TERMIN Z ZAKRESU CHEMII FIZYCZNEJ OZNACZAJĄCY PROCES WNIKANIA JEDNEJ SUBSTANCJI (CZĄSTECZEK, ATOMÓW LUB JONÓW) DO INNEJ SUBSTANCJI TWORZĄCEJ DOWOLNĄ FAZĘ CIĄGŁĄ (GAZU, CIECZY, CIAŁA STAŁEGO ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABSORPCJA to:

termin z zakresu chemii fizycznej oznaczający proces wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą (gazu, cieczy, ciała stałego itp.) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABSORPCJA

ABSORPCJA to:

w fizyce: proces pochłaniania energii, drgań albo promieniowania przez różnorodne ciała (na 9 lit.)ABSORPCJA to:

sposób koncentracji kapitału, polegający na połączeniu dwóch lub więcej przedsiębiorstw, w wyniku czego jedno z nich przestaje istnieć (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERMIN Z ZAKRESU CHEMII FIZYCZNEJ OZNACZAJĄCY PROCES WNIKANIA JEDNEJ SUBSTANCJI (CZĄSTECZEK, ATOMÓW LUB JONÓW) DO INNEJ SUBSTANCJI TWORZĄCEJ DOWOLNĄ FAZĘ CIĄGŁĄ (GAZU, CIECZY, CIAŁA STAŁEGO ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.497

