W LOGICE MATEMATYCZNEJ: DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE OKREŚLONE W DOWOLNYM ZBIORZE ZDAŃ BĄDŹ W ZBIORZE FUNKCJI ZDANIOWYCH, KTÓRE ZDANIOM (FUNKCJOM ZDANIOWYM) P I Q PRZYPISUJE ZDANIE (FUNKCJĘ ZDANIOWĄ) PRAWDZIWE WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY PRAWDZIWE JEST PRZYNAJMNIEJ JEDNO ZE ZDAŃ (FUNKCJI) P I Q; TAKŻE: DWUARGUMENTOWY SPÓJNIK ZDANIOWY POSTACI P V Q ORAZ ZDANIE LOGICZNE POSTACI P V Q, W KTÓRYCH P I Q SĄ ZDANIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALTERNATYWA to:

w logice matematycznej: działanie dwuargumentowe określone w dowolnym zbiorze zdań bądź w zbiorze funkcji zdaniowych, które zdaniom (funkcjom zdaniowym) p i q przypisuje zdanie (funkcję zdaniową) prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy prawdziwe jest przynajmniej jedno ze zdań (funkcji) p i q; także: dwuargumentowy spójnik zdaniowy postaci p v q oraz zdanie logiczne postaci p v q, w których p i q są zdaniami (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ALTERNATYWA

ALTERNATYWA to:

problem, w którym możliwe (lub brane pod uwagę) są dwa rozwiązania (na 11 lit.)ALTERNATYWA to:

rozwiązanie alternatywne, inne, zwykle drugie (jedno z dwóch) (na 11 lit.)ALTERNATYWA to:

ruch estetyczny skupiony wokół niektórych subkultur, alternatywny, odrębny od głównego nurtu w muzyce, stylu itp (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W LOGICE MATEMATYCZNEJ: DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE OKREŚLONE W DOWOLNYM ZBIORZE ZDAŃ BĄDŹ W ZBIORZE FUNKCJI ZDANIOWYCH, KTÓRE ZDANIOM (FUNKCJOM ZDANIOWYM) P I Q PRZYPISUJE ZDANIE (FUNKCJĘ ZDANIOWĄ) PRAWDZIWE WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY PRAWDZIWE JEST PRZYNAJMNIEJ JEDNO ZE ZDAŃ (FUNKCJI) P I Q; TAKŻE: DWUARGUMENTOWY SPÓJNIK ZDANIOWY POSTACI P V Q ORAZ ZDANIE LOGICZNE POSTACI P V Q, W KTÓRYCH P I Q SĄ ZDANIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.956

