ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA JEGO POWIERZCHNI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIEZOELEKTRYK to:

kryształ, w którym obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na jego powierzchni (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRYSZTAŁ, W KTÓRYM OBSERWOWANE JEST ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA JEGO POWIERZCHNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.303

NASIONO, BYSTRZE, DENTYSTA, GAMELAN, KACZUSZKA, TOPIK, REAKTOR GAZOWY, WRZAWA, FREE JAZZ, INŻYNIERIA LĄDOWA, PROREKTOR, KAUCZUKOWIEC, CYKORIA KORZENIOWA, RUCH, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, SAMOOBRONA POWSZECHNA, FIRMÓWKA, GATUNEK ALOPATRYCZNY, SAMOREALIZACJA, ŚWIT KALENDARZOWY, APLA, KONODONT, NAUKA PRZYRODNICZA, AKTUALIZM, RYCERZ ROZBÓJNIK, UZBRAJANIE SIĘ, MASA SPADKOWA, FAJTNIĘCIE, STAROŚĆ, KWARC MLECZNY, INTERMEZZO, SUTERYNA, ROTAWIRUS, ROZDZIAŁ, SAMOISTNOŚĆ, REWANŻ, OSTRONÓG, PODDAŃCZOŚĆ, ŁATA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, PASOŻYT, MARUDERSTWO, ROPUCHA PANTEROWATA, TROLL, LATIMERIA, DYFUZOR, BLASZKA, MANDAT, MOTYLEK, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, POKŁAD GŁÓWNY, KOLOR OCHRONNY, MEDYCYNA PERSONALNA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, SYSTEM JĘZYKOWY, WENTYL, GRUNCIK, LINIA ŚNIEGU, WOLNY, KOLANO, SOLISTA, WIELOMIAN UNORMOWANY, KUC MERENS, GRZYB ATOMOWY, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, GLINIASTOŚĆ, JĘZYK ŁACIŃSKI, METALOPROTEINA, JELITO PROSTE, STOMATOLOG, KLOCEK, JOGIZM, WIGILIA, UNDEAD, NAWÓJ, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, RZEŹBA GLACJALNA, HORMON TROPOWY, PLOTER BĘBNOWY, PRZEWROTNIK, MILOWY KROK, DROGA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, WĄŻ, JĘZYK DUŃSKI, PALEOZOOLOGIA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, ŚMIETANKA, REAKTOR, SZTUKA, PASTERSKOŚĆ, KOD DWUWARTOŚCIOWY, EGOIZM ETYCZNY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, MATERIA, NOWOWIERCA, SAGAN, CHIRURGIA URAZOWA, NIELUDZKOŚĆ, NAWALANKA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, KAMIKADZE, DOM AUKCYJNY, FATALISTA, MECHANIKA GRUNTU, MAKAK MAGOT, MODRASZEK BLADY, LEWOSKRĘT, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, SZASZŁYK, KURZEJ, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, LAWINA GRUZOWA, JAŁOWNIK, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, PLEWA, TINGEL, CIAŁO SUBTELNE, ADHEZJA, SIEDEMNASTKA, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, INWERSJA, MARKIZA, EDYKUŁ, ANTYGRAWITACJA, FORMALISTKA, TAMARYND, MECH JAWAJSKI, TURBINA GAZOWA, PUNKT TRIANGULACYJNY, FYKOLOGIA, CANZONETTA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, LAMPA KARBIDOWA, HIPOLOGIA, UMOWA O DZIEŁO, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, NÓWKA NIEŚMIGANKA, SŁODKA IDIOTKA, JĘZYK PENDŻABSKI, ANTAGONISTA, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, NOWICJAT, OKRĘT FLAGOWY, MYŚLICIEL, MAGNI, KARAFINKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, OKNO TEKTONICZNE, PRĄD FARADYCZNY, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, STARA MALUTKA, ŻALUZJA