GŁUPSTWO, AWANTURA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, ELIZJA, DŁUGI WEEKEND, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, WATA, TŁUMIK, NADZIEMNOŚĆ, PARÓWKA, DUM-DUM, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, DOPŁATA EKSPORTOWA, RĘKOCZYNY, FUTRO, DORMITORIUM, PRZENOSICIEL, PROWENIENCJA, MONOGAMICZNOŚĆ, NAUKI GEOGRAFICZNE, BRAZYLIJSKOŚĆ, BULIONÓWKA, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, PODSTRYSZE, PASZTETÓWKA, ARONIÓWKA, NIEHARMONIJNOŚĆ, KONWERGENCJA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ZAPŁON, AUTOTOPAGNOZJA, ZAD, LINIA, DEZAKTYWACJA, KOMISJA, ŁAPANIE, BLOCZNOŚĆ, STACJA, KILLER, IDIOMAT, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, CZOŁO, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, ZNAK TOWAROWY, WIR, MUSZLA, CZŁON PODRZĘDNY, SKĄPOSZCZETY, SUMATOR, CMOKIER, ANTAGONISTA, LUZAK, ZAPITKA, BER, WITEKS CZCZONY, TERMOGRAM, SYLWETA, SUBSTANCJA DODATKOWA, ANALIZA WYMIAROWA, MAMUT, MASZKARA, NAKAZ, MASZT, GNIAZDO SIECIOWE, WICEKAPELMISTRZ, GANGLIOZYDOZA GM2, MARTWOTA, START-UP, DYSPROPORCJA, SÓL, WYJAZD, MAJÓWKA, REMONT ŚREDNI, NUMERANT, FERMAN, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, KAMIEŃ OBRAZY, BAGAŻ, ERYTROZUCH, ELEWATOR ZBOŻOWY, MINERALIZACJA, CZARTER, PLOTER PŁASKI, POLIGYNANDRIA, ABSYDA, WELON, WYBITNOŚĆ, KRYZA, KRÓL ZWIERZĄT, DERMABRAZJA, LIST PRZEWODNI, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CUKIER, KASKADA, EGZEKUTYWA, ODCHYŁ, REGISTER, MONOPARTYJNOŚĆ, OZNAKA, SPRZEDAWCA, OLEJ, KAFAR, MÜSLI, MODEL, CHEMIZACJA, REGULACJA CEN, NARAMIENNIK, ŁADUNEK, DESTRUKCYJNOŚĆ, ODTWÓRCA, WŁÓKNO, ŁATA, ATRAKTANT, MYŚLENIE, KOMPRADOR, FILM DROGI, BUCHTA, HUBA ŻÓŁTA, KRZYŻYK, KOGENERACJA, KOMÓRECZKA, HISZPAN, LUSTRO, EPITET, BERNARD, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, ŚWIECA, CIĄGUTKA, SUBDOMENA, INWESTYCJA, ZREKOMPENSOWANIE, BOCIAN, ZŁÓG WAPNIOWY, ODROŚLE, KLOPSIK, JEZIORO LODOWCOWE, EKSPLOATATOR, NOSOROŻEC PANCERNY, ZALESZCZOTEK, SKŁAD, BARWIENIE, OPŁATA KONCESYJNA, DRAPIEŻNIK, PREFIKS, GRAMME, MEBLOWÓZ, URYNA, PRZENOŚNIK CIECZY, SIŁA, SIORKA, FLOTA, DRUGI PLAN, SUROWOŚĆ, ZABUDOWANIE, EPIZOOCJA, JACOBI, OTTER, KONSULTANTKA, TRAIL, SYNEREZA, DOM WCZASOWY, ZBRODNIA, REAKTOR, STOPKA, KROPELKA, BANDYCTWO, INEZ, PAPIER FOTOGRAFICZNY, NOTKA, STOSUNEK PRACY, MEFLOCHINA, CZĘŚĆ ZDANIA, WRZASKLIWOŚĆ, ŚLIWA, WĘŻÓWKA, ŻABKA, POWSINOGA, ZNAK MUZYCZNY, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ODDZIAŁ WYDZIELONY, DOMINACJA, KULTURA MATERIALNA, PRZECINARKA, WŁODARZ, MERZYK GROBLOWY, RABAT, EKSPRESJA GENU, TAJNE KOMPLETY, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, OBJAWIENIE, MASZYNOWNIA, PROTEGOWANY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, UKŁAD KOSTNY, ADAPTACYJNOŚĆ, STYL, EWOLUCJA, KONKURENCJA, HIPNOTERAPIA, SUPPORT, WYBIEG, PARAGRAF, PASKUDA, KOMPRESJA IMPULSÓW, FEERIA, KOJEC, UTLENIANIE, CZARNA KARTKA, SZASZŁYKARNIA, WIDMO OPTYCZNE, BURGRAF, TROMPA, POTENCJAŁ GALVANIEGO, PATENA, DZIESIĄTAK, LEK CYTOSTATYCZNY, INTEGRACJA PIONOWA, ZIEMIA ODNIESIENIA, LEON, BERBEĆ, SIOSTRZYCZKA, SPODENKI, INKUBATOR, PROSIAK, ROTUŁA, STATYWIK, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, KOMITET RODZICIELSKI, PRZEDSTAWIENIE, PODUSZKA BALANSOWA, GOBELIN, POZIOM, IKONA, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, BARWY NARODOWE, ZAKUTY ŁEB, PAWILON, ZŁOŻE KOPALINY, WIĆ ROŚLINNA, SPLOT, WYZIEWY, SZTUCZNY SATELITA, WŁOCHACZ, SSAK, NALEWAK, PARAZYTOFIT, PIRAT, HERETYK, TONAŻ, ŚWIETLIK, LEBERWURSZT, BEZPOWROTNOŚĆ, MYDELNICZKA, MENEDŻMENT, SZCZERBA, KRWIODAWSTWO, GŁADZIZNA, TEST, GŁÓWKA, KRYKIET, KAMIEŃ, PRANIE PIENIĘDZY, WŁÓKNO SZTUCZNE, CYGANECZKA, GALASÓWKA, SMORODINÓWKA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, SEKULARYZACJA, SYNDYK, ROWER, PARALELIZM, SZKODNIK, ZMARSZCZKA, STANDING FINANSOWY, DYBUK, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, KIERAT, PORTFEL, LIZANIE , UNIA PERSONALNA, RUSZT, CIĄGACZ, MIĄŻSZ, LI, WIZA POBYTOWA, ASTEROIDA, STARUNEK, EPOLET, NIESPAW, DEDERON, JEZIORO DRUMLINOWE, WOREK, BUŁA, GRÓD, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ALBUMIK, STRZELBA, ?NASTAWIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.497 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERMIN Z ZAKRESU CHEMII FIZYCZNEJ OZNACZAJĄCY PROCES WNIKANIA JEDNEJ SUBSTANCJI (CZĄSTECZEK, ATOMÓW LUB JONÓW) DO INNEJ SUBSTANCJI TWORZĄCEJ DOWOLNĄ FAZĘ CIĄGŁĄ (GAZU, CIECZY, CIAŁA STAŁEGO ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERMIN Z ZAKRESU CHEMII FIZYCZNEJ OZNACZAJĄCY PROCES WNIKANIA JEDNEJ SUBSTANCJI (CZĄSTECZEK, ATOMÓW LUB JONÓW) DO INNEJ SUBSTANCJI TWORZĄCEJ DOWOLNĄ FAZĘ CIĄGŁĄ (GAZU, CIECZY, CIAŁA STAŁEGO ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABSORPCJA termin z zakresu chemii fizycznej oznaczający proces wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą (gazu, cieczy, ciała stałego itp.) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABSORPCJA
termin z zakresu chemii fizycznej oznaczający proces wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą (gazu, cieczy, ciała stałego itp.) (na 9 lit.).

Oprócz TERMIN Z ZAKRESU CHEMII FIZYCZNEJ OZNACZAJĄCY PROCES WNIKANIA JEDNEJ SUBSTANCJI (CZĄSTECZEK, ATOMÓW LUB JONÓW) DO INNEJ SUBSTANCJI TWORZĄCEJ DOWOLNĄ FAZĘ CIĄGŁĄ (GAZU, CIECZY, CIAŁA STAŁEGO ITP.) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - TERMIN Z ZAKRESU CHEMII FIZYCZNEJ OZNACZAJĄCY PROCES WNIKANIA JEDNEJ SUBSTANCJI (CZĄSTECZEK, ATOMÓW LUB JONÓW) DO INNEJ SUBSTANCJI TWORZĄCEJ DOWOLNĄ FAZĘ CIĄGŁĄ (GAZU, CIECZY, CIAŁA STAŁEGO ITP.). Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x