JELCZ, TRYBULARZ, UMOWA ZLECENIE, JEŻYNA POPIELICOWA, GRUPA NACISKU, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, IMMUNOCHEMIA, SYSTEM BANKOWY, ZADRA, MECHANIZM JARZMOWY, BIBLIOTEKA SEJMOWA, ONIRYCZNOŚĆ, IDENTYFIKACJA, AL SECCO, KLAUZURA, ROZKŁAD, RUSKOŚĆ, FALA WZROSTOWA, ORTOPEDIA, POLITYKA PODATKOWA, PRAWO RYNKÓW, SPOIWO BUDOWLANE, RANDKA W CIEMNO, DETAL, PORTFEL WIODĄCY, MEGAFON, ARTYLERZYSTA, ANIOŁEK, ANTENA YAGI-UDA, CIENIAS, HALF-PIPE, OKLUZJA, PLAN SYTUACYJNY, ARMINIANIZM, SYSTEM INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY, GORĄCZKA, FILTR BESSELA, STRUMIEŃ, BAZYLIKA, SZAŁWIA, WSPÓR, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, JARZĄB GRECKI, OSCYLOSKOP, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, PERFORMATYWNOŚĆ, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, DRAMAT EPICKI, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, PRZECHÓW, DRAGANT, SHIRE, CENZUS WYBORCZY, ŁACINA, PODAWCA, PRAWO, WYROŚLE, NATARCZYWOŚĆ, KIERUNEK, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, AKREDYTACJA, ETER, KASTYLIJSKI, SSAKOPODOBNE, RACHUNEK KAPITAŁOWY, EFFIGIA, SARNA, ZNAKOMITOŚĆ, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, TLENEK, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, DIKDIK KIRKA, ŁĄCZNIK GAZOWY, MOTYWACJA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, INDYWIDUALIZM, KORYTARZ EKOLOGICZNY, KOMÓRKA, WICIOKRZEW, HIPOSTYL, POWIEŚĆ CYKLICZNA, WAPITI, MODRASZEK ORION, ŁADOWNICZY, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, ŻARÓWKA, GRZYWIENKA, FAJANS, NAUPLIUS, SILNIK PYŁOWY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, PIERDOLNIK, MONOGENIZM, BERYL, KOSZT DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ, BRODAWKA, ZDANIE, MAKI ZŁOCISTY, SMOKING, SUPERJEDNOSTKA, MYKWA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, GOGUŚ, PŁYWACZEK, FAJERWERKI, BRANLE, DUSZA TOWARZYSTWA, FANPAGE, OPIESZAŁOŚĆ, HARMATTAN, FAŁSZYZM, ŁAJDACKOŚĆ, WSTĘŻNICE, KONWENT, CHAMSIN, CYWIL, RUNO LEŚNE, KREDYT KLĘSKOWY, SAKI, BAWOLEC, GŁUPTAK NIEBIESKONOGI, HULANKA, WIELORASOWOŚĆ, UZALEŻNIONY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, STŁUCZENIE, OPERETKA, PEŁNIA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, NARZĄD, JUWENALIA, SUCHY TYNK, NOMINALIZM, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, KĄT PROSTY, NEOSTYGMINA, WSPÓŁUCZEŃ, AZOTEK KRZEMU, KONWERSJA , POKOLENIE SANDWICZOWE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, GORGONOPS, NARYS POLIGONALNY, PELOTA, TACOS, CZYNSZ WOLNY, OSIEMDZIESIĄTKA, KOMANDO, ARON HA-KODESZ, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, KONCYLIACJA, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, TAKIFUGU, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ORTOPTYSTKA, TURBINA WIATROWA, DYSONANS, ROKPOL, TEORIA DECYZJI, ONAGER, ANANDA, HEDONIZM, PAMIĘĆ RUCHOWA, KIERZANKA, OAZA PODATKOWA, WAŻNOŚĆ, SYRENY, WIENIEC, TURECCZYZNA, PRAKTYKA RELIGIJNA, ART DECO, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, CHEMIA ORGANICZNA, TERAPIA SYSTEMOWA, FLEMING, PASTA CURRY, OSTRY BRZUCH, PRAGMATYKA, WYKRÓJ, BIOSTYMULACJA, ZASTRZAŁ STAWOWY, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, DRYBLER, SZATANISTA, NIECIERPLIWOŚĆ, RADAR DOPPLEROWSKI, METODA NAWIASÓW LIEGO, OGNISKO MAGMOWE, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, BUDOWACZ, TWINNING, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, SAŁATA DŁUGOLISTNA, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, ULTRAFILTRACJA, MITSUKURINA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, PACZKA, BEŁKOTLIWOŚĆ, ULTRAMARYNA, KIEROWALNOŚĆ, OBRONA CYWILNA, KONSULAT, BERMUDY, WIGONIA, OSIEDLE, MGŁA WYKŁADNICZA, PIĘTKA, CZŁON