SKRĘCONA NITKA JEDWABNA LUB BAWEŁNIANA DO ROBÓT RĘCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORDONEK to:

skręcona nitka jedwabna lub bawełniana do robót ręcznych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORDONEK

KORDONEK to:

skręcona ozdobna nitka jedwabna lub bawełniana wykorzystywana do robót ręcznych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKRĘCONA NITKA JEDWABNA LUB BAWEŁNIANA DO ROBÓT RĘCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.278

TRANSMITER, BALUT, ODRA, RUCH PRZYŚPIESZONY, WSPOMINKI, LINIA, MONOPOL NATURALNY, MUZYK, PROMIEŃ, OPIS, ZAWIESZKA, GITARA, RÓW IRYGACYJNY, KAPITAŁOWOŚĆ, SADŹ, NAPÓJ, ANALIZA, ROPUCHA BLOMBERGA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, WSPOMNIENIE, ODRUCH, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, KANCONETTA, SPLOT, KREPDESZYNA, AMUR, UŻĄDLENIE, ZNACZENIE, WYMIAR, WIESZAK, OBROŻA, DRUGA POŁOWA, SAKWA, GRANICA, RYNNA, KACZKA, SMUGA, WOSK, GAL, ANTOCYJANIDYN, NOTKA, OSTROKRZEW, ŹREBIĘ, WYSZYWANKA, BIEGUN, BEKON, DNO KWIATOWE, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, SKANER, PANI, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, BAZYLEUS, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, STYLON, KOLORYT, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, TŁO, POWINOWACTWO CHEMICZNE, REZEDA, KRÓL, MASZYNA ELEKTRYCZNA, JARZMO, SZPRING, KRYSZTAŁEK, ZAWÓR, SZYKANA, BALECIK, PASTORALE, DANE, FILECIK, DOM JEDNORODZINNY, EMBRION, KOOPERANT, OBŁÓG, ATOL, EFEKT MAJĄTKOWY, GEORGE, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PYSZCZEK, MAKROKIERUNEK, TELEFON, MAŁY PALEC, PLAGIAT, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KWAS, CIEPLICA, OKULAR, SZERYF, RULIK, KAFAR, WCISTEK, BEK, FORLANA, TRANSPARENT, KURAK, MAJÓWKA, PAJĄCZEK, DRAMAT WOJENNY, NACIEK, FOLIA, TRANSFER BUDŻETOWY, BEAN, STRAWIŃSKI, HEADHUNTER, KOŁEK, BELKOWANIE, ZIĘCIASZEK, ALEUCKI, KORZYSTNOŚĆ, BIDULA, MARINA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, ANGIELSKA FLEGMA, JĘZYK URZĘDOWY, OKUPACJA, SIORKA, SILNIK, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, PAKOWNOŚĆ, WELON, BUTERSZNIT, OKUPACJA, ROZNOSICIEL, DWUDZIESTKA, CYTADELA, BOM, PRZETŁOK, STEROWNIK URZĄDZENIA, SPRZĘT MECHANICZNY, HERETYCZKA, KONSULTANTKA, MUZYKA PROGRAMOWA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, AKRONIM, ODSTĘP, FAŁDA, SINICE, DROGA GRUNTOWA, PAROWANIEC, AEROZOL SIARCZANOWY, SPÓD, HASŁO, RASOWOŚĆ, PUSZEK, NEKROPOLIA, PŁATNIK, USKOK, SAMOAKTUALIZACJA, BYLICA, KEYBOARD, PRZERÓB, PEWNIAK, EFEKT STYKU, UŚCISK, ARSYNA, TRZYMAK, ADOPCJA, SIUSIUMAJTEK, NIESPIESZNOŚĆ, KIELICH, WELIN, DZIEDZICZNOŚĆ, EKSPLOATATOR, KONTYNGENT TARYFOWY, ACETYLENEK MIEDZI, KOSZT INWESTYCYJNY, ZADOŚĆUCZYNIENIE, PIKA, DESEREK, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, PACHOLĘ, WĘGAREK, OSSUARIUM, OPERACJA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, PARKIETAŻ, TETRA, WIEK, FAJKA, MIŃSZCZANKA, LEKCJA, BŁAZENEK, CAŁKA PIERWSZA, DWUDZIESTY ÓSMY, AŁUN, ZIARNECZKO, LATARNIA UMARŁYCH, ROZCIEŃCZALNIK, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, MAZUR, BIEG, LEJ, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, PUNK, OBSADA, PARTYCYPACJA, ZAPINKA, PERILLA ZWYCZAJNA, OBELGA, BONOŃCZYK, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, BOLA, ALUZJA, UNIZM, SUWAK, CIARKI, WAGON, KOLEBKA, ABFARAD, KOŁNIERZ, WŁÓKNO, SIATKA GEOGRAFICZNA, PÓŁSKÓREK, WIZA POBYTOWA, RYKSZARZ, TOKI, ZABAWKA, PANDANOWIEC, SZCZELINA, DOM TOWAROWY, LIBRA, KOLOKACJA, KUM, SZCZERBA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KUBEŁ, KARIN, SKRYTKA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, PINGWIN MASKOWY, DOLMAN, EPOLET, KROPLA, ELEWATOR ZBOŻOWY, NABIERACZ, SPUSZCZANIE, WYCIERACZKA, STRYCH, SZEZLONG, HEBRA, ŁUPACZKA, RESPONDENTKA, CZESKI, SUCHA IGŁA, REWERENCJA, REMONT KAPITALNY, DIAGNOZA, FOTEL KLUBOWY, STAL, WARTOWNIA, WARSZTAT, SIAD, WROTKARSTWO HOKEJOWE, PLEWA, BARWA OCHRONNA, GENIUSZEK, SECESJONISTA, KARBIDEK, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, CACKO, KROPELKA, STATUS SPOŁECZNY, HAK, ZWAŁ, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, LITWAK, GÓRA LODOWA, SZKIELET, SKOPEK, PAŹDZIERZ, ALTOSTRATUS, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, TRANSPORTÓWKA, CHWALCA, SZTUCZNY LÓD, ŁOWIECTWO, FAB LAB, DIVA, WYROSTEK BARKOWY, LIMFOBLAST, SAKLA, MURRINA, MIĘSO, PIK, LONT WOLNOTLĄCY, ZŁOŻE, WARTOŚĆ, ŁUPEK ROPNY, AMBASADORKA, OWOC SZUPINKOWY, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, METODA FEULGENA, BOMBARDA, DYMKA, ZAWIESIE, AMPUTACJA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, KERATOPLASTYKA, ?ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKRĘCONA NITKA JEDWABNA LUB BAWEŁNIANA DO ROBÓT RĘCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKRĘCONA NITKA JEDWABNA LUB BAWEŁNIANA DO ROBÓT RĘCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORDONEK skręcona nitka jedwabna lub bawełniana do robót ręcznych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORDONEK
skręcona nitka jedwabna lub bawełniana do robót ręcznych (na 8 lit.).

Oprócz SKRĘCONA NITKA JEDWABNA LUB BAWEŁNIANA DO ROBÓT RĘCZNYCH sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - SKRĘCONA NITKA JEDWABNA LUB BAWEŁNIANA DO ROBÓT RĘCZNYCH. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast