Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W STROFICE: JEŻELI OSTATNIA STOPA WERSU LUB CZŁONU WERSOWEGO JEST PEŁNA, MÓWI SIĘ O AKATALEKSIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKATALEKSA to:

W strofice: jeżeli ostatnia stopa wersu lub członu wersowego jest pełna, mówi się o akataleksie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W STROFICE: JEŻELI OSTATNIA STOPA WERSU LUB CZŁONU WERSOWEGO JEST PEŁNA, MÓWI SIĘ O AKATALEKSIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.585

FACIO, SYNTETYK, MINERALIZATOR, ŻÓŁW MALOWANY, UBOGOŚĆ, BUCZYNA NIŻOWA, ERPEG, NIEOKREŚLONOŚĆ, SIWERT, WIGOŃ, PORĘCZ, DOKTOR HABILITOWANY, STRZELANKA, PRACOWNIK NAUKOWY, OPIEKUŃCZOŚĆ, TURAS, ZASADA KOMPOZYCYJNA, LEZGINKA, OLIWKOWATE, TEKSTYLNY, PIEGUSEK, SUPPORT, ODNÓŻA, BARWICZKA, PODUSZKA POWIETRZNA, LEW, PIECZEŃ, ŁOŻYSKO TOCZNE, TONACJA, CIOTA, ŁAJNO, GRZECZNOŚĆ, LINA PORĘCZOWA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, TIOTEPA, GLIKOGENOZA, PISMO, BOBREK TRÓJLISTKOWY, POKRZYWKA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, MŁOTEK, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, MARATON, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, FILTR CZEBYSZEWA, OKOP, LEADER, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, RDZENIARZ, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, FORMANT, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, PŁETWA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, ŚWIADECTWO, PRZEDSZKOLE, DYFTYK, GAŁĘZATKA, ODWAR, ZGORZEL, GŁOWNIA, STYPENDIUM SOCJALNE, ZGROMADZENIE ZAKONNE, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, PORNO, RYTMICZNOŚĆ, LEGHORN, PODATEK DOCHODOWY, ŁAKOMY KĄSEK, SZYSZAK HUSARSKI, RUNA, DYSZA WYLOTOWA, BYLICA SKALNA, DOSTAWCA, TAKTYCZNOŚĆ, ETYKA, SZTUKA KONCEPTUALNA, SZTOLNIA WODNA, KNOTNIK ZWISŁY, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, IMMUNOSUPRESANT, PRZENOŚNIK, SAMPEL, ETER, ERGOTERAPEUTA, POLICJA SĄDOWA, TWIERDZENIE, KOMBINEZON, ŁAPOWNICTWO, KAWALERIA, ORKA NAJMNIEJSZA, MOTYL DZIENNY, SELENOGRAFIA, CHŁYST, SILNIK SPALINOWY, WĘŻOJAD, DUPLEKS, JĘZYK PROTOSEMICKI, ADEPT, OPAKOWANIE, MENADŻER, TEORIA KATASTROF, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, JĘZYK ARABSKI, NIEGODZIWOŚĆ, ATOPINA, PISUAR, KORONA, UBOŻENIE, POMOCNOŚĆ, GERMANISTYKA, ŁUK TĘCZOWY, PUCHAR, ALFABET MIGANY, PIEC, TYPOLOGIZACJA, KAPRYŚNICA, ŁOWIECTWO, MILOWY KROK, JĘZYK ELFÓW, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, JAZDA, MASKA, WYRAŻENIE, RESTAURATOR, SKUPINA, REGIONALISTA, OKULARY SŁONECZNE, KANAŁ, HERBICYD, GRUSZKA BOKSERSKA, CZYN NIERZĄDNY, STUPOR, WINA UMYŚLNA, KALKA, PROTEST, ŻYCIAN, DZIURKA, JANOWIEC, WĄTŁOŚĆ, ROZPIERACZ, PRZEKLĘTNIK, CZASOWNIK FRAZOWY, SUPERNOWA, RAUT, WALCOWNIA GORĄCA, ARCHIWISTA, CHRZEST, DZIECINNOŚĆ, MAZUT, SYMETRIA, PRZYKRYWKA, STUDENT, POLSKI, LANGUR WSPANIAŁY, GIEŁDA SAMOCHODOWA, KONIECZNOŚĆ, TANIEC WSPÓŁCZESNY, ELIZJA, NIENARUSZALNOŚĆ, KURS, MOSTEK, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, KWAS