DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY JEGO WŁAŚCICIELA DO WJAZDU NA TEREN OKREŚLONEGO PAŃSTWA, RZADZIEJ - NA TEREN INNEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ, NP. MIASTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIZA WJAZDOWA to:

dokument uprawniający jego właściciela do wjazdu na teren określonego państwa, rzadziej - na teren innej jednostki terytorialnej, np. miasta (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY JEGO WŁAŚCICIELA DO WJAZDU NA TEREN OKREŚLONEGO PAŃSTWA, RZADZIEJ - NA TEREN INNEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ, NP. MIASTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.382

NADAKTYWNOŚĆ, SKIEROWANIE, ANTYLIBERALIZM, BASKONIA, STRYJOSTWO, SOPLICA MOCNA, CZARNY FILM, FOLKSDOJCZ, KOREKTA DRUGOSTRONNA, ZIEMSKI, AUSTRALIA, AUTONOMICZNOŚĆ, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, JERYCHO, AZJATA, EMOTKA, SĄD DORAŹNY, TRYBUNAŁ, KONGO-BRAZZAVILLE, MENSA, PRAWO JAZDY, RADA PEDAGOGICZNA, CZEK PALIWOWY, SZYBKOSTRZELNOŚĆ, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, UMOWA O PRACĘ, PEŁNOMOCNICTWO, DYMISJA, ŻYŁKA, LEGAT, OPACTWO, FIMBRIA, PODATEK IMPORTOWY, HARAM, SĄD POLUBOWNY, NIEZALEŻNOŚĆ, SZEREG ROZBIEŻNY, BAR MICWA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, OAZA, PŁÓZ, GRADACJA, DRYF, HADIS, SŁUŻBA CYWILNA, SZKÓŁKA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, AEROFINISZER, JASIENICA, SOCJOLOGIA MIASTA, SONG, KREDENCJAŁ, CASSINI, NUTA, TAPINOCEFAL, EOTYTANOZUCH, LÖFFLER, ŁUK DZIENNY, PIES POLOWY, PAPIEREK, OKAZJONALNOŚĆ, PRAWO ADMINISTRACYJNE, FLOTA, ŻEGLOWNOŚĆ, SPRAY, ORNAMENT, PASOŻYT, KONFESJA, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, TEREN ZALEWOWY, CHOROBA RAYNAUDA, BIEGUN, CIAŁO PRZYCZYNOWE, SAMOUNICESTWIENIE, ZRÓWNOWAŻENIE, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, REWERS, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, TRANSPORTÓWKA, POPULACJA MENDLOWSKA, PRZEDZIAŁ, DIAGNOZA, JEZIORO LODOWCOWE, PODUSZKA, SALAFIZM, EROZJA GLACJALNA, FLASZKA, ANTYSZTUKA, RAMFORYNCH, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, ODBŁYŚNIK, BANOWINA, GALICIA, INWAZJA, BEZIDEOWOŚĆ, AUTOMATYKA POGODOWA, OPTYKA KWANTOWA, POSTĘPOWANIE KARNE, KONWERSJA, DIAGNOZA SPOŁECZNA, DOMEK, MARKOWIANIN, WŁOCHY, DIADEMODON, ANAMNEZJA, ZIELONA KARTA, SPRAWY WEWNĘTRZNE, WIELKOMIEJSKOŚĆ, RODZINA ZASTĘPCZA, WARTOŚĆ DODANA, SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA, CYWILIZACJA, DEPESZA GRATULACYJNA, PORT MACIERZYSTY, OINOMANCJA, STAN, KSIĄŻECZKA, SIŁA DOŚRODKOWA, WORKOWIEC, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ANDERSEN, EPIMYTHION, WYSZEGRAD, JELCZ, REKONFEDERACJA, PODATEK DOCHODOWY, ANARCHIZM, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, WEŁNIAK, ZBROJENIE, IDENTYFIKACJA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, RAKOWATOŚĆ PNIA, DEMOBILIZACJA, HOLLEY, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE, SPRAWNOŚĆ, KONTROSKARŻENIE, MAGNETON JĄDROWY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PROWINCJA, JASKÓŁKA, NAPSZCZELENIE, GRAF EULEROWSKI, NUMIDYJCZYK, BOTNET, STAROGRECKI, KAUCZUK BUTYLOWY, WYKLUCZENIE, DOLINA RYFTOWA, AZJATYCKI TYGRYS, POROŚLE, CYBERNETYZACJA, TRANZYT, PAKIET POMOCOWY, UPIEK, WIELKORUŚ, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, PAUTSCH, CAŁUNEK, PIES