SYNTAKTYCZNY, OCZKO, PODKORA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, EKRAN WODNY, SPIS LUDNOŚCI, OPIEKACZ, RĘKAW, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ZNICZ, ROZTWÓR KOLOIDOWY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, DOKUMENTACJA BUDOWY, BARIERA WEJŚCIA, PROCES STACJONARNY, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, CECHA RECESYWNA, KOŁECZEK, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, LENIWIEC PSTRY, POLISA LOKACYJNA, INFLACJA INERCYJNA, RADA PEDAGOGICZNA, NORMATYWISTA, PODSTAWA, PÓŁCZŁOWIEK, LITERATURA KONSPIRACYJNA, ŚWIAT, DREPANOZAUR, WAŁ DZIĄSŁOWY, NADWOZIE SAMONOŚNE, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, LASKA JAKUBA, SZURPEK MISECZKOWATY, WSPARCIE, MIEDZIOWIEC, NONSENSOWNOŚĆ, MIARA, PARALIZATOR, BALOTAŻ, KWARC ZIELONY, DRAŻLIWOŚĆ, NIŻSZE NACZELNE, ŁUK, SIŁY POKOJOWE, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, NUDYSTA, FRESK, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, MICROSWITCH, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, PRZEPOWIEDNIA, GĄSZCZAKI, FENYLFERYNA, REDAKTORSTWO, TORRENCE, TARYFIARA, NIEOBROTNOŚĆ, JAHWE, BAWOLE OKO, FORMACJA DEFENSYWNA, SPIERDOLINA, ZACNOŚĆ, OSNOWA GEODEZYJNA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, MATKA ZASTĘPCZA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, CZYSTA ALEKSJA, HIPOLOGIA, AKATALEKSA, NIEUCZCIWOŚĆ, CIĘGNO, SZAFARSTWO, STRZAŁKA, MATERIAŁ, MAŁPKA, BÓBR RZECZNY, KIERAT, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SPARTANIN, MIERNIKOWCOWATE, HALON, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, TEŚCIK, BIFURKACJA, KOŃ KUZNIECKI, LESIOK, CIASNOŚĆ, WIEWIÓRKA POSPOLITA, ?KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.956 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W LOGICE MATEMATYCZNEJ: DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE OKREŚLONE W DOWOLNYM ZBIORZE ZDAŃ BĄDŹ W ZBIORZE FUNKCJI ZDANIOWYCH, KTÓRE ZDANIOM (FUNKCJOM ZDANIOWYM) P I Q PRZYPISUJE ZDANIE (FUNKCJĘ ZDANIOWĄ) PRAWDZIWE WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY PRAWDZIWE JEST PRZYNAJMNIEJ JEDNO ZE ZDAŃ (FUNKCJI) P I Q; TAKŻE: DWUARGUMENTOWY SPÓJNIK ZDANIOWY POSTACI P V Q ORAZ ZDANIE LOGICZNE POSTACI P V Q, W KTÓRYCH P I Q SĄ ZDANIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W LOGICE MATEMATYCZNEJ: DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE OKREŚLONE W DOWOLNYM ZBIORZE ZDAŃ BĄDŹ W ZBIORZE FUNKCJI ZDANIOWYCH, KTÓRE ZDANIOM (FUNKCJOM ZDANIOWYM) P I Q PRZYPISUJE ZDANIE (FUNKCJĘ ZDANIOWĄ) PRAWDZIWE WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY PRAWDZIWE JEST PRZYNAJMNIEJ JEDNO ZE ZDAŃ (FUNKCJI) P I Q; TAKŻE: DWUARGUMENTOWY SPÓJNIK ZDANIOWY POSTACI P V Q ORAZ ZDANIE LOGICZNE POSTACI P V Q, W KTÓRYCH P I Q SĄ ZDANIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALTERNATYWA w logice matematycznej: działanie dwuargumentowe określone w dowolnym zbiorze zdań bądź w zbiorze funkcji zdaniowych, które zdaniom (funkcjom zdaniowym) p i q przypisuje zdanie (funkcję zdaniową) prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy prawdziwe jest przynajmniej jedno ze zdań (funkcji) p i q; także: dwuargumentowy spójnik zdaniowy postaci p v q oraz zdanie logiczne postaci p v q, w których p i q są zdaniami (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALTERNATYWA
w logice matematycznej: działanie dwuargumentowe określone w dowolnym zbiorze zdań bądź w zbiorze funkcji zdaniowych, które zdaniom (funkcjom zdaniowym) p i q przypisuje zdanie (funkcję zdaniową) prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy prawdziwe jest przynajmniej jedno ze zdań (funkcji) p i q; także: dwuargumentowy spójnik zdaniowy postaci p v q oraz zdanie logiczne postaci p v q, w których p i q są zdaniami (na 11 lit.).