TŁUSZCZOWY, MODLITEWNIA, PLUGAWOŚĆ, PSYCHOGERIATRIA, PRZEZORNOŚĆ, MANDORLA, HUMMUS, E-MAIL, EUTEKTOID, DWUDZIESTKA, ZESKOK, MŁODZIEŻÓWKA, POJAW MASOWY, TEORIA FISHERA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, DAMAN, KLAWIK, FIZYKA ATOMOWA, KLIMAT, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, INTERPRETACJA, KWASZONKA, INFORMA, PŁYTKA POSADZKOWA, MOTYW, FAŁSZYWOŚĆ, ŚCISKACZ, EPIZOOTIOLOGIA, SINGIEL, BAGAŻ, ZDERZAK, BERA, KLUCZ, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, EKSPONENT, SOLIDARNOŚĆ, DOLA, PIĘĆDZIESIĄTKA, PURYNA, GRUCZOLAKORAK, KOMISARZ, WIETRZENIE INSOLACYJNE, CENTRALNE OGRZEWANIE, PIĄTY, CZARODZIEJSTWO, REDUKCJA, ANILANA, KOLOROWOŚĆ, HALO, SKOCZKOWE, PROCH BEZDYMNY, RODZINA PEŁNA, GNIAZDO PROCESOROWE, GARDEROBIANKA, ELEW, SAKWA, KOSIARKA ROTACYJNA, WYSEPKA, SPADAJĄCA GWIAZDA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, RYNEK WSCHODZĄCY, REJESTR KARNY, WŁÓKNO, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, BEFSZTYK, LANDSKNECHT, NIEBOSKŁON, ZŁOCIEŃ, GALAKTOLIPID, SILNIK CZTEROSUWOWY, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, WIROPŁAT, SARONG, POSTĘPACTWO, ZATYCZKA DO USZU, MAKRO, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, REPOWNIA, DOMEK DLA LALEK, LUBIEŻNOŚĆ, SZKIELET, NOWOZACIĘŻNY, GAZ SYNTEZOWY, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, SPECJAŁ, ROSYJSKI, OKLUZJA, SZANIEC, CIEMNA ENERGIA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, ETERYCZNOŚĆ, ARAMEIZM, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, WTYCZKA, JĘZYK OBCY, PŁAT, SZPECIELE, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, TYFLOLOGIA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, BOROWIK DUPAINA, GRECKOŚĆ, BUDYŃ, SZNAPS, KOHORTA, PĘTO, MINA, PELA, LAMA, PAJĄCZEK, WICEKAPELMISTRZ, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, PANDA, KONIKI MORSKIE, CYWILKI, ŁADOWACZ, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, NACECHOWANIE, IMPREGNATOR, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, ROMANS GOTYCKI, KORZONEK, KMIOTEK, FIGURA RETORYCZNA, DEALER, MAKAGIGI, PROTEZA DENTYSTYCZNA, POCHŁANIACZ, SUPRESJA, OHYDZTWO, ZAJAD, DZIURA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, GRA NA ZWŁOKĘ, BARWA OCHRONNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.585 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: W strofice: jeżeli ostatnia stopa wersu lub członu wersowego jest pełna, mówi się o akataleksie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W STROFICE: JEŻELI OSTATNIA STOPA WERSU LUB CZŁONU WERSOWEGO JEST PEŁNA, MÓWI SIĘ O AKATALEKSIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
akataleksa, W strofice: jeżeli ostatnia stopa wersu lub członu wersowego jest pełna, mówi się o akataleksie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKATALEKSA
W strofice: jeżeli ostatnia stopa wersu lub członu wersowego jest pełna, mówi się o akataleksie (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x