UŻYTKOWY, DEKLARACJA WEKSLOWA, ZNACZEK, KRYSZNAIZM, ATEŃCZYK, NAGOŚĆ, KĄT PEŁNY, CZERWONA NOC, GETTO, TENDER, MOPS, WIZA, LUKSEMBURKA, ZIELONY LUDZIK, SANMARYŃCZYK, ORGANIZATOR, KRAINA GEOGRAFICZNA, KRAJOBRAZ, PROCES KARNY, ZDRADA, KLARK, WYDŁUŻALNIK, CZERPAK, GATUNEK ALOPATRYCZNY, RUCH, SOSNOWICZANIN, NAPOMNIENIE, CZECHOSŁOWACZKA, NAPINACZ, WYKROCZENIE SKARBOWE, KADŁUB, SANMARYNKA, AGRESJA, WOKODER, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, OPTIMUM EKONOMICZNE, ANEKSJA, DEDUKCJA, ZDROWIE, JESION, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, PRZEJĘCIE, GRACILIZUCH, DANINA, ABHENR, PORT MORSKI, ALABAMA, REWITALIZACJA, OKUPOWANIE, KAHUN, SAMOGWAŁT, NALEŚNIK GUNDEL, INTERPRETACJA, ADMINISTRATORSTWO, LORDOSTWO, BRAMA, BÓL ŚWIATA, CARGO, KRZYŻ MALTAŃSKI, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, HARMONIA, AGLOMERACJA, ANTYHUMANIZM, DYWERSJA, MIASTECZKO WODNE, OBSZAR WIEJSKI, SPEKULACJA, BEZPIECZEŃSTWO TERYTORIALNE, SŁÓJ, ANDANTINO, WIZA WYJAZDOWA, PRZEWIELEBNOŚĆ, SŁODZIK, GŁUSZYNA, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, HARMONIZACJA, IMPROWIZATOR, MIASTO, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, ŚWIERKLE, POLISA, EFEKT ZATŁOCZENIA, USYTUOWANIE, ZBRODNIA STALINOWSKA, POSTERUNEK POMOCNICZY, KRZYŻAK ROGATY, ŚWIĘTOPIETRZE, ZNIKNIĘCIE, ODJEMNIK, ŁASKAWCA, EGZORCYZM, OSTRA REAKCJA NA STRES, RĘKA MAŁPIA, BILANS KSIĘGOWY, FITOGEOGRAFIA, OBUCH, OWOC POZORNY, IBERYSTA, GRAFIKA, OBSADA, DOKUMENT, KOLAUDACJA, ŁATA, ROZDZIELCZOŚĆ, MEMORANDUM INFORMACYJNE, SYGNATURA, FLOTA, KISZKA PODGARDLANA, NASKÓREK, MICHIGAN, SPRAWCZOŚĆ, QUEBECKI, PYDNA, PROGRAM, BAZA EROZYJNA, SYN, IDIOMATYZM, CRISANA, PEŁNOŚĆ, LAICYZM, ŚLEDZIU, FAŁSZYWA POLĘDWICA, CHRYSTOLOGIA, ZAMEK, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, MORENA POWIERZCHNIOWA, TEREN, GACEK SZARY, PIES MINIATUROWY, MIKRODOKUMENT, ZMYWACZ, OPODATKOWANIE, PRZEDZAMCZE, PRESKRYPTYWIZM, TROJAŃCZYK, SKWER, ZNAK GRANICZNY, BON OŚWIATOWY, ?KOMANDOS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.382 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY JEGO WŁAŚCICIELA DO WJAZDU NA TEREN OKREŚLONEGO PAŃSTWA, RZADZIEJ - NA TEREN INNEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ, NP. MIASTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY JEGO WŁAŚCICIELA DO WJAZDU NA TEREN OKREŚLONEGO PAŃSTWA, RZADZIEJ - NA TEREN INNEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ, NP. MIASTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIZA WJAZDOWA dokument uprawniający jego właściciela do wjazdu na teren określonego państwa, rzadziej - na teren innej jednostki terytorialnej, np. miasta (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIZA WJAZDOWA
dokument uprawniający jego właściciela do wjazdu na teren określonego państwa, rzadziej - na teren innej jednostki terytorialnej, np. miasta (na 12 lit.).

Oprócz DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY JEGO WŁAŚCICIELA DO WJAZDU NA TEREN OKREŚLONEGO PAŃSTWA, RZADZIEJ - NA TEREN INNEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ, NP. MIASTA sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY JEGO WŁAŚCICIELA DO WJAZDU NA TEREN OKREŚLONEGO PAŃSTWA, RZADZIEJ - NA TEREN INNEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ, NP. MIASTA. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x