PIONOWA, PODCHWYT, BAT, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SROGOŚĆ, RYTUAŁ, UŻYTEK, CUD, GARNUSZECZEK, KOSTKA BRUKOWA, AUTOSZCZEPIONKA, TYTAN, ZRĘBICA, WIKARYZM, POZAMUZYCZNOŚĆ, BARCIAK, SHAMISEN, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PRAWO KARNE, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, MIESZALNOŚĆ, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, KANAŁ ENERGETYCZNY, OSTROŚĆ, ŚWIECIDEŁKO, DYSRUPCJA, POSTĘPAK, POSKRZYP, ROMANISTYKA, RADIOSYGNAŁ, PROTEGOWANY, MIKROMIKRON, SKARYFIKACJA, KAPELUSZ, ZGREDEK, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, REZERWA WALUTOWA, ETIOLOGIA, LUTNIA, OFIAKODONTY, KOSOGON, DYSLALIA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, PASKÓWKI, FACHOWIEC, BURZA, ADŻAPSANDAŁ, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, ROCK AND ROLL, ŁÓDŹ PILOTA, KRYMINALISTYKA, PROCES GEOLOGICZNY, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, GOLEC, STOPA KWADRATOWA, HAWELOK, OBUSTRONNOŚĆ, DWA GRZYBY W BARSZCZU, WRZÓD TRAWIENNY, ANTECEDENCJA, KINEZYTERAPEUTA, POMIOTŁO, HAKOWNICA, BODZIEC PROKSYMALNY, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, TKACZ, FLOTA KAPERSKA, POMORZE ŚRODKOWE, FORMACJA DEFENSYWNA, GĘSTOŚĆ, SKRYPTORIUM, KRONOZAUR, KADŹ ZALEWNA, JEDNORAZOWOŚĆ, ENUMERACJA, MANUFAKTURA, ŁĄKOTKA, KATAKAUSTYKA, OPRYSZCZKA WARGOWA, HAMULEC BĘBNOWY, POLNIK BURY, TEATR MUZYCZNY, PIANKA POLIURETANOWA, DESZCZOWOŚĆ, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, JĘZYK FLEKSYJNY, ATAK, ENAMINA, SILNIK BOCZNIKOWY, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, SECESJONISTA, ZGODA, KOSMOGONIA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, EWALUACJA, OBCINAK, PODATEK EKOLOGICZNY, SZKŁO MĄCONE, WIR PIASKOWY, PODMIOT ZBIOROWY, KONSENSUALNOŚĆ, ANTYFERROMAGNETYZM, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, GALAKTYKA, STOPA PROCENTOWA, SPRAWDZIAN, DEIZM, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, ODŻYWCZOŚĆ, ANTYLIBERALIZM, PANCERNIK KARŁOWATY, ZASŁUŻONY, KOSZATNICZKA POSPOLITA, POSTĘP BIOLOGICZNY, KASA ZAPOMOGOWA, DAGLEZJA SINA, JAJKO W KOSZULCE, OMIEG WSCHODNI, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, NIELUDZKOŚĆ, JESIOTR KASPIJSKI, BECZUŁKOWIEC, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, TŁUK PANCERNY, PRZECIWIEŃSTWO, ZALEW, MANICURZYSTKA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, LAND ROVER, CELOWOŚĆ, BIOMETRYKA, MEANDER, OCEANOTECHNIKA, DZIECINNA IGRASZKA, MEDYCYNA KOSMICZNA, ANTYGENOWOŚĆ, CETIOZAUR, PRAWA MIEJSKIE, MOTYLEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: kryształ, w którym obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na jego powierzchni, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRYSZTAŁ, W KTÓRYM OBSERWOWANE JEST ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA JEGO POWIERZCHNI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
piezoelektryk, kryształ, w którym obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na jego powierzchni (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIEZOELEKTRYK
kryształ, w którym obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na jego powierzchni (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x