KRYSZTAŁ, W KTÓRYM OBSERWOWANE JEST ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA JEGO POWIERZCHNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIEZOELEKTRYK to:

kryształ, w którym obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na jego powierzchni (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRYSZTAŁ, W KTÓRYM OBSERWOWANE JEST ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA JEGO POWIERZCHNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.517

D, NIERUCHOMOŚĆ, PORFIRYNA, ŻABOT, KUMA, COLESLAW, MANTYLA, WAGA MIEJSKA, CZĄSTKA CIĘŻKA, REWOLUCJONISTA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, ROZSADNIK, DAR, AFEKTYWNOŚĆ, POSTERUNEK, SPAWĘKI, OGNISKO MUZYCZNE, PIERSI, PRZAŚNOŚĆ, OPERAT UZDROWISKOWY, ZŁOTOWŁOS STROJNY, KATEGORIA SPOŁECZNA, HAMERNIA, GASTRO, LENIWIEC, DIZAJN, TELEWIZJA HD, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PŁYTA PILŚNIOWA, OWAL CASSINIEGO, DÉJA VU, ZĘBNICA, INTENSYWNOŚĆ, KOKTAJL, MOSTEK, KAPUSTA KISZONA, AERAL, MOGIROTACYZM, BATALION WARTOWNICZY, GEKON PAZURZASTY, NARAKA, WYŚMIENITOŚĆ, NOZDRZE, OBLĘŻENIEC, ZIEMNIAK SKROBIOWY, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PRYWATNOŚĆ, BUDOWNICTWO, MSZAKI, AERODYNAMIK, POTÓWKA, INTERMEZZO, PRZECHOWALNICTWO, NASYP, BIURO PODAWCZE, GONIEC CZARNOPOLOWY, NEWSROOM, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE, PODSTAWCZAK, KONTROLING, WYŻERACZ, STORCZYKARNIA, OWCA WIELKOPOLSKA, SŁUŻBA, POMALOWANE, URZĄD IMIGRACYJNY, AREN, ZASIEKI, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, PORA, PODRYDZYK OSTRY, SROGOŚĆ, SNIFFER, FEMTOCHEMIA, DZIAŁKA ROBOCZA, ANIMATORKA, SYRENOWATE, KOCIE OKO, ŻÓŁW CHIŃSKI, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, BIEGUN UKŁADU, INIEKCYJNOŚĆ, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, PÓŁWYSEP, OKNO TEKTONICZNE, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, MISJOLOGIA, USTROJOWOŚĆ, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, KONSONANS, POWSZECHNOŚĆ, DELFIN, TELEFON ZAUFANIA, MEANDER, SECESJONIZM, PÓJDŹKA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, FOSFATAZA KWAŚNA, PATRYCJAT, ŁAGODNOŚĆ, TONAŻ, KOŚĆ MIEDNICZNA, UPADEK, PORZĄDEK LINIOWY, MŁODZIEŻOWIEC, CZERWONA FALA, SNIFFER, GRAF DOSKONAŁY, AUTOBUS CZŁONOWY, REDUKCJA, BROŻYNA, KONWOKACJA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, KURZ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, NARZĄD RODNY, AKSAMITNOŚĆ, WYCIERACZKA, ESTRADOWOŚĆ, CZYSTE RĘCE, LIS MORSKI, TYFUS PLAMISTY, MOMENT PĘDU, TOPIELEC, BEZROBOCIE SEZONOWE, FANFARON, CZEKAN, INDUKTOR, WIZJER, KOMIK, ARSENAŁ, AERODYNAMIKA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, ŻYWNOŚĆ, JĘZYK ISLANDZKI, MATAMATOWATE, SZASTAZAUR, WSZYSTKOIZM, SKRUPULANT, PROLIFERACJA, ŚWIADECTWO SZKOLNE, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, MARABUT, UKŁAD SŁONECZNY, IPERYT, METANOGENY, ELEKTRYCZNOŚĆ, BOYS BAND, SPÓŁKA PARTNERSKA, OKAZAŁOŚĆ, PROFIL TOPOGRAFICZNY, CHOROBA CSILLAGA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, ODNIESIENIE, CHMURA KONWEKCYJNA, JĘZYK AMHARSKI, TRIADA, OSTATNI, BYŁY, STOPIEŃ FAHRENHEITA, SZTUCIEC, NALEPA, OBRONA SKANDYNAWSKA, SWOBODA, PARTIA WŁOSKA, DUCH, LUZACKOŚĆ, WAŻNOŚĆ, APOLLO, UCZEŃ, ZYGOTARIANIN, ORZĘSIENIE, FAMA, BOMBA