Oprócz W LOGICE MATEMATYCZNEJ: DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE OKREŚLONE W DOWOLNYM ZBIORZE ZDAŃ BĄDŹ W ZBIORZE FUNKCJI ZDANIOWYCH, KTÓRE ZDANIOM (FUNKCJOM ZDANIOWYM) P I Q PRZYPISUJE ZDANIE (FUNKCJĘ ZDANIOWĄ) PRAWDZIWE WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY PRAWDZIWE JEST PRZYNAJMNIEJ JEDNO ZE ZDAŃ (FUNKCJI) P I Q; TAKŻE: DWUARGUMENTOWY SPÓJNIK ZDANIOWY POSTACI P V Q ORAZ ZDANIE LOGICZNE POSTACI P V Q, W KTÓRYCH P I Q SĄ ZDANIAMI sprawdź również:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne ,
usuwanie ze stanowisk lub urzędów grup osób, które są w jakiś sposób niewygodne dla sprawujących władzę ,
niechęć do ludzi i lęk przed nimi, unikanie ich ,
sztuka rytowania w drzewie ,
nahaj ,
drobiazgowość, szczegółowość, obfitość detali ,
kamienna figura, która ma znaczenie w praktykach religijnych ,
ściśle określona nastawa wartości pomiarowych, przy której dokonuje się danego pomiaru ,
cudzoziemiec wydalony poza granice kraju, w którym przebywał lub pracował nielegalnie, lub dla którego stanowił zagrożenie ,
środkowa warstwa ściany serca ,
ptak z rodziny kukułek ,
Pelobates syriacus balcanicus - podgatunek grzebiuszki syryjskiej, należący do rodziny grzebiuszkowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie ,
członkini drużyny w niektórych sportach zespołowych, której zadaniem jest zapobieganie atakom napastników przeciwnika ,
Jerzy - ... Gracz (zm. 2004) malarz ,
cecha czegoś, co jest eleganckie, wytworne, właściwe dworowi ,
przedstawiciel w wyborach pośrednich ,
środkowa część noża tokarskiego zakończona ostrzem ,
gatunek flawiwirusa, powodującego zachorowania na infekcję z objawami od łagodnych do ciężkich (prowadzących niekiedy do śmierci), którym towarzyszy często żółtaczka ,
wzór na ubraniu zawierający motyw gwiazd i jeleni na tle jednolitego pasa ,
utwór muzyczny powstały przez zmiksowanie np. wielu utworów w jeden lub zmianę rytmiki na podstawie oryginalnego utworu ,
łącznik między przeszłością a teraźniejszością ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
pogardliwe, lekceważące określenie starego, zrzędliwego, niedołężnego człowieka ,
w komunikacji drogowej: ostre, białe światło, które ma daleki zasięg (100-150m); najczęściej w liczbie mnogiej ,
krótkofalowiec, którego głównym zajęciem jest nasłuchiwanie ,
Bóg ,
niesamowite, niezwykłe historie ,
wymarły indoeuropejski język Frygów, używany w starożytnej Anatolii ,
Cottus poecilopus - gatunek drapieżnej, słodkowodnej ryby skorpenokształtnej z rodziny głowaczowatych (Cottidae) ,
wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego

Komentarze - W LOGICE MATEMATYCZNEJ: DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE OKREŚLONE W DOWOLNYM ZBIORZE ZDAŃ BĄDŹ W ZBIORZE FUNKCJI ZDANIOWYCH, KTÓRE ZDANIOM (FUNKCJOM ZDANIOWYM) P I Q PRZYPISUJE ZDANIE (FUNKCJĘ ZDANIOWĄ) PRAWDZIWE WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY PRAWDZIWE JEST PRZYNAJMNIEJ JEDNO ZE ZDAŃ (FUNKCJI) P I Q; TAKŻE: DWUARGUMENTOWY SPÓJNIK ZDANIOWY POSTACI P V Q ORAZ ZDANIE LOGICZNE POSTACI P V Q, W KTÓRYCH P I Q SĄ ZDANIAMI. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast