MASZYNA DO CZYSZCZENIA I SEGREGOWANIA NASION - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUSKUTA to:

maszyna do czyszczenia i segregowania nasion (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO CZYSZCZENIA I SEGREGOWANIA NASION". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 325

MASZYNA MATEMATYCZNA, GORCZYCZNIK, KOMBAJN GÓRNICZY, PEDAŁÓWKA, DACHÓWCZARKA, MLEWNIK, ROŚLINA ROCZNA, MASZYNA ANALOGOWA, SILNIK INDUKCYJNY, TWARDE LĄDOWANIE, KUCHY, AUTOMAT LOSOWY, KARDACZ, KUSKUTA, MLEWNIK, MASZYNA OTWARTA, MASZYNA LICZĄCA, POŚLAD, LOBIA, KONOPIE, KOMBAJN, NASTĘP, GRĘPLA, ŁAMARKA, RĄCZNIK, WYSADEK, SUMATOR, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MASZYNA UCZĄCA, KLEJARKA, SPRAWDZARKA, ROZKŁADARKA, PRZELICZNIK, CZYSZCZALNIA, PRASA, MAGLOWNICA, MIĘDLARKA, MIĘDLARKA, SZCZOTECZKA, ŁUSZCZARNIA, ENOTANINA, JEDNORĘKI BANDYTA, KOPARKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OLEJ JADALNY, SKROBAK, KOSIARKA, PRASA, KOSMETYK SAMOCHODOWY, SKROBKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA ŻNIWNA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, OLEJ RYCYNOWY, NOŚNIK, PRALKA, PRZENOŚNIK CIECZY, MASZYNA ROLNICZA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, MASZYNA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, WYCISKARKA, GRAJCAR, PUCÓWKA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, MASZYNA TŁOKOWA, POMPA OBIEGOWA, KATJANG, RAFA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, ŚCIERAK, MASZYNA CIEPLNA, AUTONOM, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, DEKORTYKATOR, WISZOR, ZACIERACZKA, ZGRZEBŁO, MASZYNA ELEKTRYCZNA, CZESALNIA, OBDZIERACZ, OLEJ, PILARKA, ZSZYWARKA, STOPKA, EKSKAWATOR, KOWARKA, MASZYNKA STEROWA, ROBOT, CZYŚCIK, KOLATOR, MASZYNA WIRNIKOWA, MASŁO SHEA, MASZYNA TŁOKOWA, WILK, DZIEWIARKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, RAJSKIE ZIARNO, ROLBA, LANOLINA, CEGLARKA, STERYLIZATOR, FREZARKA GLEBOWA, OMŁOT, PALEOBOTANIKA, ROZRZUTNIK, NASIENNIK, CYBORG, MAGIEL, MASZYNA INFORMACYJNA, OLEJ RĄCZNIKOWY, OLEJOWIEC, FAŁDZISTKA, ZAPRAWA NASIENNA, KLEPAK, PRANIE, SERWETKA, FASOLA, KOPARKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, ŻAKARD, CZYSZCZARNIA, SNOWARKA, DMUCHAWA, SZMELC, SIEWNIK RZUTOWY, ŚRUTOWNIK, MASZYNA SAMOWZBUDNA, HOLENDER, LEN, RZEPAK, KLEROMANCJA, ARYTMOMETR, KOPACZKA, ODLEWARKA, OLEJ SŁONECZNIKOWY, ŁADOWARKA, MASZYNA CIEPLNA, KOMBAJN, MASZYNA WYCIĄGOWA, KUTER, ODLEWARKA, MAKUCH, KLIN, OWERLOK, MŁOTKOWNICA, MIESZACZ, NASIENNICTWO LEŚNE, TRYJER, ZGRZEBŁO, KOMINOWE, KOMBAJN ZBOŻOWY, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, CIĄGNIK LEŚNY, ROŚLINA NASIENNA, STRATYFIKACJA, SILNIK, MIESZACZ, GÓRKA ROZRZĄDOWA, MASZYNA OSADOWA, TOKARKA, ROŚLINA JEDNOROCZNA, MASZYNA, OLEJ PALMOWY, PODBIJARKA TOROWA, MASZYNA DO PISANIA, KOMBAJN ŚCIANOWY, JOJOBA, ŁUPACZKA, GRĘPEL, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, WALEC, KUCH, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, PRZESIEWACZ, FORMIERKA, OLEJ ABISYŃSKI, MASZYNA FORMIERSKA, ŁUPINA, ŚCINACZ ZIELONEK, KOMP, ZŁOTY RYŻ, MASZYNA WYPOROWA, WAŁ, SYNAPIZM, OMŁOT, BARWIARKA ZWROTNA, TRZĘSŁO, SELSYN, OSNÓWKA, STROFANTYNA, MASZYNA ENERGETYCZNA, SZCZOTKA, PODBIERACZ, ŁUSKWINA, OMŁOT, KORMA, KOPARKOŁADOWARKA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, GNIOTOWNIK, OLEJ KROTONOWY, ZWIJARKA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, WALEC, PRZĘDZARKA, ŁUSKA, PUCÓWKA, MOTARKA, WYCIĄGARKA, OVERLOCK, LINOTYP, TEROFIT, SORTER, MASŁO SHEA, SOJA, MASZYNA, RĄCZNIK, CENTRUM OBRÓBKOWE, KOWARKA, KANAR, MUSZKATOŁOWIEC, CIAŁKO MRÓWCZE, MASZYNA ROTACYJNA, WÓZ ASENIZACYJNY, KOMBAJN ROLNICZY, MASZYNA KUGLERSKA, OPYLACZ, WYPARZACZ, MŁYN, SZMATA, OLEJ LNIANY, RÓWNIA, PILARKA RAMOWA, JAGIELNIK, MASZYNA INDUKCYJNA, MIOTŁA, OLEJ MIGDAŁOWY, PIKÓWKA, MŁOT, GORCZYCA, KAPAR, MLEWNIK WALCOWY, CIĄGARKA, AFRAMON MADAGASKARSKI, MAKOWINA, MASZYNA PROSTA, SELSYN, CHAŁWA, OLEJARNIA, PAKULARKA, SZMATKA, MASZYNA TURINGA, OLEJ SEZAMOWY, WILK, PLANTACJA NASIENNA, OFFSET, INTERCEPTOR, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, KOMBAJN, KIEŁKOWNIK, OLEJ KONOPNY, GĄBKA, KAFAR, MASZYNA SAMOBIEŻNA, MASZYNA OBLEWNICZA, MASZYNA DROGOWA, BEJCA, CHAŁWA, SEZAM, SIECZKARNIA BIJAKOWA, STOKER, SKROBACZKA, PERLAK, KOLATOR, LNICZNIK, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, RICE, PODBIERACZ POKOSÓW, KIEŁKOWNIK, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, KUTER, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ROŚLINA OLEISTA, MŁYNEK, TRENER, KOLORÓWKA, HUMMUS, KAWOWIEC, FREZARKA KOPIARKA, AUTOMAT, PRASA, MASA KAKAOWA, ODGAŁĘZIACZ, PLENNOŚĆ, COUPER, SKRZYDEŁKO, ?AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 325 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO CZYSZCZENIA I SEGREGOWANIA NASION się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO CZYSZCZENIA I SEGREGOWANIA NASION
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUSKUTA maszyna do czyszczenia i segregowania nasion (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUSKUTA
maszyna do czyszczenia i segregowania nasion (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA DO CZYSZCZENIA I SEGREGOWANIA NASION sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO CZYSZCZENIA I SEGREGOWANIA NASION. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x