MASZYNA PRĄDU PRZEMIENNEGO, W KTÓREJ STOSUNEK CZĘSTOTLIWOŚCI SIŁ ELEKTROMOTORYCZNYCH DO PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ JEST STAŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA SYNCHRONICZNA to:

maszyna prądu przemiennego, w której stosunek częstotliwości sił elektromotorycznych do prędkości obrotowej jest stały (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA PRĄDU PRZEMIENNEGO, W KTÓREJ STOSUNEK CZĘSTOTLIWOŚCI SIŁ ELEKTROMOTORYCZNYCH DO PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ JEST STAŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.918

NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, BIEG PŁOTKARSKI, TERMINARZ, MAPA FIZYCZNA, ARHANT, PRZEBIEGŁOŚĆ, KWAS HUMINOWY, SPÓJNIK, BILANS, RADIOSYGNAŁ, PARKIETNIK, KRYTERIUM CAŁKOWE, SZACHOWNICA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, KREACJA PIENIĄDZA, UCZUCIE, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, PONTICELLO, SENSACJA, WĘŻÓWKA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, HAMULEC AERODYNAMICZNY, HB, FOTOGALERIA, MALFORMACJA MACICY, ORGAN SPÓŁKI, GARNIZON, SZMELC, STAWIDŁO, ECHIDNA OGNIWOWA, CIEMNA ENERGIA, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, BŁONA LOTNA, ZIOMEK, KARUZEL, CHOROBA OGUCHIEGO, POZYCJA, UBOGOŚĆ, FRYZ, SONDA, HÄNDEL, ZAĆMA DOJRZAŁA, RADIOELEKTRONIKA, ODMIENNOŚĆ, POKAZOWOŚĆ, IZOTROPOWOŚĆ, IKONOGRAFIA, DOBÓR SZTUCZNY, ŁĄCZNIK OLEJOWY, WYBUCHOWOŚĆ, KOREK, INSTRUMENT STRUNOWY, TRANSPOZYCJA, PROWOKACYJNOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, NIEKULTURALNOŚĆ, BYLICA POLNA, NIEDOBÓR, HETEROATOM, MATRYCA STRUKTURALNA, KAMELEON LIŚCIOWATY, KAJMAK, WIĄŚLOWATE, PIERWSZOŚĆ, CZEREŚNIAK, PODEJRZANA, PODDAŃCZOŚĆ, KARENCJA, TOPSPIN, SEGREGACJA RASOWA, JEŻYNA POPIELICOWA, RADIOECHO, PRZEBÓJ, KLOSZ, ZGRUBIENIE, JĘZYK ŻYWY, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, MASZT ANTENOWY, CZUBATOŚĆ, RZEŹBA, ZJAWISKO THOMSONA, KLAPA, HARD CORE, SERŻA, STADNIAKI, ETNOLINGWISTYKA, DELEGACYJKA, ZJAWISKO NATURALNE, ODCHYLENIE, GILOTYNA HUME'A, TWARDE LĄDOWANIE, RADIOAKTYWNOŚĆ, SYNCHROFAZOTRON, NIEMRAWOŚĆ, MARTWE PRAWO, FAŁSZYWIEC, KUTYKULA, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, SARNA, KIFOZA, SKAFANDER, KILOMETR NA SEKUNDĘ, ZAKŁADKA, FIZJOKRATYZM, MODUŁ SERWISOWY, MLON, FAZA, NIELUDZKOŚĆ, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, GRUPA ROZWIĄZALNA, KATASTER, DOMINATOR, GWAŁTOWNOŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ, IDIOFON, WULKAN, CEL, ZACHOWAWCA, POCIĄGŁOŚĆ, PODŚCIELISKO, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, TREN, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, INFORMACJA, MONOPOL NATURALNY, MAGOT, ŁÓDŹ LATAJĄCA, PŁASZCZKA NAGA, PRZYZWOITOŚĆ, NATURYSTKA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, INDUKTYWNOŚĆ, NOOBEK, KALKULATOR NAWIGACYJNY, POLIMORFIZM, BYLEJAKOŚĆ, MÓZG, KOPARKA PODPOZIOMOWA, LĘK SEPARACYJNY, METALOPROTEINA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, LICZBA RZECZYWISTA, PARAPETÓWKA, MAGNETON JĄDROWY, ŁUK BLOCZKOWY, PRĄDOŻERNOŚĆ, MITYCZNOŚĆ, INDETERMINIZM, OWOC ZBIOROWY, MINIALBUM, CALLANETICS, FIGURA OGRANICZONA, SEKCJA ZWŁOK, CENA ZAMKNIĘCIA, ROPNICA, EKSŻONA, SZTUKA ZIEMI, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, STWARDNIENIE ROZSIANE, ROZWIĄZŁOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, SZAMOTANINA, NÓW, DYSLOKACJA, SRAKA, STAW KULISTY WOLNY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, CZASOWNIK