ATOMOWA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, WSZECHBYT, KANADA, CYTYDYNA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KOALA, STARAJĄCY SIĘ, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, OPIEKUN FAKTYCZNY, FINITYZM, NAMIESTNICTWO, SĄD SZCZEGÓŁOWY, ARMEKT, UCZENNICA, POLARYZACJA, NIEGOŚCINNOŚĆ, ZAPŁATA, TWARDA DUPA, SIAD PROSTY, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, PENITENCJA, OKRUTNOŚĆ, TYCZKARZ, SUPORT, KOZA, WALENTYNKA, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, SUPERNOWA TYPU II, WYDATKI KONSUMPCYJNE, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, SZATAN, ODRUCH RZEPKOWY, FILEMON DZIOBOROGI, PROTOBUŁGARSKI, SWAR, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, MOC WSTECZNA, PARTER OGRODOWY, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, MIRA, ASTROCHEMIA, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, LABORKA, LINIA ŚRUBOWA, PREFIKS, SIŁA AERODYNAMICZNA, PRESTOZUCH, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, MYJNIA, BRAZYLIJSKI, SZALA, SPEKTROMETRIA MASOWA, WŁÓKIENKO, ANTIFA, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, KLASYFIKACJA, VOTUM SEPARATUM, WODOROSIARCZAN(VI), CYNKOTYPIA, TRANSSEKSUALISTKA, MIKROFON WĘGLOWY, ARABSKI, PROJEKCYJNOŚĆ, WÓDKA, BĄBELEK, SAMOGRAJ, ŁADUNEK BOJOWY, LIGAWA, SZAMKA, ŁAN, WIĘZIENIE, NAWIS INFLACYJNY, DISACHARYD, ODKRYTY ATAK, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PRÓG BÓLU, GRUPA, ZBIORNIK, PIOSENKA AKTORSKA, CIEMNOGRÓD, DOCZESNA, BYLICA POSPOLITA, REZONANS, POTENCJAŁ DYFUZYJNY, CZAS MIEJSCOWY, GRA PODWÓJNA, ORBITAL, TRZĘŚLIKOWCE, MINÓG JAPOŃSKI, PREFEKTURA MIEJSKA, MINERALIZATOR, ASTRONOMIA POZYCYJNA, GEOGRAFIA, SCHWANNOMA, ZASIĄG, NAUKI KOGNITYWNE, OZDOBNIK, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, NARYS KWIATOWY, SERBSKOŚĆ, MASOWOŚĆ, PIĘKNODUCH, SYRENY, AKWARYDY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, PRYSKAWKA, SKÓRNIK, FAZA ANALNA, ANALIZA WYPUKŁA, GŁOS PIERSIOWY, FUNKCJA EKSPRESYWNA, SŁODOWNIA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, DZIEWIARKA, GRUPA ALGEBRAICZNA, ZRÓWNOWAŻENIE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ARETOLOGIA, CYGA, BIAŁA DAMA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, KOK, ?KACAPSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRYSZTAŁ, W KTÓRYM OBSERWOWANE JEST ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA JEGO POWIERZCHNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRYSZTAŁ, W KTÓRYM OBSERWOWANE JEST ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA JEGO POWIERZCHNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIEZOELEKTRYK kryształ, w którym obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na jego powierzchni (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIEZOELEKTRYK
kryształ, w którym obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na jego powierzchni (na 13 lit.).

Oprócz KRYSZTAŁ, W KTÓRYM OBSERWOWANE JEST ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA JEGO POWIERZCHNI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KRYSZTAŁ, W KTÓRYM OBSERWOWANE JEST ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ POD WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH NA JEGO POWIERZCHNI. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x