MODALNY, SKIOFIT, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, KSIĄŻĄTKO, WŁOSKOŚĆ, WPIERDZIEL, OFFSET, ANTYLIBERALIZM, KSENOLIT, ORLICZKA KRETEŃSKA, CHINON, FUNKCJONALIZM, NIEROZUMNOŚĆ, ŻYWY POMNIK, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, PASAT, REPUBLIKA PREZYDENCKA, DOM KATECHETYCZNY, POWAGA, ŁOTROSTWO, NIEMODNOŚĆ, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, SILNIK REPULSYJNY, MAGISTRALA, NEK, OKTAEDRYT, KREDKA OŁÓWKOWA, NIESZABLONOWOŚĆ, SPEKULANT, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, SIARCZAN, PRZETWÓRCZOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, KONSEKWENTNOŚĆ, BURRITO, ŚMIERDZIEL, CIĄG GEOMETRYCZNY, KOREKTOR, OWAL, DING, KRZEW OWOCOWY, LAKSACJA, MAH JONG, PRECEDENSOWOŚĆ, LAMNOWATE, WICEHRABIA, PRZEJRZYSTOŚĆ, KRUP, NERW UDOWO-GOLENIOWY, METODA NAWIASÓW LIEGO, GEREZA KRÓLEWSKA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, GRUPA IMIENNA, SHERGOTTYT, MODULACJA AMPLITUDY, KREMOWOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, GRANICA FUNKCJI, AKTYWNOŚĆ, DOBRA STRONA, TKAŃCOWATE, AROGANT, PAPROTNICA, GLIKOZYD FENOLOWY, GALICYJSKI, EKONOMICZNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, REFLEKSYWNOŚĆ, SPOISTOŚĆ, WIELOZADANIOWOŚĆ, FILTR BARWNY, PODRYDZYK OSTRY, KAWA ZBOŻOWA, KONCERNIAK, DODATEK BRANŻOWY, PELOTA, KOŁO JEZDNE, SKRZYNKA, PLURALISTA, STATYSTYKA, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, FALA, ORAL, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, ZŁY CZŁOWIEK, STOKER, KASA POŻYCZKOWA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, GRUCZOŁ SUTKOWY, SZACHY CZTEROOSOBOWE, WESTERN, STATYSTYKA OPISOWA, INDIAŃSKI, TAMBURYN, MOCNA STRONA, NIEZBĘDNOŚĆ, PASTA, OWCA CZTEROROGA, PUCHAR, CUKRZYCA BRĄZOWA, ODLEWARKA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, KLUCZ SZWEDZKI, ŻABA RYŻOWA, OBJAŚNIENIE, WALOSZEK, ASNYKOWIEC, MISTRZYNI, STAŁY LĄD, PRACA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, GUARANA, SZLAUF, SPIERDOLINA, PREKURSOR, LEGWAN GŁUCHY, SELSYN, LENIUCH OSPAŁY, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, ROK JUBILEUSZOWY, BOROWIK GRABOWY, OBSESYJNOŚĆ, ŻART, KASZANKA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, HRABINA, BIAŁA ARMIA, ROLNIK, SATELITA SZPIEGOWSKI, WARIAT, WODOROSÓL, ?POLOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA PRĄDU PRZEMIENNEGO, W KTÓREJ STOSUNEK CZĘSTOTLIWOŚCI SIŁ ELEKTROMOTORYCZNYCH DO PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ JEST STAŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA PRĄDU PRZEMIENNEGO, W KTÓREJ STOSUNEK CZĘSTOTLIWOŚCI SIŁ ELEKTROMOTORYCZNYCH DO PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ JEST STAŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA SYNCHRONICZNA maszyna prądu przemiennego, w której stosunek częstotliwości sił elektromotorycznych do prędkości obrotowej jest stały (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA SYNCHRONICZNA
maszyna prądu przemiennego, w której stosunek częstotliwości sił elektromotorycznych do prędkości obrotowej jest stały (na 20 lit.).

Oprócz MASZYNA PRĄDU PRZEMIENNEGO, W KTÓREJ STOSUNEK CZĘSTOTLIWOŚCI SIŁ ELEKTROMOTORYCZNYCH DO PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ JEST STAŁY sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - MASZYNA PRĄDU PRZEMIENNEGO, W KTÓREJ STOSUNEK CZĘSTOTLIWOŚCI SIŁ ELEKTROMOTORYCZNYCH DO PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ JEST STAŁY. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast